ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 192

Bilaterier

Bilaterier eller tosidig symmetriske dyr er kjennetegnet ved en tosidig symmetrisk kropp. Den store majoriteten av dyr hører til i denne gruppen, inkludert oss selv. Kroppen hos bilaterier har en distinkt for- og bakende, slik at det bare er et e ...

Bukhårsdyr

Bukhårsdyr er en gruppe av små, virvelløse dyr som holder til i vann. Man kjenner til omkring 400 arter. Navnet Gastrotricha kommer av de greske ordene γαστήρ, "mage" and τρίξ, "hår". Bukhårsdyrene er som regel under en millimeter lange og foreko ...

Cycliophora

Cycliophora eller ringbærere er siste rekke av dyr som har blitt beskrevet. Til nå kjenner man bare tre arter som lever på munndelene til ulike hummerarter, deriblant sjøkreps. Ringbærere har en krans av små flimmerhår som brukes for å tilegne se ...

Cycloneuralia

Cycloneuralia er en gruppe med dyr som omfatter rekkene korsettdyr, kinorhyncher, priapulider, taglormer og rundormer. De er en av to grupper av Ecdysozoa, en gruppe virvelløse dyr som kjennetegnes ved at de skifter ham. I motsetting til de øvrig ...

Deuterostomier

Deuterostomier er, ved siden av protostomier, en av de store gruppene som de tosidig symmetriske dyrene kan inndeles i. Fem prosent av alle kjente dyrearter, deriblant virveldyrene, hører til deuterostomiene.

Echiurider

Echiurider eller echiurer er en gruppe av sjølevende, virvelløse dyr, på tross av manglende segmentering. De er en av tre gruppe som på norsk har blitt kalt pølseormer. Echiurene er en forholdsvis liten gruppe, det er ikke kjent mer enn omkring c ...

Endoterme dyr

Endoterme dyr er dyr som regulerer kroppstemperaturen ved hjelp av varme produsert i egen kropp. Alle fugler og pattedyr er endoterme. Det motsatte er ektoterme dyr, som er avhengig av varme utenfra for å regulere kroppstemperaturen.

Entoprocter

Entoprokter eller kamptozoer er en gruppe av virvelløse, sjølevende filterspisere. De lever fastsittende på sjøbunnen. Entoprokter mangler helt en sekundær kroppshule og er små dyr, fra 0.1 til 7 millimeter. Voksene individer har fasong som et vi ...

Fjærgjellehemikordater

Fjærgjellehemikordater er en liten gruppe bestående av fastsittende marine dyr som livnærer seg som filterspisere. Enkeltdyrene er veldig små, men danner kolonier som kan bli opptil 30 cm store. Koloniene består av rør som er laget av kollagen. D ...

Fluktdyr

Fluktdyr er dyr som har et medfødt instinkt som forteller dem at de må flykte fra farer for å overleve. Fluktdyr er typisk svært lettskremte. Flukt er en viktig forsvarsstrategi for at dyra skal kunne formere seg og overleve inn i framtiden. Typi ...

Frugivor

Frugivor, frukteter eller fruktspiser er en benevnelse som beskriver hvilken type ernæring en art har preferanse til. Frugivore organismer eter i hovedsak frukt, men ikke nødvendigvis kun frukt. Frukt er nemlig svært proteinfattig føde, som ikke ...

Gangart

Gangart er dyrs forskjellige måter gå eller løpe på. En skiller for eksempel mellom passgang og diagonalgang. Ordet gangart brukes særlig om hester og hvordan de beveger seg. Menneskets viktigste gangarter er gå og å løpe.

Gastrolitt

Gastrolitt er steiner som befinner seg i magesekken eller andre steder i fordøyelsessystemet til et dyr. Magestein blir ofte benyttet av f.eks. krokodiller og fugler for å knuse maten i magesekken. Det er også vist gjennom funn av fossiler at din ...

Gnathostomulider

Gnathostomulider er en gruppe av virvelløse, marklignende dyr som lever i vann. Omkring åtti arter er kjent. Disse organismene har en langstrakt ormeaktig kropp. De har flimmerhår som kan slå både bakover og forover. Tarmen ender blindt. De er he ...

Hemikordater

Hemikordater er en rekke av dyr som omfatter omkring 100 nåværende arter. Fem arter er kjent fra Norge, men Artsdatabanken antar at det egentlig er 13 arter. Alle hemikordater er marine. Gruppen omfatter to klasser, krageormer Enteropneusta og fj ...

Hesteskomark

Hesteskomark eller foronider er en gruppe av virvelløse filterspisende sjødyr. Bare et tjuetalls arter er påvist, og både inndelingen av dem og det faktiske artsantallet er usikkert. Hesteskomark lever på sjøbunnen i grunt vann, der flere individ ...

Hjuldyr

Hjuldyr er en gruppe mikroskopiske dyr. Navnet kommer av det såkalte hjulorganet som vifter føde inn i munnen, og som brukes til forflytning. Disse små organismene blir sjelden større enn en millimeter, og lever av døde og levende planter, bakter ...

Huntingdon Life Sciences

Huntingdon Life Sciences er et privat selskap som utfører dyreforsøk på oppdrag for kommersielle og statlige oppdragsgivere. Selskapet ble dannet i 1952. HLS har avdelinger i Europa, USA og Japan. Med sine 17 000 ansatte er selskapet det største ...

Ikter

Ikter er to grupper innen flatormer, Trematoda og Monogenea. Iktene kjennetegnes bl. a. ved at de har sugeskåler. Noen ikter, som gruppen Schistosoma, omfatter noen farlige sykdomsfremkallende arter. Mer informasjon om ikter og svømmekløe finnes på

Insekteter

OBS! Denne artikkelen handler om arter som eter insekter, ikke om ordenen av insektetere Eulipotyphla. En insekteter er en kjøtteter som hovedsakelig ernærer seg av insekter og lignende små dyr, typisk for å dekke sitt daglige behov for næring, o ...

Kammaneter

Kammaneter eller ribbemaneter er en dyrerekke som utelukkende lever i havet, der de fleste artene driver rundt som plankton. De kan ligne på nesledyr, men skiller seg fra dem ved de åtte rekkene med flimmerhår, som kammanetene bruker til å svømme ...

Kjøtteter

Se også: Rovpattedyr Carnivora, en gruppe pattedyr. Kjøttetere er både sekundærkonsumenter og tertiærkonsumenter i næringskjeden. Begrepet brukes til å beskrive dyr som i all hovedsak ernærer seg på kjøtt, i motsetning til såkalte altetere og pla ...

Krageormer

Enteropneuster er noen marine, ormelignende dyr som hører til gruppen hemikordater. Enteropneuster har en tredelt kropp som består av en hodelapp eller "snabel", et kort midtstykke og en lang bakkropp. Larvene deres minner om pigghudenes larvefor ...

Krassere

Krassere er en gruppe av virvelløse, marklignende dyr som er parasitter. Man kjenner til omkring 1100 arter. De er vanligst i tropene. De har en langstrakt og tykk kropp. De mangler tarmkanal og tar opp næring på hele kroppens overflate. Foran ha ...

Kryptider

Kryptider er en vitenskapelig betegnelse som beskriver arter som ikke er bekreftet av vitenskapen. Kryptider kan således også være fabeldyr, som ikke kan utelukkes å enten eksistere eller ha eksistert, eller dyr man ikke visste eksisterte. Det er ...

Mosdyr

Mosdyr er en rekke av små vannlevende, fastsittende dyr. Enkeltdyrene er vanligvis under 1 mm store, men de lever i kolonier som kan bli mange centimeter store. Dyrenes bakkropp danner et eskeformet skall, som hele dyret kan trekke seg tilbake i. ...

Myxozoer

‎ Myxozoer Myxozoa er en klasse innen rekken nesledyr Cnidaria. Den består av to underklasser, Myxosporea og Malacosporea. Myxosporea er små, vanligvis mellom 10 og 20 μm. Malacosporea er noe større, opptil 2 mm.

Nyttedyr

Nyttedyr er et begrep som beskriver dyr som er til nytte for andre arter, i motsetning til skadedyr. Nyttedyr kan være husdyr, kjæledyr, rovdyr, fugler, insekter, krypdyr, fisk osv. En variert og rik nyttedyrfauna er viktig i økologisk sammenheng ...

Panarthropoda

Panarthropoda er en foreslått gruppe med dyr om omfatter alle de hamskiftende dyrene som har segmentert kropp. Dette omfatter leddyrene og deres nærmeste slektninger, fløyelsdyrene og bjørnedyrene. De øvrige ecdysozoene har en enkel, usegmentert ...

Pilormer

Pilormer er ei rekke av små, ormeliknende dyr. Pilormene består av ca. 100 kjente arter som alle lever i saltvann. Lengden varierer fra 2 mm til om lag 10 cm. De har ikke organer for bevegelse, og regnes derfor som plankton. Pilormene er kjøttete ...

Placozoer

Placozoer er en gruppe av enkle, havlevende dyr som deles inn i bare én eller to arter. Den mest kjente arten, Trichoplax adhaerens, er et lite, primitivt dyr som forekommer i marine bunnsubstrat over hele verden. Placoszoer er ekstremt primitive ...

Planteetere

For en plantebasert diet blant mennesker se, vegetarianisme. Planteetere eller plantespisere er primærkonsumenter i næringskjeden. Begrepet benyttes til å beskrive dyr som i all hovedsak ernærer seg på levende plantemateriale, i motsetning til så ...

Protostomier

Protostomier er en av de store gruppene som dyrene kan inndeles i. 95 % av alle kjente dyrearter hører til protostomiene, deriblant bløtdyr, flatormer, leddormer og leddyr. Det som har gitt navn til gruppen, er at urmunnen larvens munn – ulikt de ...

Saltmangel

Saltmangel er en tilstand der kroppen har mangel på natriumklorid. Mangel på natriumklorid er uvanlig hos mennesker, men det kan oppstå blant husdyr. Et tegn på saltmangel er ofte at et dyr slikker på blant annet metall og tre. Mangel på salt kan ...

Sekundær kroppshule

Sekundær kroppshule eller coelom er en åpning inne i kroppen der innvollene ligger. De mest primitive dyrene, slike som nesledyr og flatormer har ikke noen sekundær kroppshule. Maneter har ingen indre organer, men hos flatormene ligger tarmen inn ...

Sipunkulider

Sipunkulider eller snabelormer er en gruppe av sjølevende, virvelløse dyr. De har bløte kropper uten noen synlig form for segmentering. Tarmen danner en spiralsnodd slynge med endetarmsåpning på ryggsiden nær basis av forkroppen. Den fremste dele ...

Sirkusdyr

Med sirkusdyr mener man dyr som er temmet og dressert til å opptre på sirkus. Tradisjonelt har dette vært pattedyr som hester, hunder, katter, elefanter, løver, tigre, bjørner, primater, sjøløver og seler, men også eksotiske fugler, amfibier og k ...

Slimormer

Slimormer er en dyregruppe som ligner mark og som vanligvis fins i havet, skjønt det er noen arter som lever i ferskvann og til og med i fuktige miljøer på land. De varierer fra noen millimeter til flere meter. De største kan bli opptil 30 meter ...

Trekkdyr

Trekkdyr er fellesnavn for tamme dyr/ husdyr som brukes til å trekke landbruksredskaper eller lass. I Norge er hest mest vanlig, men også okser har vært brukt. Noen hunder har også trukket lette vogner. Alaska- og grønlandshunder brukes til slede ...

Veddeløpsbane

En veddeløpsbane er en arena hvor det foregår organisert veddeløp for dyr. Navnet totalisatorbane benyttes også, det ordet kommer opprinnelig fra en maskin totalisator som beregner tilbakebetaling til spillerne odds ut fra innsatsen på de enkelte ...

Virvelløse dyr

Virvelløse dyr eller invertebrater er et samlebegrep for alle dyr som mangler en ryggsøyle. De fleste virvelløse dyr er protostomier. Blant disse er bløtdyr, leddyr, leddormer og flatormer de dominerende gruppene. Ser man bort ifra de egenskapene ...

Evolusjon

Evolusjon betegner innen biologi endringen av arter og deres antall. Endringer av arter innebærer endringer i organismenes bygning, genetikk, økologi, atferd m.m. Endringer i antall arter innebærer at nye arter kan oppstå og at arter kan dø ut. E ...

Evolusjonær etikk

Evolusjonær etikk er en gren av etikken som prøver å forklare utbredelsen av moralske verdier i menneskelige samfunn på bakgrunn av vår arts evolusjonære forhistorie. Evolusjonsbiologisk og -psykologisk forskning har ført til erkjennelsen av at d ...

Handikapprinsippet

Handikapprinsippet er en hypotese fremlagt i 1975 av biologen Amotz Zahavi for å forklare hvordan evolusjonen kan føre til "ærlige" eller pålitelig kommunikasjon mellom dyr som har en åpenbar motivasjon for å bløffe eller lure hverandre. Handikap ...

Kjønnskonflikt

Kjønnskonflikt eller seksuell konflikt er en situasjon der hunner og hanner av en art har forskjellige mål, slik at paring og paringstid utløser en form for konkurranse mellom dem. I de fleste tilfeller vil seksuell seleksjon foregå mellom dyr av ...

Konkurranse (biologi)

Konkurranse er et samspill i naturen mellom individer fra like og ulike arter. Individene konkurrerer om ressurser som f. eks. sollys, næring og yngleplass. Konkurranse i naturen kan føre til utrydding av arter.

Replikator

En replikator er en enhet som kan lage en eller flere kopier av seg selv. En skiller mellom to typer replikatorer, direkte og indirekte: Indirekte replikatorer koder for, eller bidrar til å kode for, en enhet som kan lagre og kopiere replikatorer ...

Seksuell seleksjon

Seksuell seleksjon er en evolusjonsfaktor som i likhet med naturlig seleksjon fører til tilpasninger hos arter. Dette skjer ved at de individene som er best egnet til å tiltrekke seg kjønnspartnere, får mest paringer og/eller paringer med partner ...

Teleonomi

Teleonomi betegner den tilsynelatende målrettetheten av biologiske prosesser eller egenskaper. Begrepet ble foreslått av Colin Pittendrigh i 1958 som parallell til teleologi, som er ekte målrettethet. I biologien falt grunnlaget for teleologiske ...

Øykjempevekst

Øykjempevekst eller øygigantisme er et evolusjonært biologisk fenomen, som fører til at dyr som isoleres på øyer, eller begrenses av andre naturlige barrierer i et område over lang tid, øker dramatisk i størrelse, sammenlignet med sine uisolerte ...