ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 132

Baug

Baug) blir i dag helst forstått som den forreste delen av et skip eller en båt. På store handelsskip vil dette bety fra det punktet der den parallelle delen av lasteområdet begynner å smalne av inn mot forstevnen. Antonymet til baugen er akteren.

Bestikkregning

Bestikkregning er en klassisk metode innen sjøfart og luftfart som kan benyttes for å estimere et fartøys posisjon. Om man vet hvor langt og i hvilken retning man har forflyttet seg fra en kjent posisjon kan man beregne sin nåværende posisjon. De ...

Bilnavigasjon

Bilnavigasjon er utstyr for navigering av bil ved hjelp av montert GPS antenne og elektronisk kart) med tilhørende kartleser, som kan hjelpe bilfører å finne frem i ukjente omgivelser. Utstyret kan være enkelt-komponenter montert fast i bilen, el ...

Blåskjerdingen

Blåskjerdingen er et fjell i Møre og Romsdal. Det ligger på grensen mellom kommunene Ålesund i vest og Vestnes i øst. Bygden Vatne ligger på vestsiden, og Fiksdal på østsiden. Et skar deler toppen i to. I nord en smal topp på 1 069 meter over hav ...

Deklinatorium

Deklinatorium er et instrument for å bestemme magnetisk misvisning. Instrumentet består av en kompassnål som er mest mulig friksjonsfritt opphengt i et hus. I tillegg må instrumentet ha en mulighet for å bestemme sann nord, noe som vanligvis skje ...

Desimalgrader

Desimalgrader brukes ofte innen geografiske informasjonssystemer, kartprogrammer for web, som Google Maps samt GPS-mottakere for å uttrykke koordinater med bredde og lengde uten å bruke minutter og sekunder. En posisjon angitt med desimalgrader b ...

Deviasjon (magnetisk)

Deviasjon er den endring som må foretas på en kompasskurs ombord på et skip eller et luftfartøy, for å korrigere for magnetisme fra fartøyets konstruksjon. Deviasjonen kan ha positivt eller negativt fortegn. Den vil også endre seg i forhold til f ...

Dynamisk posisjonering

Dynamisk posisjonering er i utgangspunktet en metode for å holde skip og halvt nedsenkbare plattformer i samme posisjon over havbunnen uten bruk av anker, men ved hjelp av fartøyets egne propeller. Dynamisk posisjonering krever en egen datamaskin ...

E-navigasjon

E-navigasjon er en strategi utviklet av FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon for å øke sjøsikkerheten for kommersiell skipsfart ved å bedre utveksling og kommunikasjon av elektronisk informasjon på skip og mellom skip og land, og forenkle arbe ...

Electronic Chart Centre

Electronic Chart Centre er et norsk statlig eiet aksjeselskap som ble etablert i 1999 for å oppgave å bygge opp og drive en autorisert elektronisk sjøkarttjeneste. Selskapet var opprinnelig en del av Statens kartverk. Electronic Chart Centre hold ...

Estimated Position Error

E stimated P osition E rror, er et mål på posisjonsfeil innen navigasjon. På norsk kalles det i noen tilfeller estimert posisjonsfeil. EPE kan beregnes på flere måter. En vanlig metode ved for eksempel triangulering, hvor man har tre peilinger mo ...

Estimated Time of Arrival

Estimated Time of Arrival, på norsk ofte oversatt med Estimert Tid til Ankomst, er et mål på sannsynlig tidspunkt for ankomst når man navigerer fra A til B. ETA forteller klokkeslettet man vil ankomme et mål dersom man fortsetter med samme hastig ...

ETE

ETE er en forkortelse for Estimated Time Enroute, på norsk oversatt med estimert tid underveis. ETE forteller deg hvor lang tid i timer og minutter du har igjen til målet du har satt deg, om du navigerer mot et mål ved hjelp av for eksempel GPS.

Flight computer

Flight computer er en rund regneskive laget for beregninger i flynavigasjon. Den fungerer på samme måte som en regnestav med diverse funksjoner og avmerkinger som trengs i utregninger ved planlegging av en flyvning. På samme måte som regnestaven ...

Flynavigasjon

Navigasjon i luftfart baserer seg på de samme prinsippene som all annen navigasjon. Det innebærer å planlegge, gjennomføre og dokumentere en flyging fra ett sted til et annet. Enkelt sagt: en bestemmer hvor en er, hvor en skal og hvordan en skal ...

Fløya

For andre betydninger, se: Fløyfjellet Fløya er et høydedrag vestligst på øya Kirkelandet i Kristiansund kommune. Stedet har sitt navn etter en vindfløy som sto her i seilskutetida. Den hadde til oppgave å vise vindretningen for sjøfolk ombord i ...

Fløyheia

For andre betydninger, se: Fløyfjellet Fløyheia er en liten fjelltopp nord for Arendal sentrum, lett synlig fra byens havn. Her var det montert en vindfløy i seilskutetida som gjorde det mulig å se hvilken retning vinden hadde. Dette var et vikti ...

Furuno

Furuno Electric Co., Ltd., er en japansk produsent av maritim elektronikk, spesielt ekkolodd-, radar-, radio-, sonar og GPS-utstyr. Hovedkontoret ligger i Nishinomiya i Hyogo prefektur; etablert 1955, Børsnotert i 1982, cirka 1200 medarbeidere. U ...

Geografiske koordinater

For bruk av koordinater på Wikipediasider, se Wikipedia:Geografiske posisjoner. Jordens koordinatsystem muliggjør at hver eneste posisjon på jorden kan bli spesifisert av tre koordinater av et sfærisk koordinatsystem ordnet i henhold til jordakse ...

Geosentriske koordinater

Geosentriske koordinater for et punkt X-aksen går gjennom Greenwich-meridianen Origo er i ellipsoidens sentrum Z-aksen er omdreiningsaksen, positiv akse peker mot nord Y-aksen gir et rettvinklet koordinatsystem Koordinatene til GPS-satellittene e ...

Gittercelle

Gittercelle er en type nervecelle som finnes hos mange arter, og som brukes som stedsrepresentasjon under romlig navigasjon. Synkroniserte nerveceller i et triangulært mønster ble forutsagt av William H. Calvin i monografien The Cerebral Code fra ...

Gnomonisk kartprojeksjon

En gnomonisk kartprojeksjon viser alle storsirkler som rette linjer, hvilket fører til at enhver rett linje på et gnomonisk kart viser til en geodetisk kurve, den korteste veien mellom to punkter. Projeksjonen lages ved å markere punkter på sfære ...

GPRS-posisjonering

GPRS-posisjonering fungerer ved at man utfører en såkalt "triangulær-posisjonering" av en mobiltelefon. Dette innebærer at man kontakter mobiloperatøren og måler hvor nær mobiltelefonen befinner seg opptil tre mobilmaster. Basert på hvor god dekn ...

GPS-sporing

En GPS-sporingsenhet er en navigasjonsenhet som normalt brukes på et kjøretøy i bevegelse eller en person som bruker Global Positioning System for å spore enhetens bevegelser og fastsette posisjonen. Sporingsdata kan enten være lagret i sporingse ...

Heiming

Heiming er en prosess der et fartøy, missil eller kjøretøy selv styrer mot et mål som utstråler en identifiserbar signatur, som for eksempel lys, radiobølger eller lyd. Aktiv radarheiming, en missilstyringsmetode der et styrt missil bruker en rad ...

Hellevardene

Hellevardene er to varder på en fjelltopp i uthavna Ny-Hellesund i Søgne kommune i Vest-Agder. De står på Helgøya, 50 moh. og er oppsatt som merke for å vise sjøfarande hvor Ny-Hellesund er å finne. Peder Claussøn Friis nevner vardene i 1613 i No ...

Horten trafikksentral

Horten sjøtrafikksentral er Kystverkets sjøtrafikksentral for Oslofjorden. Den kom i gang høsten 1998 og var offentlig fra 1. januar 1999. Den overvåker skipstrafikken i hele Oslofjorden innenfor Færder fyr. AIS, radarovervåkning og ubemannede ka ...

Høyhastighetsnavigasjon

Høyhastighetsnavigasjon er en metodikk navigatører anvender for å besørge sikker posisjonsbestemmelse av et fartøy til sjøs i høy hastighet, det vil si hastigheter over 20 knop. Høyhastighetsnavigasjon er et relativt nytt begrep i det norske språ ...

Imenessadelen

Imenessadelen eller Imenessalen i Grimstad er et fjell eller en fjellformasjon som er mye benyttet som landemerke for sjøfarende i Skagerrak, og er skrevet inn i verdenslitteraturen av dikteren Henrik Ibsen. På sjøkart er formasjonen ofte gitt na ...

Inmarsat

Inmarsat plc er et britisk kommunikasjonsselskap med hovedkvarter i London. Det leverer telefoni- og datatjenester via mobile terminaler som kommuniserer med bakkestasjoner gjennom elleve geostasjonære kommunikasjonssatellitter. Selskapet har sin ...

Jakobsstav

En jakobsstav eller en radius astronomicus er et enkelt måleinstrument som blir brukt til å måle vinkelen mellom to objekter. I forbindelse med navigasjon gjaldt dette i all hovedsak måling av høyden til solen eller polarstjernen over horisonten. ...

Jomåsknutene

Jomåsknutene er tre åser nord for gården Jomås i Froland kommune. Åstoppene rager henholdsvis 422, 414 og 397 moh. ;de er markant høyere enn landskapet rundt og dette gjør dem godt synlige og lett gjenkjennelige fra havet utenfor Arendal, og de v ...

Jorden rundt-reiser

Jorden rundt-reiser eller Jorden rundt-ekspedisjoner: Å seile eller å reise jorden rundt er helt siden middelalderen med erkjennelsen av at jorden er rund, blitt mange menneskers drøm.

Kartmåler

En kartmåler er et instrument for å måle lengden av vilkårlige kurvede linjer. En enkel kartmåler består av et tannet hjul av kjent omkrets på et håndtak. Hjulet plasseres i kontakt med den kurvede linjen som skal måles, og kjøres langs linjens l ...

Kartreferanse

Kartreferanse er en tallangivelse av en geografisk posisjon. Tallene kan legges inn i en datamaskin med digitalt kart, en GPS eller avmerkes på et papirkart. En slik tallmessig beskrivelse av en geografisk posisjon er velegnet til å formidle posi ...

Katteraua

Katteraua er navnet på den sydlige enden av Andabeløya som ligger i fjorden utenfor Flekkefjord. Navnet er trolig oppstått av at øyas profil, sett fra en mere sydvestlig posisjon, lignet på en liggende katt med raua rova ned i vannet. Katteraua e ...

Kompass

Et kompass er et navigasjonsinstrument som angir retningen mot den magnetiske nordpolen. Dersom det er liten deviasjon og misvisning, vil et magnetisk kompass peke omtrent mot den geografiske nordpolen. Det finnes magnetkompass, gyrokompass og el ...

Kompassrose

Kompassrosen er en inndeling av sirkelen i et visst antall sektorer, gjerne 8, 16 eller 32, som ble anvendt i forbindelse med bruk av magnetkompasset til sjøs. Kompassrosen var da tegnet inn eller konstruert på et kort som en la under magnetnålen ...

Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime er en teknologibedrift i Kongsberg Gruppen. Bedriften leverer systemer for posisjonering, overvåking, navigasjon og automasjon til handelsflåte og offshore installasjoner. Viktige produkter inkluderer dynamisk posisjoneringsyst ...

Kvernberget

Kvernberget er et fjell i Kristiansund. Det har en høyde på 205 meter over havet. Kristiansunds lufthavn er oppkalt etter fjellet. Kvernbergets topp er et populært turmål for folk i Kristiansund, derfra er det praktfull utsikt over store deler av ...

Landemerke

Landemerke var opprinnelig en nevnelse brukt om et punkt på land som man kunne styre etter når man var ute på sjøen. Brukt på denne måten ble de kalt med og var deler av det gamle kystnavigasjonssystemet fra før fyr og sjømerker ble vanlige langs ...

Landkjenning

Landkjenning betyr at en etter en sjøreise ser de første kjente merkene i landet, i landtoningen. Landet var, når en kom inn fra havet, lave, disige profiler hvor der etterhvert ble klarere hvor en egentlig var i forhold til planlagt rute. Landkj ...

Landtoning

Landtoning er et begrep som brukes innen navigasjon. En landtoning er et bilde av hvordan silhouetten av landet ser ut, sett fra et punkt på sjøen. Eldre sjøkart og bøker for navigasjon har ofte illustrasjoner som viser landtoning, for eksempel L ...

Leistein

Leistein er ei øy i Færder kommune i Vestfold fylke. Øya ligger nordøst for Tjøme, ytterst mot Oslofjorden, og markerer innseilingen mot Vrengensundet fra Ytre Oslofjord. Sørligst på Leistein ligger Leistein lykt, og på toppen av øya ligger Leist ...

Lengdegrad

Lengdegrad eller meridian er den ene av to akser i jordens koordinatsystem, hvilket går mellom Nordpolen og Sydpolen. Den andre aksen i dette koordinatsystemet kalles breddegrad eller polhøyde. Lengden rundt jorden over polene er beregnet til 40 ...

Lengdegradskommisjonen

Lengdegradskommisjonen var en britisk statlig kommisjon dannet i 1714 for å administrere tildelingen av prisene til de som kunne løse problemene med å finne lengdegraden til havs. Problemet kunne enten løses gjennom astronomiske observasjoner, fo ...

Loddline

Loddline eller loddsnor var et hjelpemiddel ved kystnavigering før moderne tid med anvendelse av ekkolodd. På engelsk kalt for depth sounding eller kun sounding. Snora besto av et lodd, ofte i bly, med en snor som var lang nok til nå bunn på gans ...

Loksodrom

En loksodrom er i matematikken ei linje som trekkes på en sfæroid flate slik at den skjærer alle meridianer med samme vinkel. Den har form som en spiral som gjennom et uendelig antall vridninger nærmer seg polene uten noen gang å treffe dem. Potu ...

Los

Los, lós eller skipslos fra m.eng. lodesman av gm.eng. lad = vei, jfr. lei eller led) er en veiviser som rettleder skip i havneområder og ukjente farvann, en navigatør med ekstraordinær lokalkompetanse om et bestemt område, en kunnskap som er nød ...

Lovart og le

Lovart, luvart eller lo er den siden som vinden blåser på et seil. Ordet kommer av det nederlandske loefwaarts, som har samme betydning. En tidligere stavemåte for lovart er louvart. Le eller lesiden er det motsatte av lovart, det vil si den side ...