ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 117

Dolce stil nuovo

Dolce stil nuovo, dolce stil novo, eller il dolce stil nuovo, italiensk for "den nye yndige stilen" eller "den sødmefylte nye stilen", er et begrep for en estetisk strømning i skjønnlitteraturen som oppsto i Italia på slutten av 1200-tallet, skre ...

Dramatis personae

Dramatis personae er en fortegnelsene over karakterene slik de presenteres på rollelistebladet i et skuespill eller i en dramatisk tekst.

Drømmevisjon

Drømmevisjon eller visjonsdiktning er en litterær sjanger, et litterært redskap eller en litterær konvensjon hvor fortelleren faller i søvn og drømmer. Visjon, av latin visio = syn, henviser i litterær sammenheng til den erkjennelse som kunstverk ...

Ecthelion I

Ecthelion I er en figur fra J.R.R. Tolkiens fiktive verden Midgard. Han var den syttende regjerende riksforstander av Gondor. Ecthelion ble født i år 2600 i tredje tideverv, og ble riksforstander da hans far Orodreth døde i 2685. Under hans regje ...

Editio princeps

Editio princeps er latin for "første edisjon". Uttrykket benyttes fremst om den første trykte versjon av antikke og middelalderske tekster som tidligere hadde sirkulert bare som håndskrifter. Det må skjelnes fra set moderne uttrykk førsteopplag, ...

Eksofiksjon

Eksofiksjon stiller forfatteren fullstendig fritt i hvorledes en velger å fremstille virkelige personer og hendelser.

Elefantine-papyri

Elefantine-papyri er en rekke forskjellige papyri funnet på den egypriske Niløya Elefantine i nærheten av Assuan. Der var det en militærkoloni med soldater av forskjellig herkomst; greske, fønikiske og und syriske grupper. Ørkenklimaet var gunsti ...

Elektronisk litteratur

Elektronisk litteratur er litteratur som utnytter teknologi til å gjøre ting som ikke er mulige i trykte bøker. Sjangre inkluderer hypertekstfiksjon, kinetisk poesi og generativ tekst.

ELINOR

ELINOR var et nettverk for elektronisk litteratur i Norden. Nettverket drev et nettsted hvor man kunne finne informasjon om elektronisk litteratur og lenker til andre nettsteder om emnet. Man fant her også lenker til elektroniske tekster som var ...

Epigraf

Epigraf er et eldre faguttrykk for innskrifter fra antikk tid. Uttrykket er til en viss grad gått ut av bruk. Den historiske hjelpevitenskap som befatter seg med slike antikke innskrifter ble kalt epigrafikk, og fagfolkene innen feltet kalles epi ...

Etisk realisme

Etisk realisme, også kalt for nyrealisme, er en litterær stilretning som i Norge hovedsakelig skjedde i tidsrommet 1905–1915. I motsetning til realismen, som la vekten på samfunnskritikk, la nyrealismen tyngden på enkeltmenneskets moralske vekt. ...

Exeterboken

Exeterboken, også kjent som Codex Exoniensis, er et engelsk manuskript med angelsaksisk poesi fra 900-tallet som ble donert til grunnleggelsen av katedralen i Exeter av Leofric, den første biskopen av Exeter. Opprinnelig hadde boken 131 blader, m ...

Fanfiction

Fanfiction eller fanfiksjon er tekster og fortellinger som er skrevet av et lesende publikum om allerede etablerte og kjente rollefigurer og historier, særlig fra litteratur og film. Begrepet er engelsk og dannet av ordene fan, "ivrig beundrer" e ...

Farvel til Eddy Bellegueule

En finir avec Eddy Bellegueule - utgitt på norsk, Farvel til Eddy Bellegueulle - er en fransk bok fra 2014 skrevet av Édouard Louis. Per Tofte skreiv i 2016 at "Det er for så vidt interessant at en tynn debutroman Vel skildrer Louis et ressurssva ...

Fiktiv kanon

Fiktiv kanon er et begrep innen litteratur og særlig populærkultur som betegner de opplysningene og fortellingene om oppdiktede personer og verdener som er alminnelig anerkjent av forfatterne og/eller publikum. Motsetningen vil da være det som be ...

Fiktivt univers

Fiktivt univers er den alminnelige betegnelsen på rammen rundt oppdiktede fortellinger og rollefigurer som omfatter både figurene selv, deres omgivelser og de hendelser som finner sted. Figurene og hendelsene i en bestemt bok eller film har sitt ...

Flanør

Flanør er en gående betrakter av storbyen eller metropolis, en herre eller dandy som slentrer gjennom byens gater. Han er en elegant dagdriver som alltid gjør noe og som aldri klarer å kjede seg. En flanør er også en livsglad og karismatisk perso ...

Frihetsdikt

Frihetsdikt er en form for poesi som oftest diktet i samband med politiske omveltninger. Den norske forfatteren Henrik Wergeland, den svenske poeten Viktor Rydberg, og den franske surrealisten og lyrikeren Paul Éluard, er mellom dem som er kjent ...

Gjendiktning

Gjendiktning er en form for oversettelse der en forsøker å overføre noe annet og mer av innholdet i et litterært arbeide enn det som kommer fram ved en vanlig ordrett oversettelse. Uttrykket brukes vanligvis om verker av poetisk karakter. Gjendik ...

Hallas

Hallas er en figur fra J.R.R. Tolkiens fiktive verden Midgard. Han var den trettende regjerende riksforstander av Gondor. Hallas ble født i år 2480 i tredje tideverv, og ble riksforstander da faren hans Cirion døde i år 2567. Da faren hans regjer ...

Heiti

Heiti er i norrøn diktning særskilte poetiske ord som brukes i stedet for et mer dagligdags ord. Det er et substantiv og en form for metafor eller poetisk omskriving av et ord til et annet. Et rikelig forråd av heiti hørte med til skaldens faglig ...

Heltedikt

Heltedikt eller det heroiske epos er en undergruppe av episke dikt, og er et fortellende dikt som regel i bunden form av en viss lengde som forteller om en helts liv og bedrifter. Det har som regel en viss storhet og betydning, og med en voldsom ...

Heteronym (litteratur)

Se også pekersiden heteronym. Et heteronym er, innen litteraturen, en fiktiv dikterpersonlighet. Et heteronym mer omfangsrikt enn et pseudonym, for det rommer ikke bare et annet navn, men også en annen personlighet. Begrepet ble først brukt av de ...

Historie (litteratur)

Historie er betegnelsen som i litteraturteori brukes om den kjeden av begivenheter som episke og dramatiske tekster er bygd opp omkring. I norsk litteraturvitenskap brukes historie tilsvarende "story" i engelskspråklig litteratur. Historia regnes ...

Hrosvit

Hrosvit, også kjent som Hroswitha, Hrotsvit, Roswitha, og Hroswitha av Gandersheim, var en tysk kantonesse i benediktinerordenen som også skrev drama og poesi. Hun levde og arbeidet i Gandersheim i dagens Niedersachsen. Hun skrev på latin og er f ...

Húrin av Emyn Arnen

Húrin av Emyn Arnen er en figur fra J.R.R. Tolkiens fiktive verden Midgard. Han var en adelsmann fra Gondor, grunnleggeren av slektshuset Húrins hus, og tjenestegjorde som riksforstander av Gondor under regjeringstiden til kong Minardil, den 25. ...

Húrin I

Húrin I er en figur fra J.R.R. Tolkiens fiktive verden Midgard. Han var den femte regjerende riksforstander av Gondor. Húrin ble født i år 2124 i tredje tideverv, og ble riksforstander da hans far Belegorn døde i 2204. Han har samme navn som sin ...

Húrin II

Hurin II er en figur fra J.R.R. Tolkiens fiktive verden Midgard. Han var den fjortende regjerende riksforstander av Gondor. Húrin ble født i år 2515 tredje tideverv, og ble riksforstander da hans far Hallas døde i 2605. Regjeringstiden hans er ut ...

Hypertekstfiksjon

Hypertekstfiksjon er en sjanger elektronisk litteratur som bruker hypertekst. Hypertekstfiksjon kjennetegnes ved at den er skrevet for å leses på en datamaskin, og av at leseren må følge lenker mellom tekstnoder for å følge historien. Tor Åge Bri ...

Idéroman

En idéroman er en betegnelse som dels brukes om en roman der en forfatter har et klart budskap som fremføres enten eksplisitt eller implisitt i handlingen, eller et verk på romanform som speiler flere idéer som brytes i en bestemt tidsepoke. En i ...

Imitator

Imitator er en person som imiterer, det vil si etterligner, en annen person slik at andre, for eksempel et publikum, gjenkjenner den som blir imitert. Imitasjon kan være en form for underholdning for å latterliggjøre, men også hylle, en kjent per ...

Kansellistil

Kansellistil er en språklig stil som kjennetegnes av en innviklet, vanskelig forståelig skrivemåte, preget av en tung, substantivisk uttrykksform, gjerne med bruk av omstendelige og snirklete setninger, og mange og lange setningsledd. Tidligere b ...

Kapittel

Enkelte romaner har ikke kapitler, men ellers er disse den vanligste sjangeren for kapittelbruk ettersom teksten ofte bør deles opp for å gjøre det lettere for leseren. Noveller er gjerne korte nok til gå som ett kapittel. I sakprosatekster er de ...

Katarsis

Katarsis er et begrep som Aristoteles brukte i sin bok Om diktekunsten, der temaer om den greske tragedien analyseres. Begrepet bygger på at en tilskuer gjennom å se for eksempel et tragisk teater eller en tragisk film får utløsning for vonde føl ...

Klimaks

Klimaks, som stammer fra trapp og stige, er en figur i retorikken hvor man benytter stigende styrkegrad av ordene. Klimaks er også stigningen/høydepunktet i en roman.

Konkordieboken

Konkordieboken eller Concordia er den historisk læremessige standard til den lutherske kirke, bestående av ti trosmessige dokumenter anerkjent som autorative innen lutheranismen siden 1600-tallet. Den har blitt kategorisert som en kanon eller cor ...

Kulminasjon

Kulminasjon betyr passering av høydepunkt og er et astronomisk begrep. Innen astronomien er det et himmellegemes høyeste og laveste stilling på himmelen i løpet av et døgn. Oftest brukt om sol og måne. Litterært brukes uttrykket i dramaturgisk sa ...

Kunsteventyr

Kunsteventyr er eventyr som er skrevet av en navngitt forfatter. Disse eventyrene er ofte inspirert av folkeeventyr, men de bærer preg av at de ikke har en forhistorie i muntlig form. H.C. Andersen er en kjent forfatter av kunsteventyr. I Norge e ...

Lakune

Lakune betyr tomrom, hull, og viser til et hull eller manglende tekst i et manuskript, inskripsjon, maleri eller musikalsk verk. Uttrykket brukes oftest som betegnelse på manglende ord eller avsnitt i tekster, spesielt håndskrevne manuskripter, e ...

Lillehammer UNESCO-litteraturby

Lillehammer UNESCO-litteraturby er et samarbeid mellom Lillehammer kommune, Innlandet fylkeskommune, Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene, Nansenskolen, Stiftelsen Lillehammer Museum og Høgskolen i Innlandet. Partnerne jobber i fellesk ...

Litcast

Litcast er et digitalt lydbokformat beregnet på nedlasting av forhåndsinnspilte lydbøker til mobile enheter. Konseptet ble først lansert av det norske forlaget Grieg Lyd i 2008, i samarbeid med telekommunikasjonsselskapet Telenor. Litcast er et t ...

Litterær periode

En litterær periode, også kalt litterær bevegelse eller litterær epoke, er en samlebetegnelse på som kan brukes for å skille mellom og samle forfattere og verk på bakgrunn av litterære fellestrekk. En litterær periode avhenger ofte av tiden og sa ...

Lulu Blooker Prize

Lulu Blooker Prize er en litterær pris for bloker, stiftet i 2006. Den er sponset av Lulu.com, en print on demand utgiver, og navnet er et ordspill på den etablerte og kjente Man Booker Prize. Det gis ut en øverste pris basert på vinnerne av de t ...

Lydbok

En lydbok er en innlesning av et litterært verk. I Norge skilles det i dag mellom lydbøker distribuert av Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, og kommersielle lydbøker utgitt av lydbokforlag for distribusjon til allmennmarkedet. De første innlest ...

Magnum opus

Magnum opus, fra latin, er et uttrykk som brukes om en artist, forfatter eller komponist sitt beste og mest anerkjente verk. Det brukes ofte mer eller mindre som synonymt til begrepet mesterverk. Eksempelvis er Don Quixote Miguel de Cervantes mag ...

Mardil Voronwë

Minardil Voronwe er en figur fra J.R.R. Tolkiens fiktive verden Midgard. Han var den første regjerende riksforstander av Gondor. Mardil ble født i år 1960 i tredje tideverv, og etter at hans far Vorondil døde i år 2029 overtok han embetet som rik ...

Medusas flåte (roman)

Viktor, gutt som har rømt fra sin rike familie. Jean Baptist Henri Savign, skipslege. Hosea Thomas, matros. Alexandre Correard, geolog. Hugues Furoy de Chaumareys, kaptein. Adelaide Picard, Charles kone. Charles Picard, notar og eier av bommulspl ...

Metafiksjon

Metafiksjon er en form for fiksjon innen vekselvis skjønnlitteratur, film og drama hvor det blir gjort direkte eller indirekte oppmerksom på at det som fortelles ikke er virkelig, men noe som er diktet og forestilt. Det fiktive i kunstverket skju ...

Middelalderens allegori

Middelalderens allegori var et vitalt element i syntesen av de bibelske og de klassiske tradisjoner i hva som skulle bli kjent som middelalderens kultur. Menneskene i middelalderen trakk bevisst fra den kulturelle arven fra antikken for å forme i ...

Mot Maalet

Mot Maalet ble skrevet av den norske predikanten Ludvig Hope. Boken er en andaktsbok, eller "huspostill" som ble nyttet til andakter i hjemmet. Han starter boken med å sitere fra Filipperbrevet 3, 14 I forordet står det: "Måtte lysten som fikk me ...