ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 225

Lymfekreftforeningen

Lymfekreftforeningen ble formelt etablert 16. september 2007 og er en av tolv pasientforeninger tilsluttet Kreftforeningen. Foreningen er åpen for alle som har eller har hatt lymfekreft og deres pårørende. De jobber for at sykdommen ikke skal for ...

Marinens Sanitetsoffisersforening

Marinens Sanitetsoffisersforening ble første gang etablert i 1925. Foreningen ble gjenopprettet i 2006. Marinens Sanitetsoffisersforening er en selvstendig frivillig organisasjon tilsluttet Sjømilitære Samfund. Foreningens formål er å oppgradere ...

ME-foreningen

Norges Myalgisk Encefalopati Forening er en organisasjon som arbeider for å bedre situasjonen for ME-syke. Foreningen ble stiftet i 1987 av Ellen Piro, og har vært medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon siden 2003. I 1995 bidro foreningen ...

Menneskeverd (organisasjon)

Menneskeverd er en norsk organisasjon som arbeider for få redusert aborttallene, øke respekten for menneskets egenverdi og å forhindre at aktiv dødshjelp skal bli lovlig. Organisasjonen ble stiftet den 13. april 2002 som en sammenslåing av organi ...

MINOs

MINOs er en selvmordsforebyggende organisasjon som ble grunnlagt i Kristiansand den 26. september 2012. MINOs har til hensikt å drive helsefremmende og selvmordsforebyggende arbeid. Den er oppkalt etter grunnleggeren Mona Johansens søster, Miriam ...

Momentum – foreningen for arm- og benprotesebrukere

Momentum er en norsk organisasjon for protesebrukere, pårørende og alle som er interessert i rehabilitering av amputerte. Ble etablert i 1996, har over 600 medlemmer og er tilknyttet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO. Momentums visjon er å ...

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig humanitær organisasjon som har som formål å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Innsatsen er i hovedsak finansiert med innsamlede midler og gaver. Organisasjonen er også interesseorganisa ...

Norsk forening for fotobiologi og fotomedisin (NOFFOF)

Norsk forening for fotobiologi og fotomedisin – NOFFOF har påtatt seg et ansvar for å informere om fotobiologi og fotomedisin på et vitenskapelig eller popularisert nivå etter behov. NOFFOF skal arbeide for tverrfaglig kontakt og kan starte prosj ...

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Astma- og Allergiforbund, forkortet NAAF, ble stiftet 24. januar 1960. Organisasjonen arbeider for mennesker med astma, KOLS, allergi og/eller eksem. NAAF har rundt 13000 medlemmer, lokalavdelinger i hvert fylke, 20 medarbeidere ansatt sen ...

Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund – synshemmedes organisasjon, er svaksynte og blindes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Forbundet ble stiftet som De Blindes Selvhjælpsforening i 1900, men skiftet navn til Norges Blindeforbund i 1909. Blindeforbundet ...

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom) er en norsk frivillig organisasjon, som er ungdomsorganisasjonen til Norges Blindeforbund. Organisasjonen ble grunnlagt 10. oktober 1976. NBfU har ca. 450 medlemmer i alderen 14–35 år og jobber for full samfunnsmessi ...

Norges Døveforbund

Norges Døveforbund er en interesseorganisasjon som arbeider for å oppnå full likestilling og deltakelse for døve og hørselshemmede i samfunnet. NDF er også en språkpolitisk organisasjon som arbeider for å styrke norsk tegnspråks status på alle om ...

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom er en landsdekkende norsk ungdomsorganisasjon. Organisasjonen jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki i Norge. NCFU har om lag 1500 medlemmer og vokser med rundt 10 % hvert år. NCFU er un ...

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Epilepsiforbund er en uavhengig interesseorganisasjon for mennesker med epilepsi, deres pårørende og andre interesserte. Forbundet jobber for å fremme mestring og livskvalitet for mennesker med epilepsi og deres pårørende, og bidrar til å u ...

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Forbund for Utviklingshemmede er en interesseorganisasjon for personer med utviklingshemming. NFU ble stiftet i 1967. NFU er en pådriver for å bedre levekårene for mennesker med utviklingshemming, høringsinstans i alle saker som berører men ...

Norsk Forening for Maritim Medisin

Norsk Forening for Maritim Medisin er en frittstående forening. Foreningens formål er "å fremme sjøfartsmedisin i Norge og ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser". Foreningen ble etablert den 9. mars 1969. Foreningen skiftet navn fr ...

Norsk forening for pengespillproblematikk

Norsk forening for pengespillproblematikk er en forening som kjemper for å redusere omfanget av problemer som følge av pengespill, ved å øke kunnskapen om pengespillproblemer. Foreningen ble stiftet i 2000.

Norsk OCD forening ANANKE

Norsk OCD forening ANANKE er en forening for mennesker med tvangslidelser, pårørende og andre interesserte. Foreningen ble startet i 1992 på Østmarka psykiatriske sykehus i Trondheim av professor i psykiatri Karl Gunnar Götestam, og har i dag lok ...

Norsk Psykoanalytisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Forening er en forening, åpen for leger og psykologer. Den har som formål å fremme psykoanalysen i Norge ved å utveksle ideer nasjonalt og internasjonalt. Foreningen ble stiftet i 1934. Norsk Psykoanalytisk Institutt, etabler ...

Norsk Revmatikerforbund

Norsk Revmatikerforbund er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle med revmatisme og muskel- og skjelettplager. NRF ble stiftet 15. mars 1951 og er en av landets største interesseorganisasjoner for funksjonshemmede, med ca. 34 000 medle ...

Norsk senter for maritim medisin

Norsk senter for maritim- og dykkemedisin er Norges nasjonale kompetansesenter for maritim medisin. NSMDM er organisert som en seksjon i Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland universitetssykehus. Senteret arbeider nært sammen med Forskningsgruppe ...

Norsk Smerteforening

Norsk Smerteforening er en norsk tverrfaglig forening som ble opprettet i 2005 for å virke for forskning på og behandling av smerte. I januar 2020 tiltrådte lege Audun Stubhaug som foreningens nye leder. Det overordnede målet for foreningen, iføl ...

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Kvinners Sanitetsforening er en norsk humanitær organisasjon som driver frivillig arbeid innenfor helse- og sosialområdet med vekt på kvinners helse og livsvilkår. NKS er Norges største kvinneorganisasjon og en av Norges største humanitære ...

Oslo sanitetsforening

Oslo sanitetsforening er en ideell, humanitær organisasjon. Foreningen har adresse Solskinnsveien 12 i Oslo. OSF er en underorganisasjon av Norske Kvinners Sanitetsforening NKS, og hører som lokalforening inn under NKS Oslo fylke. Medlemmer av NK ...

Personskadeforbundet LTN

Personskadeforbundet LTN, tidligere Landsforeningen for trafikkskadde i Norge er en uavhengig ideell interesseorganisasjon for mennesker med alle typer skader og deres pårørende. Organisasjonen ble opprettet i 1984 og er landsdekkende. Foreningen ...

Prostatakreftforeningen

Prostatakreftforeningen er en brukerorganisasjon for menn som er eller har vært rammet av prostatakreft. Den er en av tretten pasientforeninger tilsluttet Kreftforeningen. Foreningen ble etablert 22. mai 2003. PROFO har som formål å bidra til å b ...

Norsk Psoriasisforbund

Norsk Psoriasisforbund ble stiftet 9. april 1962 som Internasjonalt Selskap til Utforskning av Psoriasis. I 1964 endret organisasjonen navn til Norsk Psoriasis Forbund, mens skrivemåten ble endret i 1994 til dagens. NPF er en landsomfattende inte ...

Psoriasis- og eksemforbundet

Psoriasis- og eksemforbundet er en interessepolitisk pasientorganisasjon for mennesker med psoriasis, atopisk eksem, psoriasis artritt og andre hudsykdommer. Forbundet ble stiftet i 1962 og har i dag ca. 5 500 medlemmer. Psoriasis- og eksemforbun ...

Recovery Norge

Recovery Norge er en norsk interesseorganisasjon som består av medlemmer som hevder å ha blitt friske av kronisk utmattelsessyndrom eller lignende sykdommer, og deres pårørende. Organisasjonen har publisert et større antall pasienthistorier på si ...

Foreningen Retten til en verdig død

Foreningen Retten til en verdig død ble stiftet i 1977 og jobber for økt utbredelse og respekt for Livstestamentet og for aktiv dødshjelp. Ifølge foreningens vedtekter er formålet: at dødssyke mennesker så langt det er mulig skal få en human, men ...

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon er en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon som jobber for å ivareta interessene til personer med rusutfordringer. Organisasjonen ble stiftet i 1996. RIOs Internasjonale navn er The Interest Organis ...

Ryggforeningen i Norge

Ryggforeningen i Norge er en landsdekkende pasient- og brukerforening for mennesker med ryggplager, deres pårørende samt fagfolk og andre interesserte. Foreningen ble startet 30. april 1994 og er blitt drevet fram og drives fortsatt av frivillige ...

Rådet for psykisk helse

Rådet for psykisk helse er en norsk humanitær organisasjon som arbeider for å fremme forskning og opplysning om psykisk helse. Organisasjonen arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser. Rådet ble etablert i 19 ...

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en norsk ideell organisasjon. Den ble etablert som medlemsorganisasjon i 1977 av legen Jens Moe og en rekke ildsjeler, og tok initiativ til utviklingen av en luftambulansetjeneste i Norge. Stiftelsen het de først ...

Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen Organdonasjon ble opprettet i 1997 på bakgrunn av den store mangelen på organer for transplantasjoner. Stiftelsen arbeider for å øke tilgangen på organer for transplantasjoner, for slik å redde menneskeliv. Stiftelsens daglige drift le ...

Stoffskifteforbundet

Stoffskifteforbundet er en interesseorganisasjon for personer med sykdommer i skjoldbruskkjertelen. Organisasjonen er medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Unge funksjonshemmede og Studieforbundet Funkis. Forbundet ble stiftet 18. desem ...

Trygge lokalsamfunn

Trygge lokalsamfunn er en nasjonal ordning for å forebygge ulykker og skader i norske kommuner og lokalsamfunn. Ordningen er utviklet og forvaltes av Skadeforebyggende forum. Den har til hensikt å tilby norske kommuner verktøy og veiledning som k ...

Tvedestrand helselag

Tvedestrand helselag ble stiftet i 2. desember 1907 under navnet Tvedestrand Sygepleieforening. Sitt nåværende navn fikk foreningen i 1964. Foreningen vært har siden 1911 vært medlem av Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Ung Kreft

Jobbe politisk for å fremme unge berørt av kreft sine interesser. Arrangere likepersonsaktiviteter lokalt og sentralt. Spre kunnskap om unge berørt av kreft.

Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge. Organisasjonen ble stiftet i 1980 og har i dag 37 medlemsorganisasjoner. Til sammen har disse rundt 25 000 medlemmer. Unge funksjonshemmede er den st ...

Uteseksjonen

Uteseksjonen er en oppsøkende virksomhet underlagt Velferdsetaten. Til ulike tider har mange kommuner opprettet denne formen for rusforebyggende tiltak. Målet med virksomheten er nå misbrukere så tidlig som mulig og forebygge problemutvikling og ...

Vegusdal helselag

Vegusdal helselag ble stiftet i 1921. Foreningens virkeområde var Vegusdal i nåværende Birkenes kommune. Foreningen var tilsluttet Nasjonalforeningen for folkehelsen. I 1986 hadde foreningen 114 medlemmer.

Velferdsalliansen

Velferdsalliansen er et samarbeidsnettverk av organisasjoner, foreninger og grupper i Norge som arbeider for økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte. Alliansen er livssynsmessig, partipolitisk og ideologisk uavhengig. Den ble stiftet 6. ma ...

Pasientorganisasjon

Pasientforening eller pasientorganisasjon er en sammenslutning av personer med felles interesse som følge av en sykdom som vedkommende har. Mens det få ti-år tilbake var få slike organisasjoner i Norge, hvorav en av de mest kjente var Blindeforbu ...

Bipolarforeningen

Bipolarforeningen Norge er en frivillig medlemsorganisasjon av og for mennesker med en bipolar lidelse og pårørende. I Norge er det omlag 160 000 mennesker med bipolar lidelse og Bipolarforeningen jobber spesielt for deres interesser. Organisasjo ...

Diabetesforeningen

Diabetesforeningen er en dansk pasientforening for sukkersykepasienter. Den har ca. 79 000 medlemmer og har hovedsete i Odense. Foreningen ble grunnlagt i 1940 som Landsforeningen for Sukkersyge, men skiftet i 1984 navn til Diabetesforeningen ett ...

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen for hjertesyke barn er en medlems- og interesseorganisasjon for hjertesyke barn og pårørende i Norge. FFHBs visjon er at alle hjertebarn i Norge skal ha gode liv. Dette innebærer at foreningen favner alle barn som lider av hjertesykdom ...

Hjerteforeningen

Hjerteforeningen er en dansk pasientorganisasjon som har til formål å opplyse om forebyggelse av sykdommer i hjerte og kretsløp. Organisasjonen ble stiftet i 1962 og har 120 000 medlemmer fordelt på 58 lokale avdelinger. Foreningen støtter den da ...

Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse er Danmarks største sykdomsbekjempende organisasjon og Danmarks største pasientforening. Organisasjonen bekjemper kreft og har ca. 465 000 medlemmer. Herutover har foreningen over 3 000 aktive frivillige fordelt i 98 lokalfore ...

Uføres Landsorganisasjon

Uføres Landsorganisasjon, ofte forkortet ULO, er en norsk, landsomfattende frivillig organisasjon for uføre. Orgianisasjonens formål er å kjempe for uføres rettigheter i samfunnet og retten til et verdig liv, både økonomisk og sosialt. ULO er en ...