ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 226

Kroppen (TV-serie 2007)

For barne-serien fra 1981 med Trond Viggo Torgersen se: Kroppen Kroppen er en norsk faktaprogram med Truls Svendsen som gikk på NRK1 i 2007. Serien omhandlet det menneskelige legeme og dets funksjoner. Fastlege Tina Jakobsson svarte på spørsmål o ...

LYST

LYST er en norsk livsstil-serie med Berit Boman som gikk på TVNorge fra 2003 til 2006. Navnet LYST, var en samlebetegnelse for tre separate program som omhandlet hvert sitt tema: LYST: Bolig, LYST: Mat og LYST: Velvære. Lyst: Bolig gikk tre seson ...

Puls (TV-program)

Puls er et norsk helse- og livsstilsmagasin som har gikk på NRK-TV fra 1999 til 2015. Programserien ble sendt mandager på NRK1 og erstattet i 1999 programmet Helse-refleks. Vinteren 2010 startet Puls sending av serien "Bedre Puls -Yngvar finner d ...

Salsa (TV-serie)

Salsa er et norsk talk-show om sex og samliv som ble sendt på TVNorge i 2001. Programmet ble ledet av skuespiller Kim Kolstad. Med seg hadde han lege Kjell-Olav Svendsen som fagekspert og Tina B. Christensen som utegående reporter. Salsa hadde et ...

Stump røyken

Stump røyken var en norsk reality-serie som gikk på TVNorge i 2005. Konseptet i serien gikk ut på å motivere en gruppe på seks innbakte røykere til å stumpe røyken. Deltagerne fikk gjennom en seksukers periode hjelp og veileding fra noen av Norge ...

Kroppen (TV-program)

Kroppen var et medisinsk undervisningsprogram for barn av og med Trond-Viggo Torgersen. Serien ble sendt på NRK i 1981. I 1983 ble det utgitt en barnebok tegnet av Vivian Zahl Olsen basert på serien.

Kvinnene på taket

For den svenske filmen fra 1989, se Kvinnene på taket film Kvinnene på taket var et norsk direktesendt talkshow om erotikk, sex og samliv som gikk på TV3 i 1994. Programmet ble i starten ledet av Anne Lise Hammer, Åsa Rytter Evensen og Nini Stolt ...

Sophias erotiske astroguide

Sophias erotiske astroguide var en programserie med Sophia Lea på TV 2 i 1995. Programmet ga en dypere forståelse av partnerskap, erotikk og kjærlighet ut fra astrologi og stjernetegnenes innbyrdes kjemi. En døråpner til mange aspekter ved åndeli ...

Trekant (TV-program)

Trekant er en realityserie som ble produsert av NRK og vist på NRK3. Første seong av Trekant hadde premiere på NRK3 den 3. november 2010. Serien handler om 3 unge mennesker som bor sammen over en periode, og som skal utforske og oppleve hva som f ...

XS

XS er fellenavnet på en norsk TV-serie som gikk på NRK2 fra 1997 til 1998. Programmet var inndelt i fire forskjellige program som skulle dekke hvert sine områder og som hadde egne programledere. Ett omhandlet kultur, ett om sport, ett om nytelse ...

Ambulanse

En ambulanse er et transportmiddel som utfører ambulansetjeneste. Ambulanse var tidligere et rent transportmiddel beregnet på å forflytte syke eller skadde personer med behov for båretransport til sykehus. Idag er en vanlig ambulanse sykehusets f ...

Ambulansesaken (2007)

Ambulansesaken var en hendelse i Oslo sommeren 2007 der den norsk-somaliske 37 år gamle Ali Farah ble slått ned og alvorlig skadet. Medieomtalen som saken fikk kom på bakgrunn av ambulansepersonalets opptreden på stedet. De to ambulansearbeiderne ...

Helipad

En helipad er et landingsområde eller plattform for helikoptre. Mens helikoptre er istand til å operere på relativt flate overflater, er en tydelig merket helipad uten hindringer et trygt alternativ. Helikopterplasser og helikopterdekk som benytt ...

Ambulansetjeneste

Ambulansetjenestene er dedikert til å gi prehospital akuttmedisinsk behandling og/eller transport til endelig behandling, til pasienter med sykdommer og skader som pasient, eller lege mener utgjør et medisinsk nødstilfelle. Ambulansetjenestene er ...

Ambulanse Midt-Norge

Ambulanse Midt-Norge HF var en del av helseforetaksgruppen i Midt-Norge med Helse Midt-Norge RHF som eier. Ambulanse Midt-Norge HF ble ledet av et eget styre og administrerende direktør. Per 1. januar 2013 var ca. 800 medarbeidere ansatt i helsef ...

Ambulansefag

Ambulansefag er et programområde for Vg2 som en elev kan velge innen utdanningsprogramet Helse- og sosialfag i den norske skolen. Med to påfølgende år i yrkesutdanningen får en fagbrev innen faget.

Ambulansetjenesten i Danmark

Ambulansetjenesten i Danmark utgjøres primært av den del, som utføres på vegne av Danmarks regioner som en del av det offentlige helsevesen. Sekundært eksisterer det et privat marked, hvor forsikringsselskaper betaler private selskaper for å utfø ...

Ambulansetjenesten i Norge

Ambulansetjenesten i Norge er en del av spesialisthelsetjenesten og er lagt til statens fire regionale helseforetak. Virksomheten styres av forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. I Norge finnes følgende yrkeskategorier som arbeid ...

Chicago Fire Department

Chicago Fire Department er Chicagos kommunale brannvesen og ambulansetjeneste. CFD er USAs nest største brannvesen etter Fire Department of the City of New York, målt etter antall uniformerte brannkonstabler, og det største i Midtvesten. Det er o ...

Fire Department of the City of New York

Fire Department of the City of New York er brannvesenet i New York, med ansvar for å beskytte byens befolkning mot brann og å redde liv ved ulykker. Etaten har over 11 400 brannmenn, samt 2 800 ansatte i avdelingen for medisinsk nødhjelp, som har ...

Samariten Ambulans

Samariten Ambulans AB er et svensk selskap som beskjeftiger seg med ambulansekjøring. Selskapet ble grunnlagt i sin nåværende form i 1992, og har siden 1993 hatt kontrakten for ambulansekjøring i Stockholms län. Samariten var pionerer med hensyn ...

Scottish Ambulance Service

Scottish Ambulance Service eller Seirbheis Charbadan-eiridinn na h-Alba er den offentlige ambulansetjenesten i Skottland, og inngår i det offentlige helsevesenet, National Health Service. Tjenesten finansieres direkte av Skottlands regjering. Amb ...

Apotek

"Apotek" eller "apoteket" og "apotheket" har flere betydninger Et apotek er en forretning som i første rekke selger – og i enkelte tilfeller også lager – legemidler. Apotek selger også naturlegemidler, naturmidler, i tillegg til blant annet sykep ...

Apotekinteriør

Apotekinteriør er en interiørtype som er spesielt for apotek. Disse interiørene har fellestrekk i de fleste europeiske land. Inntil de siste år hadde apotekene også i Norge spesielle interiør som var tegnet av arkitekter. Spesielt rikt utstyrt er ...

Andreae & Co.

Andreae & Co. var det første hoffapoteket i Kongeriket Hannover og var eid av medlemmer av Andreae-familien fra 1645 til 1803. Det ble grunnlagt i 1639 i Klappenburg i Hannover av dr. Joachim Jäger med et hertugelig privilegium fra hertug Christi ...

Apoteket AB

Apoteket AB er et svensk statseid selskap som eier og driver apotek og har monopol på detaljsalg av medisiner i Sverige. Selskapet ble stiftet i juni 1970 som Apoteksbolaget AB i forbindelse med den statlige overtagelsen av apotekvesenet. Apoteks ...

Apoteksgruppen

Apoteksgruppen er en svensk apotekorganisasjon. I forbindelse med en omregulering av apotekmarkedet i 2009, ønsket den svenske regjeringen å gi mindre næringsdrivende en bedre mulighet til å eie sine egne apotek. Dette for lettere å kunne konkurr ...

Nettapotek

Nettapotek, onlineapotek, internettapotek, eller digitalt apotek er en nettbutikk som selger, medisinsk forbruksmateriell, næringsmidler og andre varer og leverer til kundene via post eller leveranser på døren. Svært mange av de som i dag selger ...

Officina Profumo Farmaceutica

Officina Profumo Farmaceutica er et av verdens eldste apotek. Apoteket ligger i klosteret i tilknytning til Santa Maria Novella, som er en av Firenzes kirker. Apoteket har sine røtter tilbake til 1221, da en gruppe dominikanerprester flyttet dit ...

Offisin

Offisin fra latin officina, verksted er brukt i to betydninger enten som en eldre betegnelse for et trykkeri eller boktrykkerverksted, eller som en betegnelse på publikums- eller ekspedisjonsrommet i et apotek. Apotekoffisinet har hatt spesielle ...

Tomé Pires

Tomé Pires var en apoteker fra Lisboa som ble kjent for sine reiser og oppdagelser. Han tilbragte årene 1512 til 1515 i Malacca umiddelbart etter byen ble erobret av portugiserne. Senere ledet han den første nytidige europeiske sendeferd til Kina ...

Carl Wilhelm Scheele

Carl Wilhelm Scheele var en svensk farmasøyt og kjemiker. Gjennom sine eksperimenter oppdaget han en rekke grunnstoffer.

Standkar

Standkar er en beholder som ble brukt til oppbevaring av råvarer eller halvfabrikata i apotek. Det kunne være beholdere til produksjon i stor skala på laboratoriet eller mindre til den enkelte pasient i resepturen. Standkar har vært laget av tre, ...

Walgreens Boots Alliance

Walgreens Boots Alliance er et amerikansk holdingselskap som eier apotekkjedene Walgreens, Boots UK og Alliance Healthcare, samt de helserelaterte virksomhetene Boots Opticians, Duane Reade, drugstore.com, Farmacias Benavides og Farmacias Ahumada ...

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, forkortet BUP, er et tilbud i spesialisthelsetjenesten for barn og ungdom i Norge. Arbeidet er organisert som et poliklinisk tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge. BUPs hovedoppgaver er å hjelpe ...

Dagsenter

Et dagsenter er en helseinstitusjon som mottar pasienter til opphold om dagen, mens resten av døgnet tilbringes hjemme. Tilbudet varierer etter pasientenes behov, men det grunnleggende prinsippet er at det skal hjelpe pasientene til å fungere ute ...

Distriktspsykiatrisk senter

Et distriktspsykiatrisk senter har hovedansvar for generelle tilbud innen den psykiatriske spesialisthelsetjenesten. Med døgntilbud, dagtilbud, poliklinikk og akutt-team er disse sentrene statlige klinikker som samarbeider nært med kommunene i si ...

Dollhus

Dollhus, dolhus, eller dårehus er en eldre betegnelse for en offentlig institusjon for oppbevaring av personer med ulike typer mentale avvik, enten fordi de utgjorde et sikkerhetsproblem eller fordi de var uten slektninger og ikke kunne ta vare p ...

Dårekiste

En dårekiste var i eldre tid en burlignende kiste med ribber istedenfor lokk, seinere også en fengselscelle, der en forvarte farlige sinnssyke. Begrepet ble fra 1600-tallet også brukt om isolat for vanskelige fanger og beboere i tukthus og fattig ...

Fødestue

En fødestue er en liten helseinstitusjon utenom sykehus beregnet for planlagte ukompliserte fødsler. En fødestue kan opprettes der det er lang vei, eller på annen måte besværlig reise til sykehus med fødeavdeling. En fødestue bemannes vanligvis m ...

Hospice

Et hospice er et hjem for kronisk syke eller døende pasienter. Behandling på hospice kjennetegnes av at den hverken tar sikte på å fremskynde eller utsette døden, men derimot på å avhjelpe behov og problemer både av fysisk, psykisk, sosial og ånd ...

Kysthospital

Kysthospital var fire spesialsykehus i Norge for barn med ledd-, ben- og halskjerteltuberkulose som var bygget mellom 1889 og 1920. Sykehusene ble anlagt ved kysten fordi klimaet der ble ansett som helsebringende for denne pasientgruppen, mens sa ...

Lasarett

Et lasarett er et sykehus. I nyere tid knyttes det gjerne til militære sykehus, eller i Sverige for sykehus i sin alminnelighet. Begrepet stammer fra den tiden pesten herjet i Europa midten av 1300-tallet til 1720-årene. "Lasarett" var det vanlig ...

Leprosarium

Leprosarium er navnet på sykehusene som de spedalske ble lagt inn på i middelalderen. Der jobbet blant andre prester og munker som så det som sin plikt å hjelpe de smittede. De fleste av disse døde selv av sykdommen.

Omsorgsbolig

Omsorgsbolig er en bolig for eldre som klarer seg selv. Boligen er tilrettelagt med omfattende omsorg og pleie for de som trenger det. De eldre kan leie eller kjøpe boligen av kommunen. Omsorgsbolig kan man også få ved sykdom, skade eller lyte.

Psykiatrisk sykehus

Et psykiatrisk sykehus er et sykehus som spesialiserer seg på psykiske lidelser. Gjennom tidene har lignende institusjoner vært kalt mentalsykehus, dårekiste, dollhus, sinnssykeasyl, galehus og lignende. Psykiatriske sykehus har ofte vekket en de ...

Rehabiliteringsinstitusjon

Rehabiliteringsinstitusjon er en institusjon som driver rehabilitering etter skade eller sykdom. Med rehabilitering menes da forbedring av funksjonsevne med tanke på arbeid eller andre sider av livet som er hemmet på grunn av sykdom, skade eller ...

Rekonvalesenthjem

Rekonvalesenthjem er et eldre navn på steder som tok mot pasienter etter slitsomme sykeleier, der behovet for kvalifisert behandling, tilsyn og pleie ansåes avsluttet, selv om pasienten fortsatt var svekket. De tilbød kost og losji, samt lett til ...

Sanatorium

Sanatorium er en eldre betegnelse på et helsehjem, kursted, rekreasjonssted og en klinikk for langtidsbehandling. Begrepet har sin opprinnelse fra det latinske ordet "sanare" hvilket betyr helbrede eller gjøre frisk igjen, og ble særlig benyttet ...

Sinnssykeasyl

Sinnssykeasyl, også bare kalt asyl, er en eldre betegnelse på en psykiatrisk institusjon. I Norge avløste "asylene" de tidligere dårekistene og dollhusene. Etter at sinnssykeasylene fikk svekket sin anseelse fra 1960-tallet, endret institusjonene ...