ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 140

Kartidene

Kartidene var et persisk dynasti som hersket over en stor del av Stor-Khorasan i det 13. og 14. århundre. De styrte fra sin hovedstad Herat og det sentrale Khorasan i Bamiyan-dalen, og var til å begynne med underordnet innenfor det mongolske Ilkh ...

Katafrakt

Katafrakt var tungt pansret kavaleri i det romerske kavaleriet i slutten av antikken og i begynnelsen av middelalderen. Ofte var også hesten fullt pansret. Middelalderens ridderutstyr er basert på katafraktenes klesstil som besto av at hesten og ...

Katolisisme og frimureri

Katolisisme og frimureri er en artikkel om forholdet mellom den romersk-katolske kirke og frimureriet. Den romersk-katolske kirke har, av religiøse såvel som politiske grunner, vært fiendtlig innstilt overfor frimureriet helt siden 1730-tallet. D ...

Keiserriket Nikea

Keiserriket Nikea var det største av de tre etterfølgerne til Det bysantinske riket. Det ble opprettet ved at adelen i Det bysantinske riket rømte fra Konstantinopel etter at byen ble okkupert av vesteuropeiske og venetiansk styrker som herjet i ...

Kenisitter

Kenisitter var ifølge Det gamle testamente og Den hebraiske bibel en stamme nevnt i den pakt Gud gjorde med Abraham. På tross av dette nevnes de ikke blant Kanaans opprinnelige innbyggere i Annen Mosebok eller Josvas bok. Antageligvis bebodde ken ...

Khojalymassakren

Khojalymassakren eller Hocali-massakren viser til den armenske massakren av 613 sivile aserier, inkludert 108 kvinner og 83 barn, i byen Khojaly 25. februar 1992. Ifølge Aserbajdsjan, Memorial, Human Rights Watch og andre internasjonale observatø ...

Khong Tayiji

Khong Tayiji også uttalt Qong Tayiji ,er en tittel som er blitt anvendt av mongolene. Navnet Khong Tayiji er avledet av kinesisk Huangtaizi 皇太子; kronprins, og var i begynnelsen gitt kronprinsen til mongolene. Tittelen ble opprinnelig gitt ett ...

Khoresm

Khoresm, eller Khorasmia er navnet på et stort oaseområde på Amu-Darjas elvedelta, i det vestre Sentral-Asia. Området grenser i nord mot Aralsjøen, øst mot Kysylkum-ørkenen, sør mot Karakum-ørkenen, og vest mot Ustjurt-platået. Området var senter ...

Kievriket

Kievriket var en stat som eksisterte fra ca. 880 til midten på 1100-tallet. Rikets tyngdepunkt lå i Dneprdalen i dagens Ukraina, og de omfattet også dagens Hviterussland og sentrale deler av Russland. Riket var den første slaviske statsdannelsen. ...

Klassisk historie

Klassisk historie er en historiefaglig disiplin som studerer Romerriket og Antikkens Hellas gjennom deres skriftlige etterlevninger. Faget er dermed nært beslektet med klassisk arkeologi.

Koloniseringen av Afrika

Koloniseringen av Afrika kan deles inn i de tre følgende delene: antikken, de islamske erobringene og europeisk kolonisering. I vanlig dagligtale brukes gjerne begrepene "kolonialisme" og "koloniseringen av Afrika" utelukkende om den europeiske a ...

Erik Kolstrup

Erik Pedersen Kolstrup levde som treskjærer. Han kom opprinnelig fra Furnes på Hedemarken, og var bror til treskjæreren Lars Pinnerud. Han har arbeidet ved Nidarosdomen, der han stod for en rekke forskjellige arbeider, blant annet altertavle, kor ...

Aleksandr Koltsjak

Aleksandr Vasiljevitsj Koltsjak var en polarutforsker og russisk admiral som gjorde seg mest kjent for sin rolle i den russiske borgerkrigen. Etter å ha kjempet i den japansk-russiske krig og den første verdenskrig etablerte Koltsjak en antikommu ...

Konge av Roma

Konge av Roma var øverste myndighet i myteomspunnede romerske kongedømme. Ifølge sagnene var den første kongen av Roma Romulus, som skal ha grunnlagt byen i 753 f.Kr. på Palatinerhøyden. Syv sagnkonger skal ha regjert Roma fram til 509 f.Kr., da ...

Kongedømmet Derge

Kongedømmet Derge var et kongedømme i Kham som eksisterte fra det 14. til det 19. århundre. Det var sentrum for industri, religion og politikk, med sete i byen Dêgê. Kongene i Derge fulgte en tronfølgelinje fra 1300-tallet. På sin høyde bestod be ...

Kongeriket England

Kongeriket England var en suveren stat på øya Storbritannia fra 900-tallet – da staten vokste ut av de forskjellige angelsaksiske kongedømmer – fram til 1707, da det ble inngått en union med kongeriket Skottland, og kongeriket Storbritannia ble o ...

Kongeriket Westfalen

Kongeriket Westfalen var et kongedømme i det nordvestlige Tyskland som eksisterte innenfor Rhinforbundet fra 1807 til 1813. Selv om staten formelt var uavhengig, var det en vasallstat til det første franske keiserdømme som ble regjert av Napoléon ...

Konsilet i Firenze

Konsilet i Firenze var et økumenisk konsil, avholdt i perioden 1431 til 1445. Konsilet ble avholdt delvis i Basel, Ferrara og Firenze. Konsilet ble kalt sammen av pave Martin V. De to hovedsakene under konsilet var en mulig samling av de katolske ...

Slaget ved Köse Dağ

Slaget ved Köse Dağ ble kjempet mellom seldsjukkene fra Anatolia og mongolene, 26. juni 1243 ved defiléen Köse Dağ. Stedet ligger mellom Erzincan og Gümüşhane, nordøst i Anatolia i dagens Tyrkia, og var en klar seier for mongolene.

Krigen mellom Nederland og Scillyøyene

Krigen mellom Nederland og Scillyøyene var en krig som pågikk mellom Nederland og Scillyøyene fra 30. mars 1651 til 17. april 1986. Krigen varte i 335 år, noe som gjør det til den lengste krigen i historien, i tillegg til at det er krigen med fær ...

Krigserstatningene etter første verdenskrig

Krigserstatningene etter første verdenskrig var betalinger og overføringer av eiendom og utstyr som Tyskland ble tvunget til å foreta etter første verdenskrig i henhold til Versaillestraktaten fra 1919. Artikkel 231 i Versaillestraktaten, også ka ...

Kristians amt

Kristians amt var en administrativ enhet i Norge i perioden 1781–1918, som i geografisk utbredelse tilsvarte det senere Oppland fylke. Det var inntil 1864 underamt til Akershus Stift, deretter underamt til Hedemarkens amt. Etter innføringen av en ...

Kristiansand kretsfengsel (1864–1977)

For det nåværende fengselet i Rådhusgata se Kristiansand fengsel Kristiansand kretsfengsel var et fengsel i Kristiansand. Det ble bygget i 1864 som en del av rådhuset. Drift av fengsler var et kommunalt ansvar. Fengselet var beregnet på kortere f ...

Kronologi for oldtidens nære Orient

Kronologi for oldtidens nære Orient er den tidsramme som anvendes for å bestemme hvilke tidspunkt hendelsene i Orienten i oldtiden kan dateres til og når de forskjellige kulturene og rikene eksisterte. Siden en nøyaktig tidsregnes i mange tilfell ...

Bernhard Krüger

Bernhard Krüger var under andre verdenskrig en tysk SS-offiser som ledet en avdeling i SD som forfalsket pass og andre dokumenter. Han hadde ansvaret for Operasjon Bernhard, et omfattende prosjekt for å produsere falske britiske pengesedler for å ...

Kublai-khan

Kublai-khan, også stavet Khubilai-khan var en mongolsk militærleder, khan av det mongolske rike og grunnlegger og første keiser av Yuan-dynastiet.

Kumaner

Kumaner var et tyrkisk folk, som på 1000- og 1100-tallet var utbredt i Sørøst-Europa. Etter de mongolske invasjoner av kumanerne 1241–42 flyktet en stor del av kumanerne til Ungarn, hvor de slo seg ned med kong Béla 4. av Ungarns samtykke. I Unga ...

Kumaragupta I

Kumaragupta I, også kjent som Shakraditya og Mahendraditya, var en keiser av Guptariket i 415–455 e.Kr. Han var sønn av forgjengeren Chandragupta II og Dhruvadevi. Han var en dyktig regent og bevarte det store imperiet intakt, fra Bengal til Kath ...

Kumaragupta III

Kumaragupta III var en senere keiser av Guptariket. Han etterfulgte sin far Narasimhagupta Baladitya i året 530 e.Kr. Hans sølv-kobber segl ble oppdaget i Bhitari Ghazipur, Uttar Pradesh i 1889, som nevner navnene på hans far Narasimhagupta og be ...

Kuronierne

Kuronierne, kurlenderne eller kuronerne var en baltisk folkegruppe som bodde på kysten av Østersjøen i det som nå er de vestlige deler av Latvia og Litauen fra 5. til det 16. århundre før de ble integrert med andre baltiske stammer. De har gitt n ...

Kvadratfavn

A Grønn bakgrunnsfarge angir eksakte verdier. B Skrives: 5 I 11 II 7 III 10 IIII uttales: fem fot, elleve tommer, sju linjer og ti skrupler = 181.998 cm int. tomme. C Magnus Lagabøtes landslov definerte en C kort alen og en D lang alen. Avsatte m ...

L.H. Hagen & Co

L.H. Hagen & Co Christiania var en norsk børseprodusent og sportsforretning etablert av børsemakeren Lars Hansen Hagen. I mellomkrigstiden var L.H. Hagen & Co den ledende sportsforretningen i Oslo, og leverte både ski og våpen til kunder fra hele ...

Lakish

Lakish, eller Tel Lakish, er et arkeologisk sted i Sjefela-regionen mellom Hebron-fjellet og Middelhavskysten i Israel. Stedet er nå en israelsk nasjonalpark. Den befestede byen Lakish var bebodd nesten kontinuerlig fra tidlig bronsealder ca. 3 5 ...

Lakter

En lakter eller lachter er et gammel norsk lengdemål og rommål. Som lengdemål var det i bruk i gruvedriften og utgjorde en favn senere 2 meter. Som rommål er betegnelsen ennå i bruk på Sørlandet ved salg/kjøp av ved og brukes her synonymt med en ...

Last (måleenhet)

Last er en gammel og nå utgått måleenhet med svært varierende betydning. Den har vært i bruk over hele Skandinavia, også i Norge. En skipslast tilsvarte 16 1/4 skippund eller ca. 2 400-2 600 kg En last skinn tilsvarte 144 skinn hudlag = kuskinn, ...

Latvias folkefront

Latvias folkefront var en politisk organisasjon i Latvia mot slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet. Folkefronten var en drivende kraft i Latvias kamp for uavhengighet fra Sovjetunionen, som førte til at landet igjen ble selvstendig ...

Antoine Laumet de La Mothe, sieur de Cadillac

Antoine Laumet, Laumet de La Mothe, Sieur de Cadillac var en fransk offiser og eventyrer. Han er kjent som grunnleggeren av Detroit og har vært guvernør for det området som ble kalt Louisiana eller "Nouvelle-France". Han var senere også guvernør ...

Laup

Laup er en gammel norsk måleenhet for vekt og volum, brukt til å måle smør, erter, korn og salt med mer. En laup brukes også som betegnelse på en sveipet beholder.

Lausitzkulturen

Lausitzkulturen eksisterte i yngre bronsealder og eldre jernalder i østlige Tyskland, mesteparten av Polen, deler av Tsjekkia og Slovakia samt deler av Ukraina. Lausitzkulturen utgjorde en del av urnemarkskulturen, og bestod av to grener: Den øst ...

Lechfeldslaget

Lechfeldslaget den 10. august 955 var avslutningen på Ungarnkrigene og Otto den stores største militære seier mot de ungarske rytterne, som før hadde herjet gjennom det meste av Sentral-Europa med sine plyndringstokter. Slaget om Lechfeld er oppk ...

Lepenski Vir

Lepenski Vir er en mesolittisk by i Serbia ved Donaus høyre bredd. Byen ble avdekket mellom 1965 og 1970. Utstillingene på stedet ligger under Serbias nasjonalmuseum.

Li Hui (Tang-dynastiet)

Li Hui eller Li Chan, opprinnelig stilnavn Zhaohui, senere forandret til Zhaodu, formelt hertug Wenyi av Longxi, var en embedsmann i det kinesiske dynastiet Tang, og som var en kansler under regjeringstiden til keiser Wuzong av Tang.

Liberum veto

Et liberum veto var et veto som kunne legges ned av et medlem i Sejmen i Det polsk-litauiske samveldet. Om en representant la ned et liberum veto ble parlamentet oppløst og alle lover og vedtak parlamentet hadde gjort ble opphevet. Systemet har g ...

Libra

Libra er også navnet på et antroposofisk tidsskrift Libra er en gammel romersk vektenhet som utgjorde 0.3276 kg og ble inndelt i 12 unciaer eller 72 solidii. Libra er opprinnelsen til pundet og benevnelsen lb denne masseenheten bruker. Libraen ha ...

Limes

Limes, flertall limites, "Grense") var forskjellige grenseanlegg som ble opprettet av Romerriket i løpet av de første tre århundrene e.Kr. I tillegg til at de ble brukt som militære overvåkningsanlegg var de også tollgrenser. Ved grenseovergangen ...

Lindesnes historielag

Lindesnes historielag er en lokalhistorisk forening stiftet 20. mai 1980. Laget har rundt 300 medlemmer og har hvert år siden starten gitt ut heftet Glimt fra Lindesnes med en samling av lokalhistoriske artikler. Heftet har over 500 abonnenter. L ...

Linje (mål)

Linje er et urgammelt lengdemål som kan ha oppstått i oldtidens Egypt, men som trolig har kommet til Skandinavia via Romerriket og Tyskland. Man kan tenke seg en opprinnelse som et tverrmål av en strek gjort med et spisst våpen, kanskje et sverd, ...

Lispund

Lispund er en gammel måleenhet for vekt. Ordet er en forkorting av livlandsk pund, dvs det pundet som brukes i Riga. I Norge og Danmark tilsvarte lispundet 16 skålpund, mens i Sverige tilsvarte det 20 pund. Dette var trolig fordi det svenske pund ...

Livsskildringer med sammenligning

Livsskildringer med sammenligning er en samling biografier om kjente greske og romerske personer, arrangert slik at det trekkes paralleller mellom deres felles trekk, skrevet av den gresk-romerske filosof og biograf Plutark. Verket var ment å nær ...

Lodd

Lodd er en gammel måleenhet for vekt. Det gikk 16 lodd på en mark, og siden en mark var rundt en kvart kilo tilsvarte et lodd omkring 16 gram. Et lodd kunne igjen deles inn i 4 kvintin, hver på cirka 4 gram. Lodd er således også opphavet for den ...