ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 136

Apadana

Apadana er en stor sal hvor taket er holdes opp av søyler. Det mest kjente eksempelet er det store kongelige audienssalen og søylegangen i Persepolis på Akamenide-dynastiets Perserriket. Det ble bygget på første halvdel av 400-tallet f.Kr. som de ...

Apostelbrødrene

Apostelbrødrene var et kristent inspirert ordenslignende fellesskap i Nord-Italia som fra omkring 1260 ble oppfattet som kjettersk av paven og som ble utsatt for forfølgelse. Fellesskapets grunnlegger var Gerardo Segarelli, en enkel mann som var ...

Aprillovene

Aprillovene, også kalt Marslovene, var en serie av lover presentert av Kossuth Lajos, med målet å modernisere Kongeriket Ungarn til en nasjonalstat. Programmet inkluderte ungarsk kontroll av nasjonalgarden, nasjonalbudsjettet og ungarsk utenriksp ...

Arawak (folk)

Denne artikkelen omhandler folkeslaget arawak. For andre betydninger, se arawak. Arawak er en indiansk folkegruppe som lever i det nordlige Sør-Amerika, hovedsakelig langs Orinoco-elva i det østlige Colombia og i Venezuela, men også videre østove ...

Armlengde

Armlengde er et urgammelt lengdemål som har blitt brukt over store deler av verden, herunder også i Europa og Skandinavia. Armlengden har tradisjonelt tilsvart lengden fra skulderen til tuppen av langfingeren. I noen tilfeller har en armlengde og ...

Asclettin, greven av Aversa

Asclettin, greven av Aversa var sønn av Asclettin, greven av Acerenza, som var broren til Rainulf Drengot. Asclettin junior etterfulgte Rainulf som greven av Aversa i 1045. Han ble valgt av normanniske adelsmenn i Aversa og innsatt som vasal av G ...

Ashokas edikter

Ashokas edikter er en samling av 33 inskripsjoner i brahmiskrift som finnes på flere Ashokasøyler som er spredt over det indiske subkontinent. Søylene ble reist av mauryaregenten Ashoka den store. Ediktene representerer leveregler i buddhismen, o ...

Ashokasøyler

Ashokas søyler er en rekke søyler som er spredt over det indiske subkontinent, og som ble reist på 200-tallet f.Kr. av mauryaregenten Ashoka den store. Flere av dem inneholder edikter i brahmiskrift som presenterer leveregler i buddhismen. Opprin ...

Ask (mål)

Ask er en gammel volumenhet for måling av tørrvarer og smør i Skandinavia, herunder også i Norge. I Norge tilsvarte en ask ca. 10.8 liter og ble gjerne inndelt som 4 boller, 24 juster eller 72 peler. I gammel tid skal asken også ha utgjort 8 kann ...

Aspa

Aspa -ætten er en samlebetegnelse for en gruppe sammenvevde norske slekter med adelige innslag som i middelalderen spilte en betydelig rolle i norsk politisk og kirkelig historie. Hovedsetet var på og omkring gårdene Aspa og Boksaspa på Aspøya, n ...

Aust-Agder-Museet

Aust-Agder-Museet var en stiftelse etablert i 1951 ved omdanning av Arendals Museum. En avtale ble inngått mellom Arendal kommune og Aust-Agder fylke om at Arendals Museum skulle bygges ut til en fylkesomfattende institusjon, med sete på Langsæ i ...

Babylons hengende hager

Babylons hengende hager var et av oldtidens sju underverker, et firkantet hageanlegg båret av søyler. Nebukadnesar II skal ha latt det bygge for sin dronning. Nebukadnesar II fikk bygget hagene for å behage sin medinske dronning Semiramis som len ...

Bahmani-sultanatet

Bahmani-sultanatet var en muslimsk statsdannelse i det sydlige sentrale India. Hovedstaden i landet var Kalburgi frem til 1425, før den ble flyttet til Bidar. Staten ble grunnlagt i 1347 av guvernør Ala-ud-Din Bahman Shah, da han brøt med Delhi-s ...

Geoff Bailey

Geoff Bailey er en britisk arkeolog og professor ved University of York i England. Hans forskningsinteresser inkluderer paleoøkonomi og kjøkkenmødding-arkeologi, samt prehistoriske kystlinjer og maritime miljøer benyttet av mennesker.

Bakkhylides

Bacchylides var en gresk lyrisk poet fra det 5. århundre f.Kr. Han ble regnet blant de ni lyriske poeter sammen med blant annet sin onkel Simonides. Hans lyriske stil ble ofte sammenlignet med den samtidige poeten Pindar. Han har sannsynligvis ik ...

Balle

For mannsnavnet, se Balli. Balle er et gammelt lengdemål som har blitt brukt i Skandinavia, herunder også i Norge. Måleenheten har helst blitt brukt til å måle lengder av papir og tekstiler. En balle utgjør 10 ris eller 200 bøker med papir, tilsv ...

Edvard Balliol

Edvard Balliol var periodisk konge av Skottland fra 1332 til 1338, hvor han rivaliserte med David II fra Huset Dunkeld. Han var eldste sønn av Johan Balliol og Isabella de Warenne, datter av John de Warenne, 7. jarl av Surrey, og Alice de Lusigna ...

Bandeklosteret

"Bandeklosteret" er et kallenavn som oppsto etter den andre verdenskrig på Jonsvannsveien 46 i Trondheim. Fra september 1943 hadde Sonderabteilung Lola, også kjent som "Rinnanbanden", tilhold i denne eneboligen som var rekvirert av tyskerne. Egen ...

Bankkrisen i Norge 1987–1992

Bankkrisen i Norge 1987–1992 var en bankkrise som fant sted da bankene hadde tapt på utlån slik at mange bankers egenkapital gikk helt eller delvis tapt. Staten bidro deretter med kapital slik at bankene kunne fortsette.

Beleiringen av Kruja (1466-67)

Den andre beleiringen av Kruja fant sted fra år 1466 til 1467. Sultan Mehmed II fra Det Osmanske Riket ledet en stor hær inn mot Albania, for å beseire lederen av den albanske Lezhaligaen, Gjergj Kastrioti Scanderbeg, som ble opprettet i 1444 for ...

Thomas Bennett

Thomas Bennett var en britisk-norsk forretningsmann og stifter av Bennetts Reisebureau. Thomas Bennett kom til Christiania i 1849 og startet da en butikk, spesielt for turister. Engelske turister som kom til Norge på denne tiden kom innom butikke ...

Biatec

Biatecer er keltiske mynter som ble laget og benyttet av boierne i Bratislava, rundt 1. århundre f.Kr. Biatecer er i virkeligheten greske drakmer og tetradrakmer laget av sølv og gull av høy kvalitet, og hadde store, latinske bokstaver som innskr ...

Bibelsk kronologi

Bibelens kronologi er basert på Bibelens tekster som flere steder kommer med et omfattende system av ættelister, generasjoner, kongers regjeringstid og andre perioder, som man finner i fortellingene og dermed kan gi et kronologisk rammeverk til b ...

Bismerpund

Bismerpund er en gammel måleenhet for vekt. Ifølge landsloven av 1277 ble et bismerpund inndelt i 24 bismermerker. På den tiden tilsvarte et bismerpund ca. 5.14 kg, men vekten økte med årene. Et bismerpund tilsvarte på 1800-tallet ca. 5.977 kg. T ...

Bjørn Jernside

Bjørn Jernside, latin bier cotae ferrae, Björn Járnsíða, var en viking som herjet i Frankrike på 800-tallet. Han blir omtalt som en stor kriger i vikingtiden. Ifølge Hervarar saga og Ragnar Lodbroks saga var han en av Ragnar Lodbroks sønner, og s ...

Bojar

Bojar var betegnelsen på et medlem av høyest rang i den aristokratiske føydaladelen, bare underlagt den herskende storfyrsten, først i Kievriket og senere i Russland og Litauen fra 900- til 1600-tallet. Tittelen ble også benyttet i Bulgaria, Serb ...

Bok (mål)

Bok er en gammel mengdeenhet for papir som har blitt brukt i Skandinavia, herunder også i Norge. En bok tilsvarer 25 ark med papir og utgjorde dessuten 1/20 ris. Senere ble betyningen av en bok satt til 24 ark med skrivepapir eller 25 ark med try ...

Bolle (mål)

Bolle er en gammel volumenhet for måling av flytende væske og smør i Europa og Skandinavia, herunder også i Norge. I Norge tilsvarte en bolle ca. 2.7 liter og ble gjerne inndelt som 4 juster eller 12 peler. Som smør utgjorde en bolle også en 1/4 ...

Borgerkrigen i Hellas 1946–49

Borgerkrigen i Hellas fra 1946 til 1949 ble utkjempet mellom den greske regjeringshæren med støtte av Storbritannia og USA, og det kommunistiske partiet i Hellas. Det er det første eksempelet på kommunisters militære handlinger i etterkrigstiden. ...

Borgerskap

Borgerskap, også bourgeoisi eller bursjoasi, som begrep brukes som betegnelse på den velstående, eiendomsbesittende, men ikke-adelige mellomklassen og etter hvert overklassen i det kapitalistiske samfunnet.

Bratislava slott

Bratislava slott er det største slottet i Bratislava, hovedstaden i Slovakia. Bygningen er en massiv rektangulær bygning med fire tårn, og er plassert på en ganske isolert høyde av Lillekarpatene Malé Karpaty rett over Donau 85 m, i midten av Bra ...

Bratsberg amt

Bratsberg amt var en administrativ enhet i Norge 1662-1918, som i geografisk utbredelse tilsvarer det senere Telemark fylke. Det var delt underamt til Akershus stiftamt og Christiansand stiftamt. Bratsberg amt tilsvarte Bratsberg len som ved Amts ...

Brodick Castle

Brodick Castle er et gammelt slott i Skottland i Storbritannia. Slottet ble bygd på 1500-tallet. Slottet ble gitt til National Trust for Scotland i 1958.

Bronsealderen i Norge

Bronsealderen i Norge er perioden fra ca. 1700 f.Kr.–500 f.Kr. kan deles i 6 perioder: Eldre bronsealder I til III, og yngre bronsealder IV til VI. Eldre bronsealder 1700-1100 f.Kr. Per. I. 1700-1500 f.Kr. Per. II. 1500-1300 f.Kr. Per. III. 1300- ...

Brussel-traktaten (1948)

Brusseltraktaten, også omtalt som Brusselpakten, var en traktat som ble underskrevet 17. mars 1948. Traktaten etablerte Vestunionen, en forsvarsallianse mellom Belgia, Frankrike, Luxembourg, Nederland og Storbritannia. Dette utgjorde en utvidelse ...

Burkina Fasos historie

Burkina Fasos historie synes å ha begynt med en spredt steinalderkultur i neolittisk tid, og Burasivilisasjonens jernalderkultur er bevitnet arkeologisk fra 300-tallet e.Kr. og fram til 1200-tallet. Landet ble først bosatt av folkeslagene bodo, l ...

Buskerud amt

Buskerud amt var en administrativ enhet i Norge 1679-1918, som i geografisk utbredelse tilsvarte det senere Buskerud fylke. Det var underamt til Akershus stiftamt. Amtet ble opprettet i 1679, da Ringerike og Hallingdal og Buskerud fogderier ble s ...

Bygård

Bygård er en eiendom i en by, eller en bygning som er typisk for urban bebyggelse. I moderne betydning er en bygård en stor bygning med mange leiligheter. Tore Brantenberg skjelner mellom fire hovedtyper boligbygg i by: byvilla, atriumhus, rekkeh ...

Båt (mål)

Båt er en gammel volumenhet som har vært brukt i Skandinavia, herunder også i Norge. En båt tilsvarte tre amer, 180 kanner eller 360 potter. Dette tilsvarte normal ca. 463-486 liter, men volumet kan har variert utover dette.

Båtalen

Båtalen er en gammel lengdemålsehet som har vært brukt i Norge. Den svarer til 21 norske tommer eller 54.92445 cm, etter den dansk norske alna, men båtalna er inndelt i 20 tommer a 2.7462 cm. Det finnes i hvert fall 2 gamle stikker med denne innd ...

Camisarder

Camisarder var franske protestanter i fjellområdet Cevennene i den sørlige sentrale delen av landet. De gjorde opprør på grunn av forfølgelsene som fulgte tilbaketrekkingen av Ediktet fra Nantes i 1685. Navnet kommer antagelig av skjortene, camis ...

Capua

Capua er en by og kommune i provinsen Caserta i regionen Campania i Sør-Italia. Den ligger 25 km nord for Napoli, i det nordøstlige hjørnet av Campaniasletten. Capua var den viktigste antikke byen i Campania, og en av de viktigste byene i antikke ...

Carta Mercatoria

Carta Mercatoria var et charter tildelt utenlandske handelsmenn i 1303 av Edvard I av England. Charteret sikret handelsfrihet, lovens beskyttelse, og fratok handelsmennene bro-, vei- og bytoll. Charteret ble trukket tilbake av Edvard II, grunnet ...

Charlotte av Belgia

Marie Charlotte Amélie Augustine Victoire Clémentine Léopoldine de Saxe-Coburg var en belgisk prinsesse og keiserinne av Mexico. Hun var datter av Leopold I av Belgia. Den 27. juli 1857 giftet hun seg med Maximilian av Østerrike. Charlotte ble me ...

Chaulukyadynastiet

Chaulukyadynastiet, også kjent som Chalukyaene fra Gujarat, var et kongedynasti som regjerte deler av det som nå er Gujarat og Rajasthan i det nordvestlige India mellom 940 e.Kr. Og 1244 e.Kr. Deres hovedstad befant seg i Anahilavada. Til tider s ...

John Churchill, 1. hertug av Marlborough

John Churchill var en engelsk offiser og adelsmann. Han var den første hertug av Marlborough. I tillegg hadde han titlene kaptein-general, jarl av Marlborough, baron Churchill av Sandridge, lord Churchill av Eyemouth, ridder av Order of the Garte ...

Dagsreise

Dagsreise ble i tidligere tider brukt som et lengdemål over store deler av Europa, sikkert også utenfor. Ei dagsreise til fots var i norrøn tid i Norge synonymt med 4 raster eller 4 × 32 000 fot 4 × 9 100.8 meter. Dette tilsvarte lengdemålet for ...

Đại Việt

Đại Việt var navnet på Vietnam i periodene fra 1054 til 1400 og fra 1428 til 1804. Perioden begynte med styret til Lý Thánh Tông, den tredje keiser av Lý-dynastiet, og endte med regjeringstiden til Gia Long, den første keiser av Nguyen-dynastiet. ...

Dalen vår

Dalen vår er et lokalhistorisk tidsskrift som utgis til medlemmer av Soknedalen lokalhistoriske forening tre ganger årlig. Heftet, som tar for seg lokalhistorie fra Soknedalen i Ringerike kommune, kom ut første gang i mars 1994 og trykkes i et op ...

Dansk alen

Dansk alen er en fellesbetegnelse som omfatter lybsk alen og sjællandsk alen. Uansett hvilket alen som ble benyttet utgjorde det alltid 1/3 favn eller 2 fot, subsidiert 24 tommer. Danmark tilsluttet seg meterkonvensjonen av 20. mai 1875 ved lov a ...