ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 230

Antiretrovirale medisiner

Antiretrovirale medisiner eller ARV er medisiner som kan bremse formeringen av hiv-viruset i blodet, slik at utviklingen av aids kan holdes i sjakk og immunforsvaret ikke svekkes så raskt. Virkningene av sykdommen kan dermed stoppes, eller utsett ...

Antistoff

Antistoff, eller immunglobulin, er protein som dannes av de hvite blodlegemene i en organisme for å motstå skadelige fremmedstoffer, såkalte antigener. Når først kroppen har gjort dette én gang overfor et antigen, vil den vanligvis utvikle immuni ...

Antroposofisk medisin

Antroposofisk medisin er en holistisk og salutogenetisk tilnærming til medisin som fokuserer på å styrke pasientens organisme og individualitet. Medbestemmelse, autonomi og verdighet blant pasienter er sentrale tema; terapiformer omfattet av antr ...

Asfyksi

Asfyksi, "puls, hjerteslag") er en fysisk tilstand hvor kroppen ikke får tilstrekkelig oksygen ved at man ikke kan puste normalt. Tilstanden hvor kroppens indre organer mangler oksygen kalles hypoxi. Ett eksempel av asfyksi er kvelning. Oksygenma ...

Ayurveda

Ayurveda er indisk tradisjonell medisin, som også omtales som ayurvedisk medisin, en tradisjonell førvitenskaplig helsefilosofi utviklet på det indiske subkontinent. Ayurveda antas å være det eldste helhetlige helsesystem som i dag praktiseres i ...

Babyboks

Babyboks er et sted hvor mødre kan levere nyfødte barn som de ikke kan ta vare på selv. En dør eller klaff på veggen til en klinikk fører til en oppvarmet boks med en liten seng hvor barnet kan legges trygt og anonymt. Etter en tid på barnehjem, ...

Balds legebok

Balds legebok er angelsaksiske medisinske tekster fra middelalderen som sannsynligvis ble satt sammen på 800-tallet, mulig under innflytelse av kong Alfred den stores utdanningsreformer. Verket har sitt navn fra en latinsk kolofon på vers på slut ...

Begrensning av livsforlengende behandling

Begrensning av livsforlengende behandling innebærer at man begrenser, avstår fra eller avslutter medisinske tiltak som har til hensikt å opprettholde eller forlenge pasientens liv. Grunnlaget for en slik beslutning er enten at pasienten selv avsl ...

Besoar

En besoar eller enterolitt er steindannelse i form av en kuleformet og glatt hårball, som finnes i ulike slag og oppstår i magen hos visse drøvtyggere. Besoargeit er for eksempel navngitt etter dette fenomenet. Besoar kan også forekomme hos menne ...

Bevergjel

Bevergjel eller gjel er et sekret som dannes i bevernes gjelpung, et organ som er plassert mellom kjønnsorganet og kloakkåpningen. Gjelpungen kan bli opptil 12 cm lang. Den inneholder et sekret som stammer fra et avfallsstoff i urinen. Beverne br ...

Bibliothek des Ärztlichen Vereins in Hamburg

Bibliothek des Ärztlichen Vereins in Hamburg er et spesialbibliotek for medisin som eies av legekammeret i Hamburg. Det er et av de største medisinske bibliotek i Europa med 120 000 titler og 180 tidsskrifter.

Biokjemi

Biokjemi er læren om de kjemiske prosesser i levende organismer, eller sagt på en annen måte; det molekylære grunnlaget for liv. Biokjemi tar for seg strukturen og funksjonen av cellulære komponenter, slik som proteiner, karbohydrater, lipider, n ...

Biomedisin

Biomedisin, også kjent som teoretisk medisin, molekylær medisin og medisinalbiologi, er en naturvitenskapelig disiplin som er nært beslektet med legevitenskap, dyrlegevitenskap, biokjemi, kjemi, biologi, histologi, genetikk, embryologi, anatomi, ...

Bioprospektering

Bioprospektering er formålsrettet systematisk leting etter bestanddeler, bioaktive forbindelser eller gener i organismer. Det kan være alle typer organismer, alt fra mikroorganismer som bakterier, sopp, virus eller større organismer som planter, ...

Blodigle

Blodigla kalles også for legeigle, og er en leddorm med tre kjever. Den kan forveksles med hesteigle, men hesteigla kan ikke bite gjennom menneskehud. Blodigla finnes i næringsrike vann langs kysten fra Oslofjorden til Nordmøre. Arten er ikke spe ...

Blodpropp

En blodpropp, også kalt trombe, er resultatet av en koagulasjonsprosess i et blodkar. Tromben kan enten blokkere blodkaret der den er dannet eller vandrer med blodstrømmen, embolisere. Dersom blodproppen føres med blodstrømmen, og den møter en bl ...

Blyforgiftning

Blyforgiftning er helseskade på grunn av økt inntak av bly i organismen. Bly og blyholdige stoffer forekommer normalt og som forurensning. Det er risiko for blyforgiftning i enkelte yrker, for eksempel som maler. I Romerriket ble vannforsyningen ...

Brachyterapi

Brachyterapi er en form for strålebehandling av kreft. I motsetning til tradisjonell strålebehandling, hvor strålingen rettes mot kroppen fra en eksternt plasseret strålingskilde, bruker man i brachyterapi radioaktive strålekilder som plasseres i ...

Brystvortepiercing

Brystvortepiercing er en veldig vanlig type kroppspiercing både blant menn og kvinner. Og sentrert vanligvis ved bunnen av brystvorten. Den kan stikkes i alle vinkler, men gjøres vanligvis horisontalt eller sjeldnere vertikalt. Det er også mulig ...

Cand.med.

Cand.med. er den akademiske graden som oppnås når en student avlegger den medisinske embedseksamen, som er den avsluttende eksamen ved profesjonsstudiet i medisin. Den internasjonale tittelen for cand.med. er Medical Doctor. Etter endt studium vi ...

Cellegift

Cellegift eller cytostatika er en samlebetegnelse på medisiner mot ulike kreftsykdommer. Cellegift gis for å bekjempe kreftcellen, eventuell drepe den. Vanligvis angripes cellenes DNA-metabolisme for å forhindre at den kan dele seg på nytt. Siden ...

Cellekløyving

Cellekløyving er den grunnleggende første delen av fosterutviklingen. Hos alle dyr starter den med at zygote deler seg uten at egget øker i omfang.

Chorion

Chorion eller egghinnen er en fosterhinne som finnes hos virveldyr og de aller fleste invertebrater. Hos krypdyr, eggleggende pattedyr og fugler er det den ytterste hinnen i egget, rett under eggeskallet. Hos lavere virveldyr og mange invertebrat ...

Christina-piercing

En Christina-piercing, også kjent som en Venus-piercing, er en kjønnspiercing hos kvinner. Den ligger der de ytre kjønnsleppene møtes, under kjønnshøye. Christina-piercing er avhengig av anatomi; den har høy avvisningsgrad, og er ikke mulig for a ...

Cmaks

C maks er lik den maksimale serumkonsentrasjon en droge kan oppnå i en spesifisert cellegruppe eller testområde i kroppen, etter at den har blitt administrert og før neste dose administreres. Dette er et standardmål innen farmakokinetikk. Paramet ...

Cochrane Collaboration

Cochrane Collaboration er en ideell organisasjon som har som formål å systematisere forskningsresultater fra helseforskning. Cochrane-samarbeidet består av 28 000 frivillige i mer enn hundre land. Cochrane Collaboration har en omfattende database ...

Corpus Hippocraticum

Corpus Hippocraticum er en samling med cirka 60 skrifter som er tilskrevet den greske legen Hippokrates. Selv om bøkene som er med i samlingen ble tilskrevet Hippokrates i antikken, vet humanister i dag at de sannsynligvis ble skrevet mellom det ...

Cyanose

Cyanose er en blåfarging av lepper, hud, slimhinner eller negler. Blåfargen skyldes deoksygenert hemoglobin i blodkar nær kroppsoverflaten. Et skille mellom sentral og perifer cyanose.

De humani corporis fabrica

De humani corporis fabrica libri septem er en lærebok om den menneskelige anatomi som ble skrevet av Andreas Vesalius i 1543. Boken var et mesterverk på 712 sider som omhandlet og viste bilder på alt fra menneskets skjelett og de indre organene t ...

Den Almindelige Danske Lægeforening

Den Almindelige Danske Lægeforening er en faglig interesseorganisasjon for danske leger. Foreningen er en paraplyorganisasjon for: Praktiserende Lægers Organisation PLO Foreningen af Yngre Læger YL Foreningen af Speciallæger FAS Lægeforeningens f ...

Dopplereffekt

Dopplereffekten er den tilsynelatende endringen i frekvens eller bølgelengde av en bølge som registreres av en observatør som beveger seg relativt til bølgens kilde. For bølger som forplanter seg i et medium, for eksempel lydbølger, betraktes obs ...

Dødsstivhet

Dødsstivhet, likstivhet, rigor mortis en stivhet som inntrer gradvis i en biologisk kropp de første timene etter døden. Denne stivheten inntreffer i kroppens muskler og begynner vanligvis etter 2-5 timer etter døden, og når en maksimal tilstand a ...

Ebers-papyrusen

Ebers-papyrusen er et egyptisk papyrus som inneholder informasjon om medisinske urter og deres virkning som har blitt datert til rundt 1550 f.Kr. Det er en mulighet for at den er kopiert fra eldre tekster. Ebers-papyrusen er blant de viktigste av ...

Eggdonasjon

Eggdonasjon er prosessen der en kvinne donerer en eller flere eggceller til forskning, eller til befruktning, slik at en annen kvinne kan bli gravid ved hjelp av kunstig befruktning. Et egg donert til en annen kvinne vil vanligvis bli befruktet i ...

Ektopisk svangerskap

Ektopisk svangerskap eller ekstrauterint svangerskap er en graviditet med komplikasjoner som oppstår som konsekvens når det befruktede egget fester seg en plass utenfor livmorhulen. På folkemunne kalles det oftes bare "graviditet utenfor livmoren ...

EMedicine

eMedicine er en nettbasert, klinisk database, som ble etablert i 1996. Den er tilgjengelig på internett og består av kliniske oversikter over sykdommer, skrevet av eksperter innenfor hvert enkelt område. I USA kan leger benytte seg av eMedicine i ...

Endemisk

Endemisk og stedegen er uttrykk som brukes i biologien om arter, slekter og familier som har en utbredelse som er begrenset geografisk til et bestemt naturlig område eller miljø. Endemiske arter og grupper kalles endemismer. Det totalt motsatte a ...

Epilepsi

Epilepsi kjennetegnes av spontane epileptiske anfall grunnet en funksjonsforstyrrelse i hjernens nerveceller. Det finnes en rekke forskjellige typer epileptiske anfall. Noen hvor vedkommende bevarer bevissthet og andre hvor man får større eller m ...

ESnurra

eSnurra er en metode for beregning av termin, gestasjonsalder og fostervekst utviklet av Sturla Eik-Nes, Per Grøttum og Håkon Gjessing. Den er basert på et norsk populasjonsmateriale bestående av om lag 40000 graviditeter. I motsetning til eldre ...

Eutanasi

Eutanasi er en form for aktiv dødshjelp som innebærer at legen gir pasienten en dødbringende injeksjon, til forskjell fra legeassistert selvmord, der pasienten får resept på en dødbringende dose medisin som vedkommende inntar selv. Eutanasi kan o ...

Evidensbasert medisin

Evidensbasert medisin EBM er en medisinsk behandlings- og kunnskapstilnærming basert på å bruke vitenskapelig metode så fremt denne foreligger, fremfor tilnærminger basert på tradisjon som man ikke har funnet støtte for. Evidensbasert medisin kan ...

Fetal programming

Påvirkning hvor effekten av teratogenpåvirkning gjør seg gjeldende senere i livet kalles fetal programming. Et eksempel på dette er perinatal hyperinsulinisme i avkommet som et resultat av mors diabetes. "Fetal and neonatal hyperinsulinism is a p ...

Flass

Flass kan sees og kjennes som små "kaker" av hud i hodebunnen. Det klør, og mange klorer bort flasset så de får sår. Flass forveksles ofte med tørr hud. I motsetning til tørr hud, faller ikke flasset av seg selv. Flass er så vanlig at det nesten ...

Fluoroskopi

Fluoroskopi benyttes som betegnelse på røntgenundersøkelser der lavdose røntgenstråler benyttes til å visualisere kroppens indre organer. Fluoroskopi benyttes som oftest i forbindelse med posisjonering av stålefeltet før et røntgenbilde skal tas. ...

Fosterdiagnostikk

Fosterdiagnostikk innebærer at undersøkelser på menneskefostre utføres når de befinner seg i morens livmor. Undersøkelsene kan foretas ved ulike tidspunkter i svangerskapet. Bruk av fosterdiagnostikk er omstridt. Temaet er omstridt blant lovgiver ...

Fosterhinne

Fosterhinner er en serie membraner som omgir et foster under fosterutviklingen i dyreriket. Disse hinnene vil i liten grad bli en del av det ferdige individet. Den mest grunnleggende hinnen er chorion som finnes i egg fra alle virveldyr og de fle ...

Fosterutvikling

Fosterutvikling eller embryogenese er tilblivelsen av en flercellet diploid organisme fra unnfangelsen fram til den begynner på den frie delen av sin tilværelse. Prosessen starter med at en sædcelle smelter sammen med en eggcelle og danner en zyg ...

G-celler

G-celler er en celletype som finnes i magesekkens antrum. Antrum er latin for hulrom, og er navnet på den nederste delen av magesekken som grenser til magesekkens utførselsgang. G-cellen utskiller et hormon kalt gastrin ved parasympatisk stimuler ...

Gabormedaljen

Gabormedaljen, medaljen er blitt delt ut av Royal Society hvert annet år siden 1989. Medaljen deles ut for enestående arbeid innen noen av de medisinske vitenskapene, særlig for innsats innen områdene genetisk ingeniørkunst eller molekylærbiologi ...

Grøtomslag

Grøtomslag er en gammel form for medisinsk behandling, der grøt, oppbløtt brød eller varierende blandinger av absorberende stoffer og urter ble smurt på bandasjer og brukt til forbinding av sår, verkebyller eller betente områder. Grøtomslagets vi ...