ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 168

Olaf Kjelsberg

Olaf Kjelsberg var en norsk ingeniør og ski-pioner. Kjelsberg var født i Lødingen, der faren Hans Kjelsberg var lensmann. Olaf Kjelsberg tok ingeniørutdannelse i Dresden, og kom til Sveits i 1881, der han fikk jobb på Europas største lokomotivfab ...

Våtmark

Våtmark eller våtmarksområde defineres på forskjellige måter, men kan i hovedsak hevdes å være mark der det finnes vann nær overflaten gjennom hele eller store deler av året. Områder med en vanndybde på mer enn seks meter regnes generelt ikke som ...

Viking Elektro-Group

Viking Elektro-Group er en norsk produsent og importør av elektromateriell og telekommunikasjonsutstyr, som antenner, radiolinjesystemer, flyradio, bredbåndsløsninger, kabel og opphengssystemer. Firmaets kunder er teleoperatører, bredbåndsutbygge ...

Trolltunga

Trolltunga er et fjellutspring på 1100 moh, rundt 700 meter over Ringedalsvatnet, i Skjeggedal ved Tyssedal i Ullensvang kommune, Vestland fylke. Fjellformasjonen har, etter spektakulære bilder delt på internett de seneste årene tiltrukket seg et ...

Himmelske Fader

"Himmelske Fader" er en norsk salme, skrevet av Elias Blix og første gang trykket i Norsk Barneblad nr 7/1896. Melodien ble skrevet av S. H. Geitvik. Salmen har opprinnelig fem strofer, men de fleste nyere salmebøker har sløyfet strofen om ramnun ...

Vardø

Vardø er en kommune i Finnmark som grenser mot Båtsfjord i nordvest og Vadsø i sørvest, og i sjøen mot Sør-Varanger i sør og Russland i sørøst. Per 1. januar 2011 bodde det 2 111 innbyggere i kommunen. Administrasjonssenteret i kommunen er Vardø, ...

Samisk arkiv

Samisk arkiv eller Sámi Arkiiva ble opprettet som en stiftelse for å dekke behov for å finne og ta vare på kilder til samisk kultur, historie og samtid. Det tidligere Sámi Instituhtta - Nordisk samisk institutt og Guovdageainnu suohkan - Kautokei ...

Lokalhistorisk Arkiv i Bergen

Lokalhistorisk Arkiv i Bergen er en stiftelse opprettet i 1987, som et samarbeidsorgan mellom organisasjons- og næringslivet i Bergen og Bergen kommune. Formålet var å ta ansvar for den delen av kulturarven som arkivmateriale fra bedrifter, organ ...

Aust-Agder museum og arkiv

Aust-Agder-museum og arkiv IKS er et konsolidert, kulturhistorisk museum og arkiv med fire avdelinger. Avdelingene ligger i Arendal, Grimstad og Valle. Institusjonen ble en realitet i 2015 da Aust-Agder kulturhistoriske senter, Setesdalsmuseet og ...

Interkommunalt arkiv

Interkommunalt arkiv er selvstendige interkommunale selskaper som yter ulike arkivrelaterte tjenester for sine eiere. Navnene blir vanligvis forkortet IKA og som oftest etterfulgt av navnet på fylket institusjonen dekker Interkommunale arkiver er ...

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal

Interkommunalt Arkiv For Møre og Romsdal IKS er et interkommunalt selskap eid av samtlige kommuner i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune. IKAMR ble opprinnelig stiftet i 29. januar 1999.

Arkiv i Nordland

Arkiv i Nordland består av den fylkeskommunale arkivinstitusjonen Arkiv i Nordland med ansvar for fylkeskommunens arkiver, privatarkiver, mottak og formidling av stedsnavn. I tillegg har AiN ansvar for organisasjonen Interkommunalt arkivsamarbeid ...

Grønlands Nationalmuseum og Arkiv

Grønlands Nationalmuseum og Arkiv er en grønlandsk institusjon som driver et museum og et sentralt arkiv for å samle og tilgjengeliggjøre historiske dokumenter. NKA ligger i Grønlands hovedstad, Nuuk.

Eiker Arkiv

Eiker Arkiv er et lokalhistorisk arkiv for kommunene Øvre og Nedre Eiker, med en avdeling i hver kommune. Det ble etablert 1. januar 2003 og er et samarbeid mellom kommunenes bibliotek og Eiker Historielag. Nedre Eikers avdeling befinner seg på S ...

Interkommunalt arkiv i Rogaland

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS er et interkommunalt selskap eid av 22 kommuner i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og fire interkommunale selskaper. IKA Rogaland ble stiftet 1. januar 1976 og var det første interkommunale arkivet som ble etab ...

Åker gårds arkiv

Åker gårds arkiv dekker perioden fra ca 1671 til 1920 og er et privatarkiv oppbevart i Statsarkivet i Hamar. Arkivet etter menneskene som levde på Åker i overkant av 200 år, er innført på listen over Norges Dokumentarv.

Interkommunalt arkiv i Vest-Agder

Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS er et selvstendig interkommunalt selskap eid av samtlige kommuner i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune. IKAVA ble opprinnelig stiftet 20. mars 1990. I 2003 ble ordningen omdannet til et interkommunalt sel ...

Interkommunalt arkiv i Finnmark

Interkommunalt Arkiv i Finnmark IKS er et selvstendig interkommunalt selskap eid av samtlige kommuner i Finnmark og Finnmark fylkeskommune. I 2003 ble ordningen omdannet til et interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper.

Rigsarkivet

Rigsarkivet i Danmark er en del av Statens Arkiver som samler inn arkivalier fra de sentrale danske myndigheter. I tillegg til dette samles det inn arkiver fra privatpersoner og organisasjoner om man anser deres innhold for å være av varig verdi. ...

Dansk Jødisk Museum

Dansk Jødisk Museum er et museum beliggende på Slotsholmen i København som har til formål å dokumentere danske jøders ca. 350 år lange historie. Dansk Jødisk Museum, som ligger i Christian IVs Galejhus i Det Kongelige Bibliotek, ble innviet i 200 ...

Magasin du Nord Museum

Magasin du Nord Museum er et lite museum i København, hvor skiftende utstillinger beskriver stormagasinet Magasin du Nords historie. Museet har en mindre samling på ca. 1000 gjenstander, 4000 arkivalier og cirka 20.000 fotografier og ligger i Kon ...

Halvor Hoel

Halvor Nielsen Hoel var en norsk bondefører. Han overtok gården Hoel i Nes 1815, ble en dyktig gårdbruker, og vant landhusholdningsselskapets gullmedalje. I sin hjembygd lå han i strid med øvrigheten og ble tiltalt for å ha medvirket til kirkeran ...

Jens Sørensen

Jens Sørensen var en dansk kartograf. Han var sjøkartdirektør fra 1689 til 1723. Sørensen målte opp danske og norske farvann i perioden 1686 til sin død. Sørensen hadde ingen formell utdannelse innen oppmåling. Han anvendte enkle metoder ved hjel ...

Svalbard museum

Svalbard museum er et natur- og kulturhistorisk museum for Svalbard og Arktis. Muséets samlinger består av gjenstander, fotografier, arkivalia, kunst og bøker og er på over 40 000 gjenstander, av disse er ca 7 000 registrerte. Svalbard Museum ble ...

Dønnesgodset

Dønnesgodset var et omfattende gods, en tid bestående av flere hundre gårder langs kysten av Nordland. Hovedsetet var Dønnes hovedgård på nordenden av øya Dønna på Helgeland, et område der det er gjort arkeologiske funn fra jernalderen. Storbonde ...

Komediehuset på Engen

Komediehuset på Engen i Bergen sto ferdig i 1800. Teaterhuset ble bygget og først tatt i bruk av Det dramatiske Selskab, som var blitt stiftet 25. desember 1794. Ved åpningen av Komediehuset hadde selskapet hele 600 medlemmer. Det dramatiske Sels ...

Henrik Arnold Thaulow

Henrik Arnoldus Thaulow i København var by- og rådstueskriver i Christianssand fra 1763 og er i dag mest kjent som morfar til Henrik og Oscar Wergeland og Camilla Collett. Henrik Wergeland ble ved dåpen oppkalt etter sin morfar. Thaulow-slekten v ...

Roderick Rudler

Roderick Oscar Frederick Mountege Rudler var førsteamanuensis og professor i Teatervitenskap ved Universitetet i Oslo. Roderick Rudler tok magistergraden i litteraturvitenskap i 1957 på en avhandling om Det dramatiske Selskab i Christiania fra 17 ...

Turn og Idrettsforeningen Viking

Turn og Idrettsforeningen Viking er et idrettslag fra Bergen, stiftet den 17. mai 1892. Klubbens første navn var Idrætsklub Viking. Klubben er registrert i Brønnøysundregistrene som Viking Turn og Idrettsforening. TIF Viking har hatt medlemskap i ...

Egil Øvrebø

Egil Øvrebø var en norsk historiker og arkivar. Han var statsarkivar i Bergen fra 1971 til 1995. Han tok artium på Firda gymnas på Sandane i 1947, og gjorde militærtjeneste i Tysklandsbrigaden. Egil Øvrebø ble cand. philol. 1956 med hovedfag i hi ...

Rafail Levitskij

Rafail Sergejevitsj Levitskij var en var en russisk kunstner innen sjangremaleri, romantisk og impresjonistisk kunst og som var en aktiv deltaker i Peredvizjniki-bevegelsen. Hans brev til kunstnervennen Vasilij Polenov 1844–1927 er en personlig b ...

Tinn og Heddal sorenskriveri

Tinn og Heddal sorenskriveri var et sorenskriveri i Telemark fylke mellom 1937 og 2002. Sorenskriveriet ble opprettet ved kongelig resolusjon 21. mai 1937, ved en sammenslåing av Tinn sorenskriveri og Heddal sorenskriveri. Embetet omfattet kjøpst ...

Tinn sorenskriveri

Tinn sorenskriveri var et sorenskriveri i Telemark fylke mellom 1920 og 1937. Sorenskriveriet ble opprettet ved kongelig resolusjon 16. juli 1920 da det gikk ut av Øvre Telemark østfjelske sorenskriveri. Embetet omfattet Tinn kommune. Ved kongeli ...

Arendal byfogd

Arendal byfogd var et byfogdembete i Aust-Agder. Etter revisjonen av Kristiansands privilegier 1. mars 1690, fikk Arendal og Risør sin egen felles byfogd. Ordningen med felles byfogdembete forsvant da Risør fikk egen byfogd i 1779. Byfogdembetet ...

Torridal sorenskriveri

Torridal sorenskriveri var et sorenskriveri i Vest-Agder. Det ble opprettet etter kongelig resolusjon 14. juli 1859 ved at tinglagene Høllen og Odde ble skilt ut fra Mandal sorenskriveri. Kort etter ble Øvrebø tinglag skilt ut fra Odde, mens Høll ...

Heddal sorenskriveri

Heddal sorenskriveri var et sorenskriveri i Telemark mellom 1920 og 1937. Sorenskriveriet ble opprettet ved kongelig resolusjon 16. juli 1920 da det gikk ut av Øvre Telemark østfjelske sorenskriveri. Embetet omfattet herredene Heddal, Hjartdal, G ...

Nedenes tingrett

Nedenes tingrett var en tingrett i Aust-Agder. Den ble opprettet som Nedenes sorenskriveri etter kongelig resolusjon 23. mars 1852 som en følge av omorganiseringen av sorenskriverdistriktene i Nedenes amt. Nye Nedenes sorenskriverembete besto av ...

Hitra sorenskriveri

Hitra sorenskriveri ble opprettet ved kongelig resolusjon 6. oktober 1916, idet Fosen sorenskriveri ble delt i Fosen sorenskriveri og Hitra sorenskriveri. Hitra sorenskriveri besto av tinglagene Frøya, Hitra, Fillan, Hemne og Agdenes. Hitra soren ...

Jøvik kapell

Jøvik kapell er et kapell konstruert i en rektangulær form i Jøvik i Ullsfjord i Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylke. Byggverket er i tre og har 100 plasser. Det ble opprinnelig bygd som skolebygning i 1920, og skolen var i bruk til den ble l ...

Nedenes sorenskriveri før 1824

For Nedenes sorenskriveri etter 1852, se Nedenes tingrett Nedenes sorenskriveri var et sorenskriveri i Nedenes amt mellom 1591 og 1824. Inntil 1696 var det to sorenskrivere i Nedenes fogderi, en for Strengereid tinglag og en for tinglagene Brings ...

Setesdal sorenskriveri

Setesdal sorenskriveri var et sorenskriveri i Aust-Agder. Det ble opprettet ved kongelig resolusjon 23. mars 1852 ved at Vestre Råbyggelag sorenskriveri ble nedlagt. Setesdal sorenskriveri omfattet hele distriktet til det nedlagte Vestre Råbyggel ...

Kristiansand tingrett

Kristiansand tingrett var en førsteinstansdomstol under Agder lagdømme. Tingretten lå i Kristiansand i Agder fylke og dekket kommunene Kristiansand, Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Vennesla, Birkenes, Lillesand, Søgne, Songdalen, ...

Flekkefjord byfogd

Flekkefjord byfogd var et byfogdembete i byen Flekkefjord. I 1842 ble Flekkefjord gitt bystatus, etter å ha hatt ladestedsrettigheter siden 1780. Den nye byen fikk formelt egen byfogd ved kongelig resolusjon 6. mai 1844, men embetet skulle skjøtt ...

Ole Martin Rønning

Ole Martin Rønning er en norsk historiker, forsker og arkivar, som er leder for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek i Oslo. Han er redaktør for Arbeiderhistorie. Rønning gjorde i 2010 ferdig verket Stalins elever: Kominterns kaderskoler og Nor ...

Liste over ordførere i Røros

Liste over ordførere i Røros kommune i Trøndelag fra 1837. Røros kommune ble splitta opp i fire kommuner den 1. januar 1926. Med dette nådde antall kommuner i Norge sitt høydepunkt; 747. De fire nye kommunene fikk navnene Røros bergstaden, Røros ...

Statens Arkiver

Statens Arkiver er navnet på de statlige arkivene i Danmark, og er en institusjon under Kulturministeriet. Statens Arkiver består av syv arkiver: Rigsarkivet i København, Landsarkivet for Fyn, Landsarkivet for Nørrejylland, Landsarkivet for Sønde ...

Danmarks Radio

DR, forkortelse for Danmarks Radio, er Danmarks offentlige kringkastingsselskap. Det ble grunnlagt som Statsradiofonien 1. april 1925, men skiftet navn til Danmarks Radio i 1959. Siden 1996 er selskapets offisielle navn forkortelsen DR. DR er fin ...

1829 i Danmark

Bertel Thorvaldsen bor og arbeider i Roma. 7. juni – Vor Frue kirke i København tegnet av C.F. Hansen er ferdigstilt. Pinseaften foregår den høytidelige innvielsen. Gustav Ludvig Baden mottar 100 riksdaler fra Selskabet til de skønne og nyttige V ...

1868 i Danmark

- Magasin du Nord blir etablert - I 1868 opprettet Theodor Wessel og Emil Vett en manufakturforretning i Aarhus. Noen få år seinere åpnet de en avdeling i Aalborg og et grossistfirma i København. Firmaet i København utvidet raskt til å drive med ...

1810 i Danmark

Kong Frederik VI bestemmer at Hirschholm slott skal rives. Materialene skal benyttes til oppføringen av Christiansborg og København rådhus. 31. mars – Christian Frederik og Charlotte Frederikke skilles.