ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 182

Quiz-Mester

Quiz-Mester er et sosialt norskutviklet kunnskapsspill som bare kan spilles som Facebook-applikasjon. Spillet har spørsmål fra tolv kategorier, og spilleren selv bestemmer hvilke kategorier som skal være med minst tre. Så får spilleren spørsmål i ...

Rubiks kube

Rubiks kube er et mekanisk puslespill oppfunnet i 1974, av den ungarske skulptøren og arkitekturprofessoren Ernő Rubik. Det er en plastkube som finnes i mange forskjellige varianter: 2×2×4 "Rubiks Tower" 3×3×3 Den originale og mest utbredte kuben ...

Trivial Pursuit

Trivial Pursuit er et brettspill av typen triviaspill. Spillet ble introdusert i Canada i 1982, og har siden blitt et av verdens mest spilte triviaspill. Planleggingen av spillet begynte allerede i Canada i 1979, da to venner, kanadianere Scott A ...

Antikythera-mekanismen

Antikythera-mekanismen er en artefakt fra oldtidens Hellas som antageligvis ble brukt for å forutsi sol- og måneformørkelser, og andre hendelser i verdensrommet. Innretningen er datert til ca. 87 f.Kr., og er kalt verdens første analoge datamaski ...

Bermudatriangelet

Bermudatriangelet, også kalt "dødens triangel", er kallenavnet på et triangelformet område på ca. 2.5 millioner km² vest i det nordlige Atlanterhavet, Sargassohavet, nord for Karibia mellom Bermuda, Puerto Rico og Floridas sydligste spiss. Havomr ...

Bigfoot

Bigfoot er navnet på et dyr det påstås skal leve i Nord-Amerika, hovedsakelig på vestkysten av USA og Canada. Dette er en av de mer kjente eksemplene innen kryptozoologi, et felt som de fleste fagfolk forkaster som pseudovitenskap ettersom hele f ...

Carolina-bassengene

Carolina-bassengene befinner seg på slettelandskapet i Carolina fra Myrtle Beach til Delaware i USA, og er en rekke ovale ellipseformede formasjoner på jordoverflaten, som skiller seg fra de menneskeskapte konstruksjonene. Klattene kan minne om b ...

Erich von Däniken

Erich Anton Paul von Däniken er en sveitsisk forfatter som har skrevet flere bøker om menneskenes fjerne fortid og teorier om menneskehetens opphav. Han er best kjent for sin fantasifulle hypotese om at jorden i tidligere tider har vært besøkt av ...

Ekstrasensorisk persepsjon

Ekstrasensorisk persepsjon, oftest forkortet ESP, er et faguttrykk fra parapsykologien som har glidd inn i dagligtalen fra det amerikanske extra-sensory perception, det vil si "oppfattelse utenom sansene", hvor sansene betyr våre vanlige som syn ...

Charles Fort

Charles Hoy Fort var en amerikansk journalist og forfatter som viet det meste av sitt liv til en omfattende kildeinnsamling og undersøkelse av uforklarlige fenomener og unomale hendelser. Fort er særlig kjent for fire utgivelser: "The Book of the ...

Innkapslede dyr

Innkapslede dyr er levende dyr som visstnok har blitt funnet innkaplset i steinblokker, trær eller lignende. Det første tilfellet som kjennes til ble omtalt i Scientific American i 1890. Da skulle visstnok arbeidere i Varley & Everills kalksteins ...

Kensingtonsteinen

Kensingtonsteinen er en falsk runestein som ble laget i Minnesota i USA på slutten av 1800-tallet. Steinen måler 76 x 41 x 15 cm og veier vel 90 kilo. Inskripsjonen på framsida og den ene sida av steinen påstår feilaktig at åtte gøter og 22 nordm ...

Kjempebjørnen

Kjempebjørnen, også kjent som Gudebjørnen, Irquiem eller Bergmans bjørn, er en mystisk bjørn som antageligvis stammer tilbake fra istiden. Skinnet er utstilt ved Naturhistorisk Museum i St. Petersburg, og er et skinn fra en Kamtsjatkabjørn. Skinn ...

Krukkesletta

Krukkesletta er et område i Xieng khouangprovinsen i Laos nedenfor den annamittiske fjellkjeden. Her er det oppdaget et stort antall store krukker uten at man vet hvor de kommer fra og hvorfor de er laget. Krukkene er laget i massiv kalkstein som ...

Kulelyn

Et kulelyn er et sjeldent, elektrisk fenomen i atmosfæren som opptrer i forbindelse med tordenvær. Vitner beskriver kulelyn som svevende, skinnende og runde eller ovale kuler som lyser omtrent som lysrør og kan vare fra sekunder til minutter, alt ...

Køber-saken

Køber-saken var en norsk kriminalsak på 1930-tallet som fikk meget stor mediedekning og vakte interesse også utenfor Norge, særlig fordi den hadde innslag av spiritisme. Onsdag den 8. august 1934 omkom Fredrikstads byfogd, den 69 år gamle Ludvig ...

"Mary Celeste"

"Mary Celeste" var et seilskip av typen brigantin på om lag 30 meter og 280 tonn, og ble brukt som handelsskip. Hun er et av verdens mest kjente spøkelsesskip etter å ha blitt funnet forlatt utenfor kysten av Portugal i 1872 med last og verdigjen ...

Mokele mbembe

Mokèlé-mbèmbé, som betyr "den som stanser elevenes drift" på Lingala-språket i Kongo, er et myteomspunnet, vannlevende vesen som forekommer i folketroen hos mennesker som lever i Kongobassenget. Skapningen blir tidvis omtalt som et levende dyr, t ...

Møllmannen

Møllmannen er et mystisk vesen som ble observert og rapportert første gang i Charleston og Point Pleasant – begge i Vest-Virginia – mellom september 1966 og desember 1967. Men den har også blitt observert utenom dette, også så sent som i 2007.

Mørke dager

Mørke dager er et mystisk fenomen hvor mørke oppstår, tilsynelatende uten en naturlig grunn. I tillegg kan farger i nyanser av rødt, oransje og forekomme. Fenomenet er beskrevet langt tilbake i tid, bl.a. flere steder i Bibelen. I dag vet vi at f ...

Nauscopie

Nauscopie eller nauskopi skip og σκοπεῖα observasjonsinstrument, jf. σκοπεῖν å se) er en påstått metode for å kunne oppdage skip og øyer som ligger utenfor synsvidde, det vil si bortenfor horisonten. Det var franskmannen Étienne Bottineau som på ...

Nazcalinjene

Nazcalinjene er en samling geoglyfer som ligger i Nazcaørkenen i Peru. Kunstverkene befinner seg i et ekstremt tørt område og strekker seg ut mellom byene Nazca og Palpa. Det var folk i nazcakulturen som gjorde tegningene, mellom år 500 f.Kr. og ...

Psykokinese

Psykokinese, også kalt PK eller telekinese, betegner i parapsykologien og spiritismen det å bevege eller påvirke gjenstander ved hjelp av tankekraft. Fenomenet er ikke vitenskapelig dokumentert, og undersøkte tilfeller av påstått psykokinese har ...

Pygméelefant

Pygméelefanter er små elefanter som visstnok skal leve i Kongo, men som aldri har blitt bevist. De skal leve dypt inne i skogene i et utilgjengelig sumplandskap, og oppholder seg store deler av livet i vann. Etter første verdenskrig oppholdt den ...

Selvantennende mennesker

Selvantennende mennesker er mennesker som angivelig tar fyr, tilsynelatende uten noen ytre tennkilde. I noen tilfeller har øyenvitner bekreftet at menneskene har tatt fyr. Andre ganger har en funnet mer eller mindre oppbrente lik, av og til uten ...

Spøkelsesskip

Spøkelsesskip er et skip som blir funnet drivende og forlatt uten besetning og passasjerer. Begrepet er ofte blitt brukt i film og litteraturen for fiktive historier, men har rot i virkeligheten fra hendelser som har forekommet. Det mest kjente o ...

Svarthund

Svarthund er et generelt navn som gitt til skumle vesener fra folkeminne som finnes hovedsakelig på De britiske øyer. Den svarte hunden er i hovedtrekk et dyr om natten, ofte knyttet til djevelen, og når man så den var det et forvarsel om døden. ...

Den hvite hesten fra Uffington

Den hvite hesten fra Uffington er en 110 meter lang forhistorisk og meget stilisert figur av en hest i åsen til Berkshire Downs i det engelske grevskapet Oxfordshire. Figuren, som er laget ved at dype grøfter er fylt med hvit kalkstein, er datert ...

Håndbok

Håndbok er en bok som inneholder grunnleggende eller sentrale fakta om et emne eller et fag, og som gjerne er organisert slik at den egner seg som en oppslagsbok, en bok som er både praktisk og nyttig "å ha for hånden". Begrepet ble opprinnelig b ...

Oppslagsverk

Et oppslagsverk er et bokverk med alfabetisk eller systematisk ordnede artikler om ulike emner. De vanligste formene for oppslagsverk er leksika, ordbøker, encyklopedier, håndbøker og atlas.

Allmanach paa det aar efter Jesu Christi Fødsel 1644

En ny Allmanach paa det Aar efter Jesu Christi Fødsel, 1644 kom ut høsten 1643 og regnes som den første boken som ble trykt i Norge. Boken er, ifølge tittelbladet, "Et lidet Prognosticon, eller Practica/ Paa det Aaret efter vor Freleris oc Saligg ...

Almindeligt Forfatterlexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande fra 1814

Almindeligt Forfatterlexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande fra 1814 til 1840 er et forfatterleksikon utarbeidet av Thomas Hansen Erslew som kom ut i 6 bind i perioden 1843–1868. Leksikonet har undertittelen "Fortegnelse over de sa ...

Artikkelsuite

Artikkelsuite er et leksikalsk faguttrykk for summen av artikler om et emne i alle dets forgreninger. I et godt redigert leksikon, enten det er i papirform eller digitalt som Wikipedia, forventes det at hele artikkelsuiten er redigert under ett, ...

Bescherelle

Bescherelle er en serie oppslagsbøker for det franske språk, mest kjent for sine utgaver om verbbøying. De er oppkalt etter franskmannen Louis-Nicolas Bescherelle som i 1842 skrev en guidebok for nettopp verbbøying. Boken ble så viktig at navnet ...

Biographie-Portal

Biographie-Portal er en fritt tilgjengelig online database som via en felles indeks gir tilgang til flere biografiske oppslagsverk på ulike språk. Databasen ble etablert i 2009 som et samarbeidsprosjekt mellom Bayerische Staatsbibliothek, Histori ...

Cyclopaedia

Cyclopaedia var et engelsk oppslagsverk. Det ble utgitt i to bind i 1728, og med to supplimentbind i 1753, utgitt av Ephraim Chambers. Oppslagsverket er blitt utgitt flere ganger på 1700-tallet, og i moderne tid finnes den i digitale utgaver. Ver ...

De proprietatibus rerum

De proprietatibus rerum er en encyklopedi skrevet av den engelske fransiskanermunken Bartholomeus Anglicus. Verket ble skrevet mens han underviste i Magdeburg i Tyskland, og antas å ha vært ferdig mellom 1242 og 1247, og i alle fall innen 1260. E ...

Diplomatarium Norvegicum

Diplomatarium Norvegicum er en kildesamling av norske brev og dokumenter, fra den eldste tid inntil 1570. Diplomatarium Norvegicum gjengir innholdet i dokumentene ordrett på originalspråket og er et sentralt verk for alle som arbeider med norsk m ...

Dokumentasjonsprosjektet

Dokumentasjonsprosjektet er et samarbeidstiltak mellom de humanistiske miljøene ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Trondheim og Universitetet i Tromsø med sikte på ta i bruk moderne datateknikk for å gi tilgang til ...

Eesti spordi biograafiline leksikon

Eesti spordi biograafiline leksikon er et leksikon som inneholder korte biografiske artikler om estiske idrettsfolk. Leksikonet er utgitt av Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse Foreningen for idrettsutdannelse og informasjon, leksikonforlaget E ...

Eminent Chinese of the Ching Period

Eminent Chinese of the Ching Period er et biografisk oppslagsverk publisert i 1943 av United States Government Printing Office, redigert av Arthur W. Hummel sr., som da var leder av Orientalia Division i Library of Congress i Washington D.C. Humm ...

Enciclopedia Libre

Enciclopedia Libre Universal en Español, kort Enciclopedia Libre, er en spanskspråklig encyklopedi, skrevet av frivillige, basert på wikiprogramvare og utgitt under GNU Free Documentation License. Prosjektet ble grunnlagt 26. februar 2002 da fler ...

Encyclopedia of Earth

Encyclopedia of Earth, EoE, er et elektronisk oppslagsverk om jorden, naturmiljøet og samvirket med samfunnet. Oppslagsverket er omtalt som en fri og søkbar samling av artikler som er skrevet av fagfolk, lærere og andre utdannete og godkjente eks ...

Encyklopedi

En encyklopedi er et oppslagsverk som inneholder oppslag om menneskelig viten i en utførlighet som oppfyller et dagligdags informasjonsbehov. Det skilles mellom universelle og fagspesifikke encyklopedier. Den første forsøker å fremstille flest mu ...

Estonica

Estonica er et estisk online fakta-leksikon på tre språk – estisk, engelsk og russisk. Leksikonet publiseres og oppdateres av Eesti Instituut. Estonica er delt i syv avdelinger – historie, samfunn, kultur, stat, økonomi, utdannelse og vitenskap/n ...

Etymologicum Magnum

Etymologicum Magnum er den tradisjonelle tittelen på en gresk ordbok og encyklopedi som ble satt sammen i Konstantinopel av en ukjent leksikograf og ordbokforfatter en gang rundt 1150. Det er det største bysantinske leksikon og støtter seg på man ...

Everipedia

Everipedia er et webbasert oppslagsverk på engelsk. Det drives av det amerikanske selskapet Everipedia, Inc., som ble grunnlagt i desember 2014 og har sete i Westwood i California. En av grunnleggerne var Theodor Forselius, som også er administre ...

Fagwiki

Fagwiki er en term som brukes for å beskrive en wiki som er fagspesifikk og som har mekanismer, metoder og regler for å understøtte en faglig holdbar artikkelproduksjon. Den inneholder spesielle fagområder og har store krav til bruk av kilder og ...

Fiskipedia

Fiskipedia var et Internett-basert fiskeleksikon, med hovedvekt på artsbestemmelse, utbredelse og biologi til fiskearter i norske farvann. Sidene ble lansert 1. januar 2009 og blir utarbeidet på dugnad av redaktørene Tom Ole Holth, Arve Lynghamma ...

Gottorfer Codex

Gottorfer Codex er et blomsteratlas på fire bind som Frederik III av Slesvig-Holsten-Gottorp, hertug i den gottorpske delen i Slesvig og Holstein fikk utført i årene 1649–1659. De fire bindene inneholder 365 malte blader med mer enn 1200 planter. ...