ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 2

Nynorsk barnelitteraturpris

Nynorsk barnelitteraturpris, også kalt Noregs Mållags barnelitteraturpris, er en årlig litteraturpris som deles ut av Noregs Mållag for framifrå arbeid innan nynorsk barnelitteratur. Prisen ble første gong delt ut i 1968. Prisen var på 15 000 kro ...

Nynorsk litteraturpris

Nynorsk litteraturpris blir delt ut årlig av Noregs Mållag, Det norske teatret og Det Norske Samlaget for den beste boka på nynorsk eller dialekt. Innholdet kan være i dikt-, novelle-, drama- eller romanform.

Nynorsk mediesenter

NRK Nynorsk mediesenter ble opprettet 2. september 2004 som en del av NRK Sogn og Fjordane i Førde. Senteret er et nasjonalt kurs og kompetansesenter for bruk av nynorsk i media. Blant årsakene til opprettelsen var å bidra til økt bruk av nynorsk ...

Nynorsk forum

Nynorsk forum er et forum for å samordne og diskutere felles aktivitet for organisasjoner som arbeider med eller for nynorsk. Nynorsk forum ble stiftet i januar 1997. I 2005 hadde forumet disse medlemmene: Nynorsk pressekontor Noregs Ungdomslag N ...

Maritime uttrykk

Maritime uttrykk er ord og vendinger med tilknytning til havet og sjøfart. I norsk er det en mengde slike ord. Lista under viser et lite utvalg av disse, og rommer både sjømannsuttrykk, fiskeriuttrykk og ord i tilknytning til arbeidsoperasjoner, ...

Ord

Et ord er en språklig enhet som oppfattes å ha en egenbetydning, og som i tale skilles fra omgivelsene ved at det har selvstendig trykk. I skrift skilles ord ofte med mellomrom. Begrepet ord kan i tillegg til betydningen "enkeltord", også brukes ...

Klin kokos

Klin kokos er et norsk slanguttrykk for å være noe mellom gal og dumdristig, og brukes for å beskrive en person som tar uvanlig store sjanser og utsetter seg selv for høy risiko. Handlingen vedkommende person utfører er utradisjonell, og vil norm ...

Fy

Fy er et norsk kraftuttrykk for avsky eller klandring. Det kan benyttes til banning, for eksempel: Fy faen! En brukt variant av ordet er føy, og ordet er nærbeslektede uttrykket "tvi" "tvi vøre" er i seg selv et banneformular. Dette utropet finne ...

Fra arilds tid

Fra arilds tid er et uttrykk som betyr "for svært lenge siden". Begrepet har omtrent samme betydning som fra uminnelige tider. Uttrykket har ingen sammenheng med mannsnavnet Arild, men er sammensatt av de norrøne ordene ár, "tidlig", og alda, gen ...

Ord og uttrykk i maskinering

Høvling Smiing Brotsjing, brukes til å lage hull med nøyaktig størrelse i metall. Brukes på hull som på forhånd er boret, rømmet eller dreid. To hovedkategorier: Maskinbrotsj og håndbrotsj. Fres, verktøy med roterende skjæreverktøy. Dreiestål, et ...

Særskriving

Særskriving vil si deling av flerleddede, faste uttrykk i enkeltord i skriftlig fremstilling på norsk. Å dele sammensatte ord i frittstående ord er en utbredt feil, men er ikke nødvendigvis feil i alle tilfeller. Det motsatte av særskriving kalle ...

Anagram

Anagram er et ord, navn eller et fast uttrykk som er blitt satt sammen ved å stokke rundt på bokstavene i et annet ord eller uttrykk. Ofte er dette humoristisk brukt ved at bokstavene i et personnavn blir stokket om slik at det både gir lydlikhet ...

Ok (ord)

OK, også skrevet okay, okei eller oki etter henholdsvis den engelskspråklige og fornorskede uttalen, er et norsk adverb og ubøyd adjektiv som er et uformelt uttrykk for samtykke, istemming eller erkjennelse. Ok brukes altså synonymt med ordene "e ...

Bjørnstjerne Bjørnson

Bjørnstjerne Martinius Bjørnson var en norsk dikter, samfunnsdebattant, redaktør, folketaler og teaterpersonlighet. Hans produksjon er meget omfattende med bondefortellinger, skuespill, poesi, romaner, artikler, taler og en enorm mengde brev. Som ...

Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen var en norsk polfarer, oppdager, diplomat og vitenskapsmann. Han fikk i 1922 Nobels fredspris etter sin store internasjonale innsats for flyktningene etter første verdenskrig.

Knud Knudsen

For andre ved samme eller liknende navn, se Knut Knutsen Knud Knudsen var norsklærer og språkforsker. Knudsen er kjent som arkitekten bak fornorskningen av det danske skriftspråket til det som nå heter bokmål og riksmål, og han kalles derfor ofte ...

Riksmål

Riksmål var inntil 1929 det offisielle navnet på det alminnelige norske skriftspråket til forskjell fra "landsmål". Bokmål er en videreføring av denne formen gjennom senere rettskrivningsreformer. Betegnelsen "riksmål" brukes i dag først og frems ...

Jens Bjørneboe

Jens Ingvald Bjørneboe var en norsk forfatter med stor produksjon og sterkt samfunnsengasjement. Han utfoldet seg i ulike sjangre: romaner, skuespill, lyrikk, essays og artikler. Han tok opp spørsmål om "ondskap, grusomhet, rettferdighet og menne ...

Arnulf Øverland

Samme år debuterte han som forfatter med lyrikksamlingen Den ensomme fest. Han ble sentral i det norske diktermiljøet i mellomkrigstiden, særlig i kretsen rundt det kommunistiske tidsskriftet Mot Dag. Han forlot sitt kommunistiske ståsted i løpet ...

Det Norske Akademi for Språk og Litteratur

Det Norske Akademi for Språk og Litteratur, vanligvis kalt Det Norske Akademi, er et norsk språklig-litterært vitenskapelig akademi. Akademiet ble grunnlagt i statens æresbolig Grotten i 1953 etter initiativ fra Francis Bull, C.J. Hambro, Sigurd ...

Riksmålsforbundet

Riksmålsforbundet er en norsk språkpolitisk organisasjon som særlig arbeider for å hevde riksmålets posisjon som offisielt skriftspråk og kulturspråk i Norge. Ifølge forbundet er riksmål "den moderne norske normalformen av det skriftspråk som er ...

Sigurd Hoel

Sigurd Hoel var en norsk forfatter og forlagskonsulent. Han debuterte med novellesamlingen Veien vi gaar i 1922. Gjennombruddet kom med Syndere i sommersol, som ble filmatisert i 1934 og i 2001.

Det Norske Akademis ordbok

Det Norske Akademis ordbok er et digitalt ordboksverk over norsk moderat bokmål og riksmål som består av 225 000 artikler eksemplifisert med 300 000 sitater. Det utgis av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur og Kunnskapsforlaget og ble lans ...

Knut Wigert

Knut Kirsebom Wigert var en norsk skuespiller, motstandsmann, riksmålsforkjemper og skipsreder. Han ble ansett som en av landets fremste tolkere av Ibsens og Shakespeares dramaer.

Johan Bernhard Hjort

For hans barnebarn ved samme navn, se Johan Bernhard Hjort 1951–2014 Johan Bernhard Hjort var en norsk høyesterettsadvokat, kjent som medgrunnlegger av Nasjonal Samling i 1933, senere for motstandsarbeid mot nazismen og arbeid for å hjelpe skandi ...

Runologi

Runologi ble først påbegynt av Johannes Bureus 1568–1652 som var interessert i lingvistikken til det götiska språket, det vil si norrønt språk. Han anså også runer som hellige og magiske. Runestudiene ble fortsatt av Olof Rudbeck d.e. 1630–1702 o ...

Nordisk arkeologi

Nordisk arkeologi er den delen av arkeologien som omfatter studier av Norden og Nord-Europa for øvrig i perioden frem til reformasjonen. Dette er et område som imidlertid ikke kan ses isolert, men må studeres i relasjon til kulturutviklingen i re ...

James E. Knirk

James Edward Knirk er en amerikansk-norsk runeforsker. Han er professor i runologi ved Runearkivet ved Universitetet i Oslo. Knirk vokste opp i USA, men har stort sett bodd i Norge siden 1974. Han studerte matematikk og tysk ved Michigan State Un ...

Michael Schulte

Michael Schultes forskningsinteresser innbefatter nordisk språkhistorie, runologi, skriftsystemer og ortografi, samt kognitiv grammatikk. Hans doktoravhandling har tittelen Grundfragen der Umlautphonemisierung og er utgitt som supplementbind 17 i ...

Lis Jacobsen

Elisabeth "Lis" Jacobsen var en dansk filolog. Lis Jacobsen var datter av nasjonalbankdirektør Marcus Rubin 1854–1923, og ble gift med filologen Jacob Peter Jacobsen 1869–1918. Hun tok lærereinneeksamen i 1903, og begynte deretter å studere nordi ...

Arkeologiåret 1952

Utgravninger i Jeriko begynner ledet av Kathleen Kenyon fortsetter til 1958. Alberto Ruz Lhuillier åpner graven i Kinich Janaab Pakal i Palenque. Store utgravninger begynner på gravfeltet fra vikingtiden på Lindholm Høje. Håkon Christie begynner ...

Sigurd Agrell

Sigurd Agrell var en svensk dikter, runolog og slavist. Agrell underviste i slaviske språk ved universitetet i Lund fra 1908 og ble professor i 1921. Han oversatte flere bøker, blant annet Ivan Bunins noveller og Tolstojs Anna Karenina. Ved siden ...

Sophus Bugge

Elseus Sophus Bugge var en norsk språkforsker og folklorist som særlig beskjeftiget seg med norrøne språk og norrøn litteratur, men også med runologi. Han var Norges første professor i sammenlignede indoeuropeisk språkvitenskap. I dag huskes han ...

Carl Ludvig von Schantz

Carl Ludvig von Schantz var en svensk arkeolog og embetsmann. Carl Ludvig von Schantz var sønn av Ludvig von Schantz og Christina Fineman og giftet seg første gang i 1715 med Hedvig Eleonora Törnhielm og andre gang i 1720 med Elias Brenners datte ...

Otto von Friesen

Otto von Friesen var en svensk språkforsker, runolog og professor i svensk språk ved Universitetet i Uppsala fra 1906 til 1935.

Bækkesteinen 2

Bækkesteinen 2 er en runestein, funnet i Bække i Danmark. Steinen ble funnet i 1858 liggende som baugstein i en skipssetning ved to gravhauger fra bronsealderen, Klebæk Høje, på en mark ved Bække ca. 1 km fra hovedveien. Det er ikke uvanlig at ru ...

Epigrafikk

Epigrafikk er læren om lesning og tolkning av innskrifter. Innskrifter er bokstaver eller tegn som er risset i hardt materiale som stein, metall, leire og lignende. Epigrafikk er en gren av arkeologien som arbeider med tolkningen av de innskrifte ...

Norsk Hydro

Norsk Hydro ASA er en norsk kraftprodusent, produsent av aluminium og aluminiumprodukter. Selskapet har 35 000 ansatte involvert i aktiviteter i mer enn 50 land på alle kontinenter. Den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet eide per 20 ...

Norsk kulturråd

Norsk kulturråd er en norsk statsinstitusjon underlagt Kulturdepartementet. Rådet har ti medlemmer, alle oppnevnt av regjeringen. Rådet forvalter Norsk kulturfond og fordeler etter søknad midler til kulturformål i henhold medlemmenes faglige og k ...

Norsk rødliste for arter

Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter som er vurdert å ha en risiko for å dø ut fra Norge. Alle land som er tilsluttet Verdens naturvernunion skal ha en slik liste, men innholdet vil kunne variere mye fra land til land. Artsdatabanke ...

Norsk Film

Norsk Film A/S var et norsk filmselskap som ble grunnlagt i 1932 av Norges kommunale kinoer. I 1974 gikk Staten inn som hovedaksjonær og sanerte selskapets gjeld. Selskapet ble avviklet i 2001. Norsk Filmstudio A/S var et av selskapets dattersels ...

Norsk Telegrambyrå

Norsk Telegrambyrå, NTB er Norges sentrale nyhetsbyrå. NTB har en dominerende posisjon på sitt område, og kan derfor lett oppfattes som en slags "offisiell" institusjon. Men NTB har alltid vært privat eid - først av enkeltpersoner, og fra 1918 so ...

Norsk kritikerlag

Norsk kritikerlag er en norsk medlemsorganisasjon for norske kritikere i aviser, kringkasting og lignende, og ivaretar medlemmenes faglige og økonomiske interesser. Laget skal fremme kritikkens kvalitet og uavhengighet. Norsk kritikerlag arranger ...

Norsk kunstnerleksikon

Norsk kunstnerleksikon er et vitenskapelig leksikon over bildende kunstnere, arkitekter og kunsthåndverkere i Norge. Leksikonet ble utgitt på papir av Universitetsforlaget, det redaksjonelle ansvaret hadde Nasjonalgalleriet med underavdeling hos ...

Norsk Jernbaneklubb

Norsk Jernbaneklubb er en ideell forening for jernbaneinteresserte i Norge. NJK driver blant annet museumsjernbanene Krøderbanen i Buskerud og Gamle Vossebanen i Hordaland. Foreningen restaurerer eldre jernbanemateriell og kjører også museumstog ...

Norsk Folkemuseum

Norsk Folkemuseum er et kulturhistorisk museum på Bygdøy i Oslo som viser hvordan folk har levd i Norge fra 1500-tallet og frem til i dag. Her presenteres dagliglivet i byene og på landet i et av Europas største friluftsmuseer. Museet har samling ...

Norsk Form

Norsk Form, Stiftelsen for design og arkitektur i Norge, var en nasjonal formidlings- og prosjektinstitusjon som skulle øke forståelsen for fagfeltene design, arkitektur, sted- og byutvikling og arbeide for kvalitet og nytenkning i utviklinga av ...

Norsk Salmebok (1985)

Norsk Salmebok, utgitt i 1985, var Den norske kirkes offisielle salmebok fra 1985 til 2013. Salmeboken ble godkjent ", til bruk i menigheter som gjør vedtak om det" ved kongelig resolusjon av 29. juni 1984. Salmeboken avløste Nynorsk Salmebok fra ...

Norsk entomologisk forening

Norsk entomologisk forening ble stiftet i 1904. Foreningens formål er å fremme interessen for og studiet av entomologien i Norge og å knytte kontakt mellom de interesserte. Foreningen er åpen for både amatører og fagfolk. Enhver som har interesse ...

Helse

Se Helse Ditmarsken for å lese om den tyske kommunen Helse er et kulturelt betinget begrep som varierer med kultur, oppfatninger og historie. Medisinsk er helse definert som organismens evne til å effektivt svare på stressfaktorer og effektivt re ...