ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 119

Forum 18

Forum 18 er en norsk menneskerettighetsorganisasjon som arbeider for tros- og religionsfrihet for alle, med utgangspunkt i Artikkel 18 i Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Forum 18 News Service, etablert av Forum 18, er en kristen nyhets ...

Gruppe for dialog

Gruppe for dialog om tro og livssyn er et fordomsfritt møte mellom mennesker med forskjellig tro og livssyn, som gjennom samtale forsøker og forstå og lære av hverandre. I vår tradisjon har dialogen sine røtter i filosofien til Sokrates og Platon ...

Transhumanisme

Transhumanisme er en moderne ideologi som hevdes å være en arvtager av humanismen og futurismen. Den mener at man skal påskynde evolusjonens gang, radikalt forbedre menneskets kår ved hjelp av vitenskapelige midler og endre samfunnet. Vitenskapen ...

Veganisme

Veganisme er et etisk standpunkt, en subkultur og en levemåte basert på respekt for alt levende, dyr inkludert. Veganere har et plantebasert kosthold og unngår all mat av animalsk opprinnelse. Det vil si at dietten ekskluderer kjøtt, fisk, skalld ...

Vegetarianisme

Denne artikkelen gjelder menneskelig kosthold. For en plantebasert diett i dyreriket se, planteetere. Vegetarianisme betegner mennesker som utelukkende ernærer seg på et kosthold som utelukkende består av planteføde eller i betydelig grad utelukk ...

Mat og drikke

Mat og drikke er i tillegg til å være en livsnødvendighet, av de viktigste kulturbærende faktorene i et samfunn, og forskjellige nasjoner og kulturer har forskjellige matvaner. Noen matvaner vandrer over landegrenser og har blitt en del av en int ...

Agflasjon

Agflasjon er inflasjon som følge av en økning i prisene på råvarer fra landbruket. Denne prisøkningen videreføres i stor grad over på forbruker ved hjelp av høyere matvarepriser. Begrepet ble først brukt under matvareprisøkningen mellom 2007 og 2 ...

Fika

Fika er en svensk sosial og kulinarisk tradisjon. Den består av en kaffepause med venner, familie eller kolleger, og ved siden av kaffe er det også vanlig å innta enten kake eller boller under en fika. Ordet kan brukes som både substantiv og verb ...

Fikenkaktus

Fikenkaktusen kommer fra Sør- og Mellom-Amerika og blir dyrket i tropiske og subtropiske strøk, blant annet på Gran Canaria. Den har flattrykte, leddete stammer, og tornete, ovale frukter med hardt skall. Blomstene er gule, fruktene varierer i fa ...

Jhatka

Jhatka er en hinduistisk og sikhistisk slaktemetode som innebærer at slaktedyret avlives ved et hugg med øks eller lignende redskap for å avskille hodet. Jhatka er også begrepet for kjøttet fra dyr som er blitt slaktet på dette vis. Sikhenes Guru ...

Kue putu

Den er laget av rismel, og grønnfargen avgis av pandanblader kalt suji. Den er fylt med palmesukker, dampet i bambustube, hvorav noen av navnene som brukes om retten, og serevsres gjerne med raaspet kokosnøtt. Denne tradisjonelle småretten er utb ...

Scovillegrader

Scovillegrader, scovilleskalaen eller SHU, er en enhet for å bestemme opplevd smaksstyrke på pepperfrukter. Skalaen er oppkalt etter kjemikeren Wilbur Scoville, som utviklet den i 1912. I begynnelsen var scovillegrader definert til antall ganger ...

Sensorikk

Sensorikk er et fagområde som beskriver egenskaper som menneskelige sanser kan oppfatte, enten ved å lukte, smake, se, berøre eller høre på et produkt. Sensorisk analyse er en vitenskapelig disiplin som handler om å planlegge, utføre og analysere ...

Spiselig vannflaske

En spiselig vannflaske er en boblelignende vannbeholder laget av alginat og kalsiumklorid hentet fra brune alger. Vannboblen er ment til å slukke tørsten og hele boblen er spiselig. Det går an å bite hull på boblen for så drikke vannet og å svelg ...

Alternative medier

Alternative medier er medievirksomheter som havner på utsiden av de sentrale virksomheter innenfor kommunikasjon. Alternative medier kan omfatte aviser, kringkasting, nettsteder og annet. De skiller seg fra etablerte medier når det gjelder innhol ...

Annonse

Annonse er en betalt melding som gjengis i en avis, et blad, på Internett eller et annet offentlig sted. Annonser inneholder oftest reklame, men kan også være ikke-kommersielle bekjentgjørelser. Annonsene kan være både store helsides annonser og ...

Bilde

Et bilde er et synsinntrykk, altså det vi ser. Ordet brukes særlig om avbildninger, det vil si gjengivelser eller etterlikninger av den synlige virkeligheten eller av uvirkelige eller tenkte visuelle forestillinger. Slike bilder gjengis vanligvis ...

Etablerte medier

Etablerte medier eller hovedstrømsmedier betegner de medier som er utbredt via de største distribusjonskanalene, og derfor representerer hva majoriteten av mediekonsumentene sannsynlig vil møte. I henhold til særlig en amerikansk diskusjon, beteg ...

Eternal Word Television Network

Eternal Word Television Network er et amerikansk katolsk TV-selskap. EWTN ble grunnlagt av nonnen Moder Angelica i hennes kloster Our Lady of the Angels Monastery i Irondale i Alabama. Det ble lansert i august 1981. Moder Angelica var vertinne fo ...

Faksimile

En faksimile er en nøyaktig gjengivelse av et originalt håndskrevet eller trykt verk. Bøker kan således utgis som faksimileutgaver, det vil si som nyfremstilling av en original i både innhold og utseende. En digital faksimile er et eller en samli ...

Fanzine

Fanzine er et engelsk begrep som henviser til et ikke-profesjonelt og en ikke-profesjonell utgivelse produsert av entusiaster av et særskilt kulturelt fenomen, utgitt helst for andre som deler samme interesse. En fanzine er et spesialblad om et l ...

Filmlyd

Filmlyd er en betegnelse på lyden i film. Ofte blir filmlyd delt opp i disse gruppene: Kontentum Naturlig lyd "real sound" Dialog Monolog Effektlyd Filmmusikk Man skiller mellom lyd som hører til det naturlige filmuniverset diegetisk og lyd som i ...

Fotoalbum

Et fotoalbum inneholder en samling av fotografier og har ofte form og fasong som en bok. Det finnes både fotoalbum der det er plastlommer til å skyve bildene inn i, og album med blanke sider der en må lime inn bildene. En del album er ringpermer. ...

Fotobok

Det som omtales som den første fotoboken er Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions 1843-53 og var lagd av Anna Atkins. Boken ble gitt ut for å assistere det vitenskapelige miljøet i identifikasjonen av forskjellige arter. Den sølvløs ...

Fotografi

Denne artikkelen handler om fotografi generelt, både som bildeteknologi, kunstuttrykk og annet. For å lese om det norske tidsskriftet Fotografi, nettstedet Fotografi.no og forlaget Fotografi, se disse oppslagsordene. Fotografi er en permanent gje ...

Freedom of the Press Foundation

Freedom of the Press Foundation er en amerikansk ideell organisasjon som kjemper for ytrings- og pressefrihet. Organisasjonen ble opprettet i 2012. Den er mest kjent for å ha opphevet den finansielle blokkaden mot WikiLeaks og for å ha utviklet S ...

Grafisk design

Grafisk design eller grafisk formgivning er kunsten å arrangere bilder og tekst for å kommunisere et budskap, og skape forståelse for budskapet. Dette kan utføres på alle medier, som trykksaker, web og andre digitale medier, film og animasjon, pr ...

Grammofon

En grammofon, elektrisk drevene grammofoner blir også kalt platespiller, er en maskin som brukes til å avspille grammofonplater. Grammofonen ble oppfunnet på 1880-tallet av den tyske oppfinneren Emile Berliner. Gjennombruddet kom rundt år 1900. G ...

Herausgeber

Herausgeber edidit, og edd. ediderunt) er en tysk betegnelse på en person eller persongruppe som forbereder utgivelsen av litterære, publisistiske eller vitenskapelige tekster og verker av forfattere og kunstnere. Utgiveren har en spesiell rolle ...

Informasjonssamfunn

Et informasjonssamfunn er når skaping, distribuering og behandling av informasjon er en viktig økonomisk og kulturell aktivitet i samfunnet. Kunnskapsøkonomien er det økonomiske motstykket. Samfunnet vi er på vei inn i kalles informasjonssamfunne ...

Kjendis

En kjendis er en levende person som er allment kjent i samfunnet, særlig på grunn av omfattende omtale eller synlighet i massemedier som TV, aviser og internett. Det er ofte personer som nevnes i nyhetene og som får oppmerksomhet både for virksom ...

Kultivasjonsteorien

Kultivasjonsteorien er en kommunikasjonsteori som hevder at mediene bidrar til å konstruere vrangforestillinger omkring virkeligheten. Det grunnleggende premisset i teorien er at personlige erfaringer og andre måter å kjenne til verden på har bli ...

Kurer (radioprogram)

Kurer er et norsk radioprogram om medier som ble sendt på NRK Radio fra 2005 til 2020. Programmet handler om radio- og TV-kringkasting, Internett, aviser og andre medierelaterte emner. Programmet ble sendt lørdager på P2 og varer en halvtime. Pro ...

Litteraturhenvisning

Normalt skal ethvert ikke-trivielt utsagn i en vitenskapelig publikasjon dokumenteres. Der dette ikke kan skje gjennom de funnene som beskrives i selve artikkelen, bør man derfor referere til en eller flere kilder som inneholder en slik dokumenta ...

Mediabaron

En mediabaron er en person som kontrollerer, enten gjennom personlig eie eller en dominant posisjon i et offentlig selskap, en stor del av massemedia. De første mediabaronene ble kjent på 1800-tallet da masseproduksjonen av aviser startet. De før ...

Mediebegivenhet

En mediebegivenhet, slikt som det løst er definert ved utviklingen i den moderne bruken, er en anledning eller hendelse, spontan eller planlagt, som tiltrekkers seg prominent dekning av massemedia-organisasjoner, spesielt i TV-nyhetene og i avise ...

Medieovervåking

Medieovervåking er en tjeneste normalt rettet mot bedriftsmarkedet. Selskapene i bransjen bruker teknologi som skanner nyhetssider, sosiale medier, blogger m.v. og samler inn alt som publiseres. Innholdet som hentes inn gjennomgås elektronisk, og ...

Mediesosiologi

Mediesosiologi er studiet av medienes rolle i samfunnet. Dette er blitt en sentral del av sosiologien fordi dagens samfunn ikke kan forstås uavhengig av massemediene. Vi må alle forholde oss til mediene på en eller annen måte. Beskrivelser som in ...

Nye medier

Nye medier er en beskrivelse av former for elektronisk kommunikasjon som er tilgjengeliggjort gjennom datateknologi. Nye medier skiller seg fra tradisjonelle media, som hovedsakelig er papirbaserte medier som aviser, magasiner og enveiskommuniser ...

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev er som oftest en kortfattet og regelmessig utgitt publikasjon som inneholder nyheter, analyser og kommentarer om aktuelle begivenheter. Nyhetsbrev er som oftest rettet mot en bestemt gruppe mottakere, derav endelsen brev, og handler gj ...

Organ (medium)

Organ er ofte brukt som betegnelse på et medium – det vil si en avis, radiostasjon eller lignende – som presenterte et budskap som var i tråd med det som oftest eieren støttet. Begrepet ble benyttet om mediets politisk retning, men også om medlem ...

Pressekonferanse

En pressekonferanse er en mediebegivenhet hvor kjente personer, firmaer, arrangement e.l. inviterer pressen til å høre dem snakke om en aktuell begivenhet, og som oftest, la journalistene stille spørsmål.

Skattesøk

Skattesøk gir brukerne mulighet til å søke på informasjon som finnes i skattelistene. Skattelistene inneholder skattyternes navn, postnummer, poststed, fødselsår, nettoformue, nettoinntekt og utliknet skatt. Kun pressen har tilgang til offentligg ...

Ukeblad

Ukeblad er en papirbasert, trykt publikasjon som normalt kommer ut én gang per uke. Klassiske ukeblad har gjerne en underholdende, nytte og almenopplysende karakter med stor vekt på foto og illustrasjoner. Bladene har som oftest lang trykningstid ...

Ukebrev

Et ukebrev er et ukentlig aktualitetsmagasin eller nyhetsbrev distribuert til en avgrenset gruppe av kjente mottakere. Dette til forskjell fra andre ukentlige aktualitetsmagasin som henvender seg til en ikke nærmere definert gruppe mottakere, for ...

Mote

Mote er som regel det som er moderne eller tidstypisk og representerer en herskende stil eller meningsretning. Ordet mote brukes særlig om klesmote, men omfatter alle områder der oppfatningene skifter etter kortere eller lengre tid. Det kan gjeld ...

Accessoirer

Accessoirer er tilbehør til et antrekk, først og fremst smykker, men også hansker, veske, belter og annet. Ordet brukes særlig innen mote.

Antimakassar

Antimakassar er en gammel betegnelse på et beskyttelsestrekk for øverste delen av en stol- eller sofarygg. Før "Brylcreem" ble et populært hårfett, var makassarolje et vanlig middel for herrer for å holde håret på plass. Antimakassaren var en bro ...

Bloomers

Bloomers, Bloomer-drakt eller bloomerdrakt var en reformdrakt for kvinner på 1800-tallet, oppkalt etter den amerikanske kvinnesaksforkjemperen Amelia Bloomer. Drakten bestod av lange, vide bukser, enten rette eller sammensnørt ved anklene, båret ...

Brylcreem

Brylcreem er et varemerke av pomade for menn, forgjengeren til dagens hårgelé. Den ble oppfunnet i 1929 ved Chemico Works i Birmingham i England. Brylcreem benyttes for å holde gredd hår på plass. Den skinnende "wetlooken" håret fikk av brylcreem ...