ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 143

Quinquereme

Quinquereme var store skip med mange årer, rambukk og tidvis bekledning med gull og sølv. Skipstypen ble oppfunnet da Dinoysios, tyrannen av Syrakusa, i fra år 399 f.Kr ville ha en sterkere flåte. Med triremene som utgangspunkt utviklet han quinq ...

Quipu

Quipu var et skriftspråk som ble oppfunnet av inkaene i Sør-Amerika. En quipu var en tråd som det ble knyttet en rekke tynne tråder på. Hver enkelt av disse trådene hadde et bestemt antall knuter. Størrelsen og antallet på knutene fortalte det he ...

Ragnvald Sigurdsson

Ragnvald Sigurdsson var storbonde på Huseby på Lista da Harald Granraude var konge av Agder. Han hadde 2 barn Gunhild Ragvaldsdatter og Olve Ragnvaldsson. Han er mest kjent for å ha giftet bort Gunnhild til Harald Granraude, som ble drept av Gudr ...

Reiret

Reiret er en hytte på Selsverket i Sel kommune. Den ble brukt av motstandsgrupper under 2. verdenskrig. I 1944 hadde Milorg i Nord-Gudbrandsdalen denne hytten som hovedkvarter. I dag er Reiret et krigsminnesmerke og dermed også fredet. Hytten er ...

Republikken Ragusa

Republikken Ragusa var i middelalderen den eneste bystaten i det østlige Adriaterhavet som kunne konkurrere med Venezia som handelsby. Ragusa er et gammelt navn på dagens Dubrovnik i Kroatia. Ragusa ble særlig brukt av italienerne som navn på byen.

Republikken Užice

Republikken Užice var en kortvarig liten republikk som eksisterte høsten 1941 i Serbia under andre verdenskrig. Republikken ble etablert av partisaner og hovedstaden var byen Užice. Republikken hadde ca. 300 000 innbyggere og bestod av stort sett ...

Reservepolitiet

Reservepolitiet, på folkemunne ofte kalt polititroppene, var en norsk militær organisasjon i Sverige under andre verdenskrig. Nærmere 15 000 norske flyktninger var innrullert i Reservepolitiet, som ble satt inn i tjeneste ved frigjøringen av Norg ...

Revolusjonskrigene

Revolusjonskrigene var en serie større væpnede konflikter som varte fra 1792 til 1802. Krigene ble utkjempet mellom det revolusjonære Frankrike og en rekke europeiske stater. Preget av fransk revolusjonær iver og militære oppfinnelser ble Frankri ...

Riksdagens fredsresolusjon

Riksdagens fredsresolusjon var en fredsresolusjon som ble vedtatt av Riksdagen i det tyske keiserrike den 19. juli 1917 av 212 mot 126 stemmer. Den ble støttet av Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Deutsche Zentrumspartei og Fortschrittlich ...

Ringerikes Meieri

Ringerikes Meieri ble grunnlagt den 26. april 1879, under navnet Ringerikes Meieribolag, men aksjebrevene lød på Hønefoss Meieri. Meieriet gikk inn i Tine Østlandsmeieriet BA fra 15. november 1984 og meieridriften ble innstilt fra 1. juni 1994. E ...

Ringmoen skole

Ringmoen skole er en nedlagt barneskole som ligger på Ringmoen i Øvre Ådal, i Ringerike kommune. Skolen dekket barneskoletrinnet i deler av Vestre Ådal og Øvre Ådal. Skolekretsen sokner til Hallingby skole på Hallingby for ungdomsskoletrinnet. Sk ...

Ringsmun

På Østlandet tidlig på 1600-tallet var en ringsmun og en notting det samme. Den var lik 1/4 remål eller 2 1/4 mark, tilsvarende ca. 0.57875 kg. I resten av landet var det mer vanlig å bruke notting som benevnelse. Vekten har trolig variert ganske ...

Ris (mål)

Ris er en gammel mengdeenhet for papir som har blitt brukt i Skandinavia, herunder også i Norge. Et ris papir tilsvarte 500 ark eller 20 bøker. Et ris utgjorde dessuten 1/10 balle.

Risør Museum

Risør Museum er et tidligere bymuseum i Risør kommune i Aust-Agder fylke. Museet ble opprettet ca. 1985. Trebyen Risør, festningsanlegget i Urheia, kanonjolla Øster Riisøer 3 og den optiske telegraf er ulike temaer Risør Museum har arbeidet med. ...

Rogaland historie- og ættesogelag

Rogaland historie- og ættesogelag er en forening som hovedformål å gjøre kjent de forskjellige sider ved Rogalands historie. Laget driver seminar- og opplysningsarbeid, gir ut årboka Ætt og heim, medlemsbladet Sydvesten, kildeavskrifter og bøker ...

Rojalistene

Denne artikkelen omhandler en av partene i den engelske borgerkrigen. For å lese om monarkitilhengere generelt, se rojalisme. Rojalistene, også kjent som kavalérene, var en av partene i den engelske borgerkrigen 1642-1651. De støttet, som navnet ...

Romersk mil

Romersk mil er et lengdemål tilsvarende 1.48 kilometer eller 1 000 pass for marsjerende, romerske legionærer. Ett pass er to steg, ett med hvert ben. En romersk mil ble på latin kalt mille passus eller 1 000 pass. En romersk mil tilsvarer derfor ...

Ruhroppstanden

Ruhroppstanden, marsoppstanden eller Ruhrkampen var opptøyer som ble organisert av venstreorienterte arbeidere i Ruhrområdet i mars 1920. Opprøret kom i kjølvannet av det høyreorienterte Kappkuppet den 13. mars 1920, men satte seg også som mål å ...

Rusere

Rusere er betegnelsen på en folkegruppe i Øst-Europa som skal ha grunnlagt Kievriket. Navnet lever videre i dag blant annet i formene Russland og Rutenia. Nestorkrøniken oppgir Skandinavia som opprinnelsessted for ruserne. Dette har også vært hov ...

Russisk mil

En russisk mil er et gammelt lengdemål som tilsvarte sju verster eller 7 467.6 meter, og ble videre inndelt som 3 500 sasjen eller 10 500 arsjin.

Kongedømmet Ryukyu

Kongedømmet Ryukyu var et uavhengig rike som hersket over det meste av Ryukyu-øyene fra 1300-tallet til 1800-tallet. Kongene av Ryukyu forente øya Okinawa og utvidet sitt rike nordover til Amamiøyene i dagens Kagoshima i Japan og sørover til Yaey ...

Sachsen-Altenburg

Sachsen-Altenburg var et hertugdømme i Sachsen, styrt av den ernestinske greinen av Wettin-dynastiet. Altenburg var en egen stat med en stemme i riksdagen. Staten eksisterte i store deler av 1600-tallet inntil hertugen av Sachsen-Gotha arvet stat ...

Sagaskip

Et sagaskip er et skip som nevnes i sagalitteraturen, for eksempel av Snorre Sturlason i Heimskringla. Eksempler på slike skip er Olav Tryggvasons skip Ormen lange og Hellig Olavs skip Visund. Det er ikke ført bevis for sagaskipenes faktiske eksi ...

Louis Antoine de Saint-Just

Louis Antoine Léon de Saint-Just, kjent som kun Saint-Just, var en fransk revolusjonær og militær leder.

Samisk jernalder

Samisk jernalder regnes som perioden fra år 0 til ca. år 1500 etter Kristus. Årsaken er trolig at jernet kom senere i bruk blant samene enn resten av befolkningen i Skandinavia. Ny arkeologisk forskning dokumenterer at samene har røtter 1500 år t ...

James Saumarez

James Saumarez, 1. baron de Saumarez, var en admiral i den britiske flåten som ble berømt for sin seier i slaget ved Algeciras. Han nedstammet fra en gammel slekt og var født i St. Peter Port på Guernsey. Mange av hans forfedre hadde utmerket seg ...

Sekk

Sekk er en gammel mengdeenhet for et antall av 200 som har vært brukt i Skandinavia, herunder også i Norge, til å telle småskinn og småpels med. En sekk tilsvarte 5 timber eller 2 tirøtt hundre skinn.

Seminarium Scholasticum

Seminarium Scholasticum var en skole som skulle utdanne lærere og prester for arbeid blant samene. Skolen ble opprettet i Trondheim av Thomas von Westen i 1717. Den hadde da seks elever, deriblant to samer. Etter at Westen døde i 1727, ble skolen ...

Serbias historie

Serbias historie er en historie fylt av konflikter. Landets strategiske plassering mellom to kontinenter har gjort det utsatt for invasjoner av mange folk. Beograd antas å ha blitt jevnet med jorden av 30 forskjellige arméer i tidens løp. Serbia ...

Det første serbiske opprøret

Det første serbiske opprøret var en serbisk nasjonal revolusjon som varte fra 1804 til 1813. Revolusjonen var en reaksjon på at dahijene, janitsjarenes ledere, henrettet flere høytstående personer i det serbiske samfunnet tidlig i 1804 for å hind ...

Sergij Radonezjskij

Sergij Radonezjskij var en russisk munk og senere helgen i Den russisk-ortodokse kirke. Sergij grunnla Troitse-Sergijeva Lavra, det viktigste åndelige senteret for den russiske kirken. I 1380 velsignet Sergij Dmitrij Donskoj før slaget ved Kuliko ...

Setesdalsmuseet

Setesdalsmuseet ble etablert i 1935 for å ta vare på kulturgjenstander i Setesdal etter at mye var solgt ut av dalen. Setesdalsmuseet er i dag organisert som en avdeling av Aust-Agder museum og arkiv IKS. Rygnestadtunet er det mest kjente visning ...

Setting

Setting er en gammel volumenhet som har vært i bruk over hele Skandinavia, også i Norge. Settingen ble inndelt i 4 skrull og tilsvarte ⅛ helgd eller 1/12 sålder, tilsvarende 12.15 liter. Volumet kan imidlertid ha variert gjennom tiden, herunder o ...

Sfragistikk

Sfragistikk eller sigillkunnskap er det vitenskapelige studiet av sigiller. Sfragistikk er en historisk hjelpevitenskap. Sigillet er et avtrykk på et plastisk materiale, fremforalt på voks, av graverte tegn. Verktøyet som benyttes for at anbringe ...

Shah Jahan

Shah Jahan var stormogul fra 1627 til 1658. Han het opprinnelig Khurram. Han etterfulgte sin far Jahangir. Han var gift med Mumtaz Mahal og huskes særlig for at han bygde Taj Mahal og Det røde fortet i Delhi.

Shrivijaya

Shrivijaya var et hinduisk rike på søndre del av Malakkahalvøya og på Sumatra på 600-tallet og framover. Det ble knust av det likeledes hinduiske Majapahitriket. Riket ble av sine naboer kalt Sribuza, Sarbaya eller San Foqi/San-fo-tsi.

Shtetl

Shtetl eller sjtetl var betegnelse på en liten by, stor "landsby" eller bydel der størsteparten av de som bodde der var jøder. Disse små byene, store "landsbyene" eller bydelene fantes i Sentral- og Øst-Europa før holocaust.

Sigismund av Det tysk-romerske rike

Sigismund av det tysk-romerske rike var av huset Luxembourg og sønn av keiser Karl IV. Sigismund var kurfyrste av Brandenburg fra 1378 til 1388 og fra 1411 til 1415, konge av Ungarn og Kroatia fra 1387, romersk-tysk konge fra 1411 böhmisk konge f ...

Sigismund III av Polen

Sigismund var konge av Sverige fra 1592 til 1599 og som Sigismund III Vasa konge av Polen og storfyrste av Litauen fra 1587. Han ble kronet som konge av Sverige 19. februar 1594. Valgspråket han var Pro jure et populo. Sigismund var sønn av Johan ...

Sigurd Haraldsson Rise

Sigurd Haraldsson Rise var sønn av Harald Hårfagre og Snøfrid Svåsedotter. Snøfrid var, ifølge sagaen, datter av samen Svåse i Dovrefjellområdet. Hun er sannsynligvis en oppdiktet eventyrperson som skal ha forhekset Harald Hårfagre til å forelske ...

Amund Sigurdsson

Amund Sigurdsson, av adelsslekten Bolt, var en norsk opprørsleder. Som sysselmann i Borgarsyssel ledet Amund bøndene på Østlandets oppstand mot kong Erik av Pommern i 1436. Denne reisningen sto i forbindelsen med Engelbrekt Engelbrektssons opprør ...

Sinjavskij-Daniel-rettssaken

Sinjavskij-Daniel-rettssaken var en rettssak i Sovjetunionen mot de russiske forfatterne Julij Daniel og Andrej Sinjavskij som pågikk fra september 1965 til februar 1966. Dette var den første offentlige rettssaken i sitt slag siden Josef Stalins ...

Skippund

Et skippund er en gammel måleenhet for vekt, særlig innenfor skipslast. Enheten tilsvarte 20 lispund, dvs ca. 160 kg i snitt. Skippundet varierte imidlertid mye fra landsdel til landsdel og gjennom tiden. Ett skippund "tunsbergvekt" tilsvarte 4 f ...

Skips- og båtgraver

Skips- og båtgraver er en gravskikk som er særpreget for nordisk yngre jernalder, ved at den døde er plassert i båt eller skip. Gravene kan være skjelettgraver eller branngraver. Disse gravene finnes først og fremst i de skandinaviske land, men f ...

Skjeggøks

En skjeggøks er en våpenøks som var vanlig i vikingtid og middelalder. Den var et våpen som bl.a. ble brukt til å rive unna motstanderens skjold. Skjeggøksen kjennetegnes på at eggen er forlenget bakover langs skaftet, slik at egglengden er forho ...

O.A.T. Skjelbred (skipsreder)

I 1877 blir han skipsreder og kjøper barken "Neutral", blir eneeier i 1897. Han mistet hele sin tonnasje under første verdenskrig og rederiforetaket ble omdannet til aksjeselskap i 1919. Ved slutten av sin karriere disponerte rederiet hans landet ...

Skjeppe

Skjeppe er et gammelt hulmål for tørre varer. En skjeppe tilsvarer 17.4 liter. Det går to skjepper på en fjerding og åtte skjepper på en tønne. Måleenheten mindre enn skjeppe har betegnelsen setting og tilsvarer 8.7 liter eller en halv skjeppe. E ...

Skokk

Skokk er en gammel måleenhet som tilsvarer tre snes eller fem dusin, dvs. 60. I moderne språkbruk er "en skokk" et ubestemt, stort antall.

Skritt (enhet)

Skritt eller steg er et urgammel lengdemål som har vært brukt over hele Europa og Skandinavia, herunder også i Norge. I det gamle Romerriket kalt gradus, inndelt som 1/2 passus eller 2.5 romersk fot, tilsvarende 74 cm. Skritt er også kjent som 1/ ...

Skrull

Skrull er en gammel volumenhet som har vært i bruk i Norge. En skrull var lik 1/4 setting eller tilsvarende ca. 3.0375 liter. Volumet kan imidlertid ha variert gjennom tiden, herunder også lokale variasjoner.