ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 139

Hazarafolket

Hazarafolket er et persisktalende folk som for det meste er bosatt i den sentrale høylandsregionen av Afghanistan, men som også lever i Pakistan, foruten Iran, Australia, Nord-Amerika og Vest-Europa. Hazarere er for det meste sjiamuslimer, men de ...

Heftalittene

Heftalittene, også kalt hvite hunere, var et sentralasiatisk folk, som på midten av 400-tallet migrerte sørover og invaderte store deler av såvel nåværende Afghanistan, Pakistan og India. I 427 invaderte de det østlige Perserriket, men ble slått ...

Heggen skole

Heggen skole er en fådelt barneskole som ligger på Heggen, langs fylkesvei 174 i Ringerike kommune. Ungdomsskoletrinnet sokner til Sokna skole. Skolekretsen sokner til Hønefoss for det videregående skoletrinnet. Heggen skole ble vedtatt etablert ...

Hekseprosessene i hertugdømmet Westfalen

Hekseprosessene i hertugdømmet Westfalen var hekseprosesser som fant sted i det til Kurköln hørende hertugdømmet Westfalen fra 1521 til 1728. Spesielt i første halvdel av 1600-tallet var man der vitne til en bølge av forfølgelser. På denne tiden ...

Hen gjestgiveri

Hen Gjestgiveri er et gjestgiveri på Hen i Ringerike. Det er et kulturminne fra turismen som skjøt fart i forbindelse med den industrielle revolusjon på siste del av 1800-tallet. Sammen med Hen stasjon som ligger rett over veien utgjør bygningene ...

Hettittologi

Hettittologi er det arkeologiske, historiske, lingvistiske eller kunsthistoriske studium av oldtidens hettitter og deres rike i Midtøsten, med hovedstad i Hattusa i det moderne Anatolia i Tyrkia.

Hjemmestyrkemuseet distrikt 14.2

Hjemmestyrkemuseet distrikt 14.2 ble reist på 1960-tallet av medlemmer av hjemmestyrkene i Milorg distrikt 14.2 Hadeland, Hallingdal og Ringerike. Museet åpnet for publikum den 15. mai 1966 offisiell åpning skjedde først 15. oktober 1967 og holde ...

Hobart Zoo

Hobart Zoo var en enkel dyrehage på Queens Domain i Hobart på Tasmania i Australia. Hobart Zoo er mest kjent for å være stedet der bilder og filmopptak av siste kjente levende pungulv ble tatt i 1936. Dyret døde i fangenskap i Hobart Zoo 7. septe ...

Hohensalzburg

Hohensalzburg er en borg i Salzburg. Den ligger på høyden Festungsberg over byen. Dette er Europas største festningsanlegg fra det 11. århundre, den største bevarte borgen i Mellom-Europa, og med 950 000 besøkende årlig er den Østerrikes best bes ...

Rajah Humabon

Rajah Humabon, senere døpt som Don Carlos, var rajahen av Cebu på det tidspunkt for den portugisiske oppdageren Ferdinand Magellans ankomst til Filippinene i 1521. Det er ingen offisiell dokumentasjon av hans eksistens før spanjolenes kontakt i 1 ...

Huset Babenberg

Babenberg var en slekt i Østerrike, som hadde titler som markgrever og hertuger i tiden før Habsburg-slekten kom til makten. Slektens storhetstid var perioden 976 – 1248.

Huset Bernadotte

Huset Bernadotte er en slekt som kommer fra fjellandskapet Béarn i Pyreneene. Huset stemmer fra franskmannen Jean Baptiste Bernadotte som ble marskalk av Frankrike, fyrste av Pontecorvo og tilslutt konge med navn Karl XIV Johan av Sverige og Karl ...

Huset Hannover

Huset Hannover er et tysk fyrstehus som nedstammer fra Heinrich der Löwe av slekten Welf, opprinnelig en frankisk adelsslekt. Welferne var i middelalderen hertuger av Bayern og Sachsen, og Otto IV var fra 1209 til 1218 tysk-romersk keiser. De reg ...

Huset Hohenstaufen

Hohenstauferne var en sørvesttysk adelsslekt. På 1100- og 1200-tallet var flere av slektens medlemmer konger og keisere i det tysk-romerske riket, deriblant keiser Fredrik Barbarossa. Perioden var preget av investiturstriden mellom pave og keiser ...

Huset Savoia

Huset Savoia var et fyrstehus som historisk hadde sitt maktområde i Savoie, en tidligere region mellom Piemonte, Frankrike og det fransk-talende Sveits. De ble konger av Sardinia og senere av Italia. Deres kongedømme endte med folkeavstemningen d ...

Huset Tudor

Huset Tudor var et kongehus av walisisk opphav, med monarker som regjerte over England fra 1485 til 1603, da det ble etterfulgt av huset Stuart. Best kjent av Tudor-monarkene er Henrik VII, Henrik VIII og Elisabeth I. Dynastiet ble avsluttet da E ...

Huset Vasa

Huset Vasa var en svensk adelsett med mulig tysk-baltisk bakgrunn, som kan spores tilbake til 1300-tallet og som døde ut på 1600-tallet. Ættens første kjente medlem, Nils Kettilsson, omtales for første gang i 1355. Medlemmer fra huset Vasa satt p ...

Huset Welf

Huset Welf var en tysk fyrsteslekt fra Sachsen som i forbund med pavemakten bekjempet hohenstaufiske keiserne og tilhengerne deres. Fra denne slekten har det kommet mange tyske og britiske monarker fra 1000- til 1900-tallet, og keiser Ivan VI av ...

Huset Windsor

Huset Windsor har vært navnet på to ulike kongefamilier i Storbritannia, som begge er grener av to mer omfattende europeiske fyrsteslekter, henholdsvis Sachsen-Coburg-Gotha og Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, som begge har regjert i en r ...

Høygravkulturen

Høygravkulturen er en gravskikk som var dominerende i Sentral-Europa i deler av bronsealderen. Den etterfulgte Úněticekulturen. Kjerneområdet var det området Úněticekulturen holdt til i, samt Bayern og Württemberg. Det ble etterfulgt av Urnemarks ...

Håløygætten

Håløygætten var en norsk herskerslekt med opphav i Hålogaland. Deres historie er beskrevet i mytiske dikt fra 900-tallet, først og fremst i Håløygjatal, Øyvind Skaldespillers hyldningsdikt til Håkon jarl. Ladejarlene som hersket i Trøndelag og No ...

Idd og Enningdalen Historielag

Idd og Enningdalen Historielag ble stiftet i 1981 og har tilhold i den søndre delen av Halden kommune. Historielaget kjøpte eiendommen Gamle Prestebakke på Prestebakke i 1998. Eiendommen er siden utvidet med kjøp av Annestua i 2004 og Tunet i 200 ...

Ingeborg Bårdsdatter av Rein

Ingeborg Bårdsdatter av Rein var hertug Skule Bårdssons søster. Hun ble gift med lendmann Alv Erlingsson av Tornberg. Sønnen deres var lendmann Erling Alvsson.

Innocens X

Pamphili var 70 år da han ble pave. I ettertiden er Innocentius mest kjent for sin protest mot freden i Westfalen og for sin fordømmelse i 1653 av Cornelius Jansens lære. Innocens tok stilling mot inklusjonen av kinesiske riter i den såkalte rite ...

Irbis

Irbis var ifølge flere russiske kilder grunnlegger av Khazarkhanatet og stammens første khan. Khazarene hadde sannsynligvis sitt opphav i det gök-tyrkiske riket som var i endring på denne tiden. Begynnelsen på en slags statsdannelse for khazarene ...

Irish Home Rule movement

Irish Home Rule movement var en politisk bevegelse som kjempet for selvstyre for Irland innenfor det forente kongerike Storbritannia og Irland. Bevegelsen var den dominerende bevegelsen av irsk nasjonalisme fra 1870 til slutten av første verdensk ...

Italias historie under fremmed dominans

Italias historie under fremmed dominans dekker perioden fra de italienske kriger sluttet i 1559 og fram til Napoleons fall i 1814. Den etterfølgende tiden fram til samlingsprosessen var preget av politisk og sosial uro som la grunnlaget for samli ...

Joseph Marie Jacquard

Joseph Marie Charles, kalt Jacquard var en fransk vever, kjøpmann og konstruktør. Han konstruerte flere vevstoler, og var sentral i utviklingen av tidenes første programmerbare maskin, den såkalte "jacquardveven", hvis mønstre ble fastsatt ved hj ...

Jaffa-traktaten

Jaffa-raktaten var en fredsavtale under Korstogene. Den ble undertegnet 2. september 1192 mellom den muslimske herskeren Saladin og Richard i av England, kort tid etter juli–august 1192 etter Slaget om Jaffa. Traktaten garanterte en tre-års våpen ...

Jakob III av Skottland

Jakob III var konge av Skottland fra 1460 til sin død. Han var sønn av Jakob II og Mary av Gueldres. På grunn av sin manglende evne til å sikre rettferdighet for innbyggerne, sin iver etter å danne en allianse med England, og sitt dårlige forhold ...

Jakobinerklubben

Jakobinerklubben var navn på en løs sammenslutning av revolusjonære under den franske revolusjon. De fikk navnet etter møtestedet sitt i Paris, et gammelt kloster som hadde tilhørt jakobinerne. De mest kjente jakobinerne var Jean-Paul Marat og Ma ...

Jaroslav I av Kiev

Jaroslav I var storfyrste av Kievriket fra 1019 til 1054. Han var sønn av Vladimir I og Rogneda av Polotsk. Etter sin fars død i 1015 kjempet Jaroslav lenge mot sine brødre om tronen, og søkte støtte i Sverige. Han erobret med hjelp av væringene ...

Jinggangshan

Det er også et kinesisk byfylke i provinsen Jiangxi ved navn Jinggangshan. Jinggangshan ligger i Luoxiaofjellene i en avsidesliggende grensesone mellom provinsene Jiangxi og Hunan sørøst i Kina. De omfatter deler av tre fylker: Jinggangshan, Yong ...

Jireček-linjen

Jireček-linjen er en imaginær delelinje på Balkan. Linjen skal markere et skille mellom gresk og latinsk påvirkning i området under Romerriket. Ideen ble lansert av historikeren Konstantin Jireček i 1911.

John Graham, 1. vicomte av Dundee

John Graham av Claverhouse, 1. vicomte av Dundee var en skotsk soldat og adelig, en Tory-politiker og en praktiserende episkopal. Claverhouse huskes for to forskjellige roller. Mange nedtegnelser beskriver hans forfølgelse av kovenantene i Sørves ...

Jomfru (mål)

"Jomfru" andre betydninger Jomfru er en gammel måleenhet for volum som har blitt brukt i Skandinavia. I Sverige var enheten i bruk til 1862 og tilsvarte 1/16 stopp eller 1/32 kanne. Målt som en moderne volumenhet tilsvarte ei jomfru ca. 81.79 ml. ...

Jordans historie

Jordans historie begynner med arkeologiske spor etter menneskelig aktivitet i området som senere ble kalt for Transjordan i paleolittisk tid eller tidlig steinalder. I historisk tid gjorde en stamme i området, moabittene, opprør mot "Davids hus", ...

Jordebok

Jordebok var i middelalderen det man kan kalle en matrikkel eller oversikt over skattbare gårdsbruk og andre eiendommer som tilhørte kronen, kirken eller private godseiere, og alle avgifter og plikter som påhvilte dem. De eldste bevisene man har ...

Josef I av Det tysk-romerske rike

Josef I var keiser av det tysk-romerske rike i perioden 1705–1711, Ungarns og Böhmens konge, og erkehertug av Østerrike. Han var den eldste sønn av keiser Leopold I. Keiser Josef ble født i Wien, og den strenge oppdragelsen han fikk av prins Diet ...

Julimonarkiet

Julimonarkiet, borgerkongedømmet, er det kongedømmet som ble opprettet i Frankrike 7. august 1830 for huset Bourbons yngre linje, Ludvig Filip av Orléans og hans ætt. Under urolighetene i Paris 1830 ble kong Karl X av Frankrike tvunget til å abdi ...

Juste

Juste er en gammel volumenhet for måling av flytende væske og smør i Skandinavia, herunder også i Norge. I Norge tilsvarte en juste ca. 0.675 liter og ble gjerne inndelt som 1/4 bolle eller 4 peler. Som smør utgjorde en juste også en 1/24 ask. Vo ...

Kabellengde

En kabellengde er et gammelt lengdemål til sjøs, og den hadde ulik lengde i forskjellige land. Den norske kabellengden var opprinnelig 120 favner – eller 225.9 meter. I 1907 ble en kabellengde omdefinert til en tiendels internasjonal nautisk mil, ...

Kaldea

Kaldea var betegnelsen på et område i det sørlige Mesopotamia. Kaldeerne var semitter og sto trolig arameerne nær. Stammer av bosettere som kom til regionen i tiden 625–539 f.Kr. ble kjent som kaldeere. Kaldea er nevnt som patriarken Abrahams hje ...

Oluf Kalips

Oluf Kalips ble adlet i 1550 og var Norges rikes kansler i årene 1565-67. Under den nordiske syvårskrig mellom Danmark-Norge og Sverige hadde han flere oppdrag innenfor sjøforsvaret av Danmark-Norge.

Kanne

Kanne er en gammel måleenhet for volum som har blitt brukt i Skandinavia, også i Norge. En kanne tilsvarte 2 stopper eller 32 jomfruer. Det gikk dessuten 60 kanner på en ame. I noen sammenhenger tilsvarte også en kanne 2 potter, så volumet kan ha ...

Kara-Khitan

Kara-Khitan, også kalt Qara Khitai, Det kara-khitanske khanat eller Det vestlige Liao, offisielt kalt Det store Liao var et sinifisert khitansk rike i Sentral-Asia som eksisterte fra 1124 til 1218. Dynastiet ble grunnlagt av Yelü Dashi, som ledet ...

Kargilkrigen

Kargilkrigen eller Kargilkonflikten var en væpnet strid mellom India og Pakistan som fant sted mellom mai og juli 1999 i Kargil-distriktet i Kashmir. Krigen brøt ut etter at soldater fra den pakistanske hæren og kashmirske geriljastyrker gikk ove ...

Karl I av Burgund

Karl I den djerve, døpt Charles Martin, var hertug av Burgund fra 1467 til 1477. Han var den siste hertug av Burgund fra huset Valois. Han var sønn av Filip III av Burgund og Isabella av Portugal. Han ble etterfulgt av sin eneste datter, Maria av ...

Karl III av Spania

Karl III av Spania var konge av Spania 1759–1788, konge av De to Sicilier 1735–1759, og hertug av Parma 1732–1735. Første sønn fra Filip Vs andre ekteskap med Elizabeth Farnese av Parma. Han var en av de såkalte opplyste despoter.

Karl V av Det tysk-romerske rike

Karl, keiser av Det tysk-romerske rike i årene 1519–1556; han var også konge av Spania 1516–1556, egentlig som Karl I av Spania, men ofte omtalt som Karl V i Spania og Latin-Amerika. Han var konge av Napoli til 1554 og hertug av Nederland fra 150 ...