ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 233

Strålebehandling

Strålebehandling er behandling av kreft ved hjelp av ioniserende stråling. Strålingen er fotoner, elektroner og protoner med høy energi, røntgenstråling og stråling fra radioaktive kilder som iridium, jod og andre. Radium ble brukt i nesten 100 å ...

Svangerskap

For svangerskap/graviditet hos pattedyr, se: Drektighet Svangerskap hos mennesker varer 40 til 42 uker, ca. 280 dager, beregnet fra første dag av siste menstruasjon og frem til fødsel. Svangerskapet deles utviklingsmessig inn i tre trimestre. De ...

Sæddonasjon

Sæddonasjon, eller spermdonasjon, er en form for assistert befruktning hvor en mann donerer sperm til en spesiell klinikk, kalt sædbank, for at den skal brukes til å produsere et barn. Sæddonasjon foregår ved at mannen donerer sæd som fryses ned, ...

Teorien om hjertefeil hos danske konger

Teorien om hjertefeil hos danske konger er en ny medisinsk teori fra den danske rettsmedisineren Jørgen Lange Thomsen. Teorien ble presentert i en artikkel i Aftenposten 1.november 2015. Thomsen hevder at den danske kongen Svein Tjugeskjegg og ma ...

Toksikologi

Toksikologi er studiet av de negative effekter kjemikalier har på levende organismer. Toksikologien ligger i skjæringspunktet mellom biologi, kjemi og medisin, og omfatter deler av alle disse fagene. Toksikologien deles gjerne i to undergrupper, ...

Tradisjonell østlig medisin

Tradisjonell østlig medisin er et fellesbegrep som omfatter en rekke tradisjonelle behandlingsformer innen medisin, med opprinnelse i østlige kulturer i Asia. Til denne kategorien hører Tradisjonell kinesisk medisin Unani Ayurveda

Transgenerasjonelt traume

Transgenerasjonelt traume er ideen som foreslår at effekten traumer kan bli overført mellom generasjoner. Ideens hypotese dveler rundt observasjonen at etter en generasjon har opplevd et alvorlig traume, kan effektene av traumet blir overført til ...

Traume

De kroniske fasene kan innebære flere aspekter i ulik grad og hyppighet: Redusert søvnkvalitet, nedsatt frustrasjonsterskel med økt irritabilitet, raseriutbrudd, konsentrasjonsproblemer, økt vaktsomhet og overdrevne reaksjoner på uventede stimuli ...

Triage

Triage er en prosess for å bestemme prioritering i behandling av pasienter basert på hvor alvorlig deres medisinske tilstand er. Dette skal gjøre pasientbehandlingen mer effektiv når ressursene er for utilstrekkelige til at alle kan bli behandlet ...

Tunge frenulum-piercing

En Tunge frenulum-piercing er en piercing i settes under tungen. Piercing gjøres med en 1.2 mm piercingnål. Ikke alle har denne spenningen, eller den kan være for liten eller smal til å gjennombore. Hvis senen er for smal, vil smykkene også vokse ...

Tvangssterilisering

Tvangssterilisering er når stat, organisasjon eller individer tvinger en person til sterilisering. Tvangssteriliseringer var vanlige foreteelser i et antall land fra 1930-tallet fram til 1970-tallet. Motivene bak kunne være såkalt rasehygiene, be ...

Ugelstad-kuler

Ugelstad-kuler, også skrevet ugelstadkuler, er mikroskopiske, nøyaktig like store plastkuler. Disse kan brukes innen kromatografi, som spacere i LCD- skjermer, i kosmetikk og for å modellere fysiske prosesser. Partiklene kan også gjøres magnetisk ...

Ultralyd

Ultralyd er lydbølger med en frekvens som er høyere enn menneskets øre kan oppfatte. Den nedre grense for ultralyd settes ofte til 20 kilohertz, men også 15 kHz forekommer som nedre grense. Det hørbare lydspektrum er ingen presis størrelse. Barn ...

Ungdomsmedisin

Ungdomsmedisin er et medisinsk fagområde som tar for seg de forandringer ungdom gjennomgår kroppslig og mentalt, og aldersperiodens spesielle helseproblemer. Perioden strekker seg fra start av pubertet 10-12 års alder til tidlig voksen alder 20 - ...

Viviseksjon

Viviseksjon er vitenskapelige, oftest kirurgiske inngrep på levende forsøksdyr. Slike inngrep foretas i medisinske dyreforsøk for å finne ut for eksempel hvordan dyr reagerer på forskjellige bakterier, medisiner eller gift. Viviseksjoner omfattet ...

Voksesmerte

Voksesmerter er fysiologiske symptomer vanlige hos barn. Voksesmerter forekommer ofte i to perioder i et barns liv. Første gang når barnet er mellom tre og fem år gammelt, senere når det er 8 til 12 år gammelt. Voksesmerter føles som generell ver ...

Vorte

Vorter er en godartet liten utvekst i huden som vanligvis blir mellom én mm og én cm stor. Vorter skyldes en infeksjon i huden eller i slimhinnene som er forårsaket av virus. Det finnes mange virus som kan gi vorter, men de forskjellige virusene ...

Ketil Lenert Hansen

Ketil Lenert Hansen er en norsk professor i helsevitenskap ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Hansen ble ph.d. i helsevitenskap ved Universitetet i Tromsø i 2011, med avha ...

Amalgam

Amalgam er en legering med kvikksølv. Den er mest kjent for bruk i tannfyllinger. Det har lenge vært mistanker om at amalgamfyllinger kan utløse helseplager hos pasienter, men det foreligger ikke vitenskapelig støtte for en slik sammenheng.

Avtagbar tannprotese

En avtakbar tannprotese er en type tannprotese som kan brukes av en delvis tannløs pasient som ønsker nye tenner, enten for funksjonelle eller estetiske grunner, og som ikke har mulighet for en bro av ulike grunner, som for eksempel mangel på and ...

Biomateriale

Biomaterialer er en stor gruppe av spesialiserte materialer som brukes til kunstige kroppserstatninger. De mest kjente anvendelsene er som tannerstatninger, kunstige hofteledd, hjerteklaffer, øyelinser og karstenter. Biomaterialprodukter som er h ...

Bittskinne

En bittskinne tilpasses pasientens tenner og brukes for å beskytte tenner og oppbygningsflater, behandle mandibulær kjeve dysfunksjon, og stabilisere kjeveleddene når de lukkes eller for å skape rom før oppbygning av tenner. Mange med nattlig bit ...

CEREC

CEREC er et produkt for tannrestaurering som lar brukeren produsere en keramisk tann-protese ved hjelp av et utvalg data-assisterte teknikker som 3D-fotografi og DAK. Restaureringen kan bli utført i løpet av en enkelt konsultasjon for pasienten. ...

Den norske tannlegeforenings Tidende

Den norske tannlegeforenings Tidende, eller bare Tidende, ble grunnlagt i 1890 og er det eneste norske uavhengige fagtidsskrift for tannhelsepersonell. Tidsskriftet, som utgis av Den norske tannlegeforening, har som oppgave å presentere vitenskap ...

Diastem

Diastem, diastema, eller Margo interalveolaris er stort mellomrom mellom to tenner, særlig mellom hjørnetennene og forjekslene eller mellom fortennene i overkjeven. Mellomrommet mellom de to fortennene kalles medialt diastem. Diastem forekommer h ...

Det odontologiske fakultet (UiO)

Det odontologiske fakultet er Universitetet i Oslos avdeling for odontologi. Fakultetet utdanner studenter i tannlegestudier og i tannpleierstudier, og driver både grunnforskning og klinisk forskning knyttet til munnens helse. Tiril Willumsen er ...

Forjeksel

Forjeksler er tennene rett bak hjørnetannen hos pattedyr. Selv om forjekslene ikke har den samme kompliserte bygningen som jekslene, har de vanligvis flere spisser og kan ha doble røtter. Hos de fleste pattedyr brukes jekslene til å grovdele opp ...

Fortann

Fortennene er de fremste tennene i munne hos pattedyr og noen av deres primitive slektninger. De sitter på premaxillen I overkjeven og sammen med de andre tennene i underkjeven. Det latinske navnet Incisivi kommer av incidere – å kutte. Fortennen ...

Hjørnetann

Hjørnetennene er tennene som sitter mellom fortennene og forjekslene hos pattedyr og deres primitive slektninger. De er de fremste tennene på maxillen i overkjeven og sammen med de andre tennene i underkjeven. Hos rovpattedyr og mange andre dyrea ...

Invisalign

Invisalign er et tannreguleringsprodukt av gjennomsiktig plast. Produktet produseres av Align Technology, et internasjonalt selskap basert i San Jose, California. Behandlingsprosessen begynner med at det tas en avstøpning av pasientens tenner. De ...

Jeksel

Jeksler eller molarer er de bakerste tennene hos pattedyr. Ingen andre av tennene har en så komplisert bygning. Hos de fleste pattedyr brukes jekslene til å tygge. Det latinske navnet molares kommer av mola – møllestein. Sammen med forjekslene ut ...

Karies

Karies er en sykdom der tennene brytes ned av biprodukter fra bakteriekolonier som lever på tannoverflaten, såkalt plakk. Ubehandlet tannkaries fører til kaviteter, "hull i tennene", som videre kan føre til tannverk og i verste fall resultere i a ...

Krone (odontologi)

En krone er et kunstig oppbygget tannskall som blir festet til tannen eller et implantat, for eksempel dersom tannen er sterkt skadet og mye av tannsubstansen har gått tapt. Kronen lages ved at tannlegen først sliper ned tannen, får så å ta et av ...

Munnhygiene

Oral hygiene viser til praksisen med å holde munn og tenner rene slik at man unngår sykdommer, slik som hull i tennene karies, samt dårlig ånde. Flere eksterne faktorer påvirker den orale hygienen, og eksempler på dette er kosthold, tannpuss og g ...

Nordental

Nordental er en messe for dentalbransjen. Landets tannhelsepersonell møter leverandører av utstyr og tjenester rettet mot tannhelsetjenesten på arrangementet, som er en sentral og integrert del av Den norske tannlegeforenings landsmøte. Nordental ...

Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer

Nordisk institutt for odontologiske materialer AS er et nordisk samarbeidsorgan for dentale biomaterialer. Instituttets oppgaver innen forskning, materialprøving, standardisering og forskningsbasert opplysningsvirksomhet er rettet til tannhelsetj ...

Norges Tannlegehøyskole

Norges Tannlegehøyskole ble etablert i 1905 i Oslo som Den Norske Tandlægeforenings Tekniske Tandlægeinstitut. Før etableringen i 1905 fantes det i noen få år fra 1893 en Statens poliklinikk for Tannsykdomme. Skolen var eid og drevet av Den norsk ...

Odontologi

Peridontiet er tannens støttevev. Det består av tannkjøttet gingiva, sement som dekker roten, periodontalt ligament og alveolar bein som fester tannen til kjevebenet.

Olav Kristoffer Slagsvold

Olav Kristoffer Slagsvold var tannlege og professor i kjeveortopedi. Slagsvold tok doktorgrad ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, i 1969, og ble professor og leder for Avdeling for kjeveortopedi i 1971. Fra 1950-51 hadde Slagsvo ...

Ordines equestres maiestatis Mastodontis

Ordines equestres maiestatis Mastodontis, blant tannleger også kalt Mastodontordenen eller Mastodonten, er en utmerkelse tilknyttet Odontologforeningen ved Universitetet i Oslo. Den ble grunnlagt i 1933 har som formål å sørge for at studenter, ta ...

Periodontitt

Periodontitt er betennelse i tannfestet rundt tenner. Periodontitt oppstår grunnet bakteriefloraen i munnhulen i form av plakk, og kan forutsake at tennene løsner. Etter fylt 40 år er det mer vanlig å miste tenner grunnet periodontitt enn karies. ...

Protetikk

Protetikk er en av spesialitetene godkjent av Den norske tannlegeforening. Oral protetikk er en spesialistutdannelse som diagnostiserer, behandlingsplanlegger, rehabiliterer og ivaretar den orale funksjon, komfort samt estetikk til pasienter. Pro ...

Rotsement

Rotsement er et avaskulært mineralisert bindevev som dekker tannens rotdentin, og sammen med gingiva, periodontalfibre og alveolarbein utgjør det tannens støttevev. Rotsement er kanskje det mineraliserte vevet i kroppen som vi har minst kunnskap ...

Snorkeskinne

Formålet med snorkeskinnen er å presse underkjeven ca. 5 mm lenger frem enn utgangsstillingen, for dermed å hindre at tungen og ganen blokkerer luftveiene. Skinnen er et resultat av forskning på alternativer til operasjon eller CPAP-maskin. Profe ...

Syreskade

Syreskader er uopprettelig tap av tannstruktur på grunn av kjemisk oppløsning fra syrer, og har ikke en bakteriell årsak. Det kan være mange medvirkende faktorer til syreskader, blant annet hyppig inntak av mat og sure drikker, munntørrhet, sykdo ...

Tannbørste

En tannbørste brukes primært til rengjøring og stell av brukerens tenner. Vanligvis brukes tannpasta for å motvirke tann- og tannkjøttsykdommer. Det anbefales ofte at man børster tennene minst to ganger per dag, i minst to minutter om gangen. Tan ...

Tannimplantat

Et tannimplantat er en type erstatning for en tapt tann som består av en titanskrue som skrus inn i kjevebenet. Grunnen til at titan brukes er at det har mulighet til å gro fast i benet, et fenomen som kalles osseointegrasjon.

Tannkrem

Tannkrem, også kalt tannpasta, er et tregtflytende rengjøringsmiddel for tenner. Tannkremen har blant annet den funksjonen at det skummer og lar tannbørsten gli lettere. Dessuten er den ofte tilsatt smak slik at en får en god smak i munnen og en ...

Tannlegeskrekk

Tannlegeskrekk er en fobi i form av irrasjonell og overdrevet frykt for tannleger. Den som lider av tannlegeskrekk har gjerne hatt negative opplevelser hos tannlegen i tidlig alder. Dette resulterer i at den lidende gjør alt for å unngå et tannle ...

Tannprotese

Tannproteser er kunstige erstatninger for tenner og tannkjøtt for folk som mister tenner på grunn av karies, tannkjøttsykdommer, traumer eller genetiske lidelser. Protetisk behandling er ikke behandling av sykdommer, men av følgetilstander etter ...