ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 112

Hvalsey kirke

Hvalsey kirke er en gammel nordbokirke som ligger ved Hvalsey i Hvalseyjarfjord, ikke langt fra Qaqortoq, som er sydgrønlands største by. Den ble trolig bygd på begynnelsen av 1300-tallet, og lå i det som Eirik Raude ga navnet Austerbygda da viki ...

Hypoksisk luft

Hypoksisk luft, også kjent som inert luft eller brannsikkert inneklima, betegner luft med et noe lavere oksygeninnhold og et noe høyere nitrogeninnhold enn normalt. Slik luft brukes bl.a. som brannforebyggende tiltak, og for automatisk brannslokk ...

Høyryggede åkrer

Høyryggede åkrer er dannet ved pløying, og er resultatet av en måte å pløye på som ble brukt i Europa i middelalderen. Plogen velter jorda til side. Ved pløying av høyryggede åkrer slås flere velter sammen til en lav forhøyning med en grunn grøft ...

Industrielle kulturminner i Danmark

Industrielle kulturminner i Danmark omfatter 25 industrier og industrilokaler med stor historisk arkitektonisk verdi valgt ut som nasjonal dansk kulturarv av Kulturarvsstyrelsen i 2006–2007. Til sammen forteller industriminnene om avgjørende trek ...

Kalkovn

Kalkovn er en konstruksjon i stein, metall eller jord for oppvarming av kalkstein til ca. 800-1100 o C ved kalkbrenning. Kalksteinen blir da spaltet til kalsiumoksid og karbondioksid.

Kulturhåndverk

Kulturhåndverk er et begrep som har sin opprinnelse i Stockholms Hantverksförening. Begrepet ble introdusert i Norge i Kultur- og kirkedepartementets rapport Kulturhåndverk – Avtrykk fra fortiden, uttrykk for øyeblikket, grunnlag for framtiden. K ...

Kulturmiljø

Kulturmiljø er ifølge paragraf 2 i den norske kulturminneloven definert som "områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng". Kulturmiljø og landskap utvider det romlige perspektivet på kulturminnene. Kulturmiljø gi ...

Liste over svenske riksantikvarier

Liste over svenske riksantikvarier er en oversikt over personer som har vært riksantikvarie i Sverige. Riksantikvarien er øverste sjef for den statlige svenske forvaltningsmyndigheten Riksantikvarieämbetet, i norsk sammenheng svarer dette til dir ...

Løsfunn

Løsfunn er den arkeologiske betegnelsen på funn av arkeologiske gjenstander hvor det ikke finnes noen nærmere informasjon om funnforhold og kontekst. Løsfunnene er vanligvis enkeltgjenstander som er tilfeldig funnet av ufaglærte personer. For ste ...

Muskego kirke

Muskego kirke eller Norway Lutheran Church ble oppført i 1844 av de tidligste norsk-amerikaner Luthersk immigranter i Waterford, Wisconsin; den ble flyttet til Saint Paul, Minnesota i 1904. Den er erklært som National Register of Historic Places. ...

National Register of Historic Places

National Register of Historic Places er USA sin offisielle liste over bevaringsverdige distrikter, steder, bygninger, strukturer og gjenstander. Registeret ble etablert i 1966 med innføringen av loven National Historic Preservation Act. Av de mer ...

National Trust (Storbritannia)

National Trust er en organisasjon som arbeider for å bevare uberørte naturområder og historiske bygninger i England, Wales og Nord-Irland. Skottland har sin egen organisasjon, se National Trust for Scotland. Organisasjonen er registrert som en ve ...

National Trust for Scotland

National Trust for Scotland er en skotsk organisasjon som arbeider for å bevare den naturmessige og kulturelle arv i Skottland. Den tilsvarer National Trust i de andre delen av Storbritannia. NTS ble grunnlagt i 1931. Pr. 2005 hadde organisasjone ...

Oldsaker

Oldsaker er den tradisjonelle norske betegnelsen for menneskeskapte gjenstander fra oldtiden. Tilsvarende gjenstander fra middelalderen kan ofte omtales som både oldsaker og middelaldergjenstander. I juridisk terminologi dekkes begge av uttrykket ...

Regionarv

Regionarv er de naturlige og kulturelle miljøer og tilhørende immaterielle kulturarv, som er oppfattet å være av betydning i en region. Ordet regionarv er en parallell til verdensarv, men vanligvis ikke målrettet til en bestemt objekt, men snarer ...

Sprinkleranlegg

Et sprinkleranlegg er en installasjon i et bygg som skal virke konsekvensdempene i tilfelle brann eller branntilløp. Anlegget består av rørsystemer som bringer vann til sprinklerhoder som er strategisk plassert rundt om i bygget. Avhengig av type ...

Steinkors

Steinkors er store, frittstående kristne monument fra middelalderen i stein, formet som kors. Irland og Storbritannia var kjerneområde for tradisjonen med å reise store steinkors, med en utvikling av både keltiske og angliske høykors. Tradisjonen ...

Steinstreng

Steinstreng er et steingjerde som har mistet sin funksjon og er rast ned slik at det i dag sees som en smal eller bred rekke med steiner, mer eller mindre begravd av jord og torv. Steinstrenger er tørrmurt av naturstein, og har ofte hatt en oppri ...

Vanntåke

Vanntåke er en slukkemetode innen brannvern. Vanntåke er ørsmå vanndråper spredt i lufta som tåke. Tåken oppstår i en dyse ved at en vannstråle mekanisk knuses eller når to vannstråler kollidere i en vinkel slik at de knuser hverandre. Mikrodråpe ...

World Monuments Fund

The World Monuments Fund er en privat organisasjon som har som mål å bevare utsatte arkitektoniske og kulturelle steder. Siden 1965 har WMF arbeidet for å verne byggverk på mer enn 450 steder i mer enn 80 land.

Ytterby kirke

Ytterby kirke var en kirke i Ytterby i Kungälv kommune, Bohuslän. Dette området tilhører nå Sverige, men i middelalderen, da kirken ble bygget, var dette en del av Norge. Kirken var oppført i romansk stil rundt 1100. Kirken ble delvis revet på 18 ...

Økonomuseum

Økonomuseum er småskalaproduksjon av varer i et verkstedsmiljø som fokuserer på bevaring og videreføring av handlingsbåren kunnskap og kulturhåndverk. Økonomuseer skal skape lokale arbeidsplasser og fremme kulturhåndverkere og det immaterielle ku ...

Agitpop

Agitpop var et dansk, sosialistisk musikk- og kunstnerkollektiv, aktive på 1970-tallet. Agitpop oppsto i 1971 da man jobbet med LP-Den første maj. Blant de mest sentrale i gruppen var musikerne Benny Holst og Arne Würgler, tekstforfatteren Jesper ...

ASSITEJ

ASSITEJ – Association Internationale du Theatre pour I’Enfance et la Jeunesse er en internasjonal sammenslutning som har som mål å fremme barn og unges rett til å oppleve god scenekunst. Organisasjonen har medlemmer i over 100 land, deriblant Norge.

Batsheva Dance Company

The Batsheva Dance Company er et dansekompani med hovedkvarter i Tel Aviv, Israel, grunnlagt av Martha Graham og Baroness Batsheva De Rothschild i 1964, som gruppa også ble gitt navn etter. Ohad Naharin har vært den faste koreografen siden 1990. ...

Collegium musicum

Collegium musicum var en betegnelse som ble brukt om private grupper musikkelskere, spesielt i tyskspråklige områder. Medlemmene var ofte byborgere eller studenter som framførte musikk for hverandre, men collegia musica kunne også akseptere tilhø ...

Det Danske Kulturinstitut

Det Danske Kulturinstitut er en selveiende institusjon som mottar en årlig bevilgning gjennom finansloven. Institusjonens historie går tilbake til 1940, da Folmer Wisti opprettet Det Danske Selskab med det formål å arbeide for mellomfolkelig fors ...

EBBA (organisasjon)

European Brass Band Association er en organisasjon som har som formål å fremme brassband og brassbandmusikk gjennom arrangementer, utvekslinger og bestillingsverk. EBBA har blant annet ansvar for European Brass Band Championships hvert år.

European Museum Forum

European Museum Forum er en museumsorganisasjon som opererer på Europarådets premisser. Denne frivillige organisasjon er registert i United Kingdom er en av de ledende organisasjoner i Europa for fremme og utvikling av kvalitet i de europeiske mu ...

Filmklubb

Filmklubb er en forening som viser filmer for personer som er spesielt interessert eller glad i film. Filmklubbene viser filmer innen mange sjangre, ofte berømte klassikere eller spesielle filmer som ikke blir satt opp for vanlig kinovisning. Den ...

FIPRESCI

Fédération internationale de la presse cinématographique eller International Federation of Film Critics ble dannet i Paris i juni 1930, og er en sammenslutning av nasjonale forbund for filmkritikere og -journalister fra hele verden. Foreningens f ...

International Council of Museums

International Council of Museums er en internasjonal organisasjon av museer og profesjonelle museumsfolk. Organisasjonen arbeider med ulike spørsmål knyttet til bevaring og formidling av verdens natur- og kulturarv, nå og i fortiden, synlige og u ...

Nordic World Heritage Association

Nordic World Heritage Association, den nordiske verdensarvforeningen, ble stiftet i 2016. Dette er en ideell organisasjon, som har som formål å bistå med – og støtte – implementeringen av UNESCOs verdensarvkonvensjon i Norden.

Nordisk Musik Union

Nordisk Musik Union er en sammenslutning av nordiske, landsomfattende organisasjoner for amatørorkestre. Medlemsorganisasjonene har etablert NoMU for å være en samlende enhet, en møteplass og en politisk arbeidende organisasjon på vegne av de nor ...

Nordisk Skolebibliotekarforening

Nordisk Skolebibliotekarforening er et bindeledd mellom de nordiske lands skolebibliotekarforeninger. Finland, som ikke har skolebiblioteker, er representert ved landets lærerforeninger. Foreningens formål er ifølge dens vedtekter: å fremme utvik ...

RadArt

RadArt er en nettverksorganisasjon for frie scenekunstnere. Organisasjonens medlemmer representerer scenekunstfeltet med en stor radius, både geografisk og kunstnerisk. Prosjekt Radart er et samarbeid mellom RadArt og Tromsø kommune, ved Rådstua ...

Røde Mor

Røde Mor var et kunstnerkollektiv som oppsto i 1969. Formålet var å skape politisk, proletarisk kunst. Politisk sto kollektivet nær Danmarks Kommunistiske Parti, og flere av dets mest fremtredende medlemmer var medlemmer her. Det var imidlertid b ...

Society of Nordic Barbershop Singers

Society of Nordic Barbershop Singers er det nordiske forbundet for barbershopkor, -kvartetter, -sangere og -dirigenter. SNOBS er basert i Stockholm, Sverige, og har medlemmer i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Forbundets formål er å spre, utvi ...

Erasmusprisen

Erasmusprisen er en internasjonal pris som tildeles for innsats for å fremme europeisk kultur. Den kan tildeles både person og institusjoner. Prisen er oppkalt etter Erasmus fra Rotterdam. Stiftelsen Praemium Erasmianum står bak utmerkelsen. Eras ...

Europarådets museumspris

Euoparådets museumspris deles ut årlig av Europarådet fra 1977. To norske museer er tildelt prisen, nemlig Svalbard museum i 2008 og Bryggens Museum i 1978. Prisen utdeles av Europarådets komite for kultur, forskning og utdanning på grunnlag av e ...

Fyrstinnen av Asturias-prisene

Fyrstinnen av Asturias-prisene, tidligere Fyrsten av Asturias-prisene, er en samling utmerkelser som tildeles enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner for fremragende bidrag innenfor natur- og samfunnsvitenskap, humanistiske fag, kunst og kul ...

Fyrstinnen av Asturias pris for internasjonalt samarbeid

Fyrstinnen av Asturias pris for internasjonalt samarbeid er en pris, som siden 1981 årlig tildeles for innsats for fremme av internasjonalt samarbeid. Den er en del av en Fyrstinnen av Asturias-prisene. De deles ut årlig i Oviedo. Prisen ble etab ...

Fyrstinnen av Asturias pris for kunst

Fyrstinnen av Asturias pris for kunst er en pris, som siden 1981 årlig tildeles for kunstnerisk virke. Den er en del av en Fyrstinnen av Asturias-prisene. Prisen deles ut årlig i Oviedo. Prisen ble etablert i 1981 av Fundación Princesa de Asturia ...

Henrik Steffens-prisen

Henrik Steffens-prisen ble innstiftet i 1936 av den tyske forretningsmannen Alfred Toepfer, til minne om den dansk-norsk-tyske filosofen Henrik Steffens. Den ble utdelt til betydningsfulle skandinaver gjennom universitetet i Hamburg. Prisen opphø ...

Kyotoprisen

Kyotoprisen er en japansk pris for filosofi og kunst, naturvitenskapelig grunnforskning og avansert teknologi innstiftet av Inamori-stiftelsen etablert av forretningsmannen og filantropen Kazuo Inamori. Prisen er oppkalt etter byen Kyoto, der pri ...

Sovjetunionens statspris

Sovjetunionens statspris, tidligere kalt Den statlige Stalinprisen eller bare Stalinprisen, var en statlig utmerkelse i Sovjetunionen som ble tildelt sovjetiske medborgere for prestasjoner innen kunst, litteratur, musikk og vitenskap. Stalinprise ...

40-tal (tidsskrift)

40-tal var et svensk litteraturtidsskrift som ble utgitt av Bonniers förlag i årene 1944–1947. Rdaksjonen bestod til å begynne med Werner Aspenström, Lennart Göthberg og Claes Hoogland, seinere også Mårten Edlund og Gustaf Rune Eriks. Fra høsten ...

Acta Borealia

Acta Borealia, Nordic journal of Circumpolar Societies er et tverrfaglig vitskaplig tidsskrift for kulturstudier, utgitt på engelsk av Routledge med utgangspunkt i Tromsø museum / Universitetet i Tromsø. Tidsskriftet publiserer resultater av fors ...

The Atlantic

The Atlantic er et amerikansk tidsskrift grunnlagt i 1857 i Boston, Massachusetts, som nå utgis i Washington, D.C. Magasinet bestod opprinnelig av kommentarartikler om særlig kultur og litteratur. Redaksjonell profil i dag er å dekke "utenrikssto ...

Kulturfront (tidsskrift)

Kulturfront var et tidsskrift om økonomi, politikk og kultur. Det ble utgitt i årene 1941-44, med redaksjonen i Stockholm. Redaksjonen bestod av C.H. Hermansson, Eskil Bergen, Mats Lindell og Harald Rubinstein. Øvrige medarbeidere var blant andre ...