ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 20

Sportsdrikk

Sportsdrikk er en type energidrikke som ofte drikkes til trening. Sportsdrikkene inneholder karbohydrater og elektrolytter og skal sørge for at væskebalansen i kroppen blir opprettholdt, og at kroppen får tilført ny energi under treningen. Daglig ...

Sportskanal

En sportskanal er en radio- eller fjernsynskanal som bare, eller i hovedsak, sender sportsrelaterte program. Slike programmer kan være sportsrelaterte nyheter og overføring av idrettsarrangement, men også dokumentarer om idretter, hendelser og pe ...

Sportsvasking

Sportsvasking er en betegnelse som brukes når en stat arrangerer, sponser eller tar eierskap til høyprofilerte sportsbegivenheter eller sportsorganisasjoner, i den hensikt å avlede oppmerksomheten fra forhold som den samme staten er under sterk k ...

Stoff på antidoping-byrået WADAs forbudsliste

Stoff på forbudslisten til antidoping-byrået WADA er mellom annet dopingmiddel og vanndrivende preparater og maskeringmidler. Forbudslisten til Verdenens Antidopingbyrå WADA, World Anti-Doping Agency blir også brukt av antidoping-byrået Antidopin ...

Styrkeløft

Styrkeløft er en idrett bestående av de tre øvelsene knebøy, benkpress og markløft. Antall kilo oppnådd i øvelsene summeres, og gir sammen med kroppsvekt grunnlaget for en kalkulert poengsum. International Powerlifting Federation ble etablert i 1 ...

Sudden death

Sudden death er en metode for å kåre vinneren i et mesterskap eller en turnering som ellers ville endt uavgjort. Ved uavgjort etter full tid forlenges konkurransen inntil en av deltagerne tar poeng og dermed vinner.

Supporter

En supporter er en person som støtter eller er tilhenger av et lag, en gruppe eller en person. Ordet supporter kommer fra det engelske ordet support som betyr "å støtte".

Talentspeider

En talentspeider er en person som leter etter talenter som kan videreutvikles innenfor sitt respektive område. Talentspeidere finner vi blant annet innen sang, musikk og idrett. En talentspeider er som regel engasjert av et plateselskap eller idr ...

Team Darfur

Team Darfur var en koalisjon av internasjonale idrettsutøvere som vil forsøke å øke bevisstheten om, samt få en slutt på, krisen i Darfur, Sudan. Organisasjonen hevdet å ha mer enn 360 utøvere på sin medlemsliste. Team Darfur hadde 72 utøvere i s ...

Timeout

Timeout er i idrettens verden en stopp i spillet. Med timeout refereres det vanligvis til at laget ber om en timeout en såkalt team timeout, fordi det er et lag som ber om en pause, så de kan snakke om taktikk eller treneren kan forsøke å inspire ...

Toppidrettsutøver

Toppidrettsutøver er en idrettsutøver som driver med toppidrett, med dette menes en utøver som presterer på et høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå. Definisjonen av "høyt nivå" er subjektiv og vil kunne variere fra person til person og mellom ...

Trener

For den am. komiserien 1989–97, se Coach TV-serie En trener er en person som veileder og tilrettelegger for andre personer i fysisk aktivitet, eller trening. Betegnelsen treningsleder nyttes også for personer med tilsvarende oppgave. Den noe vide ...

Tricking

Tricking, eller triksing, er en treningsdisiplin som kombinerer spark fra kampsport med saltoer og andre elementer fra turn og dansebevegelser fra breakdance. Tricking er en relativt ny sport som er en blanding av hovedsakelig kampsport og turn. ...

Tur

Tur brukes ofte synonymt med reise, men en tur tar kortere tid og krever mindre planlegging. Ordet er en forkortning av turisme som er en planlagt reise med overnatning. Det franske ordet tour betyr rundreise eller runde, det vil si at turen ende ...

Turnering

Turnering er en organisert konkurranse benyttet for amatører og profesjonelle. I middelalderen ble det holdt turneringer med riddere til hest i fullt krigsutstyr, og fra 1200-tallet dekorert med våpenmerker på skjold, hestedekken, lansefane, skul ...

Vant (sport)

I maritim terminologi har ordet "vant" en annen betydning: se vant Et vant er i sportsammenheng et rekkverk. Vantet skiller banen fra tribunen i blant annet ishockey og innebandy og er laget for å beskytte både spillere og tilskuere fra hverandre ...

Varpa

Varpa er et spill eller en sport med antatt opprinnelse fra Gotland, der spillet i dag er mest utbredt. Sporten varpa er med i det svenske Riksidrottsförbundet. Varpa ligner på boule, men i stedet for en kule benyttes flate stener som kalles for ...

Arbeidersanger

Arbeidersanger er en moderne form for folkeviser med utgangspunkt i arbeiderklassens leve- og arbeidsvilkår. Arbeidersangene oppsto med framveksten av en egen arbeiderklasse etter den industrielle revolusjon som et ledd i en eldre tradisjon med r ...

Blå plakett

En blå plakett er et skilt som settes på et bygning eller et offentlig sted for å fortelle om en kjent person eller hendelse som fant sted der. Ordningen stammer fra England, og er senere tatt i bruk i flere land, blant annet Norge. Enkelte stede ...

Dannelsesreisen

Dannelsesreisen, også kalt The Grand Tour og Bildungsreise har til formål å utvikle personligheten ved å gi den reisende innsikt i og forståelse av andre kulturer. Opprinnelig var slike reiser en del av den europeiske overklassens utdannelse og s ...

Design

Design er et internasjonalt begrep som både betegner skaperprosessen av en gjenstand eller et produkt med tanke på formgiving og funksjon, og selve resultatet av denne prosessen. Betegnelsen brukes ofte innen håndverk, industri og kunstindustri, ...

Diorama

Et diorama er en detaljert og tredimensjonal fremstilling av en scene. Ordet kommer av det greske dia, som betyr "gjennom", og horama, som betyr "syn". Et diorama er et bilde fremvist på en slik måte at tilskueren kan få inntrykk av å være en del ...

Diskografi

Diskografi er en systematisk, ofte kronologisk sammenstilling av plateinnspillinger. En diskografi kan eksempelvis omfatte innspillinger av en bestemt artist, innen en bestemt musikalsk sjanger, et bestemt plateselskap eller en bestemt platetype. ...

Etikette

Etikette henviser til regler for skikk og bruk i selskapslivet, særlig ved hoffet og i diplomatiet. I bredere forstand betegner etikette et sett av regler som influerer forventninger for sosial oppførsel, i samråd med gjeldende konvensjonelle nor ...

Etnografisk degradering

Etnografisk degradering betegner innen antropologi at det at en kultur ikke blir regnet som "eksotisk" eller "opprinnelig" nok for å bli viet oppmerksomhet. Uttrykket er skapt av Clifford Geertz. Dersom for eksempel en norsk-amerikaner kommer til ...

Fant

For den norske spillefilmen fra 1937, se Fant film Fant er den tradisjonelle betegnelsen på folk som ikke var bofaste i det gamle bondesamfunnet. I Norge kunne fantebegrepet i visse områder brukes videre og romme alle som ikke var fra bygda eller ...

Festival

En festival er en anledning for festlighet eller feiringer, spesielt en dag eller en tid av religiøs betydning som skjer ved faste tidsrom eller ved visse mellomrom. I moderne tid er festival ikke forbeholdt religiøse høytidsdager, men kan være e ...

Finkultur

Finkultur er et uttrykk sammensatt av ordene fin og kultur. Begrepet benyttes til å beskrive kulturformer som ikke appellerer til folk flest, eksempelvis opera, ballett og klassisk musikk med mer. Finkulturen har tradisjonelt blitt regnet som en ...

Formidlingssenter

Et formidlingssenter er en institusjon for effektiv spredning av kunnskap om vår felles natur- eller kulturarv. Formidlingssenter er besøkssenter som fortolker kunnskapen tilknyttet historiske steder, monument, eller naturfenomen. Et formidlingss ...

Fortelling

En fortelling er en litterær og folkloristisk typebetegnelse på en kommunikasjonsform som har eksistert like lenge som mennesket og språket selv. Som overordnet begrep dekker fortellingen alle former for episke uttrykk, fra det lange heltediktet, ...

Gatebil

Gatebil er en betegnelse som vanligvis benyttes på en bil som er modifisert etter eierens smak, men fortsatt godkjent for bruk på offentlig vei. Modifikasjonene kan være mer eller mindre omfattende og gjelde motor, understell, eksteriør, interiør ...

Gave

Gave er noe, særlig gjenstander eller tjenester, som en gir eller får uten gjenytelser eller betaling. I vestlige land og i den kristne kulturkrets er julegavene det vanligste eksemplet på skikken å gi gaver. Å gi gaver finnes innen mange kulture ...

GLAM (kultur)

GLAM er et engelskbasert akronym for "Galleries, Libraries, Archives, Museums" - gallerier, biblioteker, arkiver og museer. I Norge betyr det oftest offentlige institusjoner, eller institusjoner som er finansiert med offentlige midler. Felles for ...

Glokalisering

Glokalisering er et teleskopord sammensatt av glo balisering og lo kalisering. Begrepet uttrykker at globalisering ikke er en enveisprosess og ikke fungerer så ensrettende som en kan få intrykk av. Glokalisering spiller på hvordan kulturell, økon ...

Hieronymusdagen

Hieronymusdagen er navnet på et årlig én-dags arrangement ved Universitetet i Agder, arrangert av Institutt for oversetting og fagspråk. Hieronymusdagen er blitt arrangert hvert år siden 2000. Instituttet velger et tema for dagen, og inviterer fo ...

Hipster

En hipster er en person som ikke ønsker å være lik alle andre, de ser bort i fra motebildet og lar seg ikke påvirke. Fra 1990-tallet betegner det særlig en ungdom som følger en stil og en subkultur preget av en forsiktig protest på det materialis ...

Kulturhistorie

Kulturhistorie er tradisjonelt betegnelsen på en disiplin innen historiefaget, som beskjeftiger seg med den menneskelige kulturs historie. Dette kan være dagligdags praksis så vel som finkultur, håndverk, kunst, arkitektur, religiøse og andre ånd ...

Hprints

Hprints er et åpent elektronisk arkiv for nordisk, humanistisk vitenskap, hvor forfattere kan deponere sine akademiske dokumenter. hprint ble etablert i 2007 av Nordbib og består av følgende konsortium: Universitetsbiblioteket i Oslo Det humanist ...

Høykultur

Høykultur er i historievitenskapen et tidligere samfunnsystem av høyt utviklet karakter. Den innebærer ofte innføringen av tekniske redskap til jordbruk og krigføring. Hvilke kulturer som skal karakteriseres som høykulturer er ofte omstridt.

Immateriell kultur

Immateriell kultur, eller ikke-materiell kultur, er en fellesbetegnelse for åndelige kulturytringer, så som folkediktning, språk, utøvende scenekunst, sosiale skikker, ritualer, samt kunnskaper og ferdigheter knyttet til tradisjonelt håndverk. Im ...

Industriell design

Industriell design eller industridesign er en spesialisert form for design, som innebærer utvikling, planlegging og formgivning av industrielt framstilte produkter. Det er ulike retninger innen industridesign. Denne formen for design kan ses på s ...

Industrimuseum

Industrimuseer og industriarbeidermuseer er en type museum som dokumenterer industrihistorien og industriarbeidernes historie. Noen av disse museene har røtter i eldre bedriftsmuseer eller spesialmuseer, men de fleste oppsto i 1970- og 1980-årene ...

Kannibalisme

Kannibalisme er predasjon på egen art; altså å jakte på, drepe og spise medlemmer av ens egen art. Begrepet brukes særlig når mennesker spiser andre mennesker, også kalt antropofagi. Uttrykket kannibalisme er historisk knyttet til mennesker, mer ...

Kanon (kultur)

Kanon kommer fra gresk språk og betyr "rettesnor", "forbilde", "regel". I moderne betydning er det en samling av verk innen litteratur, billedkunst eller film. Verkene som er samlet i kanon, regnes for å være best og viktigst utfra nærmere angitt ...

Kino

Kino er et lokale for filmframvisning. Som oftest er det et inngangsparti med en billettluke, et maskinrom med kinomaskiner og en sal med et lerret og sitteplasser for publikum. I 2004 var det 245 kinoer i Norge, hvorav 161 ble drevet av kommuner ...

Kirkebakken (Møtested ved kirken)

Kirkebakken har i flere hundre år vært en sentral samlingsplass, både i religiøse, offentlig og private sammenheng. Betydningen av kirkebakken er i dagens samfunn en helt annen enn i tidligere tider, da den både symboliserte kirkens og kongens næ ...

Klassiker

Klassiker er et begrep som enten refererer til et kunstverk av en viss alder som er banebrytende og verd å huske, eller en framstående forfatter eller kunstner som har skapt verker av varig verdi. I overført betydning kan ordet klassisk også beny ...

Klassisk

Klassisk er en betegnelse for noe som tilhører den greske eller romerske antikken eller sprer lys over dette, eller som søker sine forbilder i antikken, særlig den gresk-romerske oldtidens kultur, språk og litteratur. I kunsthistorien betegner or ...

Klunkeflaske

Klunkeflaske eller klukkeflaske er en flaske som er snevret inn slik at den ligner på et timeglass. Over- og underdelen er forbundet med 5 tynne rør. Klunkeflaska ble gjerne brukt til servering av brennevin. Når en skjenket måtte luften i flasken ...

Kreolisering

Kreolisering er et begrep innen lingvistikk og sosialantropologien for å beskrive blandingskultur. Begrepet er opprinnelig lånt fra lingvistikken. I lingvistikk refererer begrepet hvordan et blandingsspråk utviklet for å kommunisere på tvers av s ...