ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 160

Triangulering (forskning)

Triangulering brukes innen samfunnsvitenskapene om det å referere til observasjoner ved å bruke minst to ulike perspektiver. Ved å kombinere forskjellige perspektiver kan man avdekke svakheter ved perspektivene hver for seg. Om de ulike perspekti ...

Vitenskapelig modellering

Vitenskapelig modellering er en vitenskapelig aktivitet hvis formål er å gjøre en spesiell del eller egenskap av verden lett å forstå, definere, kvantifisere, visualisere eller simulere ved å referere til eksisterende og vanligvis anerkjent kunns ...

Musikkvitenskap

Musikkvitenskap er læren om musikk som kunstart, dens klingende struktur, tilblivelsesprosess, historie og plass i samfunnet. Universitetet i Bergen definerer musikkvitenskap som akademisk fag som følgende: "studiet av musikk og lyduttrykk i vid ...

Absolutt musikk

Absolutt musikk er et begrep innen musikkteorien og musikkvitenskapen som ofte brukes for å betegne instrumentalmusikk som ikke er ment å illustrere en fortelling, handling eller sinnsstemning, dvs. motsatt av programmusikk. Absolutt musikk kan o ...

Affektlære

Affektlære er en skoleretning innen barokkmusikken som omhandler klangens påvirkning på menneskets psyke. Opprinnelse til teorien lå i den greske antikkens retorikk. I barokken forsøkte ikke komponistene å framstille sine egne følelser, men ble a ...

Associated Board of the Royal Schools of Music

Associated Board of the Royal Schools of Music er et London-basert institutt for musikkeksamener og -evalueringer. Instituttet har avdelinger og partnere i mer enn 90 land og vurderer årlig over 600 000 musikere i åtte prestasjonsnivå.

Dübensamlingen

Dübensamlingen er en samling med rundt 2 300 musikkverk av mer enn 300 navngitte komponister, dessuten en del anonyme verk. De over 30 000 manuskriptsidene og rundt 50 trykte verkene er en av de viktigste originalkildene til musikkverk fra 1600-t ...

Etnomusikologi

Etnomusikologi er en gren av musikkvitenskapen som søker å forstå rollen til musikk i en kultur, en slags antropologisk tilnærming til musikken.

Etterslag

Etterslag er et musikkuttrykk. Et etterslag kan være avslutningsvendingen i en trille og består da av undersekund og hovedtone. Etterslag kan også være et ornament i musikk fra barokken og etter det i romantisk klavermusikk. Etterslaget inntrer d ...

Erich von Hornbostel

Erich Moritz von Hornbostel var en østerriksk etnomusikolog og musikkviter. Han huskes for sitt banebrytende arbeid innen etnomusikologien, og for Hornbostel-Sachs-systemet for klassifisering av musikkinstrumenter som han utviklet sammen med Curt ...

Kampanologi

Kampanologi er læren om klokker, klokkenes historikk, utforming, støp og teknologien rundt samt kunsten og tradisjoner rundt klokkeringing. Betegnelsen brukes især om større klokker og ringing i kirkeklokker. Klokker er slaginstrumenter formet so ...

Musikk og tradisjon

Musikk og tradisjon: tidsskrift for forskning i folkemusikk og folkedans er et norsk vitenskapelig tidsskrift som fokuserer på skandinavisk folkemusikkforskning og tradisjonell musikk og dans som et bredt definert felt, både fra musikkvitenskapel ...

Musikkens historie

Denne artikkelen beskriver musikkens historie; artikkelen musikkhistorie omhandler fagfeltet som beskjeftiger seg med studie og klassifisering av musikkens historie Musikk finnes i alle kjente kulturer, både i fortid og nåtid, med store variasjon ...

Musikkestetikk

Musikkestetikk er teorier om musikkens vesen, dens verdi og virkning. Mens såkalte primitive folkegrupper søker en magisk kraft i musikken, har det i den vestlige kulturkretsen har dette vært funnet i Pythagoras tallære, Platons etoslære, som had ...

Musikkhistorie

Denne artikkelen er om studiet av musikkens historie; artikkelen om musikkens historie finnes her: musikkens historie Musikkhistorie er en gren av musikkvitenskapen og historiefaget som studerer musikkens historiske utvikling. Musikken har en lan ...

Musikkpedagogikk

Musikkpedagogikk er både en betegnelse på praktisk musikkundervisning og et fagområde i musikkvitenskap som behandler teoretiske og praktiske problemer knyttet til kunsten å undervise i musikk. En musikkpedagog er i ordets brede forstand en perso ...

Musikkteori

Musikkteori er den del av musikkvitenskapen som søker å beskrive teorien som ligger til grunn for musikkens natur. Begrepet brukes ofte brukt som en samlebetegnelse for en rekke læreemner innen musikkutdanningen i Vesten, eksempelvis notelære, ha ...

Musikkterapi

Musikkterapi er et fagområde som beskriver sammenhenger mellom musikk og helse på en systematisk og vitenskapelig måte. En person som jobber med musikkterapi kalles musikkterapeut. Musikkterapeuter kan eksempelvis arbeide med psykisk utviklingshe ...

Nordisk musikkpedagogisk forskning: Årbok

Nordisk musikkpedagogisk forskning: Årbok er et musikkpedagogisk forskningstidsskrift redigert av Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning og utgitt av Norges musikkhøgskole. Årboka er kun tilgjengelig på papir, men sammendrag ligger på ne ...

Oesterreichisches Musiklexikon

Oesterreichische Musiklexikon er et leksikon over aktuelle og historiske temaer fra østerriksk musikk og musikkliv. Leksikonet består av fem bind med knapt 2 800 sider og 7 474 oppslagsord. Ved siden av biografier over komponister, librettister, ...

Syntagma musicum

Syntagma musicum er et musikkvitenskapelig verk av Michael Praetorius. Det regnes som en av de mest betydelige verk innen historisk-musikkteoretisk litteratur og er den viktigste kilden til oppføringspraksisen i tidligbarokkens Tyskland. Verket o ...

Zvon

Zvon er russisk-ortodoks klokkeringing. Klokkene er blant de mest karakteristiske kjennetegnene ved den ortodokse kirken. Kirkeklokkene ringes for å: proklamere viktige hendelser, som dødsfall i menigheten, ankomst av en viktig person for eksempe ...

Parapsykologi

Parapsykologi er betegnelsen for det systematiske studium av visse såkalte overnaturlige fenomener. Med det formål å studere slike fenomener vitenskapelig ble i 1882 det engelske Society for Psychical Research stiftet. Blant saksforhold som tradi ...

Pseudovitenskap

Pseudovitenskap er noe som virker som eller utgir seg for å være vitenskapelig, men som ikke følger alminnelig anerkjente kriterier for å regnes som vitenskap eller ikke har status som vitenskap. Begrepet benyttes oftest nedsettende og få benytte ...

George Adamski

George Adamski var en polskfødt amerikaner som var en av de første som hevdet å ha sett en UFO. Han fortalte i boken Flying Saucers Have Landed at han møtte utenomjordiske vesen i november 1952. Ved det første møtet i 1952 møtte han Orthon fra Ve ...

Biodynamisk landbruk

Biologisk-dynamisk landbruk er en form for økologisk landbruk som bygger på forestillingen om at gårdsbruket utgjør en helhetlig og individuell organisme, og legger vekt på å balansere holistisk utvikling og forholdet mellom jorden, plantene og d ...

Committee for Skeptical Inquiry

The Committee for Skeptical Inquiry, forkortet CSI, tidligere The Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, er en amerikansk organisasjon av skeptikere som avslører pseudovitenskap. Organisasjonen gir ut tidsskriftet ...

Elektronisk stemme-fenomen

Elektronisk stemme-fenomen er et fenomen innenfor parapsykologien der elektroniske opptaksmidler antas å kunne benyttes til lydopptak av åndestemmer. EVP føyer seg inn i en tradisjon i parapsykologien der ny teknologi antas å kunne benyttes til å ...

Enneagram

Enneagrammet er en nipunkt diametrisk modell som er brukt til å indikere den dynamiske måten aspekter av ting og prosesser er forbundet og i endring. Symbolets opphav regnes å være G. I. Gurdjieff, som brukte symbolet på en mer kompleks måte enn ...

Eugenikk

Eugenikk, også kjent som rasehygiene eller arvehygiene, er en anvendt vitenskap og et sosialpolitisk program som tar sikte på å forbedre arvelige egenskaper i en befolkning. Eugenikk som vitenskap ble grunnlagt av Francis Galton i andre halvdel a ...

Fenomenet i Hessdalen

Den første observasjonen av fenomenet som ble kjent for allmennheten fant sted sen desemberkveld i 1981. Da skal ekteparet Åge og Ruth Marry Moe ha sett noe de selv beskrev som "en brennende ildkule" på kveldshimmelen i Hessdalen. Observasjonen b ...

Flat jord

Mange oldtidskulturer hadde oppfatninger om en flat jord, også i antikkens Hellas fram til klassisk tid, sivilisasjonene i Midtøsten i bronsealderen og jernalderen fram til hellenistisk tid, i oldtidens India fram til perioden under Guptariket sl ...

Föreningen Vetenskap och Folkbildning

Föreningen Vetenskap och Folkbildning, VoF, "Foreningen for vitenskap og folkeutdannelse", er en svensk organisasjon som har som mål om å "heve offentlighetens kunnskap om vitenskapelige metoder og resultater". Organisasjonen har sete i Stockholm ...

Frenologi

Frenologi er en foreldet lære om hvordan sjelsegenskaper er plassert forskjellige steder i menneskehjernen og påvirker hjernens fysiske struktur, og hvordan dette kan avleses i den ytre formen på hodeskallen. Læren ble først presentert av den øst ...

Fysiognomikk

Fysiognomikk er en foreldet lære om sammenhengen mellom menneskers psykiske egenskaper og deres fysiognomi, det vil ansiktstrekk og ytre kroppsbygning. Tilhengerne hevdet blant annet at en person kunne ha samme karaktertrekk som et dyr han eller ...

Grafologi

Grafologi er studiet av håndskrift og dens forbindelse med bevissthet og psykologiske trekk hos den skrivende. Dels er grafologi en pseudovitenskap som betjener seg av de samme vage generaliseringene som astrologi. Hypotesen er at visse trekk ved ...

Graham Hancock

Graham Hancock er en britisk forfatter og journalist som spesialiserer seg innenfor ukonvensjonelle teorier angående gamle sivilisasjoner, og er således en arvtaker til Erich von Däniken. Graham Hancock har framført hypoteser om at det i forhisto ...

Jean Hardouin

Etter å ha fått interesse for litteratur i sin fars bokhandel, ble han tatt i jesuittordenen ca. 1662 da han var 16 år. I Paris studerte han teologi, ble til sist bibliotekar ved Lycée Louis-le-Grand i 1683, og døde i Paris. Hans første utgitt ve ...

David Icke

David Vaughan Icke er en britisk forfatter og konspiratoriker. Han mener blant annet at verden styres av en "usynlig hånd" bestående av reptiler fra verdensrommet i menneskeham. Disse har under seg bygget et hierarki av maktorganisasjoner som kon ...

Ida (fossil)

Ida er et 47 millioner år gammelt fossil av en primat som er gitt artsnavnet Darwinius masillae. Fossilet tilhører Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, og er stilt ut der siden juni 2009. Et forskningsteam ledet av den norske paleontologe ...

Jordstråler

Jordstråler betegner et "fenomen" som bare kan påvises ved hjelp av redskap som virker etter ønskekvist-prinsippet. Ifølge etablert vitenskapelig forkaring avhenger ønskekvistens utslag ikke av ytre påvisbare forhold, men av ideomotorisk respons, ...

Jyotisha

Jyotisha er klassisk indisk astronomi og astrologi. Ettersom jyotisha ofte brukes for å finne gode tider for blant annet ofring og giftemål, og er beskrevet i vedanga, kalles jyotisha ofte vedisk astrologi.

Johan Atle Lein

Johan Atle Lein var en norsk "UFO-entusiast" og alternativist som på 1990-tallet påsto å ha blitt bortført av et romskip med vesener fra en annen planet. Han har også hevdet at jorden overvåkes av millioner av romskip. Lein arbeidet for Telenor f ...

Trofim Lysenko

Trofim Denisovitsj Lysenko var en ukrainsk biolog og landbruksforsker som takke være sterk støtte fra Josef Stalin fikk stor innflytelse på sovjetisk og senere på kinesisk jordbrukspolitikk. En rekke av hans idéer om evolusjon, som fremfor alt fa ...

Magick

Magick er en pseudovitenskapelig tilnærming til magi innført av den engelske filosofen, mystikeren, magikeren, poeten og fjellklatreren Aleister Crowley. Crowley benyttet også begrepene "vitenskapelig illuminisme" og "skeptisk mystisisme" om denn ...

Myten om den flate jord

Myten om den flate jord er en moderne misforståelse om at det gjeldende kosmologiske syn i middelalderen: At jorden var flat framfor å være kuleformet. Mennesker har visst om jordas form i over 2 000 år. Konseptet om en flat jord stammer derimot ...

Nya Dagbladet

Nya Dagbladet er en svensk nettavis etablert i 2012 som har sitt utspring fra det nå nedlagte politiske partiet Nationaldemokraterna. Redaktør er Markus Andersson. Nya Dagbladet har blitt karakterisert som populistisk og høyreekstremt for sin ste ...

Panacea

Panacea, som har navn etter den greske gudinnen for helbredelse, Panakeia, var trodd å være et middel som kunne kurere alle sykdommer og forlenge livet på ubestemt tid. Den var søkt av alkymister som en forbindelse til Livseliksiren og De vises s ...

Polygraf

Polygraf er et instrument som måler flere fysiologiske parameter som variasjon i blodtrykk, puls, blodvolum, svetteaktivitet og åndedrett mens en person blir stilt en rekke spørsmål. Polygraftester utføres i de fleste tilfeller som løgntester, me ...

Pseudohistorie

Pseudohistorie er et nedsettende begrep som blir gitt til tekster som hevder å være historisk korrekt, men som avviker fra vanlige historiografiske konvensjoner på en slik måte at de underminerer deres konklusjoner. Verker som trekker kontroversi ...