ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 113

Karl Koch (teolog)

Jakob Emil Karl Koch var en tysk evangelisk teolog, medlem av den bekjennelseskirken, og fra 1945 til 1949 prest i den evangeliske kirke i Westfalen i Bielefeld.

Christopher Dahl (teolog)

Christopher Dahl var en svensk teolog og professor i gresk ved Universitetet i Uppsala. Dahl deltok i salmboksarbeidet i Sverige fra cirka 1790 og var med i den datidige bibelkommisjonen. Han er blant annet representert i den svenske kirkens salm ...

Heinrich Müller (teolog)

Han reiste så til Johann Botsack i Danzig, deretter til Coelestin Myslenta i Königsberg. Han besøkte også Leipzig, Wittenberg, Lübeck, Lüneburg, Braunschweig, Wolfenbüttel, Helmstedt og Halle Saale hvor han møtte tidens viktigste teologer. i 1652 ...

August Pieper (teolog)

August Pieper var en tysk katolsk teolog og sosialpolitiker som representerte Deutsche Zentrumspartei. Pieper var også formann i Volksverein für das katholische Deutschland.

1780

Nicolai Wergeland – norsk teolog og politiker d. 1848 1. juni – Carl von Clausewitz, prøyssisk general og krigsfilosof d. 1831 12. januar – Wilhelm Martin Leberecht de Wette, tysk teolog d. 1849

1563

Januar, ukjent dato – Leonhard Hutter, tysk luthersk teolog d. 1616 Ukjent dato – Orazio Gentileschi, italiensk maler d. 1639 Ukjent dato – John Dowland, engelsk sanger og komponist d. 1526

Konrad Hubert

Konrad Hubert også kjent som Huber og under pseudonymene Pulbarbus og Ornipogonis var en tysk protestantisk teolog, prest og salmedikter. Huber kom i 1519 til Heidelberg for gå på skole. Der ble han kjent med Nikolaus Thomas Sigelspach som overta ...

1088

Arbeidet med den største kirken i den franske byen Cluny startes Raimond IV av Toulouse blir greve av Toulouse Universitetet i Bologna grunnlegges Johannesklosteret på den greske øya Patmos grunnlegges Mansur ibn Nasir overtar som hersker i Hamma ...

Guds moder av Faros

Guds moder av Faros, eller Faros-palasskapellet, var et bysantinsk kapell i dagens Istanbul i Tyrkia. Det nevnes første gang i Theophanes bekjennerens krønike fra 769. Kapellet ble bygget i den sørlige del av Det store palasset i byen som den gan ...

Leo IV (keiser)

Leo IV, Leo khazaren, født 25. januar 750 i Konstantinopel i Det bysantinske rike, død 8. september 780 i Strongylon, var østromersk keiser fra 775 til 780. Leo IV var gift med Irene, en athensk skjønnhet av ukjent herkomst. Sammen hadde de sønne ...

Andrej I av Russland

Andrej I eller Andrej Bogoljubskij, var storfyrste av Vladimir-Suzdal. Han var sønn av rurikiden Jurij Dolgorukij, som utropte Andrej til fyrste av Vysjhorod. Etter sin fars død i 1157 ble Andrej fyrste av Vladimir, Rostov og Suzdal. Under Andrej ...

Vladimir Monomakh

Han var sønn av Vsevolod I og prinsesse Anastasia av Bysants d. 1067, datter av Keiser Konstantin IX Monomachos, fra hvem han tok tilnavnet Monomakh gresk: "En som kjemper alene" eller "gladiatoren". Gjennom sin mormors familie var Vladimir øyens ...

Meteora

Se også Meteora film Meteora er et av de største og det aller viktigste kompleksene til de gresk-ortodokse klostre i Hellas, nest etter klosteret på Athos. De seks klostrene lokalisert i nordvestlige enden av sletten i Thessalia i Hellas i nærhet ...

Nea Moni

Nea Moni er et gresk-ortodoks kloster fra 1000-tallet på den greske øya Khíos. Det er lokalisert på fjellet Provateio Oros i det indre av øya, rundt 15 km fra byen Khíos. Klosteret er kjent for mosaikker, som sammen med de ved Dafniklosteret og H ...

Lipsi

For dansen, se Lipsi. Lipsi er en liten gresk øy, sammen med flere ubebodde holmer, i tilhørende den nordlige del av øygruppen Dodekanesene. Den ligger sør for Samos, nord for Leros, og ligger nær på Patmos. Den er en kommune, en del av den regio ...

Parthenon

Parthenon er et tidligere gresk tempel på akropolis i Athen, og var viet til Pallas Athene, byens skytsgudinne. Byggingen begynte i 447 f.Kr. da det athenske rike var på høyden av sin makt. Det ble fullført i 438 f.Kr., skjønt dekoreringen av tem ...

Giuseppe Pecci den yngre

Giuseppe Pecci S.J. var en av Den katolske kirkes kardinaler og var tilknyttet den romerske kurie. Han ble blant annet prefekt for Kongregasjonen for studiene 1884. Han ble kreert til kardinal i mai 1879 av sin bror, pave Leo XIII.

Marie-Dominique Chenu

Marie-Dominique Chenu var en fransk katolsk prest, teolog og historiker tilhørende dominikanerordenen. Chenu var sammen med Yves Congar, Jean Daniélou og Henri de Lubac en av hovedskikkelsene innen nouvelle théologie. Han gikk inn for thomismen i ...

Francisco de Vitoria

Francisco de Vitoria var en spansk katolsk teolog. Han ble grunnlegger for den skoleretning innen filosofien som går under betegnelsen Salamanca-skolen, og minnes særlig for sine bidrag til tenkningen rundt rettferdig krig og om internasjonal rett.

Bernard Lonergan

Bernard Joseph Francis Lonergan var en kanadisk jesuitt og religionsfilosof. Han foreleste ved blant annet Loyola College i Montréal, Gregoriana i Roma og Boston College. Lonergan, som var nythomist, mente at den katolske teologi hadde behov for ...

G. E. M. Anscombe

Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe var en britisk analytisk filosof og teolog. Hun studerte under Ludwig Wittgenstein og ble etter hans død en autoritet på og oversetter og medutgiver av hans verker.

Luis de Molina

Luis de Molina var en spansk jesuitt, professor og universitetslektor i teologi. Hans teologiske lære kalles molinisme.

Desiré-Félicien-François-Joseph Mercier

Desiré-Félicien-François-Joseph Mercier var en av den katolske kirkes kardinaler. Han var erkebiskop av Mechelen 1906–1926. Han ble kreert til kardinal i 1907 av pave Pius X. Han deltok ved konklavet 1914 som valgte pave Benedikt XV, og konklavet ...

Edward Schillebeeckx

Edward Cornelis Florentius Alfonsus Schillebeeckx var en belgisk katolsk prest og teolog. Han tilhørte dominikanerordenen. Schillebeeckxs bøker i emnet teologi ble oversatt til mang språk, og han gav også bidrag til Andre Vatikankonsil.

Christian Langballe

Christian Bernhard Langballe er en dansk sogneprest og politiker. Han var valgt til Folketinget fra Vestjyllands storkrets 2011–2019, etter å ha blitt nominert fra Viborgs østre krets. Han var Dansk Folkepartis talsmann i kirke- og statsborgerska ...

Søren Pind

Søren Pind er en dansk politiker. Han var Danmarks utdannelses- og forskningsminister fra 2016 til 2018, justisminister fra 2015 til 2016, utviklingsminister fra 2010 til 2011, integreringsminister i 2011 og valgt til Folketinget fra København si ...

Stein Balstad

Stein Balstad var forfatter og lærer. Han utga en rekke romaner, blant annet Den store bøigen 1923, Forbannet være du 1925, Slekt skal følge - 1928, I ditt ansikts sved 1930, Tidehverv 1933, Vi fra skogene 1936, En ny slekt 1938 og Storbyen fange ...

Kristoffer Olesen Larsen

Kristoffer Olesen Larsen var en dansk teolog. Som teologistudent og medlem av den kristne studentbevegelsen i Danmark tok Larsen del i oppgjøret som førte til stiftelsen av tidsskriftet Tidehverv. I 1932 ble han prest ved Esajas Kirke på Østerbro ...

Ludvig Daae Zwilgmeyer

Ludvig Daae Zwilgmeyer var en norsk prest, forfatter og salmedikter. Han var biskop i Skien da NS nybesatte Statskirkens øverste embeder etter at de rettelige biskoper hadde nedlagt embedene.

Jesper Langballe

Jesper Marquard Langballe var en dansk sogneprest, journalist og politiker. Han var medlem av Folketinget 2001–2011. Han var sønn av lege Mogens Marquard Langballe og Agnete Wolfhagen, som begge var motstandsfolk i Randers under den andre verdens ...

Daniel Andreas Frøvig

Daniel Andreas Frøvig var en norsk teolog og professor ved Menighetsfakultetet fra 1918 til 1940. Daniel Andreas Frøvig var sønn av handelsmannen Jakob Danielsen Frøvig 1834–1894. Han ble cand. theol. i 1896 og foretok senere en to års studiereis ...

Else-Britt Nilsen

Else-Britt Nilsen er en norsk ordenssøster og sosiolog med doktorgrad i teologi. Hun er professor II i teologi ved MF vitenskapelig høyskole. Hun er dominikaner og har vært statsstipendiat siden 2001. Hun ble i 2011 valgt til leder av Norges kris ...

Gisle Johnson

Han hadde slekten fra Island se slekten Johnson, men vokste opp i Kristiansand, og tok teologisk embetseksamen i Christiania i 1845. Deretter hadde han et studieår i Tyskland hvor han kom i kontakt med Carl Paul Caspari. Gisle Johnson ble i 1849 ...

Kjetil Frøysa

Kjetil Frøysa er en norsk prest, lyriker og salmedikter. Frøysa studerte teologi på Menighetsfakultetet og ble ordinert i 1978. Etter dette har han blant annet jobbet som sogneprest og for Den norske Israelsmisjon. Han var ansvarlig redaktør for ...

Martin Rade

Paul Martin Rade var en protestantisk teolog, universitetslærer, og publisist. Han regnes blant de ledende eksponenter for kulturprotestantisme.

Sofus Thormodsæter

Sofus Andreas Langberg Thormodsæter var en norsk prest og kirkehistoriker. Han var sønn av presten Erik Andersen Thormodsæter 1819–1906 og Margrete Sophie Langberg 1817–1856. Etter å ha vært elev ved Gjertsens skole studerte han teologi og ble ca ...

Per Voksø

Per Voksø var en av etterkrigstidens mest sentrale lekmenn i Den norske kirkes kirkelige rådsorganer.

Metodisme

Metodismen er en retning innen kristendommen med ca. 70 millioner tilhengere. Metodistene omfatter i dag flere kirker, hvorav mange samarbeider i World Methodist Council. Metodismen kan beskrives som en lavkirkelig bevegelse som brøt ut fra Den a ...

Herbert McCabe

Herbert McCabe var en engelsk filosof og katolsk prest tilknyttet dominikanerordenen. Han trådte inn i ordenen i 1949 og ble en ledende ekspert på Thomas Aquinas teologi. Han var også redaktør av tidsskriftet New Blackfriars. Han ble mest kjent f ...

Det pavelige råd for familien

Det pavelige råd for familien er en del av Den romerske kurie, som er Den katolske kirkes sentrale administrasjon. Dets president er kardinal Ennio Antonelli, som ble utnevnt i juni 2008. Presidentkomitéen består av 14 kardinaler, 14 erkebiskoper ...

Sam Knutzen

Samuel "Sam." Knutzen var en norsk idrettsutøver, idrettsleder og forretningsmann. Under andre verdenskrig ledet han den økonomiske kirkefront.

Arvid Tångberg

Karl Arvid Tångberg, bedre kjent som Arvid Tångberg, var en norsk teolog. Han var professor i Det gamle testamente ved Menighetsfakultetet i Oslo, og ble regnet som en ledende semittist. Tångberg tok eksamen i allmenn språkvitenskap ved Universit ...

Treene

Treene er ei omtrent 73 km lang elv i Sydslesvig i den nordtyske delstaten Schleswig-Holstein. Den har utspring fra Treßsee sør for Flensburg og munner ut i elva Eider ved Friedrichstadt.

Trinidad

Trinidad er den største og mest folkerike av de 23 øyene som utgjør landet Trinidad og Tobago. Trinidad er den sydligste øya i Karibia og ligger bare 11 kilometer nord for Venezuelas kyst. Øya har et areal på 4 769 km². Trinidad og Tobagos hoveds ...

Kunståret 1411

ca. 1410-1414: Nanni di Banco, Fire helgener Quattro Coronati, i Or San Michele, Firenze. 1411-1413: Donatello fullfører Evagelisten Markus, Or San Michele, Firenze.

Trefoldighetskirken

Trefoldighetskirken kan vise til: Trefoldighetskirken Oslo Trefoldighetskirken Kristianstad Trefoldighetskirken Arendal Trefoldighetskirken Karlskrona Begrepet "trefoldighet" er ellers synonymt med treenighet.

Kunståret 1419

Filippo Brunelleschi designer loggia til Innocent dello Spedale i Firenze. ca. 1410-1420 - Andrej Rubljov maler ikonmaleriet Treenighet Andrej Rubljov. Oppbevares nå i Tretjakovgalleriet, Moskva.

Kunståret 1413

I Firenze Italia, maler Lorenzo sitt mesterverk: den store kroningen i Uffizi for høyalteret i hans egen kirke i klosteret i Santa Maria degli Angeli, i Firenze. Taddeo di Bartolo maler vestibylen til kapellet i Siena Italia. Lorenzo Monaco maler ...

Kunståret 1412

1411-1413: Donatello fullfører Evangelisten Markus, Or San Michele, Firenze. ca. 1410-1414: Nanni di Banco, Fire helgener Quattro Coronati, i Or San Michele, Firenze.

Kunståret 1415

1415-1417: Donatello skaper Den hellige Georgs tabernakel ca. 1415-1417, Museo Nazionale del Bargello, Firenze. ca. 1408-1415: Nanni di Banco, Fire kronede martyrer Quattro Santi Coronati, i Or San Michele, Firenze.