ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 188

Ich bin ein Berliner

"Ich bin ein Berliner" er et berømt sitat av USAs daværende president John F. Kennedy fra en tale han holdt for en stor menneskemengde foran Vest-Berlins rådhus i Schöneberg den 26. juni 1963, på 15-årsdagen for luftbroen de allierte opprettet ti ...

Kongens nyttårstale

Kongens nyttårstale er en tale den norske kongen holder nyttårsaften. Talen overføres i radio og fjernsyn, og det er alltid stor forventning til hva kongen tar opp i talen.

Kråkerøy-talen

Kråkerøy-talen er en av de mest kjente talene til tidligere statsminister Einar Gerhardsen, og ble avholdt på "Folkvang" forsamlingshus på Kråkerøy ved Fredrikstad, 29. februar 1948. Talen vakte oppsikt, ikke bare i Norge. Den har senere blitt en ...

Look to Norway

"Look to Norway" -talen av president Franklin D. Roosevelt ble holdt under overleveringsseremonien av krigsskipet KNM "Kong Haakon VII" på Washington Navy Yard 16. september 1942. I talen sa presidenten blant annet:

Marburgtalen

Marburgtalen var en tale holdt av Tysklands visekansler Franz von Papen på Marburg-universitetet den 17. juni 1934. Talen formulerte tydelig den konservative kritikken mot nasjonalsosialismen, og tok særlig avstand fra den politiske volden og und ...

Nyttårstalen 2006

Nyttårstalen 2006 ble holdt av Kong Harald nyttårsaften, 31. desember 2006. I talen sa han at det viktigste for oss alle er få være seg selv, både med skavanker og det som er vellykket. Han nevnte H.C. Andersens fortelling om Piken med svovelstik ...

Om personkulten og dens konsekvenser

Om personkulten og dens konsekvenser, gjerne omtalt som Khrusjtsjovs hemmelige tale, er en tale som ble holdt av Nikita Khrusjtsjov i 1956 der han på forskjellige måter fordømte Josef Stalin, personkulten rundt denne samt den terror som Stalin st ...

Posen-talen

Posen-talen er en tre timer lang tale som lederen av SS Reichsführer-SS Heinrich Himmler holdt den 4. oktober 1943 i rådhuset i Posen ved en konferanse for forsamlede SS-Gruppenführer. To dager etter holdt han nok en tale for dem med overlappende ...

Sokrates forsvarstale

Sokrates forsvarstale, også kalt Apologien er et skriftstykke av den greske filosofen Platon, som vedrører rettssaken mot og henrettelsen av Sokrates i 399 f.Kr., og særlig, som tittelen antyder, hans tale til sitt eget forsvar. Apologien anses g ...

Sportpalasstalen

Sportpalasstalen eller Den totale krig -talen var en tale som den tyske propagandaminister Joseph Goebbels holdt i Berliner Sportpalast til et stort men nøye utvalgt publikum den 18. februar 1943, da andre verdenskrig var begynt gå dårlig for Naz ...

State of the Union

State of the Union er en melding som USAs president leverer til Kongressen, tradisjonelt én gang i året. Meldingen er ikke bare en rapport om landets tilstand, men gir presidenten anledning til å legge frem sin politiske agenda og sine nasjonale ...

Tear down this wall

"Tear down this wall" er en berømt utfordring til å rive Berlinmuren fra USAs president Ronald Reagan til den sovjetiske lederen Mikhail Gorbatsjov. I en tale holdt foran Brandenburger Tor ved muren den 12. juni 1987 utfordret Reagan Gorbatsjov t ...

Trontale

En trontale er en tale som holdes av monarken i visse monarkier foran nasjonalforsamlingen. I talen presenterer monarken sin regjerings agenda for den kommende sesjonen. Begivenheten finner gjerne sted en gang i året, men visse steder kan det for ...

Trontalen (Norge)

Trontalen. Storting ved dets åpning) er trontalen som leses av Norges konge ved den høytidelige åpningen av Stortinget hver høst. Det følger av Norges Grunnlov § 74 at kongen ". underretter det om Rigets Tilstand og de Gjenstande, hvorpaa han isæ ...

Virksomme ord

Virksomme ord - Politiske taler 1814–2004 er en norsk sakprosabok redigert av Anders Johansen og Jens E. Kjeldsen og utgitt på Universitetsforlaget i 2005. Boken inneholder et utvalg gode eller innflytelsesrike taler. Boka er senere utvidet til e ...

Bildeanalyse

Bildeanalyse er en metode for å systematisk avdekke meningen eller budskapet i et bilde. Analyse er et viktig innslag i humanistisk og vitenskapelig kompetanse. Analyse er en slik tilnærming. Man kan oppnå et nytt blikk på en tekst ved at man gir ...

Bildeteori

Bildeteori handler om hvordan man skal oppfatte bildet. Bildeteori skal svare på sentrale grunnleggende spørsmål som Hvorfor oppfatter vi bilder? Hvordan komuniserer bildet i forhold til verbal tekst? Hvordan oppfatter vi bilder? Det finners fler ...

Billedkunst

Denne artikkelen befatter seg med det generelle begrepet Billedkunst. For NBKs tidsskrift Billedkunst, se Billedkunst tidsskrift. Billedkunst, bildekunst eller bildende kunst er en samlebetegnelse for de billedskapende, visuelle kunstartene. Bill ...

Bok

Bok er en sammenbinding av flere blad av papir, pergament eller annet egnet materiale. Materialet er sammenføyd langs en side, ryggen, og som regel innbundet i et mer robust materiale. I overført betydning kan bok også betegne et litterært verk.

Bokomslag

Bokomslag er dekorerte omslag eller ytre varebind rundt bøker. De skal beskytte bøkene og fremme salget av dem. Et bokomslag består av forside, bokrygg og bakside. Visuell og kunstnerisk utforming blir vanligvis bestemt av en grafisk designer og ...

Digital skilting

Digital skilting er en faglig term for visning av multimediainnhold på digitale visningsflater. Det finnes en rekke forskjellige løsninger, noen enkle og til avanserte løsninger som støtter interaktivitet, og sanntidsvisning av data som nyheter, ...

Digitalt bilde

Et digitalt bilde er et bilde som er framstilt fra et sett datamaskinlesbare tallverdier, det vil si som en digital bildefil. Digitale bilder kan både være bilder som er framstilt ved hjelp av dataelektronikk, for eksempel datagrafikk og digitalt ...

Droste-effekten

Droste-effekten, også kalt drosteeffekt og rekursivt bilde, er et bilde som inneholder en mindre versjon av seg selv der det er naturlig i bildet. Det lille bildet inneholder på samme måte et enda mindre bilde av seg selv på tilsvarende samme ste ...

Fane

Fane er et spesielt forseggjort, gjerne rikt dekorert tøystykke som er permanent festet til en stang og forekommer i ett, unikt eksemplar. Det brukes som tegn for et statsoverhode, en militæravdeling, et laug, en forening, fagforeninger, et musik ...

FECO Norway

FECO Norway er den norske avdelingen av FECO International, internasjonal nettverksorganisasjon for avistegnere, tegneserieskapere og illustratører som jobber redaksjonelt, etablert i 1985. FECO Norway ble opprettet i 2009 som en samlende forenin ...

Filmindustri

Filmindustri er den industrien som sysselsetter seg med produksjon og distribuering av film. Industrien tar seg av utvikling, produksjon, markedsføring, og distribusjon av filmer. Industrien er delt opp i forskjellige institusjoner eller bedrifte ...

Fotojournalistikk

Fotojournalistikk er en type visuell journalistikk hvor man rapporterer fra virkeligheten eller portretterer mennesker gjennom fotografi eller levende bilder. Fotojournalistikk skiller seg fra andre typer fotografi gjennom strenge etiske retnings ...

Fotomanipulasjon

Fotomanipulasjon er å forandre et originalfoto slik at det får et nytt innhold og betydning, men ofte ikke mer enn at man kan gjenkjenne en del av utgangsbildet. Fotomanipulasjon kan i tillegg bety å sette sammen flere fotografier til en ny kompo ...

Fotomontasje

Fotomontasje er et bilde som er bygd opp av flere fotografier eller deler av fotografier. Teknikken ble særlig tatt i bruk på 1920-tallet, blant annet til politiske plakater med talende motiver og effektfulle komposisjoner. Begrepet tilsvarer det ...

Fredrik Stabel & AvisTegnernes Hus

Avistegnernes hus, Nasjonalt senter for tegning og ytringsfrihet, tidligere kalt Fredrik Stabel & AvisTegnernes Hus, er et kunstgalleri i Drøbak som særlig stiller ut avistegninger, tegneserier og illustrasjonskunst. Avistegnernes hus ble opprett ...

Glansbilde

Glansbilder, ofte bare kalt glans, er trykte fargebilder på blankt papir med eller uten glitter. Motivene varierer stort, men har tradisjonelt vært idylliske, idealiserte og beregnet for barn. Glansbildene kan for eksempel vise blomster, dyr, små ...

Google Doodle

Google Doodle er en midlertidig endring av Googles logo. En doodle lages gjerne for å markere et jubileum eller en begivenhet. Den gjelder ofte for alle Googles språkversjoner, men kan også være knyttet til bare én språkversjon, ett domene. Googl ...

Grafill

Grafill – norsk organisasjon for visuell kommunikasjon er en interesseorganisasjon for alle som arbeider eller utdanner seg innen visuell kommunikasjon. Grafill samler 1300 profesjonelle fagutøvere og studenter innen områdene grafisk design, illu ...

Grafisk semiologi

Grafisk semiologi er en metode som gjør bruk av visuelle variabler i tre persepsjonsnivåer. Semiologi brukes innen språkvitenskapen om læren om tegn. Med grafikk mener vi i denne sammenheng et system med regler og redskaper for bildeframstilling ...

Grytting AS

Grytting AS er ei trykkeri- og kommunikasjonsbedrift på Orkanger i Orkdal kommune. Den ble etablert av Kåre Grytting i 1926. Grytting har et arktrykkeri som har alle typer trykksaker i sin portefølje. Selskapet tilbyr også web-tjenester og formid ...

HTPC

HTPC er en PC som er beregnet for bruk til visning av film eller fjernsyn. Dette er ikke en spesifikasjon som stiller krav til maskinvare eller programvare, men en betegnelse på en PC hvis hovedoppgave er å spille av media.

Ikonografi

Ikonografi er et kunsthistorisk begrep som undersøker ideene og motivenes innhold i et kunstverk, og som således studerer identifikasjon, beskrivelse og fortolkning av bilders innhold. Begrepet ikonografi betyr bokstavelig "skrive med bilder" og ...

Ikonologi

Ikonologi er et kunsthistorisk begrep som ble fremmet på 1920- og 1930-tallet av hovedsakelig Erwin Panofsky som selv definerer begrepet til å være "den gren av kunsthistorien som beskjefter seg med kunstverkets innhold eller mening i motsetninge ...

Illustrasjon

En illustrasjon er et bilde som skal visualisere eller anskueliggjøre et budskap eller en idé. Vanligvis vil det si en tegning eller et fotografi som skal forklare, pynte eller tolke et tekstinnhold. Illustrasjoner er viktige virkemidler i visuel ...

Illustratør

En illustratør er en person, ofte en tegner, som lager illustrasjoner, det vil si bilder med et klart formål eller budskap, for eksempel til en tekst.

Internasjonale maritime signalflagg

Internasjonale maritime signalflagg er betegnelsen på bestemte flagg som benyttes maritimt, dels for å angi bestemte bokstaver og dels for å angi en bestemt kode ved heising av et enkelt flagg. De internasjonale maritime signalflagg er en del av ...

Kanonmormor

Kanonmormor er en dansk tegneserie i stripeformat, tegnet og skrevet av Werner Wejp-Olsen. Den går som fast serie i lokalavisen Oppland Arbeiderblad, og har gått i den danske avisen Ekstrabladet siden seriens fødsel. Dette har Olsen selv sagt om ...

Kognitivisme

Kognitivisme er en oppfatning av at man forstår bilder på grunnlag av våre medfødte synsevner i motsetning til semiologien som tror bilder er bygget opp av kulturelt betingede tegn.

Korrekturlesing

Korrekturlesing betegner tradisjonelt det å kontrollese en tekst underveis i prosessen fra satsklar til trykklar. En førstekorrektur er den første versjonen av et manus etter at det er ferdig typografert på et avtrykk på papir, i noen sammenhenge ...

Korrekturtegn

Korrekturtegn er standardiserte tegn for rettelser i et korrekturavtrykk. EUs publikasjonskontor har anbefalt et sett av korrekturtegn. Korrekturtegn er i Norge standardisert etter NS 899:1956. Alle feil som skal rettes, og forandringer som skal ...

Lysbilde

Lysbilde er et bilde avsatt på fotografisk film eller annet transparent materale. Lysbilder vises frem ved å sende lys igjennom filmen i en fremviser, som via optikk projiserer bildet på et lerret eller annen flate. Lysbildet kan også sees i en l ...

Norgesmesterskapet i fotofikling

Norgesmesterskapet i fotofikling ble arrangert første gang i 2006. NRK introduserte i februar dette året en årlig åpen konkurranse via sin internettside Alltid Moro der internettbrukere ble oppfordret til å fikle, det vil si digitalt fotomanipule ...

Norske Reklamefotografer

Norske Reklamefotografer er en landsdekkende ideell forening med rundt 100 medlemmer. Foreningen er en faglig og sosial møteplass for fotografer som primært arbeider innenfor reklamefoto. I sitt politiske arbeid fokuserer organisasjonen på opphav ...

Nyhet

En nyhet er informasjon om en aktuell hendelse. Nyheter formidles til mennesker av journalister gjennom massemedier som aviser, TV, magasiner, ukeblader, internett, tekst-TV, radio eller annet.

Onezero

Onezero var et norsk designbyrå stiftet i 2001 av Kristian Grønevet. I januar 2017 ble selskapet kjøpt opp av R8 Group. Selskapet heter i dag R8 Edge.