ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 151

Culavamsa

Cūḷavaṃsa eller Chulavamsa er et historisk verk skrevet på pali om kongene på Sri Lanka. Verket dekker perioden fra det 4. århundre frem til 1815. Culavamsa ble skrevet i løpet av mange år av singalesiske buddhistiske munker. Verket anses for å v ...

Den aleksandrinske krønike

Den aleksandrinske krønike er det konvensjonelle navnet på bysantinsk universal verdenskrønike fra 600-tallet e.Kr. Navnet Chronicon Paschale har sin opprinnelse i en kristen kronologi basert på den liturgiske påskesyklusen. Krønikens greske forf ...

Den angelsaksiske krønike

Den angelsaksiske krønike er en samling av kildedokumenter som dekker angelsaksernes historie i Storbritannia i tidsrommet fra år 1 til 1154. Det er en av de beste bevarte tekstene fra angelsaksisk litteratur. De fleste av dokumentene er sekundær ...

Den piktiske krønike

Den piktiske krønike er det navn som er blitt gitt av historikerne til en liste med piktiske konger som begynte mange tusen år før historien ble nedtegnet i Pictavia og slutter med at Pictavia har blitt omfavnet eller oppslukt av Skottland. Det o ...

Erikskrøniken

Erikskrøniken omhandler middelalderens politiske historie i Skandinavia fra 1229 til 1320, og er den første i en suite av rimkrøniker som utførlig skildrer Sveriges politiske historie. Den skildrer også norske forhold til dels inngående. Erikskrø ...

Excerpta Latina Barbari

Excerpta Latina Barbari er en latinsk oversettelse av en liten gresk krønike som ble skrevet en gang på 400- eller tidlig på 500-tallet i Alexandria i Egypt. Oversettelsen til latin ble gjort senere av en frankisk "barbar" som beklageligvis hadde ...

Gesta Danorum

Gesta Danorum eller Danenes bedrifter er et verk av den danske skriver og historiker fra middelalderen Saxo Grammaticus som handler om Danmarks historie. Verket kjennes derfor også som Saxos Danmarkshistorie, Saxos Danmarkskrønike, Danmarks Riges ...

Gesta Normannorum Ducum

Gesta Normannorum Ducum er en latinsk krønike som den normanniske munken William av Jumièges skrev en gang før 1060. Williams arbeid var kortfattet og basert på det verket til Dudo av Saint-Quentin, som ble skrevet en gang mellom 1015 og 1026, De ...

Gutasagaen

Gutasagaen er en svensk "saga". Gutasagaen er det populære navnet på Gotlands gamle krønike. Gutarne er Gotlendingernes gamle navn på seg selv. Gutasagaen omhandler Gutarnes eldste historie, fra mytene og fram til faktiske hendelser som kristendo ...

Hamarkrøniken

Hamarkrøniken er en bok skrevet på 1500-tallet av en ukjent forfatter. Den handler om livet i Hammer by i katolsk tid. Boken har vært en viktig kilde for å forstå Hamars historie, da den beskriver byens bebyggelse. Først og fremst er boken en lok ...

Historia Augusta

Historia Augusta er en senromersk samling med biografier på latin av romerske keisere, deres juniorkolleger og usurpatorer i perioden fra 117 til 284. Den presenterer seg selv som en sammenstilling av verker fra seks forskjellige forfattere kolle ...

Historia Brittonum

Historia Brittonum, eller Britonenes historie, er et historieverk som ble skrevet en gang etter år 833, og det eksisterer i flere revisjoner med varierende forskjeller. Verkets hensikt er relatert til historiene til brytonisktalende befolkningen ...

Historia regum Britanniae

Historia regum Britanniae er en latinsk krønike og pseudohistorisk verk skrevet av Geoffrey av Monmouth ca. 1136. Verket består av påståtte biografier over kongene på De britiske øyer over en periode på to årtusener. Det begynner i mytisk tid med ...

Ioachimkrøniken

Ioachimkrøniken er en tapt krønike som ble oppdaget av den russiske historiker Vasilij Tatisjtsjev på 1700-tallet. Krøniken er antatt å ha vært satt sammen på 1600-tallet fra tidligere kilder. Krøniken beskriver hendelser fra før 900-tallet i omr ...

John av Worcester

John av Worcester var en engelsk munk og krøniker. Han var forfatter av krøniken Chronicon ex chronicis, et verk som tidligere ble tilskrevet Florence av Worcester. Om personen John av Worcester vet vi bortimot ingenting, bortsett fra at han sann ...

Josippon

Josippon er en krønike om jødisk historie fra Adam til Jerusalems fall ved Titus. Navnet er grunnet at den feilaktig ble tilskrevet den jødiske historikeren Josefus. Isteden er det antatt at italiensk jøde i tidlig middelalder kalt Yosef Ben Guri ...

Kebra Nagast

Kebra Nagast eller Kebra Negast er en etiopisk tekst fra ca. 1320 som har spilt en betydelig rolle for Keiserriket Etiopias historie og selvforståelse og innen koptisk kristendom og den etiopisk-ortodokse kirke.

Krønike om kongene av Alba

Krønike om kongene av Alba, eller Den skotske krønike, er en kort krønike om kongene av Alba som dekker perioden fra tiden med kong Cináed mac Ailpín og til regimet til kong Cináed mac Maíl Choluim. Den skotske historikeren William Forbes Skene p ...

Krøniken om engelskmennenes konger

Krøniken om kongene til engelskmennene ble skrevet ca. 1128 av munken og historikeren William av Malmesbury. Den var basert på hans Gesta regum anglorum, 1127, som fulgte samme opplegg som hans teologiske verk, Gesta pontificum anglorum, 1125. En ...

Krøniken om kongene av Mann og Øyene

Krøniken om kongene av Mann og Øyene, på engelsk også tidvis omtalt som Manx Chronicle, er et latinsk manuskript fra middelalderen som beskriver Mans tidligste historie, også relatert til kirkelige emner og forholdet til Norge og England. Manuskr ...

Lanercost-krøniken

Lanercost-krøniken er en krønike fra nordlige England som dekker årene 1201 til 1346. Den dekker den skotske uavhengighetskrig, men er også meget avvikende og gir således innsikt i dagliglivet i England og Skottland på 1200-tallet. Den inkluderer ...

Lejrekrøniken

Lejrekrøniken eller Chronicon Lethrense er en kort latinsk krønike fra Danmark skrevet på 1100-tallet. Den omhandler oldtidskongerne i Danmarks historie, sagnene om Danmarks tilblivelse og Roskildes grunnleggelse.

Mahavamsa

Mahavamsa er et historisk episk dikt som er skrevet på det indoariske språket Pali. Diktet forteller historien om de srilankiske kongene fra 543 f.kr til 362 e.kr., fra kong Vijaya til kong Mahasena. Det antas å være skrevet av en buddhistisk mun ...

Melrose-krønikene

Melrose-krønikene er en middelaldersk opptegnelse fra et manuskript som kalles for "Cottonian Manuscript, Faustina B. ix" og oppbevares i dag i British Museum. Det er skrevet av ukjente forfattere, men skriftspor gjør det sannsynlig at det er skr ...

Nestorkrøniken

Nestorkrøniken også kjent som Oldkrøniken, er en krønike som etter tradisjonen er skrevet av Nestor. Den er blitt datert til omkring år 1113 i Kievriket. Den handler om den tidlige østslaviske nasjonen Kievs grunnleggelse og dens første tid fra c ...

Nürnbergkrøniken

Nürnbergkrøniken er en verdenskrønike fra senmiddelalderen. Den er en av de første trykte bøker, en såkalt inkunabel. Forfatteren var forskeren Hartmann Schedel, opprinnelig fra Nürnberg. Originalutgaven ble gitt ut i Nürnberg, på latin, den 12. ...

Peterborough-krøniken

Peterborough-krøniken, er en av de angelsaksiske krøniker og inneholder unik informasjon om Englands historie etter den normanniske erobringen. Krøniken er den eneste prosahistorie i England mellom erobringen i 1066 og slutten av 1300-tallet. De ...

Poppelton-manuskriptene

Poppelton-manuskriptene er det navn som er gitt til en skriftsamling fra 1300-tallet som antagelig ble satt sammen av Robert av Poppleton, en munk fra karmelittordenen som var prior av Hulne, i nærheten av Alnwick i nordøstlige England. Manuskrip ...

Res gestae saxonicae

Res gestae saxonicae er en saksisk krønike fra siste del av 900-tallet skrevet i Tyskland av Widukind av Corvey. Sakseren Widukind var stolt av sitt folk og sin historie og i sin innledning utelater han alle romerske hendelser, blant annet i forh ...

Roskilde-krøniken

Roskilde-krøniken er en liten bok om dansk historie som med unntaket av et par årbøker er det eldste kjente forsøk på å skrive en sammenhengende fortelling om dansk historie av en dansk forfatter. Den behandler tiden fra kristendommens introduksj ...

Seert-krøniken

Seert-krøniken er en kristen arabisk krønike som antagelig er blitt til rundt 1036. Innholdet baserer seg på forskjellige syriske kilder, blandet annet en kirkehistorie fra 600-tallet, forfattet av Daniel bar Maryam. Krøniken har sitt navn etter ...

Symeon av Durham

Symeon av Durham, navnet er en bibelsk henvisning til "sønn av Jacob", var engelsk kronikør og munk. Symeon gikk inn i benediktinerklosteret i Jarrow en gang rundt 1071. Dette klosteret ble flyttet til Durham i 1083 hvor han tok munkeløftet sent, ...

Vita Ædwardi Regis

Vita Ædwardi Regis eller dens fulle tittel Vita Ædwardi Regis qui apud Westmonasterium Requiescit er et historisk verk som ble sammenstilt av en anonym forfatter ca. 1067. Verket var bestilt av dronning Edith av Wessex, hustru av kong Edvard Bekj ...

60 damer du skulle ha møtt

60 damer du skulle ha møtt er en norsk biografisk tegneseriebok fra 2016, skrevet av Marta Breen og tegnet av Jenny Jordahl. Boka ble utgitt på Manifest forlag. Forfatterne begrunnet boka med at "det var deprimerende å innse at historiene om menn ...

Amasonene i Dahomey

Amasonene i Dahomey var kongens kvinnelige livvakt og militærstyrke i kongedømmet Dahomey, del av dagens Benin i Vest-Afrika. Ifølge enkelte kilder besto kvinnehæren på sitt mektigste av rundt 8000 soldater og offiserer. Den eksisterte frem til n ...

Husmorferie

Husmorferie var opprinnelig betegnelsen på et statsstøttet ferieopphold for husmødre med økonomiske utfordringer, som var i virke i Norge fra like etter andre verdenskrig til 1981. Målet med husmorferien var å sidestille hjemmearbeid med yrkesarb ...

Husstellskole

Landets første husmorskole ble opprettet av Fredrik og Minna Wetlesen på Abildsø i 1865. Lærer og legefrue Dorothea Christensen var initiativtaker til Norges første skolekjøkken, som startet i Sandefjord i 1890. Selskapet for Norges Vel drev lære ...

Kvinnehistorie

Kvinnehistorie er et begrep som oppstod på 1960- og 1970-tallet og er et perspektiv tar utgangspunkt i kvinners rolle i historien. På engelsk brukes ofte nyordet herstory, som motsetning til den falske omtolkningen av history. Ordet historie komm ...

Kvinnemarsjen til Grand-Bassam

Kvinnemarsjen til Grand-Bassam i Elfenbenskysten, i desember 1949, var den første store, åpenlyse protesten mot den franske kolonimakten i Fransk Vest-Afrika. Rundt 2000 kvinner deltok, mange av dem medlemmer av PDCI, Elfenbenskystens demokratisk ...

Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad

Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad var et svensk utdannelsessenter for kvinner, grunnlagt av Fogelstadgruppen på godset Fogelstad i 1921, det året svenske kvinner fikk stemmerett. Godseier og politiker Elisabeth Tamm, var initiativtager. Fog ...

Norges Kvinder

Den aller første utgaven av Norges Kvinder ble utgitt tirsdag 15. mars 1921. Det bestod av fire avissider, og redegjorde blant annet for publikasjonens formål: "Norges Kvinder" s program er: Større magt og indflydelse for kvinderne i kommune og s ...

Stemmerettsjubileet i Norge (2013)

Stemmerettsjubileet var en feiring av at det i 2013 var 100 år siden grunnlovsvedtaket om allmenn stemmerett. En innføring av den allmenne stemmeretten innebar at kvinner også ble inkludert i demokratiet i Norge. Norge var et av de første landene ...

Terem

Terem var egne avdelinger der adelskvinner levde isolert i det russiske aristokratiets herskapshus og slott. Det er uvisst hvor og når praksisen oppstod, men terem var i bruk i Storfyrstedømmet Moskva i det 16. og 17. århundre, i noen grad frem t ...

UNESCOs liste over kvinner i afrikansk historie

UNESCOs liste over kvinner i afrikansk historie omfatter de kvinnene UNESCO presenterer og omtaler i sitt prosjekt "Women in African History", som ble lansert i 2013. I dette prosjektet setter organisasjonen søkelys på afrikanske kvinner og kvinn ...

Abraham Lincoln (statue fra 1912)

Abraham Lincoln, også kjent som Gettysburg-Lincoln, er en bronsestatue over president Abraham Lincoln som står utenfor Nebraska State Capitol. Monumentet ble bestilt av Abraham Lincoln Memorial Association i Lincoln i Nebraska og den er laget av ...

Absaloms grav

Absaloms grav er et monument i Kedrondalen utenfor Jerusalem som ifølge noen tradisjoner er et minnesmerke over Davids sønn Absalom, men etter alt å dømme stammer det fra et langt senere tidspunkt. En gang var det skikk og bruk at innbyggere i by ...

Antakya-stelen

Antakya-stelen stammer fra assyrisk tid og ble funnet i en forstad til Antakya, den gamle Antiochia ad Orontem. Den ble oppstilt av den assyriske konge Adad-nirari III. På stelens øvre halvdel er kongen selv og hans general Šamši-ilu fremstilt ve ...

Australian War Memorial

Australian War Memorial er Australias nasjonale minnesmerke for de australske falne fra kriger eller fredsbevarende operasjoner Australia har deltatt i. Minnesmerket ligger i hovedstaden Canberra og består av tre deler: minneområdet shrine som in ...

Carsten Anker-monumentet

"Carsten Anker-monumentet" er et monument ved Eidsvollbygningen på Eidsvoll i Akershus, reist til minne om Carsten Tank Anker, norsk forretnings- og embetsmann som eide bygningen på Eidsvoll verk der Riksforsamlinga ble holdt i 1814. Statuen er m ...

Corfitz Ulfeldts skamstøtte

Corfitz Ulfeldts skamstøtte er et stenminnesmerke i København over kong Christian IVs svigersønn Corfitz Ulfeldt. I 1663 ble Ulfeldt kjent skyldig i landsforræderi og ble samtidig halshugget in effigie og frakjent alt gods. Hans og konen Leonora ...