ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 161

Ruggero Maria Santilli

Ruggero Maria Santilli er en amerikansk naturvitenskapsmann av italiensk herkomst. Santilli leder i dag Institute for Basic Research i Florida. Han har doktorgrad både fra Italia Universitetet i Napoli og USA. Tidligere har han vært professor i k ...

Scota

Scota er et navn i irsk mytologi, skotsk mytologi og i pseudohistorie som er gitt til to forskjellige mytologiske døtre av to forskjellige egyptiske faraoer som gælerne mente var deres stammor. Ved å spore sin avstamning tilbake til Scota mente m ...

Sjarlatan

En sjarlatan søker å bedra andre gjennom å gi seg selv, sitt arbeid, sin eiendom og så videre høyere verdi enn de egentlig har. Ordet kommer til norsk fra fransk charlatan, som ble brukt om selgere av medisiner som gjerne kunne kunngjøre sitt nær ...

Skepsis (organisasjon)

Skepsis er en norsk organisasjon som fremmer og publiserer kritiske undersøkelser og analyser av okkulte emner, som for eksempel konspirasjonsteorier. Andre felt som blir dekket, er fenomener som moderne sagn, mirakelberetninger, astrologi, parap ...

Suggestopedi

Suggestopedi er en pseudovitenskapelig metode med røtter i psykologien, som skal øke menneskers læringspotensial. Metoden er utviklet av hjerneforskeren og psykiateren Georgi Lozanov, som opprinnelig kommer fra Bulgaria. Etter kommunismens fall h ...

Supermat

Supermat er et markedsføringsnavn på visse typer mat som er spesielt rik på blant annet vitaminer og mineraler. Kjente produkter som ofte kalles supermat er blåbær, brokkoli og spinat, men de senere årene har stadig mer eksotiske planter kommet t ...

Teorien om at jorden er hul

Teorien om at jorden er hul er en teori som hevder at jorden er hul og kanskje beboelig på innsiden. Denne antagelsen er motbevist ved geologiske undersøkelser og moderne kunnskap om planetenes tilblivelse. Teorien er i dag utdatert som reell, me ...

Uidentifisert flygende objekt

For hardrockbandet, se: UFO band Uidentifisert flygende objekt er brukt for å beskrive antatt fysiske objekter observert i lufta og som umiddelbart ikke kan identifiseres. Når objektet blir identifisert, reklassifiseres det til IFO identifisert f ...

Vaksineskepsis

Vaksineskepsis, og derunder vaksinemotstand, er mistillit rettet mot forebygging av smittsomme sykdommer ved kunstig immunisering av mennesker og dyr. Motstanden har eksistert siden den første vaksinen ble introdusert, og er i moderne tid blitt e ...

Vitalisme

Vitalisme er teorien om at mennesket og ofte alt organisk materiale ikke kan forklares utelukkende mekanistisk. Mennesket innehar også en vital kraft, det man vanligvis omtaler som sjel. Tenkere og forfattere har gjennom tiden blitt omtalt som vi ...

Christina West

Christina West, også kjent som Channie Cha Centara, er en svensk healer og UFO-aktivist. West hevder at hun har en kropp på jorden og en kropp på planeten Oktra som ligger 10 millioner lysår borte. Da hun var fem år gammel ble hun angivelig for f ...

Worlds in Collision

Worlds in Collision er en bok av Immanuel Velikovskij som første gang ble utgitt den 3. april 1950. Boken fremmet den teori at Venus omkring det 15. århundre f.Kr. ble kastet ut fra Jupiter som en komet eller et kometlignende objekt, og passerte ...

Art

For opplæringsmetoden ART, se aggression replacement training. Arten er en av de mest grunnleggende enhetene i biologien. Ifølge moderne forskning finnes det cirka 8.7 millioner arter på jorden.

Bestemmelsesnøkkel

Bestemmelsesnøkkel er en "nøkkel" som gir en løsning eller et svar. En bestemmelsesøkkel er oppbygd av spørsmål, der en må velge riktig eller galt. Ut ifra valgene blir en ledet til neste spørmål. Tilsist ender en opp med svaret eller løsningen. ...

Folksonomi

Folksomoni er et system for klassifisering eller kategorisering av nettbaserte informasjonsressurser. Brukerne merker informasjonen på en slik måte som faller naturlig for dem, uten å være styrt av et rigid klassifiseringssystem som en forhåndsde ...

Nomen dubium

Nomen dubium er en beskrivelse innfor biologisk nomenklatur som betegner at en organisme eller et taxon ikke kan knyttes til en bestemt vitenskapelig gruppe, fordi beskrivelsen er tvilsom eller for ufullstendig for identifikasjon.

Nominatform

I biologien er nominatformen av en art den underarten hvis vitenskapelige underartsnavn er det samme som artsnavnet. F.eks. har arten villkatt det vitenskapelige navn Felis silvestris, hvor Felis er slektsnavnet og silvestris artsnavnet. Nominatf ...

Oppsamlingstaxon

Oppsamlingstaxon eller papirkurvtaxon er et uttrykk brukt i systematisk biologi for et gruppe som er samlet under ett navn utelukkende fordi de ikke passer inn noe annet sted. De er gjerne definert ved at de mangler en eller flere egenskaper elle ...

Taksonomi

Taksonomi er anvendelsen av og læren om klassifisering. Begrepet brukes i en rekke vitenskapelige fagområder. Innen biologi er taksonomi enten synonymt med systematikk, eller om én av systematikkens delgrener, nemlig det å dele ut kategorier til ...

Barberkniv (filosofi)

I filosofi og vitenskapsteori er et "barberblad" et prinsipp eller en tommelfingerregel om å ta vekk visse typer forklaringer av et fenomen, slik at en kan konsentrere seg om å undersøke de mest sannsynlige. Navnet har det fra at regelen "barbere ...

Bootstrapping

Bootstrapping eller bootstrap er et uttrykk som brukes om statistiske metoder, der nye datasett simuleres med utgangspunkt i et opprinnelig datasett. Bootstrapping skjer ved gjentatte tilfeldige uttrekk og tilbakelegginger av data, slik at det op ...

Emergens

Emergens er prosesser der et komplekst mønster dannes ut ifra samspill mellom enkle strukturer eller atferder. Ofte kan et system som er enkelt på mikroskopisk nivå resultere i stor kompleksitet på makroskopisk nivå, og man sier da at makroegensk ...

Ockhams barberkniv

Ockhams barberkniv er et problemløsingsprinsipp i vitenskapsteori. Prinsippet hevder at blant to mulige hypoteser, og begge hypoteser stiller likt, da er det mest sannsynlig at den enkleste er den riktige. Prinsippet slår fast at man ikke skal op ...

Sensu

Sensu er en latinsk term som betyr "i betydning". Termen brukes innen flere områder, deriblant biologi, geologi og juss, vanligvis som del av de to frasene: sensu stricto forkortes s.s. eller sensu lato forkortes s.l. Sensu stricto kan normalt ov ...

Tetthetsgradient

En tetthetsgradient innebærer en gradient, det vil si en forandring i tettheten avhengig av posisjonen. Et eksempel er tettheten til jordens atmosfære, der tettheten avtar med økende høyde. Tetthetsgradienter forekommer også i faste materialer. F ...

American Anthropologist

American Anthropologist er et fagtidsskrift for antropologi og medlemsblad for American Anthropological Association. Det blir omtalt som flaggskipet blant organisasjonens tidsskrifter. Tidsskriftet kommer ut med fire nummer i året. Det er kjent f ...

Archives of Sexual Behavior

Archives of Sexual Behavior er et fagfellevurdert tidsskrift på fagområdet sexologi. Det er det offisielle organet til International Academy of Sex Research.

Astronomical Journal

Astronomical Journal er et fagfellevurdert månedlig vitenskapelig tidsskrift innen astronomi, etablert av Benjamin A. Gould i 1849, og som gis ut av IOP Publishing. Frem til 2008 ble tidsskriftet utgitt av University of Chicago Press på vegne av ...

The Astrophysical Journal

The Astrophysical Journal, ofte forkortet ApJ i henvisninger og taler, er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift innen astrofysikk, etablert i 1895 av de amerikanske astronomene George Ellery Hale og James Edward Keeler. Per 2013 blir det ut ...

Social Forces

Social Forces er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift i samfunnsvitenskap. Det ble etablert i 1922 og utgis av Oxford University Press på vegne av det sosiologiske instituttet ved University of North Carolina at Chapel Hill. Tidsskriftet f ...

British Journal of Social Psychology

British Journal of Social Psychology er et engelskspråklig vitenskapelig tidsskrift innen psykologisk sosialpsykologi. Det utgis kvartalsvis av British Psychological Society med vitenskapelige artikler innenfor sosialpsykologien.

Central and Eastern European Migration Review

Central and Eastern European Migration Review er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift med fokus på migrasjon innen, fra og til Sentral- og Øst-Europa. Tidsskriftet har fokus på årsaker til, mekanismer innen og konsekvenser av internasjonal ...

Communications of the ACM

Communications of the ACM er et månedlig vitenskapelig tidsskrift som publiseres av Association for Computing Machinery i New York. Det ble opprettet i 1957 med Saul Rosen som første redaktør. Det sendes til alle medlemmer av ACM. Artiklene er me ...

Die Sprache

Die Sprache er et internasjonalt fagfellevurdert språkvitenskapelig tidsskrift som ble etablert i 1949 av Paul Kretschmer, Wilhelm Havers og Wilhelm Czermak. Die Sprache fokuserer på hi­sto­ri­sk og komparativ lingvistikk, hovedsakelig på indoeur ...

Environmental Health Perspectives

Environmental Health Perspectives er et vitenskapelig månedstidsskrift utgitt av National Institute of Environmental Health Sciences, en av instituttene innenfor National Institutes of Health. EHP publiserer artikler fra ulike fagområder: grunnla ...

Ériu (tidsskrift)

Ériu er et irsk vitenskapelig tidsskrift for studiet av irsk språk. Tidsskriftet ble etablert i 1904 som tidsskrift for School of Irish Learning i Dublin. Da skolen ble innlemmet i Royal Irish Academy i 1926 fortsatte akademiet å gi ut tidsskrift ...

Fornvännen

Fornvännen er et av Nord-Europas ledende vitenskapelige tidsskrifter innen arkeologi og eldre kunsthistorie. Den har blant annet Nordens største anmelderavdeling på fagområdet. Artiklene er skrevet på nordiske språk, engelsk eller tysk med sammen ...

Frontiers in Psychology

Frontiers in Psychology er et generelt vitenskapelig tidsskrift i psykologi. Det ble etablert i 2010 og utgis av Frontiers Media, som inngikk i Jeffrey Bealls liste over røvertidsskrifter/røverforlag. I norsk vitenskapsindeks fikk tidsskriftet i ...

Inquiry (filosofitidsskrift)

Inquiry er et engelsksproglig filosofitidsskrift som blir publisert av Routledge i 6 utgaver hvert år. Tidsskriftet ble startet av Arne Næss i 1958.

Intel Technology Journal

Intel Technology Journal er et fagfellevurdert teknisk tidsskrift publisert av Intel som utgis kvartalsvis, i februar, mai, august og november. Tidsskriftet fokuserer på utvikling og forskning innen IT. Tidsskriftet har i snitt 8 artikler per utg ...

International Business Review

International Business Review er et vitenskapelig tidsskrift innen økonomi. Tidsskriftet er European International Business Academy sin offisielle journal. Det utgis av forlaget Elsevier Science. Det utkommer med 6 nummer i året, Professor Pervez ...

Journal of Cuneiform Studies

Journal of Cuneiform Studies er et tidsskrift, grunnlagt i 1947 av Bagdadskolen blant American Schools of Oriental Research. Tidsskriftet presenterer artikler om det gamle Mesopotamias og Anatolias språk og historie, på engelsk, fransk og tysk.

Journal of Gender Studies

Journal of Gender Studies er et britisk vitenskapelig tidsskrift i kjønnsforskning, utgitt av Routledge. Det har blitt utgitt siden 1991. Tidsskriftet er et nivå 2-tidsskrift, dvs. et av de fremste tidsskriftene innen faget.

Journal of Linguistics

Journal of Linguistics er et vitenskapelig tidsskrift innen lingvistikk, utgitt av Cambridge University Press på vegne av Linguistics Association of Great Britain.

Journal of Oriental Studies

Journal of Oriental Studies, grunnlagt i 1954, er et sinologisk fagtidsskrift som utgis i samarbeid mellom Department of Chinese Studies ved University of Hong Kong og Center for Chinese Language and Cultural Studies ved Stanford University i USA ...

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som dekker forskning innen astronomi og astrofysikk. Tidsskriftet har kommet ut sammenhengende siden 1827 og utgir brev og rapporter innen forskninge ...

Nordeuropaforum

NORDEUROPA forum er et tyskspråklig vitenskapelig tidsskrift som kom ut første gang i Berlin i 1991. Utgavene kommer ut kontinuerlig i digital form og er fritt tilgjengelige. For tiden består redaksjonen av en gruppe med 9 utgivere og 20 redaksjo ...

Oceanology

Oceanology er et russisk fagtidskrift grunnlagt i 1961 som dekker alle sider av de marine vitenskaper. Det publiserer original forskning innen alle havforskningens forskningsområder, både når det gjelder teoretiske studier og praktiske eksperimen ...

Pediatrics

Pediatrics er et akademisk tidsskrift innen pediatri som utgis av American Academy of Pediatrics. I 2014 hadde det en impact factor på 5.473 og var det nest høyest rangerte tidsskriftet i pediatri. I Norsk vitenskapsindeks regnes det som et nivå ...

Proceedings of the National Academy of Sciences

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vanligvis forkortet til PNAS, er et vitenskapelig tidsskrift som har blitt utgitt av National Academy of Sciences siden 1914. I 2014 hadde det en impact factor på 9.674.