ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 170

Inkludering (rettigheter til funksjonshemmede)

Inkludering er en term brukt av funksjonshemmete for ideen at mennesker burde fritt, åpent and lykkelig tilpasses til alle andre mennesker som har en funksjonshemning uten spørsmål eller etterprøving av noe slag. Inkludering overgår mainstreaming ...

Jonasprisen

Jonasprisen deles ut av Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Jonasprisen, som ble etablert i 1984, har fått navnet etter Jens Bjørneboes roman Jonas fra 1955. Boka rettet i sin tid kritikk mot skolens vilje til å inkludere ba ...

Kortvoksthet

Kortvoksthet, også kalt veksthemning, nanisme, nanosomi og dvergvekst, er en tilstand hos personer med lav kroppshøyde. I Norge betegnes menn under 161 centimeter og kvinner under 150 eller 151 centimeter som kortvokste. Andre steder betegnes per ...

Mutisme

Mutisme innebærer en psykisk eller fysisk fremkalt manglende evne til å snakke - stumhet. Mutisme kan forårsakes av psykologiske, psykiatriske eller nevrologiske forstyrrelser. Ordet mutisme kommer fra det latinske ordet mutus, som betyr stillhet.

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet er en svensk statlig myndighet som ble opprettet 1. mai 2014. MFD er en kunnskapsmyndighet innen handikapområdet som jobber for at alle uansett funksjonsevne skal kunne være fullt delaktige i det svenske samfunnet. Myn ...

Prosopagnosi

Prosopagnosia er en spesifikk form for agnosi karakterisert av manglende evne til å gjenkjenne ansikter. De som lider av prosopagnosia ser ansikt, men husker dem ikke. Det finnes forskjellige grader av lidelsen, man deler dem ofte inn i tre grupp ...

Sirenomeli

Sirenomeli, også kalt havfruesyndrom, er en medfødt tilstand som skyldes en celledelingsfeil, hvor det visuelle særtrekket er manglende kjønnsorgan og at bena er sammenvokst fra hoftene og ned. Sirenomeli kan kun oppdages ved ultralyd, er ikke ar ...

Tilrettelagt transport

Tilrettelagt transport er et norsk fylkeskommunalt transporttilbud for handikappede eller eldre som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport. I de fleste fylkeskommunene gjennomføres tilrettelagt transport med drosje. Standarden i tilbudet sam ...

Uloba

Uloba - Independent Living Norge SA er en norsk ideell organisasjon etablert som et samvirke for og av funksjonshemmede som har borgerstyrt/brukerstyrt personlig assistanse. Samvirket ble stiftet i 1991 for å fungere som arbeidsgiver for assisten ...

Data

Data er det materielle grunnlaget for å tilføre mennesker informasjon. Data er dermed det materielle grunnlaget for å overføre informasjon og kunnskap mellom mennesker ved kommunikasjon. Data kan registreres, lagres, behandles og flyttes av menne ...

Kilde (journalistikk)

For retningslinje på Wikipedia, se: Wikipedia:Bruk av kilder En kilde eller ei kjelde er opphavet til ulike typer informasjon. Begrepet benyttes særlig i tilknytning til journalisters arbeid. Kilder kan være åpne og anonyme. Vær Varsom-plakaten b ...

Offentlige data

Offentlige data er data som er organisert, forvaltet og arkivert i offentlig sektor. Offentlige data er data som enten er samlet inn utenfra eller blir utarbeidet av de ansatte i en enhet i offentlig sektor. Slike data kan for eksempel være kartd ...

Redundans

Redundans har ulike betydninger. Redundans kalles informasjon som gjentar allerede etablert kunnskap uten å tilføre noe nytt. Redundant informasjon kan derfor også kalles overskuddsinformasjon. Slik informasjon kan ofte være med å tydeliggjøre en ...

Åpne data

Åpne data er data som er gjort fritt tilgjengelige slik at alle kan bruke og videreformidle dem uten å være begrenset av opphavsrett eller patenter. Åpne data har dermed klare paralleller til åpen kildekode og bruker mange av de samme lisensene. ...

Digitale rettigheter

Begrepet digitale rettigheter beskriver menneskerettighetene som gir individer adgang til å bruke, lage og publisere digitale medier eller adgang til datamaskiner og andre elektroniske enheter, eller kommunikasjonsnettverk. Begrepet er særlig rel ...

Folkefinansiering

Folkefinansiering er når enkeltpersoner går sammen om å støtte et prosjekt, enten ved hjelp av penger eller andre ressurser, da ofte under begrepet "crowdsourcing". Det kan være enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner som har tatt initiati ...

Samfunnsinformatikk

Samfunnsinformatikk er studiet av informasjonsteknologiens samspill med det sosiale liv, eller i forhold til bruken av IKT innenfor en institusjon eller virksomhet. Samfunnsinformatikk er et klart tverrfaglig fag, og er en del av det som kalles e ...

Stordata

Stordata er datasett som er så store eller komplekse at de er vanskelige å analysere med vanlige dataprosesseringsverktøy. Stordata og "big data" er moteord som ofte benyttes i markedsføring av selskaper som har utviklet teknologi som er i stand ...

Tetriseffekten

Tetriseffekten forekommer når mennesker gir nok tid og oppmerksomhet til en aktivitet slik at den begynner å overta tanker, mentale bilder og drømmer. Effekten er oppkalt etter spillet Tetris. Folk som spiller Tetris i lengre perioder kan oppleve ...

Tingenes internett

Tingenes internett, også kjent under det engelske begrepet Internet of things, er nettverket av identifiserbare gjenstander som er utstyrt med elektronikk, programvare, sensorer, aktuatorer og nettverk som gjør gjenstandene i stand til å koble se ...

Utvidet virkelighet

Utvidet virkelighet er en teknologi som kombinerer data fra den fysiske verden med virtuell data, for eksempel ved bruk av grafikk og lyd. Man får et ekstra lag av informasjon. Den ekstra informasjonen vil typisk ikke erstatte virkeligheten, men ...

Z-Wave

Z-Wave er en protokoll for styring av smarthus. Det blir markedsført mot husholdninger og hjemautomasjon, og er ment å skulle være en enkel og pålitelig metode for å styre lys, VVS, alarmer, hjemmekino, gardiner eller persienner, svømmebasseng, g ...

Åpen kildekode

Åpen kildekode brukes om allment tilgjengelig kildekode til dataprogrammer. Koden er som oftest tilgjengelig på Internett. Det finnes mange forskjellige lisenser for åpen kildekode, men den mest brukte er GNU General Public License. Mange program ...

Kollektivtrafikk

Kollektivtrafikk er en fellesbetegnelse for transportsystemer som er tilgjengelig for alle, til forskjell fra private transportmidler. Kollektivtrafikken er gjerne organisert med faste ruter med faste rutetider og kan benytte seg av bl.a. buss, t ...

Autorickshaw

En autorickshaw eller trehjuling er en motorisert rickshaw, og er en utbredt form for transport i mange land i Asia, Afrika, Sør-Amerika og noen steder i Europa. Autorickshawen består av en blikk– eller jernramme på tre små hjul, ett sete for sjå ...

BF "Trygge"

BF "Trygge" var en rutegående bilferge som ble bygget for statlige midler ved 1937/1938 ved A/S Storvik mekaniske verksted i Kristiansund for ruta Ruten Kristiansund – Kvernes – Gjemnes - Torvikbukt. I denne ruta gikk den fra 1938 til 1949, da de ...

Billett

Billetter brukes innen underholdning og kalles etter denne for eksempel teaterbillett, kinobillett, konsertbillett, museumsbillett, fornøyelsesparkbillett. Man bruker også billetter innen sport, og mange populære arrangementer blir tidlig utsolgt ...

Billettkontroll

Billettkontroll er kontroll av gyldig billett, enten ved inngangen til et område eller et transportmiddel, eller innenfor et område der det kreves billett for å oppholde seg.

Buss

En buss er et kjøretøy konstruert for å ta mange passasjerer. Etter norsk regelverk kan en stor buss ta minst 17 passasjerer og kan veie mer enn 5000 kg brutto. Man må ha førerkort klasse D for å kunne kjøre stor buss. Minibuss har 9–16 passasjer ...

Destinasjonsskilt

Et destinasjonsskilt er et skilt som er montert på fronten, siden eller baksiden av et kollektivtransportmiddel, slik som buss, trikk eller tog, og viser transportmiddelets rutenummer og destinasjon eller rutenavn. Hovedskiltet er montert på fron ...

Drosje

Drosje, også kjent som taxi, er et transportmiddel med sjåfør som man kan leie for en bestemt distanse eller for et avtalt tidsrom. Begrepet taxi stammer fra det engelske ordet taxicab, som betyr "drosje med taksameter". Drosjer skiller seg marka ...

Drosjeløyve

Drosjeløyve eller drosjebevilling er en konsesjon som innebærer at man får tillatelse fra offentlig myndighet til å bedrive drosjevirksomhet i et mindre geografisk definert område. Løyvene er hjemlet i Yrkestransportloven. Hensikten med konsesjon ...

E-billett

E-billett er en elektronisk billett som bestilles på internett eller via en app i mobiltelefonen, og så sendes til passasjerens registrerte e-postadresse. Det er enklere og ryddigere enn papirbillett, ettersom man slipper å møte opp på et billett ...

Ekspressbussrute

En ekspressbussrute er den forenklede betegnelsen på det som i det offentlige omtales som fylkesgrenseoverskridende rutebiltransport, som vil si at rutens endepunkter er i hvert sitt fylke. Fylkesgrensen mellom Oslo og Akershus er unntatt fra den ...

Ekspresstog

Ekspresstog er tog som gjerne brukes på lengre strekninger, som gjerne kjøres med hurtiggående materiell, og som kun stopper ved viktige knutepunkter for å spare tid. Lyntogene av typene 66 og 88 ble ofte brukt som ekspresstog, men også tog med l ...

Endestasjon

Endestasjon er siste stasjon på en reiserute, der hvor alle passasjerer som er igjen må gå av. Endestasjoner i store byer er langt de største stasjonene, med Grand Central Terminal i New York City i USA som den største. Store byer, slik som Londo ...

Énskinnebane

En énskinnebane er en jernbane med bare én skinne, slik at alle hjulene må stå på linje etter hverandre. Balanseringen av toget kan løses på to måter: Toget er gyrostabilisert. Dette ble bare prøvd under et demonstrasjonsprosjekt i London i 1910, ...

Ferje

En ferje, eller en ferge, er en båt eller et skip som frakter passasjerer over avgrensede avstander. En ferje har gjerne også rom for å ta med kjøretøy. Ferjetrafikken skjer oftest etter fastsatte ruter, slik at det blir rutetrafikk. En bilferje ...

Grunnrute

En grunnrute er et kollektivtrafikkselskaps rutetilbud på hverdager utenom rushtidene, for eksempel "Det foreslås at man går over på 10 minutters grunnruter, som igjen vil gi 5-minutters avganger på store deler av nettet.". Når en snakker om en r ...

Hestesporvogn

En hestesporvogn er en sporvogn trukket av hester, vanligvis én eller to. Noen steder har en i stedet brukt muldyr. Også okser har vært brukt til å trekke sporvogner. Hestesporvogner har hovedsakelig vært brukt til persontrafikk i byene, og til u ...

Holdeplass

Holdeplass er et stoppested for rutegående og annen kommersiell persontransport, som for eksempel jernbane, buss, drosje, trikk eller lignende. På jernbanen er en holdeplass et sted på linjen med plattform perrong, hvor tog kan stoppe for av- og ...

Hurtigbåt

Hurtigbåt kan defineres som et fartøy med lettbygget skrog, som kan operere på eller over vann, som har passasjer- eller lasteskipssertifikat og oppnår en hastighet på over 20 knop. En hurtigbåt er utstyrt med spesielt konstruerte fremdriftsmidle ...

Hybridbuss

En hybridbuss er en buss med to motorer, én dieselmotor og én elektrisk motor. Bussen kan drives enten av én av motorene eller begge motorene samtidig. Den elektriske motoren går på batteri som lades ved vanlig kjøring med dieselmotoren samt ved ...

Influensområde

Influensområdet til en kollektivrute er det området som befinner seg i rimelig avstand fra stasjoner eller holdeplasser. "Rimelig avstand" er et relativt og upresist begrep. Den øker betydelig hvis en f.eks. kan kjøre bil eller sykle fremfår gå t ...

Innfartsparkering

Innfartsparkering er parkering ved en stasjon eller holdeplass hvor en reiser kollektivt videre. Bilene eller syklene står på parkeringsplassen helt til eieren kommer og henter dem senere på dagen, ev. etter flere dager. Innfartsparkering brukes ...

Kjentmannsprøve

Bestått kjentmannsprøve er et tegn på at en sjåfør har en viss basiskunnskap om hvor adresser og/eller steder befinner seg, i et begrenset geografisk område. Hensikten er å sikre at kunden blir fraktet korteste vei, slik at prisen på oppdraget bl ...

Kjøreseddel

En kjøreseddel er en bekreftelse på at en sjåfør oppfyller særskilte krav til vandel og helse. Denne bestemmelsen gjelder sjåfører som, mot vederlag, fører drosje, selskapsvogn, turvogn, rutevogn og motorvogn som er spesielt utformet og/eller uts ...

Kollektivfelt

Hovedregelen i Norge er at busser og drosjer kan kjøre i kollektivfeltene. I tillegg kan elektrisk eller hydrogendrevne motorvogner, tohjuls motorsykkel uten sidevogn, tohjuls moped, sykkel og uniformert utrykningskjøretøy benytte slike felt i No ...

Kombitrikk

Kombitrikk, kombivogn, kombibanetog eller duosporvogn, er en sporvogn eller et sporvogntog som kan gå på flere typer spor, vanligvis fordi den har flere strømsystemer og sikringssystemer. Kombibane er en jernbane som trafikkeres både av ordinære ...

Lavgulv

Lavgulv betegner et gulv i et kollektivt transportmiddel som er i høyde med – eller bare litt høyere enn – perrongen eller fortauet hvor passasjerene går av og på. Således unngås trappetrinn, slik at inn- og utstigning blir lettere for funksjonsh ...