ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 185

Klokke (for å lage lyd)

Læren om klokker kalles kampanologi. En klokke er en skålformet gjenstand av metall med en gjenkjennbar form – klokkeform – som ved anslag toner med en like eiendommelig klang. Klangen er en akkord som beskrives som en molloktav, som klokken er a ...

Ankergang

Ankergang er et reguleringssystem for gangen i et mekanisk urverk, funne opp i 1671 av engelskmannen William Clement. Ankergangen syter for at urverket går med jevn fart, og virker ved at ankeret på en aksel svinger tilbake og frem og slipper fre ...

Big Ben

Big Ben er kallenavnet på den største av klokkene i tårnet på Westminsterpalasset i London. Det blir også ofte feilaktig brukt om hele tårnet. Klokken ble påbegynt i 1858 og sto ferdig bygd i 1859. Den skal ha blitt oppkalt etter Benjamin Hall, s ...

Carillon

Carillon er betegnelsen på et konsertklokkespill bestående av minst 23 støpte klokker. Musikeren som spiller på et carillon kalles en klokkenist. Klokkene i et carillon skal være stemt i kromatisk skala, det vil si med en halvtones mellomrom. Klo ...

Frihetsklokken i Amerikas forente stater

Frihetsklokken er navnet på en klokke i sentrum av Philadelphia i USA, som det skal ha blitt ringt med da den amerikanske uavhengighetserklæringen ble forkynt. Den ble støpt i 1752 i London av White Chapel Bell Foundry og har siden hengt i det så ...

Frihetsklokken i Berlin

Frihetsklokken i Berlin har siden 1950 hengt i tårnet i Schöneberger Rathaus, som var rådhus i Vest-Berlin. Det er Berlins største profane klokke, og symboliserer kampen for frihet og mot kommunistisk diktatur i Europa. Ideen til frihetsklokken s ...

Hedebyklokken

Hedebyklokken er Nordens eldste bevarte kirkeklokke, den stammer fra Hedeby som ble bispesete i 948, og er datert til siste halvdelen av 900-tallet. Den 51 cm høye klokken ble oppdaget ved en arkeologisk utgravning i Sydslesvig i 1979. Den lå i s ...

Håndklokke

En håndklokke er en klokke som ringes for hånd. Klokkespilleren holder klokken i et håndtak tradisjonelt laget av lær, noen ganger av plast – og beveger armen slik at kolven treffer klokkelegemet fra innsiden. Enkeltklokker kan brukes som et sign ...

Kirkeklokke

Kirkeklokke er en klokke som det ringes med i kirker for å angi et tidspunkt på dagen, eksempelvis ved soloppgang og -nedgang, samt til å sammenkalle ved gudstjenester, brylluper, dåpshandlinger, begravelser. Ved Landesorg eller viktige hendelser ...

Kolv (del av klokke)

Kolv – også kjent som hammer, knevel eller knebel – er den løsthengende delen inne i en støpt klokke, f.eks. kirkeklokke eller skipsklokke, som ved bevegelse slår an mot klokken og skaper lyd. Klokkestøpere var eksperter på å utforme kolvene slik ...

Kubjelle (instrument)

Kubjelle er en idiofon og slagverksinstrument av metall. Instrumentet benyttes i mange forskjellige musikkstilarter, særlig i latinamerikansk musikk, afrikansk musikk, afroamerikansk musikk, jazz og pop. Navnet har den fått etter vanlig kubjelle, ...

Rørklokker

Rørklokker er et musikkinstrument i slagverk-familien. Hvert rør er av metall og har en diameter på ca. 30–38 mm, og tonehøyden er bestemt av rørlengden. Rørene er lukket i toppen. For å spille på instrumentet, slår man med en plast- eller treklu ...

Skipsklokke

Vakter og klokkeslett ombord blir angitt med klemt i skipsklokka etter følgende mønster

Sykkelklokke

En sykkelklokke er et signaliseringsinstrument montert på en sykkel for å advare gående eller andre syklister. Sykkelklokken er påbudt i noen jurisdiksjoner. De er vanligvis montert på styret og aktiveres med tommelen.

Vekselringing

Vekselringing er en unik britisk tradisjon for ringing med stemte kirkeklokker som oppstod rundt 500 år siden. Den går ut på at klokkene i kromatisk skala starter oppned og at 4 til 12 klokker slippes i rekkefølge og deretter med bestemte mønster ...

Kommunikasjonsteknologi

Kommunikasjonsteknologi er både et begrep for teknologi som har med kommunikasjon å gjøre og studieprogrammer ved flere høyere utdanningsinstitusjoner handler om dette. Teknologien bak Internett, bredbånd, mobiltelefoni og trådløs kommunikasjon e ...

ACK

ACK er en standard forkortelse for ASCII-kode 0x06, som i enkelte kommunikasjonsprotokoller brukes som bekreftelse på at et signal er mottatt. I ingeniør-sjargong brukes ACK for å markere at man er til stede eller for å si fra at man har hørt det ...

Asynkron kommunikasjon

Innenfor informatikken er asynkron kommunikasjon eller ikke-blokkerende kommunikason en form for I/O-prosessering som tillater at en annen prosess fortsetter før en dataoverføring er avsluttet. Slike operasjoner kan være ekstremt trege sammenlign ...

Best effort

Best effort, eller "Vi gjør så godt vi kan, men garanterer ingenting", er et populærbegrep brukt for å beskrive tjenestekvaliteten i et TCP/IP-basert datanett. TCP/IP er i utgangspunktet laget for billig og enkel transport og ruting av typisk dat ...

CAcert.org

CAcert.org er en brukerstyrt sertifiseringsautoritet som utsteder gratis sertifikat som kan brukes fritt. CAcert har over 150 000 verifiserte brukere og har utstedt over 548 000 sertifikater. Sertifikatene kan brukes til digitale signaturer, kryp ...

Common Hybrid Interface Protocol System

Common Hybrid Interface Protocol System er definisjonen av et datanettverk styrt av datamaskiner eller mikrokontroller som består av en blanding av flere serielle data protokoller som RS-232 og RS-485, eller andre grensesnitt. CHIPS kan også best ...

Dupleks (kommunikasjonsteknologi)

Dupleks i et kommunikasjonssystem er et punkt-til-punkt-system mellom to enheter som kan kommunisere med hveradre i begge retninger samtidig. Telefon er et eksempel på et slikt system. Begge parter kan snakke samtidig, og høre hva den andre sier. ...

ISM-bånd

ISM-bånd er lisensfrie radiobånd med utspring i USA, men som har fått innpass i andre land gjennom WLAN-standarden IEEE 802.11 og Bluetooth som benytter 2.4 GHz-båndet. ISM står for Industrial, Scientific and Medical og benytter frekvenser rundt ...

Kommunikasjonsradio

Radiosamband eller kommunikasjonsradio er et samlebegrep for radioer som både kan sende og motta en melding. Begrepet brukes til å skille utstyret fra kringkastingssendere, kringkastingsmottagere og mobiltelefoner. Radioene brukes som samband mel ...

Kommunikasjonssystem

Kommunikasjonssystem er ofte brukt i telekommunikasjon, som er en samling av individuelle kommunikasjonsnettverk, transmisjonssystemer, reléstasjoner og dataterminalutstyr som vanligvis er i stand til samkjøring og interoperation for å danne en i ...

Man in the middle-angrep

Et man in the middle-angrep er innen kryptografi og IT-sikkerhet et angrep hvor angriperen skjult releer og potensielt endrer kommunikasjonen mellom to parter som tror de kommuniserer direkte. Et eksempel på MITM-angrep er aktiv avlytting, hvor a ...

Nærfeltskommunikasjon

Nærfeltskommunikasjon er en nettverksteknologi som gjør at to enheter kan kommunisere trådløst over korte avstander med hverandre. Nærfeltskommunikasjon anvendes primært til å dele data, parre enheter og utføre transaksjoner, for eksempel mobilbe ...

Shoal Bay Receiving Station

Shoal Bay Receiving Station er et etterretningsanlegg ved Darwin i Northern Territory i Australia. Den befinner seg i bukten Shoal Bay omlag 17 kilometer utenfor Darwin. Den drives av Australian Signals Directorate i samarbeid med andre deler av ...

Strukturert kabling

Et strukturert kablingssystem er en kabelstruktur i en bygning som skal transportere alle tele- og datasignaler i bygningen. Typisk er det lagt opp doble punkter til et antatt maksimalt antall arbeidsstasjoner/plasser en bygning kan ha. Den delen ...

Appell

Appell har flere betydninger på norsk. Ordet blir brukt om "en sterk oppfordring til handling, hjelp eller uttalelse" eller om "en kort, inntrengende eller agitatorisk tale på et politisk møte eller liknende". Ordet kan også bety "virkning eller ...

Babytegn

Babytegn er en kommunikasjonsform der man bruker enkle tegn sammen med tale. Dette kan brukes av alle. Det gjør det lettere for småbarn på 0-24 måneder å kommunisere. Utviklingen av stemmebånd og generelle evne til å tale er ikke fullstendig utvi ...

Barnespråk

Barnespråk er en språkmodus som hovedsakelig blir brukt av småbarn. Når de snakker med småbarn benytter også voksne ofte barnespråk. De fleste ordene er interjeksjoner eller lydord. For eksempel heter en hund vov-vov og en fugl pip-pip. Kiler en ...

Debatt

Debatt er en måte for flere personer å utveksle meninger og argumenter. En debatt kan foregå uformelt, og oppstå spontant i ulike sosiale situasjoner, eller avholdes innenfor en formell ramme med en dirigent, ordstyrer eller møteleder, og med kla ...

Dialog

Dialog betyr hovedsakelig en samtale mellom to eller flere personer i et litterært verk. Dialog er det motsatte av monolog. En dialog er ofte en løpende meningsutveksling for å skape forståelse og å utjevne motsetninger. En dialog brukes også om ...

Konversasjonsnormer

Den britiske filosofen H. Paul Grice formulerte fire konversasjonsnormer som deltagere i en rasjonell samtale forholder seg til. De overordnede konversasjonsnormene er: Vær informativ, vær sannferdig, vær relevant, og vær klar. For å bidra til ef ...

Latter

For kulturhuset med samme navn, se Latter scene Latter er et spontant emosjonelt utbrudd som kan forekomme når man ser noe som er komisk eller "lattervekkende", og i sosiale situasjoner hvor den leende ønsker å bli akseptert. Selve latteren fremk ...

Lydord

Lydord eller onomatopoetikon er et lydmalende eller lydhermende ord i et språk. Det vil si at ordet beskriver lyden, aktiviteten eller tingen som ordet etterlikner lyden av. Eksempler er interjeksjoner som au, usj, atsjo, ha-ha og puh og dyrelyde ...

Monolog

Monolog, som er det motsatte av dialog, betyr enetale. Ordet kommer fra gresk μόνο, som betyr "en, alene" og λόγος, som betyr "tale, fornuft, lære".

Plystring

Plystring er fremstillingen av lyd ved å la en konstant luftstrøm fare gjennom munnen. Luften blir tilpasset av tungen, leppene, tennene, eller fingrene til å lage turbulens, og munnhulen fungerer som et resonanskammer til å forsterke lyden. Plys ...

Ropert

En ropert, eller en megafon, er et portabelt, ofte håndholdt, traktformet apparat til å forsterke eller rette en person sin stemme mot et særskilt mål. Stemmen fra et menneske spres vanligvis jevnt ut til alle sider, men gjennom en ropert blir ly ...

Samtale

Samtale er en kommunikasjon med ord, hvor to eller flere personer snakker sammen. Samtaler er viktig for at mennesker skal forstå hverandre, og at vi skal få beskrive hva vi tenker og føler.

Sjibbolet

For å lese om det kristne bladet, se Sjibbolet tidsskrift Et sjibbolet, også skrevet sjibolett, sjibbolett, shibbolet og schibbolet på norsk, er en særegen uttale eller en uttaleform av et ord som avslører språket, dialekten og dermed bakgrunnen ...

Stamming

Stamming er en taleflytvanske, og kan være en kommunikasjonshemming. Stamming innebærer at talen blir avbrutt av ufrivillige gjentagelser og forlengelser av lyder og ord, samt stille pauser, som kan oppleves som at ord setter seg fast i brystet, ...

Stemme

Se også Valg Stemmen er den mest umiddelbare uttrykksformen for menneskelig tanke eller følelse, og er fra fødselen et meget passende middel for å kommunisere mennesker mellom, gjennom skrik, sukk, tale, sang, gråt, roping, jammer osv.

Tale

For kvinnenavnet, se Tale navn Tale er både handlingen å lage en språklyd og ordene som sies. Tale gjennomføres ved hjelp av ulike organer i taleapparatet. Taleorganet er tungen, leppene, stemmebåndene, de ulike delene i ganen og tennene. I et vi ...

Taleflytvansker

Taleflytvansker er en fellesbetegnelse på vansker som går ut over mellommenneskelig verbal kommunikasjon ved å endre talestrømmen til et individ på en uhensiktsmessig måte. Underkategorier av taleflytvansker er stamming og løpsk tale. Taleflytvan ...

Talemål

Talemål er innen lingvistikken språk slik de brukes muntlig. Alle språk, bortsett fra enkelte kunstspråk, har oppstått som talespråk, og det er talemålet som mennesker naturlig tilegner seg i spedbarnsfasen. Skriftspråk er derimot en menneskelig ...

Tungekrøller

En tungekrøller er ord eller en eller flere setninger som er vanskelig å uttale helt riktig. Noen er reelle ord, som det norske "høyesterettsjustitiarius", mens andre er laget for å være vanskelig å uttale. Tungekrøllere er ofte basert på å ha fl ...

110-sentral

110-sentralen er brannvesenets nødalarmeringssentral. 110-sentralen har som formål å drifte nødnummeret 110 og ta i mot nødanrop for publikum. Operatørene på disse sentralene må ha full oversikt over hvordan de lokale brannvesenene i regionen har ...

112 (telefonnummer)

112 er et nødnummer som anvendes i faste telefonnett i Den europeiske union og Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, samt i GSM-nettet over hele verden. Som alle nødnumre skal 112 uttales med ett og ett tall, "én-én-to", for å sikre at det ...