ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 22

David F. Houston

David Franklin Houston var en amerikansk statsviter, forretningsmann og demokratisk politiker, kjent som landets 5. jordbruksminister og senere landets 48. finansminister under president Woodrow Wilson i perioden mellom 1913 til 1921.

Arnt Stefansen

Arnt Halvard Stefansen er en norsk journalist og forfatter. Han har arbeidet i NRK siden 1982, hovedsakelig som utenriksmedarbeider. Han har blant annet vært korrespondent i Berlin 1991–1995, og i Brussel 1998–2002. I perioden 2002-2005 fungerte ...

Tom Christensen

For ishockeyspilleren se: Tom Christensen ishockeyspiller Tom Christensen er en norsk statsviter og professor ved Universitetet i Oslo. Christensen er utdannet mag. art. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han avla i 1983 dr. philos graden ...

Scott Gates

Scott Gates er en amerikansk statsviter. Fra 2003 til 2012 var han direktør for Centre for the Study of Civil War, et senter for fremragende forskning ved Institutt for fredsforskning. Scott Gates er siden 2002 også professor i statsvitenskap ved ...

Columbia University Press

Columbia University Press er et forlag som ble grunnlagt i 1893. Den har sitt hovedkvarter i New York, og er tilknyttet Columbia University. Den er siden 2014 ledet av Jennifer Crewe og utgir bøker innenfor humaniora og vitenskaper, deriblant på ...

Tora Skodvin

Tora Skodvin er en norsk statsviter og professor ved Universitetet i Oslo. Skodvin er Dr. polit. i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo fra 1999 og Cand. polit. i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo fra 1991. Hun forsker på internasjonal K ...

Apostolisk administrasjon

En apostolisk administrasjon er en organisasjonsstruktur i Den katolske kirke. Den brukes i områder der befolkningsgrunnlaget og andelen av katolikker ikke tilsier opprettelsen av et bispedømme. Dens overhyrde er en apostolisk administrator. For ...

Den apostoliske administrasjon Atyrau

Den apostoliske administrasjon Atyrau er en katolsk apostolisk administrasjon med sete i Atyrau i Kasakhstan. Det ble opprettet 7. juli 1999, ved deling av kirkedistriktet Karaganda.

Hu–Wen-administrasjonen

Hu-Wen-administrasjonen, eller Den nye Hu-Wen-administrasjonen er tilnavnet til det kinesiske lederskap som etterfulgte Jiang Zemin, Li Peng og Zhu Rongji i 2003. Navnet er avledet av de to toppledernes slektsnavn, derav Hu-Wen Det siktes til led ...

Xi–Li-administrasjonen

Xi-Li-administrasjonen er tilnavnet til det kinesiske lederskap som etterfulgte Hu Jintao og Wen Jiabao i 2013. Navnet er avledet av de to toppledernes slektsnavn, derav Xi-Li. Det siktes til lederskapet under det kinesiske kommunistiske partis g ...

Den albanske gresk-katolske kirke

Den albanske gresk-katolske kirke er én av den katolske kirkens 23 særkirker. Kirken følger den bysantinske ritus og bruker gresk og albansk som liturgisk språk, men anerkjenner paven som religiøst overhode. Den albanske gresk-katolske kirke har ...

Fylke

Et fylke er et undernasjonalt, regionalt, geografisk område som igjen er inndelt i kommuner, og som også har egen administrasjon. På folkemunne brukes ordet både om fylket som et geografisk område og fylkeskommunen som er navnet på det norske for ...

ISO 3166-2:TH

ISO 3166-2:TH er Thailands del av ISO 3166-2, som er del av ISO 3166-standarden utgitt av International Orginazation for Standardization, som definerer koder for navna til hovedinndelingene av alle land med kode i ISO 3166-1. For Thailand er det ...

Barne- og ungdomsskole

Barne- og ungdomsskole er i Norge betegnelsen på skoler som underviser fra 1. til 10. trinn, dvs. kombinert barneskole og ungdomsskole også kalt kombinerte skoler. 1. til 10. trinn utgjør hele den obligatoriske grunnskoleutdanningen i Norge. Barn ...

Militæradministrasjonen i Belgia og Nord-Frankrike

Militæradministrasjonen i Belgia og Nord-Frankrike var en militærforvaltning etablert av Nazi-Tyskland for å administrere det okkuperte Belgia og de franske departementene Nord og Pas-de-Calais under andre verdenskrig. Administrasjonen var også a ...

Honeywall CDROM

Honeywall CDROM er en tidligere Linuxdistribusjon fra USA som var basert på Fedora og CentOS. Distribusjonen var spesialisert på trusler over internett og analyse av innhentede data. Den hadde et GUI-basert grensesnitt for konfigurasjon, administ ...

Shark Linux

Shark Linux er en tidligere Linuxdistribusjon fra USA som var basert på Gentoo. Distribusjonen hadde som mål å tilby stabilitet, lett administrasjon med bl.a. 64-biter AMD Opteron og Athlon 64 mikroprosessorer. Distribusjonen benyttet skrivebords ...

Skåne län

Skåne län ble dannet i 1997 ved at de to skånske länene Malmöhus län og Kristianstads län ble slått sammen til en enhet. Inntil foreningen var det dårlige offentlige kommunikasjoner mellom landskapets to deler. En av regionens første oppgaver var ...

Ingrid Erøy Fagervik

Ingrid Erøy Fagervik er en norsk journalist, redaktør og gründer. Hun er utdannet ved Universitetet i Bergen: administrasjons- og organisasjonsvitenskap og fjernsynsproduksjon. Har tidligere jobbet som nyhetsanker i TVNorge 2001–2008, og i lokal- ...

Universitetet i Utrecht

Universitetet i Utrecht er et universitet i Utrecht, Nederland. Det er et av de eldste universitetene i Nederland og et av de største i Europa. Academic Ranking of World Universities rangerte det i 2008 som det 9. beste i Europa og det 47. beste ...

Alf-Inge Jansen

Alf-Inge Jansen er en norsk professor og politiker. Han var statssekretær i Departementet for handel og skipsfart i regjeringen Korvald fra 16. juli 1973 til 15. oktober 1973. Som professor emeritus er han per 2017 tilknyttet Institutt for admini ...

John Erik Fossum

John Erik Fossum er en norsk statsviter og professor ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Fossum startet sin høyere utdanning ved Universitetet i Bergen, der han avla cand.mag graden i 1981. Deretter fulgte i 1983 mastergrad i stat ...

Steinar Hopland

Før dette har han i 6 år vært engasjert og inne som interimleder i Senter for seniorpolitikk – Arbeids- og sosialdepartementet, Hole kommune og attføringsbedrifter. Han kom inn i Gideon høsten 2018 som prosjektleder før han overtok som Generalsek ...

Andrássy-Universität

Andrássy-Universität er et privatuniversitet i Budapest, hovedstaden i Ungarn. Det ble grunnlagt i 2001 og er det eneste helt tyskspråklige universitetet utenfor de tysktalende landene. Som europeisk universitet i Ungarn blir det støttet av fem p ...

Institutt for klinisk odontologi (UiB)

Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen ble etablert som et eget institutt fra 1. januar 2008 i forbindelse med sammenslåingen av Det odontologiske og Det medisinske fakultet og er et av åtte institutt på Det medisinsk-odontol ...

Lubna Jaffery

Lubna Boby Jaffery er en norsk politiker som representerer Arbeiderpartiet. Fra 29. oktober 2019 er hun byråd for arbeid, sosial og bolig i Bergen kommune.

Molekylærbiologisk institutt (UiB)

Molekylærbiologisk institutt var tidligere et institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Det ble slått sammen med Institutt for biologi den 1. januar 2018, og den nye instituttet heter Institutt for biov ...

Bjerknessenteret

Bjerknessenteret for klimaforskning er et forskningssamarbeid om jordens klimasystem. Alle forskerne er ansatt hos en av de fire partnerne: Universitetet i Bergen, NORCE, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret for miljø og fjernmåling. Bjerkn ...

Jan Fridthjof Bernt

Jan Fridthjof Bernt er en norsk jurist. Han er professor i juss, tidligere rektor ved Universitetet i Bergen, tidligere styreleder for Holbergprisen og tidligere preses i Det Norske Videnskaps-Akademi. Bernt tok juridisk embedseksamen ved Univers ...

Ole Didrik Lærum

Ole Didrik Lærum er en norsk kreftforsker. Han var professor i patologi ved Haukeland universitetssykehus fra 1980 til 2010. Han vokste opp på Voss. Etter examen artium 1959 fra Voss landsgymnas og cand.med. 1965, fullførte han dr.med. 1969 og sp ...

Den meksikansk-amerikanske krigen

Den meksikansk-amerikanske krigen 1846–1848 er i USA kjent som "the Mexican War" og i Mexico som "La invasión estadounidense", "La intervención norteamericana", eller "La guerra del 47". Krigen hadde sine opphav i spenningen mellom de spansktalen ...

Allen County (Indiana)

Allen County er et fylke i den amerikanske delstaten Indiana. Det ligger nordøst i staten og grenser mot Noble County i nordvest, DeKalb County i nordøst, Adams County i sørøst, Wells County og Huntington County i sørvest og mot Whitley County i ...

Rettferdig krig

Teorien om rettferdig krig er i kristen teologi betegnelsen på en krig som lar seg begrunne og forsvare naturrettslig. Begrepet går helt tilbake til Augustin død 430, men ble videre utviklet under skolastikken, da teologen St. Thomas Aquinas død ...

Den dansk-svenske krig 1808–1809

Krigen med Sverige 1808–1809 var en krig mellom Danmark-Norge og Sverige som inngikk i Napoleonskrigene og hovedsakelig ble utkjempet i grensetraktene mellom Norge og Sverige. Danmark-Norge hadde etter flåteranet i København i 1807 alliert seg me ...

Finskekrigen

Finskekrigen er betegnelsen på krigen som ble utkjempet mellom Sverige og Russland fra februar 1808 til september 1809. Bakgrunnen for konflikten var først og fremst Napoleonskrigene, der Sverige var alliert med Storbritannia, mens Russland på de ...

Black Hills-krigen

Black Hills-krigen var en rekke konflikter og kamper mellom lakota-indianerne og deres allierte og USA fra 1876 til 1877. Slaget ved Little Bighorn var den største hendelsen i krigen.

Andre fransk-dahomeiske krig

Andre fransk-dahomeiske krig var en konflikt mellom franske og dahomeiske styrker, i tidsrommet 1892–1894, i området hvor dagens Benin ligger. Krigen etterfulgte første fransk-dahomeiske krig, der franskmennene vant to større trefninger, og til s ...

Den anglo-zanzibarske krigen

Den anglo-zanzibarske krigen ble utkjempa mellom Storbritannia og Zanzibar 27. august 1896. Konflikten varte i 38 minutter, og er historiens korteste krig. Årsaken til krigen var den britiskvennlige sultanen Hamad bin Thuwainis dødsfall 25. augus ...

Seksdagerskrigen

Seksdagerskrigen var en kortvarig, men intens krig som foregikk i Midtøsten i 1967. Krigen ble i hovedsak utkjempet mellom Israel på den ene siden og Egypt, Jordan og Syria på den andre siden. Irak, Marokko, Algerie, Tunisia, Saudi-Arabia og Suda ...

Allen Welsh Dulles

Allen Welsh Dulles var en amerikansk jurist og etterretningssjef. Mellom 1953 og 1961 var han sjef for CIA. I 1963 var han med i Warrenkommisjonen som hadde til oppdrag å utrede mordet på John F. Kennedy.

Trippelalliansekrigen

Trippelalliansekrigen, også kjent som Den paraguayanske krig eller Den store krigen, ble utkjempet i årene 1864–1870, og er en av de blodigste konfliktene som har foregått på det amerikanske kontinentet. Den ble utkjempet mellom Paraguay og de al ...

Borgerkrigen i Jugoslavia

Borgerkrigen i Jugoslavia var en borgerkrig i det tidligere Jugoslavia og foregikk mellom 1991 og 1999. Det oppfattes ofte som en serie med etniske konflikter, mer enn som én krig. De omfattet to perioder med påfølgende kriger som påvirket alle d ...

Munju av Baekje

Munju av Baekje var 22. konge i det koreanske kongedømmet Baekje. Under Munju fortsatte splittelsene i Baekje som en følge av invasjonen fra Goguryeo og tapet av hovedstaden Wiryeseong i 475.

Hubalhae

Hubalhae eller Senere Balhae var et koreansk kongedømme som ble etablert i 927 av kongefamilien Dae. Dette var første umiddelbare etterfølger av kongedømmet Balhae etter at dette falt for khitanske styrker i 926. Senere Balhae kom til ved et fors ...

Palazzo Thiene

Palazzo Thiene er et palass i Vicenza som ble designet av den italienske renessansearkitekten Andrea Palladio. Palasset står på UNESCOs liste over verdensarven. Det er ett av de 23 bygg i Vicenza som førte byen inn på listen. I oktober 1542 begyn ...

Villa Pisani (Bagnolo)

Villa Pisani er en italiensk villa i Bagnolo di Lonigo. Den er med blant villaene i Veneto som UNESCO har satt på sin liste over verdensarven. Villaen er ett av Palladios tidlige verk. Det er dokumentert ferdig i 1545, og ble igangsatt etter Pall ...

Samgeun av Baekje

I 475 hadde kongedømmet Goguryeo tvunget Baekjes hovedstad sørover fra dagens Seoul til Ungjin nær dagens Gongju og Baekjehoffet hadde mistet mye av sin makt til aristokratiet. Innad i aristokratiet hadde klaner fra den tidligere Mahanføderasjone ...

Den kongelige kapellgeistlighet

Den kongelige kapellgeistlighet er en betegnelse på presteskapet ved de kongelige kapellene i Norge frem til noen år etter reformasjonen. Fra 1308, i Håkon V Magnussons regjeringstid, ble kapellgeistligheten en egen institusjon. Kapellgeistlighet ...

Hurzuf

Hurzuf, eller Gurzuf, er en småby og et feriested på Svartehavskysten av Krim i Ukraina. Stedet er nå innenfor Jaltas rajon, ca 11 km nordøst for Jalta sentrum. Byen hadde i 2001 et folketall på 8600 innbyggere. Hurzuf er en av Krims eldste boset ...

Nice

Nice kan også vise til den britiske progrockgruppen The Nice Nice er den femte største byen etter befolkning i Frankrike etter Paris, Marseille, Lyon og Toulouse. Det urbane området til Nice strekker seg utenfor byens administrative grenser, med ...