ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 104

IKA Hordaland

Interkommunalt arkiv i Hordaland, forkortet IKA Hordaland, er en offentlig virksomhet etablert i 1987. Virksomheten er et kommunalt samarbeidsorgan som skal sørge for at verdifullt arkivmateriale i eierkommunene blir tatt vare på og sikret som in ...

Kartotek

Et kartotek er et mellomstadium mellom et arkiv og et register. Kartoteket besto opprinnelig av kartongkort, med standardiserte rubrikker som utvidet kapasiteten til registeret, som var en liste over hva som ble tilført arkivet. Registeret ble gj ...

Kassasjon

Kassasjon er å tilintetgjøre, altså makulere eller slette, arkivmateriale som har vært gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon. Kassasjon utføres som regel av økonomiske grunner, men i arkivteorien finnes også begrepet etis ...

Kopibok

Kopibok er en samling kopier av utsendte brev, notater o.l, ofte innbundet i protokoller. Formålet med kopibøker er å sikre en gjenpart i bedriften eller organisasjonen. De er til vanlig ordnet kronologisk, med de eldste kopiene først. Kopiboka e ...

Muggsopp i arkivet

Muggsopp er en fellesbetegnelse for en stor gruppe hurtigvoksende mikroskopiske sopper med vekstlegemer. Muggsopp trenger organisk næring, og kan vokse både på organiske materialer og uorganiske materialer hvor der er avsatt organiske skitt som s ...

National Archives and Records Administration

National Archives and Records Administration er en amerikansk føderal etat med ansvar for arkivering av føderale offentlige dokumenter, publisering av føderale lover, forskrifter og dekreter, og drift av presidentbiblioteker. NARA publiserer blan ...

OAIS-modellen

OAIS-modellen er et rammeverk for elektronisk arkiv som håndterer digital informasjon. Modellen ble opprinnelig utviklet av NASA for å behandle og lagre digital informasjon. Modellens allsidighet gjør at den passer til en hvilken som helst lagrin ...

Pliktavlevering

Pliktavlevering er en plikt til å avlevere allment tilgjengelig materiale som man har produsert, til institusjoner som Nasjonalbiblioteket. I Norge er det lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument også kalt pliktavleveringsloven ...

Presidentbibliotek

Et presidentbibliotek er et bibliotek drevet av det amerikanske arkivverket National Archives and Records Administration for å samle, oppbevare og tilgjengeliggjøre dokumenter, arkiver og historiske materialer fra hver føderale regjering. Det er ...

Presskopi

Presskopi er resultat av kopiering med kopipresse. Teknikken ble patentert av James Watt i 1780 og går ut på å legge et tynt, fuktet ark oppå dokumentet som skal kopieres, og presse det hele sammen noen minutter. Resultatet er at blekket fra orig ...

Privatarkiv

Privatarkiv blir definert som et arkiv produsert av andre enn offentlige instanser. Selve begrepet omfatter en stor gruppe arkiver som kan være av nokså ulik art, både når det gjelder opphav, omfang og struktur. Vanligvis omfatter begrepet arkive ...

Registre og tegnelser

Registre og tegnelser er to rekker av kopibøker i det danske kanselli. Registrene inneholder tekstene til de åpne brevene, det vil si brev stilet til befolkningen og ment som åpen informasjon. LIkevel gjaldt det ofte enkeltpersoners forhold. Det ...

Riksarkivet (Finland)

Riksarkivet er en finsk statlig myndighet under undervisnings- og kulturdepartementet med sete i Helsingfors. Riksarkivet er sentralmyndighet for Finlands arkivvesen, som foruten Riksarkivet omfatter syv landsarkiv. Det er ansvarlig for å arkiver ...

Saksarkiv

Saksarkiv er en arkivbetegnelse som beskriver den delen av arkivet som inneholder løse brev og saksdokumenter som en arkivinstitusjon produserer. Historisk sett har det vært vanlig å legge dokumentene kronologisk etter når de ble mottatt. Dette t ...

Vatikanets hemmelige arkiv

Vatikanet hemmelige arkiv er et sentralt forvaringssted for alle dokumenter som utferdiges av Den hellige stol. Arkivet inneholder derutover statlige dokumenter, korrespondanse, pavelige regnskapsbøker og mange andre dokumenter som kirken har byg ...

Barnekultur

Barnekultur er et begrep som omfatter flere fenomener: barnekultur kan forstås som kulturaktiviteter og -former beregnet på og laget for barn - som oftest av voksne. Barnekultur kan også være voksnes lek med barn. Den egentlige barnekulturen fors ...

…og Fia hadde sko

.og Fia hadde sko er et musikkalbum med Lillebjørn Nilsen, utgitt på plateselskapet Karusell i 1974. Til innspillingen hadde Lillebjørn Nilsen fått med seg en rekke barn, siden dette skulle bli en barneplate. Derav undertittelen "Lillebjørn + ven ...

Barne-TV (NRK)

Barne-TV er betegnelsen på TV-programmer på NRK for målgruppen 4–12 år. Denne programtittelen ble brukt første gang i 1970. Begrepet blir ofte brukt i en noe utvidet form som også omfatter programmer for eldre barn. Betegnelsen "barne-TV" er på n ...

Barnefilm

Barnefilmer er filmer som er laget for barn. Filmene kan være både lengre spillefilmer og kortfilmer, animasjons- og realfilmer. Barnefilmer vises på TV og kino og kan leies, lånes eller kjøpes på DVD-er o.l. I Norge er det dessuten rundt 35 barn ...

Barnemusikk

Barnemusikk kan være både musikk beregnet på barn og musikk framført av barn. Musikk for og av barn kjennetegnes vanligvis av enkle, sangbare melodier kombinert med tekster med enderim – ofte med opphav i folkemelodier og tradisjonelle rim og reg ...

Byggelekeplassen

Byggelekeplassen eller "skrammellekeplassen" er en lekeplass for barn utformet av den danske landskapsarkitekten C.Th. Sørensen. I 1931 ga Sørensen ut boken Parkpolitik i Sogn og Købstad. Her formulerte han mange tanker rundt det offentlige rom; ...

Donald.no

Donald.no, ofte forkortet til Dono, var en nettside for barn som liker Donald Duck og resten av karakterene i Andeby universet. Det er filmer, konkurranser og tegneserier som medlemmer har laget. Donald.no var i tidligere år en del av Disney.no, ...

En eventyrbok-serien

En eventyrbok-serien er en populær eventyrbokserie for de yngste med kjente eventyrfortellinger som ble gitt ut fra slutten av 1960-tallet og frem til 1980-tallet. Hver bok fortalte et kjent eventyr og hadde flotte fargebilder med ulike dukkefigu ...

Gullstrimmelen

Gullstrimmelen deles ut av Norsk Kinoforbund som en hederspris til noen som har utmerket seg i arbeidet for at barn og unge skal få gode kinofilmer. Premien er laget av Leif Gjerme fra Voss og har siden tidlig 80-tall vært delt ut ved Filmfestiva ...

Jonsokbryllup

Jonsokbryllup, lekebryllup eller barnebryllup er en skikk der barn eller ungdom på jonsokdagen etterlikner de voksnes tradisjonelle bryllupsseremoni med festdrakter, opptog og feiring.

Kamishibai

Kamishibai eller kami-shibai, japansk for "papirdrama", er en type tradisjonell fortellerkunst i Japan. Den omfatter bruk av ei lita teater- eller tittekasse der fortelleren, kalt gaito kamishibaiya, legger inn et sett bildekort eller -plansjer s ...

Kids in Jazz

Kids in Jazz er en internasjonal jazzfestival der barn opptrer. Festivalen arrangeres i Oslo i august hvert år, med konserter på Nasjonal jazzscene, Barnekunstmuseet, Caféteatret m.fl.

Kirsten Langbo

Kirsten Langbo var en norsk forfatter og barneunderholder. Kirsten Langbo ble født på Gran på Hadeland, der hun vokste opp på en storgård Jorstad i en søskenflokk på tretten. Som ung flyttet hun til Oslo som hushjelp, men dro seinere til USA, der ...

Lek

Lek er aktivitet tilsynelatende uten et umiddelbart formål utover leken i seg selv. Vanligvis menes menneskers barnelek, men begrepet har også en videre betydning. Leker kan utføres alene eller sammen med andre og spiller en viktig rolle i læring ...

MGP Nordic

Melodi Grand Prix Junior Nordic, offisielt MGP Nordic, var en nordisk, tv-sendt låtskriver- og sangkonkurranse for unge mellom 8 og 15 år. Konkurransen var den nordiske versjonen av MGPjr, NRKs sangkonkurranse for barn og unge. MGP Nordic ble før ...

MINI MIDI MAXI (teaterfestival)

MINI MIDI MAXI er en internasjonal teaterfestival for barn og unge som ble etablert i Bergen i 2005. Festivalen arrangeres i Bergen av Vestlandske Teatersenter, vesentlig på Cornerteateret i bydelen Møhlenpris. Aktivitene for barnehager og skoler ...

Musikalfabrikken

Musikalfabrikken er en musikkteaterskole i Trondheim etablert i 2006 av Grethe Kosberg. Musikalfabrikken har øvingslokaler på Lade. I 2021 har Musikalfabrikken 500 medlemmer som ukentlig har øvinger ledet av frilansere innen feltene sang, dans og ...

Påskkärring

Påskkärring, svensk for "påskekjerring", er ifølge gammel svensk folketro en heks som flyr på sopelime til Blåkulla, svenskenes Blokksberg, skjærtorsdag og kommer tilbake påskedagen. Siden 1800-tallet har det også vært tradisjon i deler av Sverig ...

Snøballkrig

Snøballkrig er en betegnelse for når to eller flere mennesker danner ett, ingen eller flere lag, og kaster snøballer på hverandre. Dette er regnet som en lek, men kan i tilfeller føre til mer alvorlige konsekvenser og sinne. Snøballkrig er regnet ...

Snømann

Snømann er en menneskeliknende skulptur eller figur laget av snø. Figuren lages oftest av barn, eller voksne sammen med barn, som en lek med snøen, gjerne i begeistringa over den første snøen som faller om vinteren.

Teater Fot

Teater Fot er et norsk teaterkompani som ledes av Lise Hovik og har base i Trondheim. Kompaniet ble etablert av Hovik i 2004 for å utvikle teaterforestillinger for barn i ulike aldre. Kompaniet har også produsert animasjonsvideoer, og benyttet fi ...

Bekledningsarbeiderforbundet

Bekledningsarbeiderforbundet ble stiftet i 1969, etter en fusjon mellom Norsk Bekledningsarbeiderforbund, Norsk Tekstilarbeiderforbund og Norsk Skotøyarbeiderforbund. Norsk Skinn- og Lærarbeiderforbund gikk inn i 1973. Bekledningsarbeiderforbunde ...

Guayabera

Guayabera er navnet på en type løsthengende herreskjorte, som er populær i Latin-Amerika, Karibia, Filippinene og Zimbabwe. Den er normalt laget av bomull.

Maskerade

En maskerade er en festlig begivenhet der deltakerne opptrer med maske og tilhørende kostyme, og dermed inkognito. Ordet maskerade brukes om hele antrekket, ikke bare ansiktsmasken. Den vanligste formen er maskeradeball, men mange steder finner e ...

Norsk Bekledningsarbeiderforbund

Norsk Bekledningsarbeiderforbund ble stiftet i 1892, og organiserte arbeidere fra konfeksjonsindustrien. Fram til 1931 var navnet Norsk Skredderforbund. I 1969 fusjonerte Norsk Bekledningsarbeiderforbund, Norsk Tekstilarbeiderforbund og Norsk Sko ...

Bibliotek

Bibliotek er definert som "en institusjon som med utgangspunkt i organiserte samlinger av dokumenter - digitale så vel som fysiske - initierer sosiale prosesser knyttet til læring, kunnskapsdeling og kulturformidling."

ABM-utvikling

ABM-utvikling – Statens samordnings- og utviklingsorgan for arkiv, bibliotek og museum var en norsk statlig etat, opprettet 1. januar 2003 ved sammenslåing av Statens bibliotektilsyn, Riksbibliotektjenesten og Norsk Museumsutvikling. ABM-utviklin ...

ABMStatistikk

ABMStatistikk eller egentlig Abm-statistikk er en betegnelse for både et programsystem og en tjeneste som ble utviklet av ABM-utvikling for å samle inn nasjonal arkiv-, bibliotek- og museumsstatistikk.

Aleph

Aleph er dataprogram som er utviklet for katalogisering og utlånsforvaltning i bibliotek og informasjonssentre. Aleph er ett av flere biblioteksystem i bruk i norske bibliotek ved siden av Bibliofil, Bibsys og Micromarc. ALEPH er utbredt i alle v ...

American Library Association

American Library Association, forkortet ALA er en faglig interesseorganisasjon i USA for bibliotekarer og andre som arbeider for bibliotekene, for bibliotekutvikling, ytringsfrihet og lesing. Organisasjonen ble dannet i 1876, og regnes som verden ...

Autoritetsdata

Autoritetsdata brukes innenfor bibliotek- og informasjonsvitenskap for å beskrive, identifisere og sammenstille poster om personer, familier, steder, firmaer, organisasjoner, åndsverk, og ting generelt. Dataene er typisk en dataoppføring, eller e ...

Bibliotek 2.0

Bibliotek 2.0 betyr at bibliotekene vil levere sine tjenester til brukerne på nye måter. Forandringene vil først og fremst gjelde de digitale tjenestene. Det som tidligere ble kalte for katalogen vil bli langt rikere og bedre tilpasset brukernes ...

Biblioteksentralen

Biblioteksentralen SA er et norsk samvirkeforetak som har levert bibliotektjenester siden 1952. Biblioteksentralen er morselskap i BS Konsern og del av Bibliotekenes Hus som består av datterselskapene BS Undervisning, BS Eurobib, Norsk Bibliotekt ...

Biblioteksvar

Biblioteksvar var en nasjonal digital referansetjeneste hvor man kunne stille spørsmål til bibliotekarer fra hele landet gjennom e-post, chat og SMS. Tjenesten var et samarbeidsprosjekt mellom mer enn 50 fag-, skole- og folkebibliotek. Den ble ti ...

Biblioteksystem

Et biblioteksystem er et ressursplanleggingssystem for et bibliotek, brukt for å holde oversikt over bøker, bestillinger, regninger og lånere. Systemet består vanligvis av en relasjonsdatabase, programvare for å kommunisere med databasen, og to b ...