ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 137

De røde brigader

De røde brigader er en italiensk venstreekstremistisk terrororganisasjon, som fra omkring 1970 til midten av 1980-tallet forsårsaket stor frykt og uro i Italia. Organisasjonens medlemmer myrdet bl.a. Italias tidligere statsminister Aldo Moro i 19 ...

De theodosianske murer

De theodosianske murer er den gamle bymuren i Konstantinopel, dagens Istanbul. Murene ble bygget av keiser Theodosius II, som styrte Østromerriket mellom år 407 og 450 e.Kr.

Delhisultanatet

Delhisultanatet er benevnelsen på flere tyrkiske og afghanske dynastier som regjerte Delhi fra 1206 til 1526. De omfatter Mamlukdynastiet, Khiljidynastiet, Tughlaqdynastiet, Sayyiddynastiet og Lodidynastiet. Delhisultanatet ble i 1526 absorbert a ...

Delingen av Britisk India

Delingen av Britisk India fant sted natt mellom den 14. og 15. august 1947 og skapte to nye selvstendige stater, India og Pakistan, av den britiske kolonien India. Delinga foregikk på geografisk og administrativt nivå, med innføring av nye territ ...

Den andre franske republikk

Den andre republikk er betegnelsen på den republikanske regjering i Frankrike i perioden 4. november 1848–2. desember 1852, og overtok etter juli-monarkiets fall. Denne regjeringtiden i Frankrikes historie kalles den andre på tross av at det som ...

Den andre polske krigen

Den andre polske krigen var en krig mellom kongedømmene Sverige og Polen fra 1600 til 1629. Krigen ble avsluttet etter våpenstillstanden i Altmark, fremforhandlet av den franske kardinal Richelieu. Svenskene var interessert i en rask fredsslutnin ...

Den bataviske republikk

Den bataviske republikk var etterfølgeren til republikken De forente Nederlandene. Den ble proklamert 19. januar 1795 og ble avsluttet 5. juni 1806 med tiltredelsen av Louis Bonaparte på tronen til Kongeriket Holland. Republikken ble opprettet no ...

Den egyptisk-israelske fredsavtalen

Den egyptisk-israelske fredsavtalen ble signert i Washington, DC, USA, 26. mars 1979, etter Camp David-avtalen i 1978. Hovedinnholdet i avtalen var gjensidig anerkjennelse av de enkelte landene Egypt og Israel, å avslutte urolighetene mellom de t ...

Den første internasjonale

Den internasjonale arbeidersammenslutningen, senere kalt Den første internasjonale ble stiftet på en kongress i London 28. september 1864 etter initiativ fra franske og engelske arbeidere. Det ble avholdt årlige kongresser: London 1865, Genève 18 ...

Den gule fare

Den gule fare er et uttrykk som fra omkring år 1900 ble benyttet om asiater, som man anså å true den hvite rase. Til USA kom det på 1800-tallet kinesiske innvandrere, og man fryktet at det ville senke lønner og levestandarder. Man fryktet også at ...

Den israelsk-palestinske konfliktens historie

Den israelsk-palestinske konfliktens historie strekker seg fra slutten av 1800-tallet til dags dato, og er en av de mest langvarige konfliktene som fortsatt pågår. Konflikten er en blanding av religiøs konflikt, etnisk konflikt og territorial dis ...

Den muslimske invasjonen av det indiske subkontinent

Den muslimske invasjonen av det indiske subkontinent fant hovedsakelig sted fra det 12. til det 16. århundre, selv om tidligere muslimske erobringer hadde gjort inntog i dagens Afghanistan og Pakistan under rajputkongedømmene i det 8. århundre. M ...

Den politiske krisen i Thailand

Den politiske krisen i Thailand var en konflikt mellom Folkealliansen for demokrati og regjeringen, ledet av Folkemaktspartiet under statsministrene Samak Sundaravej Somchai Wongsawat, og senere en konflikt mellom Demokrat-regjeringen under stats ...

Den schwabiske krig

Den schwabiske krig var en krig mellom det gamle sveitsiske forbund og den habsburgiske fyrstefamilien i 1499.

Den svarte hånd

Svart hånd, offisielt het de Union eller Død var en militær nasjonalistisk bevegelse etablert offisielt i 1911 i Serbia som hadde som politisk mål at de serbiske områdene av Bosnia skulle bli en del av Serbia. Gruppen ble ledet av Dragutin Dimitr ...

Den tadsjikiske sosialistiske sovjetrepublikk

Den tadsjikiske sosialistiske sovjetrepublikk var en av republikkene som utgjorde Sovjetunionen. Den lå i Sentral-Asia og overlapper med det som i dag er Tadsjikistan. Republikken ble opprettet i 1929, fra den Tadsjikiske autonome sosialistiske s ...

Den tredje franske republikk

Den tredje republikk i Frankrike, er betegnelsen på det franske styresett og i videre forstand epokebetegnelse for den tilsvarende periode i landets historie mellom Det andre franske keiserdømme og Den fjerde republikk. Det var et republikansk pa ...

Den tyske flåtens ordre av 24. oktober 1918

Den tyske flåtens ordre av 24. oktober 1918 var en ordre fra den tyske Seekriegsleitung mot slutten av første verdenskrig. Ordren gikk ut på å provosere frem et avgjørende slag mellom den tyske Hochseeflotte og den britiske Grand Fleet i den sørl ...

Den uavhengige staten Kroatia

Den uavhengige staten Kroatia var en stat opprettet av Aksemaktene i april 1941 etter at Kongeriket Jugoslavia ble delt mellom Tyskland og Italia. Geografisk sett dekket det mesteparten av det moderne Kroatia, Bosnia-Hercegovina, samt noe av gren ...

Den ukjente soldats grav

Den ukjente soldats grav er en som regel nasjonal, seremoniell og symbolsk grav for levninger av uidentifiserte soldater som falt på slagmarken. Som regel inneholder slike monumenter levninger etter i det minste én fallen soldat. Uttrykket og ski ...

Den ungarske revolusjonen (1848)

Den ungarske revolusjonen i 1848 var en av mange revolusjonene som fant sted dette året. Den var nært knyttet til andre revolusjoner i det habsburgske område. Revolusjonen i Ungarn vokste til en krig for uavhengighet fra habsburgsk styre. Mange a ...

Den østerrikske arvefølgekrig

Den østerrikske arvefølgekrig brøt ut etter Maria Theresias tronbestigelse, da flere tyske og europeiske fyrster ikke anerkjente hennes fars pragmatiske sanksjon som gjorde Maria Theresia til tronfølger i huset Habsburg da den saliske loven ikke ...

Det alltyske forbund

Det alltyske forbund bestod fra 1891 til 1939 og var det minste av de agitasjonsforbundene som oppstod på Det tyske keiserrikes tid. Men det var så aktivt og innflytelsesrikt at det ble oppfattet som et av de viktigste. Dets program var ekspansjo ...

Det osmanske Hellas

Konstantinopel falt for Det osmanske riket i 1453. Dermed opphørte Det bysantiske riket. Patriarken av Konstantinopel fortsatte å være overhode for de ortodokse kristne, og den gresk-ortodokse kirke var en stor maktfaktor i samfunnet. Under osman ...

Det russiske rugkompani

Det russiske rugkompani var et handelskompani som ble opprettet i Bergen i 1629, hovedsakelig for å drive handel med fisk og korn. Kompaniet drev til 1638. Kjøpmenn som Crijn Hooft, Arendt Nagel, Sander Janssøn og Rasmus Lauritssøn Stud sto bak k ...

Det sino-vietnamesiske sjøslaget 1994

Trefningen i Spratlyøyene var et sjøslag mellom Kina og Vietnam i 1994 innenfor Vietnams internasjonalt anerkjente territoriale vann. Kina hevder at området er en del av den kinesiske Wan Bei-21 -blokken. Den korte trefningen resulterte i at Kina ...

Det sjette korstog

Det sjette korstog startet i 1228. Da satte keiser Fredrik II av det tysk-romerske rike ut fra Brindisi mot Syria. Han hadde før avreisen blitt ekskommunisert av paven. Fredrik II var en dyktig diplomat, og lyktes i 1229 med å inngå en fredsavtal ...

Det unge Polen

Det unge Polen er betegnelsen på en retning innen modernismen i polsk litteratur, musikk og kunst i perioden 1890–1918. Den tok avstand fra positivismens ideer, og fremmet nye litterære og kunstneriske tendenser som dekadansen, nyromantikken, sym ...

Det vestlige tyrkiske khanat

Det vestlige tyrkiske khaganat eller Onoqkhaganatet var et tyrkisk khaganat som ble dannet i år 593 etter splittelsen av Göktürk-khaganatet. Det sistnevnte var blitt grunnlagt på det mongolske platå av Ashinaklanen. På sitt høyeste, omfattet Khan ...

Det østerrikske keiserrike

I perioden fra 1804 til 1918 var Østerrike et keiserdømme. Denne artikkelen vil ta for seg den første halvdelen av denne perioden, fra etableringen av keiserdømmet til det såkalte Ausgleich "kompromisset" i 1867 som etablerte dobbeltmonarkiet Øst ...

Devapala

Devapala var den mest innflytelsesrike regent av Palariket i Bengal-regionen på det indiske subkontinent. Han var den tredje kongen i linjen, og hadde etterfulgt sin far Dharmapala. Devapala utvidet imperiets grenser bed å erobre dagens Assam og ...

Z17 "Diether von Roeder"

Z17 "Diether von Roeder" var et krigsskip i Zerstörer 1936-klassen som var med på slaget om Narvik 9 13. april 1940. Z17 ble hardt skadet under det første sjøslaget 10. april, men var fortsatt med i det andre slaget 13. april. Skadene var så stor ...

HMS "Discovery"

HMS "Discovery" var følgeskipet til James Cook på hans tredje ekspedisjon til Stillehavet i 1776 til 1780. I likhet med Cooks andre skip, var "Discovery" et kullskip på 298 tonn bygget i Whitby. Det bar navnet "Diligence" da det ble bygget i 1774 ...

Dobbeltkrone

Dobbeltkrone eller pschent var ei krone som ble båret av faraoer i oldtidas Egypt som symbol på kongemakten der. Den doble krona var satt sammen av hedjet, Øvre Egypts hvite krone, og deshret, Nedre Egypts røde krone, som et tegn på at faraoen he ...

Dowdingsystemet

Dowdingsystemet var et britisk luftforsvarssystem for varsling og kontroll av jagerfly og luftvernstyrker. Dowdingsystemet ble tatt i bruk rett før andre verdenskrig og gav et vesentlig bidrag til at de allierte vant slaget om Storbritannia somme ...

Drittel (vektenhet)

Drittel er en gammel dansk og norsk vektenhet for smør. En drittel er tilsvarende lik 1/3 smørtønne. Men fra 1683 satt lik 43.8 l som er omtrent 42 kg. I Danmark på 1800-tallet ble en drittel gjort om til 50 kg.

Mary Dyer

Mary Barrett Dyer var en engelsk kveker som ble hengt i Boston, Massachusetts, for gjentatte ganger å ha brutt forbudet mot kvekere i kolonien. Hun regnes som den siste, religiøse martyren i Nord-Amerika.

Edward Henry Stanley, 15. jarl av Derby

Edward Henry Stanley, 15. jarl av Derby, var en britisk politiker og to ganger Storbritannias utenriksminister. Hans far, Edward Geoffrey Smith Stanley, 14. jarl av Derby var tre ganger Storbritannias statsminister. Han var eldste bror var Freder ...

Egypts historie (1882–1952)

På 1870-tallet hadde Storbritannia skaffet seg interesser i Egypt. Etter uroligheter i 1882 okkuperte engelskmennene landet, og fikk dermed innflytelse, selv om landet fortsatt ble styrt av khediven, som var under den osmanske sultanens suverenit ...

Eid Glassverk

Eid glassverk eller Eidsverket glassverk var et foretak som ble oppretta i 1810 på Bjørkelangen. Det gikk inn i 1818. Fru Kammerherre von Storms Jernværk ble stiftet av Caspar Herman von Storm i 1764, senere kalt Zitten Jernværk, ble stiftet ette ...

Eidsvollsgarantien

Eidsvollsgarantien var et vedtak i Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Vedtaket inneholdt en garanti for den norske stat skulle betale tilbake statsgjeld fra før 1814. Den inneholdt også en garanti for av kursen for gamle sedler skulle være på e ...

Ekteskapsloven (Tyskland)

Den tyske ekteskapsloven var en lov som ble opphevet den 1. juli 1998. Lovens politiske og rettslige historie er likevel fortsatt av betydning. Artikler i ekteskapsloven var retten til å inngå ekteskap og skilsmisse såvel som den etterfølgende ek ...

Eldbjørgdagen

Eldbjørgdagen er merkedag som har blitt feiret i Norge og i Bohuslän siden 1300-tallet. Den ble tradisjonelt feiret 7. januar. Dagen markerte at julefeiringen var over og at gjestene kunne reise hjem. Tradisjonen var at man drakk "eldbjørgminne", ...

Elvarheim Museum

Elvarheim Museum er et museum i Åmli kommune i Aust-Agder fylke. Museet ble opprettet i 1989, og holder til i det gamle samfunnshuset Elvarheim fra 1925 i Åmli sentrum. Museet viser bl.a. jakt og fangstredskaper, kniver og utstoppede dyr som ulv, ...

Englandsruten

Englandsruten var det populære navnet på Det Bergenske Dampskibsselskaps og Det Nordenfjeldske Dampskibsselskabs passasjer- og postrute mellom Vestlandet og Newcastle. Ruten ble opprettet sist på 1800-tallet, og var i lang tid den raskeste forbin ...

Ententemaktene

Ententemaktene er en betegnelse på de landene som kjempet mot sentralmaktene under første verdenskrig. Betegnelsen kommer fra Entente cordiale, som var en rekke samarbeidsavtaler mellom Storbritannia og Frankrike inngått i 1904. Russland sluttet ...

Eowa av Mercia

Eowa var bror av Penda av Mercia og medkonge av Mercia fra ca. 626. Det er uklart om han satt som medkonge helt til sin død, eller om han brøt med sin bror tidligere. Han falt i slaget ved Maserfield mellom Penda og Oswald av Northumbria, men man ...

Erarik

Erarik var østgoternes konge i Italia en kort periode i 541 etter at kong Ildibad døde samme år. Erarik tilhørte sannsynligvis folkegruppa rugierne som hadde innvandret fra nord og slått seg sammen med østgoterne i Italia. Erarik ble etter kort t ...

Erkehertugdømmet Østerrike

Erkehertugdømmet Østerrike var et viktig riksfyrstedømmer i Det tysk-romerske rike, samt Habsburgmonarkiets kjerne. Med hovedstad i Wien var erkehertugdømmet sentrert i rikets sørøstre periferi. Erkehertugdømmet utviklet seg fra det bayerske Mark ...

"Erkesuden"

"Erkesuden" var et klinkbygget langskip som deltok i slaget ved Fimreite den 15. juni 1184, under ledelse av Nikolas Kuvung. "Erkesuden" skal ha vært en tjue-sesse, og er derfor det minste skipet som benevnes som en sud i sagalitteraturen. Erkebi ...