ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 184

The Satanic Bible

The Satanic Bible er en samling av essays, observasjoner og ritualer utgitt av Anton LaVey i 1969. Det er den sentrale, religiøse teksten til LaVey Satanism og regnes som grunnlaget for dets filosofi. Det er blitt beskrevet som det viktigste doku ...

576i

576i er en standard-definition videomodus som brukes i land som tidligere brukte PAL eller SECAM. 576 er den vertikale oppløsningen på bildene i denne modusen. Den horisontale oppløsningen er vanligvis 720 eller 768 piksler. i står for "interlace ...

BIM Collaboration Format

BIM Collaboration Format er en buildingSMART-standard, som gjør det mulig å kommunisere og samhandle direkte i en BIM-modell uten oppdatering av den sammensatte BIM-en. Alt av møtereferater, sjekklister og endringsmeldinger kan med dette knyttes ...

Bransjestandard

En bransjestandard – i noen sammenhenger kalt industristandard – er en standard som vanligvis er utviklet innen en industrigren, men som også kan stamme fra før masseproduksjonens tid. F.eks. fikk de første lokomotivdrevne jernbaner i England tid ...

Capability Maturity Model

Capability Maturity Model eller CMM er en metode for å evaluere hvor moden en organisasjon er på en skala fra 1 til 5. Metoden ble utviklet ved Software Engineering Institute ved Carnegie Mellon University. Den er i vid bruk innenfor fagfeltet pr ...

Capability Maturity Model Integration

Capability Maturity Model Integration er en prosessforbedringsmodell først publisert i 1999, basert på prosessforbedringsrammerverket Capability Maturity Model. Organisasjoner kan ikke bli CMMI-sertifisert. De kan derimot bli "vurdert" appraised, ...

CE-direktiver

CE er en forkortelse for Conformité Européenne. Bokstavene CE brukes som merke i en spesiell grafisk utforming. En del elektrisk utstyr, verneutstyr og byggeprodukter skal ha et slik merke. Merket er produsentens garanti for at alle direktiver so ...

DICOM

D igital I maging and Co mmunications in M edicine, oftest omtalt ved akronymet DICOM, er en standard for håndtering, lagring, utskrift og overføring av medisinske digitale bilder og informasjon relatert til disse bildene. DICOM spesifiserer hove ...

℮-tegnet er et symbol som benyttes for å attestere at mengden av en ferdigfylt vare i en forpakning er i samsvar med EU-direktiv 76/211/EØF. Det er en forkortelse for quantité e stimée.

Equass

European Quality Assurance for Social Services er et europeisk kvalitetssikringssystem for sosialtjenester. Virksomheter som skal sertifiseres må kunne svare ja på 100 spørsmål som er delt inn ni prinsipper. Idag er det i særlig grad Attføringsbe ...

Federal Information Processing Standard

Federal Informasjon Processing Standard er en offentlig kunngjort standard utviklet av USA:s føderale myndigheter for bruk i datasystem av alle ikke-militære myndigheter og statlige kontraktorer, når det brukes og tilpasses for en kontrakt. Mange ...

Foretrukne tall

Foretrukne tall er standardanbefalinger for å velge eksakte produktdimensjoner med slike begrensninger. I industridesign kan produktutviklere velge mange forskjellige lengder, diametre, volum og andre karakteristiske kvantiteter. Selv om alle dis ...

Global Trade Item Number

Global Trade Item Number er det nummeret som gir unik identifikasjon av et produkt, og danner grunnlaget for strekkoden på produktet. Denne ble tidligere kalt EAN. EAN var en organisasjon som ble stiftet i 1977 av handels- og industribedrifter i ...

IP-systemet

IP-systemet er et system for å angi kapslingsgraden til elektrisk utstyr, det vil si utstyrets beskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander og vann. Det er en internasjonal standard definert i IEC 60529 utgitt av International Electrotechnica ...

Isofix

Isofix er en internasjonal standard for festepunkter for barnesikringsutstyr som barneseter i bil, og har vært standard for nye biler siden 2007. Systemet er registrert av International Organization for Standardization ISO under betegnelsen "ISO ...

ITIL

Information Technology Infrastructure Library er et rammeverk eller antologi for kvalitetssikring av leveranse, drift og støtte innen IT-sektoren. ITIL går inn i organisasjonsstrukturen, og de faglige ferdigheter til en IT-organisasjon, ved å pre ...

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite har siden etableringen i 1912 forsynt det norske markedet med nasjonale, europeiske og internasjonale elektrotekniske standarder i tråd med teknologisk og markedsmessig utvikling. NEK er en selvstendig og nøytral organ ...

RAL

RAL er et fargesystem utviklet i 1925 av Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. for å skape et enkelt system for å vise ulike farger. Det begynte med 40 farger, men består nå av nærmere 200 i det som kalles RAL Classic, og yt ...

Sertifisering

En sertifisering refererer til en bekreftelse for et objekt, person eller organisasjon. Denne bekreftelsen er ofte, men ikke alltid, som en form for ekstern evaluering, opplæring eller vurdering.

STANAG

STANAG er et system iverksatt av NATO for å standardisere forskjellige prosesser, prosedyrer, utstyr etc. i de forskjellige medlemslandenes forsvar. Hvert NATO-land ratifiserer og tar i bruk STANAG i sine militære organisasjoner. Formålet med avt ...

STANAG 2116

STANAG 2116 er en NATO-standard som etablerer en felles struktur for militære grader på hvers av alliansens medlemsstater. Standarden etablerer to skalaer for militære grader, en for offiserer Officers, OF – som går fra 1 til 10 – og en for andre ...

Standard trykk og temperatur

Standard trykk og temperatur, også kjent som standardbetingelser, er et sett av standardiserte betingelser for eksperimentelle målinger som muliggjør meningsfull sammenligning av måledata. Det finnes en rekke ulike definisjoner for standard trykk ...

Typegodkjennelse

Typegodkjennelse, også kalt samsvarssertifikat, er godkjennelse av et instrument eller en annen produkttype basert på grundige undersøkelser av ett eller få eksemplarer av produktet. Dette blir blant annet gjort for å sikre at produkttypen tilfre ...

Varenummer

Varenummer, også kalt HS-nummer og tolltariffnummer, er et unikt nummer en bedrift setter på sine produkter for å loggføre og vedlikeholde informasjon om produktet. Et varenummer har mellom seks og ti siffer.

WLTP

Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure er en internasjonal prosedyre for å teste kjøretøyer som personbiler og lette lastebiler ment for laboratorier. Den trådte i kraft i 2017 og erstattet da New European Driving Cycle. Prosedyr ...

Duftavsetning

Med duftavsetning mener man duft som er avsatt på bestemte steder i den hensikt å kommunisere med andre vesener av samme art. Duftavsetninger kan komme fra ulike kroppsvesker og utskilles som et sekret gjennom kjertler på kroppen, urin eller avfø ...

Dyrekommunikasjon

Dyrekommunikasjon er enhver handling hos et dyr som innvirker på handlingene til et annet dyr. Studiet av dyrekommunikasjon, av og til kalt zoosemiotikk, har spilt en viktig rolle av utviklinga av atferdsbiologi, sosiobiologi og studiet av dyreko ...

Hvalsang

Hvalsang er lyden hvaler lager når de kommuniserer over avstand. Ordet "sang" blir især brukt til å beskrive det jevne, forutsigbare mønsteret av lyder som noen hvalarter lager. Bare hannene "synger". Spesielt knølhvalens "sang" er menneskelig. E ...

Irene Pepperberg

Irene Pepperberg er en amerikansk forsker kjent for arbeidet sitt rundt dyrs intelligens, spesielt papegøyers. Hun er professor i psykologi fra Brandeis University og foreleser ved Harvard University. Hun er kjent for studiene sine rundt det grun ...

Tegnsetting

Planter kan på lik linje med dyrene sies å betjene seg av forskjellige former for tegnsetting på en rekke nivåer. I plantenes tegnmarkeringsspekter inngår i så måte, foruten kroneutfoldelse og fruktifikasjon, også selve støvstiftningene.

Varselfarge

Varselfarger er sterke, iøynefallende farger som signaliserer at en dyr eller giftig, farlig eller uspiselig. De er særlig vanlig hos insekter, en gruppe som jo er svært artsrik – men forekommer også hos bl.a. slanger, frosk, padder og pattedyr. ...

Vokalisering

Vokalisering er et samlebegrep som beskriver lyder som med varierende styrke og intensitet kan kommuniseres og uttrykkes av og mellom mennesker og ulike dyr. Vokalisering uttrykkes gjennom en munnåpning som en vedvarende luftstrøm fra lungene, so ...

Altinn

Altinn er en internettportal for digital dialog mellom næringslivet, privatpersoner og offentlige etater. Per februar 2021 er det 62 etater som inngår i Altinn-samarbeidet og som bruker denne tekniske plattformen for å lage digitale tjenester. I ...

Anbefalingssystemer

Et anbefalingssystem er en underkategori av et informasjonssystem som har i oppgave å forutse vurderingene kunder gir produkter eller innhold. Anbefalingssystemer brukes i en rekke områder, men ofte på tjenester som selger filmer, musikk, nyheter ...

Bachelor i informasjonssystemer

Bachelor i informasjonssystemer er en treårig høyere utdannelse, som ved fullført studieløp gir grunnleggende ferdigheter innen administrasjon av programvaretjenester, databaser, webløsninger, og enkle datanett. Multimedia, programmering og IT-si ...

CSAM

Clinical Systems All Managed er et akronym benyttet i forbindelse med IKT-utviklingen ved Oslo universitetssykehus HF på slutten av 90-tallet i forbindelse med at Rikshospitalet flyttet fra Oslo sentrum til Gaustad. CSAM omfattet alle metoder og ...

E-post

E-post, forkortelse for elektronisk post, også kalt e-mail etter engelsk, er en elektronisk posttjeneste der dokumenter og meldinger blir sendt fra en datamaskin til en annen over et datanettverk. E-post sendes mellom brukere via e-posttjenere, s ...

Enterprise resource planning

Enterprise resource planning er programvare som støtter opp om flere av en bedrifts virksomhetsområder, som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi. Målet med ERP er å håndtere virksomhetens informasjon og tilfredsstille behov for styring og ...

Fagsystemer

Fagsystemer er elektroniske systemer som ivaretar særskilte funksjoner innen ett eller flere fagfelt. Et fagsystem vil være spesialutviklet for registrering og behandling av data knyttet til hele eller deler av en virksomhets oppgaver. I noen til ...

Finn.no

Finn.no AS er en norsk markedsplass på nett som formidler ulike typer annonser og tjenester for privatpersoner og bedrifter. Selskapet ble etablert i mars 2000, og har ca 400 ansatte. Målt etter antall sidevisninger er finn.no den største norske ...

Kunderelasjonshåndtering

Kunderelasjonshåndtering, på engelsk customer relationship management, er en markedsføringsteori som omhandler styring av kunder og kunderelasjoner i en virksomhet. Et CRM-system er et elektronisk informasjonssystem som støtter slik markedsføring ...

LOS-programmet

LOS-programmet i Forsvaret hadde ansvar for innføringen av Forsvarets Felles integrert forvaltningssystem. FIF er Forsvarets felles løsning for styring og kontroll av personell-, materiell- og økonomifunksjoner. FIF understøtter Forsvarets styrke ...

Medlemsregister

Et medlemssystem eller medlemsregister er et elektronisk informasjonssystem for å administrere medlemmer i en organisasjon eller forening. Et medlemsregister kunne tidligere også være et papirbasert system, men dette antas å være et forbigått fen ...

Minside

Minside var en felles borgerportal på Internett for de offentlige kontorene i Norge. Formålet med siden var at befolkningen skulle ha en internettside å henvende seg til om de ønsket kontakt med det offentlige og kunne søke om blant annet skattek ...

Nettbutikk

Nettbutikk er en interaktiv og virtuell butikk der kunder kjøper varer, tjenester ol. direkte fra en selger på Internett. Dataenheter som for eksempel datamaskin og mobiltelefon med tilgang på Internett gjør denne typen butikker tilgjengelig for ...

Personalsystem

Personalsystem er dataprogrammer som skal effektivisere administrasjonen av ansatte i en virksomhet. De vanligste funksjonene i personalsystemer er bemanningsplanlegging, timeregistrering, fraværshåndtering, lønn, rekruttering, ansattinformasjon ...

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding i Altinn er en løsning der registrering av og endring for norske foretak skjer samtidig i syv offentlige registre, inkludert Enhetsregisteret, Foretaksregisteret og Merverdiregisteret. Løsningen kan brukes for de fleste ...

Semantisk interoperabilitet

Semantisk interoperabilitet er muligheten for et datasystem å utveksle data med et annet system uten å være avhengig av at personer må tolke dataenes betydning. Uformelt og upresis forklares begrepet semantisk interoperabilitet med at "datamaskin ...

Sosiale medier

Sosiale medier er tjenester på Internett som ikke skiller mellom produsenter og konsumenter av innhold – innholdet lages i stor grad av brukerne selv – og som legger til rette for "mange til mange-kommunikasjon". Sosiale medier kjennetegnes gjern ...

Taobao

Taobao er et online auksjonsselskap. Det ble grunnlagt i 1999 av Jack Ma og tilhører den kinesiske Alibaba-gruppen. Fullt navn er egentlig 淘宝网, Táobǎo Wǎng. Med 39.9 millioner anmeldte benyttere 2014 er den Asias største internet-auksjonsplatt ...