ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 222

Clausholm

Clausholm er et dansk barokkslott som ligger ca. 12 km. sydøst for Randers i Voldum Sogn i Favrskov Kommune på Jylland. Det er funnet spor av Clausholm helt tilbake fra 1100-tallet, men det nåværende slottet ble oppført av storkansler grev Conrad ...

Bergens Kreditbank

Bergens Kreditbanks bygning er bedre kjent som "Banco Rotto" og ligger i Vågsallmenningen 14-22 i Bergen. Det første bygget fra 1876 var tegnet av Herman Schirmer i italiensk nyrenessanse. Bygget ble utvidet i 1897 av arkitekt Adolph Fischer og a ...

Nora (Sverige)

Se også Nora andre betydninger. Nora er en by i Örebro län i landskapet Västmanland i Sverige. Den er Nora kommunes administrasjonssenter. I 2020 hadde tettstedet 6 653 innbyggere. Nora fikk bystatus i 1643.

Knut Berg

Knut Berg var en norsk kunsthistoriker som er mest kjent for sitt arbeid som direktør for Nasjonalgalleriet, hvor han begynte som konservator i kobberstikk- og håndtegningssamlingen i 1965 og avanserte til leder for institusjonen fra 1973 til 199 ...

Freiaparken

Freiaparken er en park i Oslo som ble anlagt i 1920-årene. Den ble laget ut ifra Freias grunnlegger Johan Throne Holsts filosofi om at omgivelsene på en arbeidsplass betyr mye for trivselen, og at man i tilslutning til fabrikk- og kontorbygningen ...

Hopen naturreservat

Hopen naturreservat er et naturreservat på Svalbard som ble opprettet den 26. september 2003 og omfatter i hovedsak øya Hopen og kyststrøket rundt. Områdevernet for naturreservat omhandler et totalareal på cirka 3 208 kvadratkilometer, derav 46 k ...

Sogndalstrand

Sogndalstrand eller Sogndalsstranda er en fredet tettbebyggelse i Sokndal kommune i Rogaland. Sogndalstrand betegnes som et "kyst-tettsted av nasjonal verdi" og er fredet for å beskytte tettstedet mot utbyggingspress. Tettstedet var det første ku ...

Artsvern

Artsvern eller artsfredning betegner vern mot direkte uttak av en art, det være seg dyr eller planter. Artsfredning er et virkemiddel som kan settes inn av nasjonale og/eller internasjonale myndigheter for å sikre framtiden for lokalt eller inter ...

Biotopvern

Biotopvern er et områdevern. Internasjonalt kan biotopvern også benevnes som viltreservat og fuglereservat med mer, selv om disse reservatformene oftere er å forstå på linje med et naturreservat. Hensikten med biotopvern er å sikre områder som ha ...

Skubbergsenga bru

Skubbergsenga bru er ei kombinert sprengverks- og fagverksbru ved Matrand i Eidskog bygget i 1997. Den krysser Riksvei 2 ved Kjellebekk. Brua ble fredet av Riksantikvaren 17. april 2008.

Halléngården

Halléngården er en treetasjes murgård fra 1880 i Thorvald Meyers gate 59 i Oslo. Ifølge Byantikvaren i Oslo har interiøret og fasaden stor antikvarisk verdi. Fredning og videre bruk av det særpregede bygget har vært sterkt omdiskutert i en årrekk ...

Bommestad bru

Bommestad bru er ei fagverksbru ved Bommestad i Larvik bygget i 1959. Den befinner på Sørlandske hovedvei, idag Fv256 Fylkesvei 256, og var del av Europavei 18 før motorveien over Lågen ble tatt i bruk. Brua ble fredet av Riksantikvaren 17. april ...

Fiskevollen bru

Fiskevollen gangbru er en gangbro ved Fiskevollen på grensen mellom Bydel Nordstrand og Søndre Nordstrand i Oslo. Broen går over Europavei 18. Den ble vedtatt fredet av Riksantikvaren 18. april 2008, og broen må "bevares med samme dimensjoner det ...

Løka gamle bru

Løka gamle bru er ei bjelkebru ved Løka i Kongsberg bygget i 1924. Den befinner seg rundt 15 m sør for Løka bru på 37 Fylkesvei 37, og er i privat bruk. Brua ble fredet av Riksantikvaren 17. april 2008.

Bouvetøya naturreservat

Bouvetøya naturreservat er et naturreservat som ble vedtatt opprettet 17. desember 1971 og omfatter Bouvetøya og territorialfarvannet rundt øya. Naturreservatets areal var ved opprettelsen 49 km² land og 500 km² sjø. Sjøarealet ble utvidet til 2 ...

Kalvebakken bru

Kalvebakken bru er tre generasjoner bruer som krysser Kalvebakkelva mellom Hundbergan og Lauksletta sør for Tromsø. Den nyeste brua har to kjørefelt, ett i hver retning og er en del av E8 og dermed forbinder Tromsø med omverdenen. Bruene ble fred ...

Grytviken

Grytviken ligger på øya Sør-Georgia i det sørlige Atlanterhavet. Grytviken ble grunnlagt 16. november 1904 av den norske kapteinen Carl Anton Larsen som en hvalstasjon for Compañía Argentina de Pesca. Grytviken ble satt opp med argentinsk kapital ...

Sør-Georgia museum

Sør-Georgia museum er et museum i den nedlagte hvalfangststasjonen Grytviken på øya Sør-Georgia i Sør-Atlanteren. Museet ligger i den tidligere bestyrerboligen som ble bygd i 1916 og brukt av bestyreren og hans familie frem til nedleggelsen av vi ...

Tvøroyrar kirkja

Tvøroyrar kirkja er en trekirke fra 1908 i Tvøroyri på Suðuroy på Færøyene. Kirken ble prefabrikkert i Norge av Strømmen Trævarefabrik, en fabrikk som har levert flere andre kirkebygg så som Grytviken kirke og Ormøy kirke, og så fraktet til Færøy ...

Polaråret 1913

Fram-ekspedisjonen 1910–13 under ledelse av Roald Amundsen til Sørpolen. I den antarktiske hvalfangstsesongen 1912–13 opererer sju landstasjoner, 20 hvalkokerier og 62 hvalbåter. Fangsten var 10 760 hval. Den australasiatiske antarktisekspedisjon ...

Strømmen Trævarefabrik

Strømmen Trævarefabrik, lokalt omtalt som Trevarn, ble opprettet i 1884 av Christen A. Segelcke og Gabriel Kielland Hauge, sønnesønn av legpredikanten Hans Nielsen Hauge. Her ble det laget dører, vinduer og listverk. Særlig var eksporten stor til ...

Områdevern og forvaltning i Antarktis

Områdevern og forvaltning i Antarktis er regulert i Anneks V til Protokoll om miljøvern til Antarktistraktaten og trådte i kraft i 24. mai 2002. Spesielt vernede områder ble først etablert i 1964 under de såkalte Agreed Measures for the Conservat ...

Rossøya (Antarktis)

Se også Rossøya Svalbard. Rossøya er en øy i Antarktis som hovedsakelig består av tre vulkaner. Den ligger i Rosshavet utenfor kysten av Victoria Land i McMurdo-sundet, øyen har et areal på 2 460 km² og store deler av øyen er dekket av is og snø. ...

Hope Bay

Hope Bay på Trinityhalvøya er en 5 km lang og 3 km bred bukt lengst nord på Den antarktiske halvøy. Bukta ble oppdaget 15. januar 1902 av den svenske antarktisekspedisjonen under ledelse av Otto Nordenskjöld. Han kalte den opp til minne om vinter ...

Cape Denison

Cape Denison er et steinete nes i bunnen av Samveldebukten i Antarktis. Neset ble, som resten av bukten, oppdaget av Douglas Mawson i 1912. Den australasiatiske antarktisekspedisjonen under ledelse av Mawson hadde sin hovedleir på neset. Navnet b ...

Antarctic Heritage Trust

Antarctic Heritage Trust er en koalisjon mellom Antarctic Heritage Trust og UK Antarctic Heritage Trust med formål å fremme kunnskapen om menneskets historie i Antarktis og dens relevans for det moderne samfunnet. Blant oppgavene til Antarctic He ...

San Martín (forskningsstasjon)

Base San Martín er en argentinsk forskningsstasjon i Antarktis, beliggende på Barry Island i Marguerite Bay. Den ble etablert av den argentinske marinen i mars 1951 og navngitt etter general José de San Martín, helt fra den argentinske uavhengigh ...

Port Charcot

Port Charcot er en tre kilometer bred bukt på nordsiden av Booth Island på vestkysten av Antarktishalvøya. Bukta ble kartlagt av Jean-Baptiste Charcots første ekspedisjon og er navngitt til minne om hans far, den berømte franske nevrologen Jean-M ...

Mirnyj (forskningsstasjon)

Mirnyj er en russisk forskningsstasjon i Antarktis, beliggende i Queen Mary Land. Stasjonen ble åpnet 13. februar 1956 av den første russiske antarktisekspedisjonen. Den benyttes som hovedbase for Vostok som ligger 1400 km fra kysten. Mirnyj best ...

Cape Evans

Cape Evans er en berglendt odde på Rossøya som danner nordre side av innløpet til Erebus Bay i McMurdo-sundet i Antarktis. Den ble oppdaget på Discovery-ekspedisjonen 1901–1904 under ledelse av Robert F. Scott, som kalte den Skuary. Scotts andre ...

Arctowski (forskningsstasjon)

Arctowski er en polsk forskningsstasjon i Antarktis, beliggende i Admiralty Bay på King George Island i øygruppen Sør-Shetlandsøyene. Stasjonen ble etablert i 1977 etter at den første polske marine forskningsekspedisjonen til Antarktis hadde kart ...

Laurie Island

Laurie Island er den nest største øya i øygruppen Sør-Orknøyene i Sørishavet med et flateinnhold på 50 km². Høyeste punkt ligger 940 moh. Scotia-ekspedisjonen under ledelse av William Speirs Bruce overvintret på Laurie Island i 1903. De etablerte ...

González Videla (forskningsstasjon)

González Videla er en chilensk forskningsstasjon i Antarktis, beliggende på Waterboat Point i Paradise Bay på Den antarktiske halvøy. Stasjonen var i bruk fra 1951 til 1958, for deretter å bli gjenåpnet en kort periode i 1980-årene. Den er nå en ...

Hvalsey

For Hvalsø i Danmark, se Hvalsø Hvalsey, er en historisk, fraflyttet boplass nær Qaqortoq på Grønland. Her finnes flere av Grønlands best bevarte ruiner fra nordbotiden, i det som den gang het Austurbygd, som ble fraflyttet en gang etter 1408, ca ...

Austerbygd

For Austbygda i Tinn kommune, se Austbygde. Austerbygd var den østligste og også største boplassen som ble etablert på Grønland da Eirik Raude tok med seg folk fra Island og bosatte seg her omkring 985. De andre bosettingene, som lå lenger nordve ...

Qaqortoq

Qaqortoq uttale er Sørgrønlands største by, tilhørende Kujalleq kommune, inntil 2008 daværende Qaqortoq kommune. Navnet Qaqortoq betyr "Det Hvite". Byen ble etablert som en handelsplass av den norske handelsmannen Anders Olsen i 1775. Qaqortoq ha ...

Qaqortoq kommune

Navnet Qaqortoq betyr "Det Hvite". Det danske navnet er Julianehåb. Grunnen til det grønlandske navnet vites ikke, men kan ha med alle fuglene som holdt til der boplassen opprinnelig lå, ved at fuglene lettet når man ankom stedet med båt, og ette ...

Hvalsø kommune

For plassen på Grønland med samme danske navn, se Hvalsey. Hvalsø kommune er en tidligere dansk kommune i det nå oppløste Roskilde amt, dannet ved kommunalreformen i 1970. Ved kommunalreformen i 2007 inngikk kommunen i nye Lejre kommune i Region ...

Grønlands historie

Grønlands historie er historien om livet på verdens største øy under ekstreme arktiske forhold: en isbre dekker omtrent 84 prosent av øya og all menneskelig aktivitet er forbeholdt kysten. De første menneskene kom antagelig til Grønland en gang r ...

Eirik Raudes kolonisering av Grønland

Eirik Raudes kolonisering av Grønland begynte i 985. Ti år tidligere, i 975, hadde islendingen Gunnbjørn oppdaget verdens største øy, Grønland, under et seilas vest for Island. Øya ble ikke kolonisert før Eirik Raude tok med seg 25 skip med nybyg ...

Verdensarven i Danmark

Verdensarven i Danmark omfatter syv oppføringer på UNESCOs verdensarvliste. I tillegg kommer to oppføringer på Grønland. Oppføringene i Danmark er kulturarv og naturarv og de grønlandske kulturarv og naturarv. I tillegg har landet fem forslag på ...

Norsk bergindustrihistorie

Norsk bergindustrihistorie utgjør størstedelen av Norges industrihistorie. Bergverk er en primærnæring, men sekundærnæringer som smelteverk og verkstedindustri vokste opp rundt gruvene. Lokalt bar dermed virksomheten preg av industrivirksomhet.

Slependen kalkovn

Slependen kalkovn på Slependen i Bærum er en sjaktovn for kalkbrenning fra 1914. Kalkovnen er i dag museum. Ovnen ble restaurert utvendig i 1982 og innvendig i 1994. Ovnen er åpen for omvisning og har utstillingen "Kalkbrenning i Asker og Bærum". ...

Kalkovnen på Brønnøya

Kalkovnen på Brønnøya er en fredet kalkovn i Sandbukta på Brønnøya i Asker kommune. Den er om lag ni meter høy og har en grunnflate på 6.5 ganger 6.5 meter. Ovnen ble sannsynligvis oppført da Anders Haagensen startet kalkbrenneri på øya i 1847. D ...

Kalkovnene på Karljohansvern

Kalkovnene på Karljohansvern i Horten kommune er to ovner ført opp fra 1852 til 1854, og som i dag er vernet og ferdig restaurert. Inndeles i ovn A og ovn B. Ovn A har grått treverk øverst, ingen vinduer og bro. Ovn B er utstyrt med vinduer og rø ...

Slependen

Slependen er et område sørvest i Bærum og noe inn i Asker kommune, slik at området krysser kommunegrensen mellom Asker og Bærum. Fordi "Slependen" ikke er klart geografisk avgrenset, er det vanskelig å angi innbyggertall og areal. Området omfatte ...

Grua kalkverk

Grua kalkverk var et kalkverk ved Grua i søndre del av Lunner kommune i Viken. Kalkverket ble opprettet ved at en kalkovn ble bygget i 1908, og driften ble utvidet med en større ovn i 1910. Det ble levert kalkstein til Norsk Hydro og Christiania ...

Ringi gård

Ringi gård er en gård på Tanum i Bærum som i dag driver med epledyrking og produksjon av eplesaft. Gården er delt i øvre og nedre Ringi. Ringi kommer av Ringvin. Gården eies og drives av Charlotta og Jon Østen Ringi som er 10. generasjon eiere si ...

Øverland (Bærum)

Øverland er et kulturlandskap på Haslum i Bærum som danner inngangen til Bærumsmarka. Øverland gård i Bærum, Akershus, ved Bærumsmarka består av to deler som heter Øverland Vestre og Øverland Østre. Siden 1947 har Øverland Vestre vært eid og drev ...

Point Douglas (Minnesota)

Point Douglas er en spøkelseslandsby i seksjon 8 av Denmark Township, Washington County, Minnesota, Minnesota, USA. Point Douglas ligger der St. Croix River munner ut i elven Mississippi. Den befinner seg på motsatt side av St Croix River for Pre ...