ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 250

Lumbago

Se også Lumbago band. Lumbago eller hekseskudd er en diagnose og samlebetegnelse på uspesifikke korsryggsmerter og inkluderer mange tilstander som har til felles at de gir smerter i lumbalcolumna. I de fleste tilfeller er det vanskelig å si nøyak ...

Lumbal spinal stenose

Lumbal spinal stenose er innsnevring av ryggsøylens nervekanal, ryggkanalen, i nedre del av ryggen, noe som kan medføre plager fra ryggen og i beina.

Osteopeni

Osteopeni betegner en tilstand med lav bentetthet i skjelettet som kan gi risiko for brudd i knokler, spesielt lårhalsbrudd og håndleddsbrudd. Osteopeni er et forstadium til osteoporose og defineres som benmasse i området mellom 1 og 2.5 standard ...

Osteoporose

Osteoporose, også kalt "benskjørhet" eller "lav benmasse", er en risikofaktor for brudd og defineres som en systemisk skjelettsykdom. Den kjennetegnes ved redusert knokkelstyrke på grunn av redusert bentetthet. WHOs operasjonelle definisjon på os ...

Plattfot

Plattfot er en tilstand av nedsynkning av fotbuen, enten i langsetter fra hælen mot tærne, gjerne i kombinasjon med en utoverbøyning av hælen, eller på tvers av foten i fremre del av foten. En tilstand av nedsunken fotbue kommer gjerne som et res ...

Polymyositt

Polymyositt er en betennelsestilstand i tverrstripet musklulatur. Sykdommen er beslektet med sykdommene dermatomyositt, antisyntetasesyndromet og inklusjonslegememyositt.

Rakitt

Rakitt eller engelsk syke er en barnesykdom som fører til at skjelettet mangler nødvendig styrke, slik at visse knokler deformeres.

Scheuermanns sykdom

Scheuermanns sykdom er en rygglidelse som sjelden oppdages før 10-12 årsalderen, hvor ryggvirvlene kan synes vokst med ulik hastighet foran og bak. Sykdommen er oppkalt etter den danske røntgenlegen Holger Werfel Scheuermann. Den bakenforliggende ...

Schlatters

Schlatters sykdom, også kalt Osgood–Schlatters sykdom, er en overbelastningssykdom hos ungdom som oppstår i fremre del av vekstsonen i skinnebeinet like nedenfor kneet. Like ovenfor vekstsonen fester patellarsenen seg. Den utgjør det nedre festet ...

Skoliose

Skoliose er en sideveis skjevhet i ryggsøylen, som er så omfattende at det kan gi problemer for pasienten. Skoliose er en sjelden lidelse, kun 1 av 10 000 får skoliose som må behandles, mens inntil 5% kan ha lidelsen smertefritt i ung alder – 9 a ...

Spinal stenose

Spinal stenose er den medisinske betegnelsen på innsnevring av ryggsøylens nervekanal, spinalkanalen. Dersom innsnevringen sitter i nakken kalles det cervikal spinal stenose. Dersom innsnevringen sitter i nederst i ryggen, i lumbalkolumna, kalles ...

Spondylolistese

Spondylolistese er en forskyvning av en ryggvirvel i forhold til den neste, noe som hyppigst forekomer nederst i ryggen, og aller hyppigst mellom L5 og S1. Det er flere årsaker til at dette kan oppstå, blant annet utviklingsfeil, fraktur eller al ...

Tendinose

Tendinose, også kalt kronisk tendinitt, kronisk senebetennelse, kronisk tendinopati eller kronisk seneskade, er en skade på en sene på cellenivå. Skaden er antatt å være forårsaket av mikrorifter i bindevevet i og rundt senen og fører til en økni ...

Afasi

Afasi betegner språkvansker etter en hjerneskade. Afasi skilles fra spesifikke språkvansker hos barn ved at det forutsettes normal språklig utvikling inntil tidspunktet for hjerneskaden. Afasi skilles også fra dysartri og dysphemi ved at det hand ...

Akinetopsia

Akinetopsia er en sjelden lidelse hvor en ikke er i stand til å bevisst registrere eller persipere bevegelse grunnet kortikale lesjoner. Hos personer med akinetopsia oppfattes verden gjerne som en rekke stillbilder. Det mest kjente tilfellet av a ...

Amyotrofisk lateralsklerose

Amyotrofisk lateralsklerose omtales i Norge oftest med forkortelsen ALS. Sykdommen er kjent under flere navn, i USA kaller man den gjerne Lou Gehrigs disease etter baseballspilleren som fikk diagnosen i 1939. Et fransk navn på sykdommen er maladi ...

Andre primære hodepiner

Andre primære hodepiner er hodepiner i gruppe 4 i del 1 av standarden ICHD-3, som oppdateres og utgis av International Headache Society og har inngått i International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems fra versjon ...

Ataksi

Ataksi er en betegnelse på nedsatt muskelsamarbeide i koordinerte bevegelser. Syndromet kan arte seg i forskjellige former, for eksempel ved tilsynelatende nølende eller for voldsomme bevegelser og ustøtt ganglag. Det kan minne om et lite barn so ...

Aura (symptom)

Aura er et sanseinntrykk av flyktig karakter som typisk gjør seg gjeldende i et kort tidsrom før visse typer nevrologiske lidelser kommer til uttrykk, som for eksempel epilepsianfall, migreneanfall og klasehodepineanfall med mer. Aura som begrep ...

Binswangers sykdom

Binswangers sykdom eller Progressiv vaskulær leukoencefalopati er en sjelden form for multi-infarkt demens forårsaket av forandringer i dypet av hjernens hvite substans. Sykdommen kjennetegnes av hukommelsestap, reduksjon av intellektuelt funksjo ...

Cerebral parese

Cerebral parese, ofte forkortet CP, er en samlebetegnelse på en rekke forstyrrelser av muskelkontrollen som skyldes en varig engangsskade på hjernen som har funnet sted før hjernen var fullt utviklet, dvs. under svangerskapet, i forbindelse med f ...

Charcot-Marie-Tooths sykdom

Charcot-Marie-Tooths sykdom er en autosomal dominant arvelig polynevropati som forårsaker en distal muskelsvakhet.

Chorea

Chorea, tidligere også kalt sanktveitsdans, er en sykdom og et sykdomstegn som kjennetegnes av ufrivillige bevegelser i armer, bein eller ansiktsmusklaturen som skyldes overaktivitet av de dopaminerge nevroner i de områdene av hjernen som kontrol ...

Kronisk utmattelsessyndrom

Kronisk utmattelsessyndrom er den vanligste betegnelsen på en variabelt svekkende lidelse eller lidelser som defineres generelt ved vedvarende utmattelse som ikke er relatert til anstrengelse, som ikke reduseres vesentlig av hvile, og som er leds ...

CSWS

Continuous Spike Wave during Slow sleep er en tilstand hvor man har kontinuerlig spike-wave-aktivitet i EEG i non REM søvn. CSWS er koblet til flere sykdommer som Landau-Kleffners syndrom og epilepsi med CSWS-syndromet. I den klassiske definisjon ...

Demens

Demens er ervervet kronisk nedsatt kognitivt funksjonsnivå i tillegg til redusert daglig funksjonsnivå i jobbsammenheng og i private sammenhenger. Tilstanden er relatert til varig, ervervet hjerneorganisk dysfunksjon som kan skyldes en rekke ulik ...

Diffus axonal skade

Diffus axonal skade er en form for traumatisk hjerneskade, som kan oppstå som følge av et decelerasjonstraume mot hodet. Klinisk gir diffus axonal skade ofte opphav til en varig vegetativ tilstand, men er sjelden dødelig. Ved denne form for skade ...

Drypp

Årsaken til drypp er som regel aterosklerose, også kalt åreforkalkning, en fortetning av en eller flere arterier som frakter blodet til hjernen. Aterosklerose er en prosess som starter tidlig i livet, men som vanligvis først fører til alvorlig sy ...

Dyssomni

Dyssomni er en bred klassifikasjon av søvnforstyrrelser som gjør det vanskelig å sovne, bevare søvnen eller få sove til "rett" tid i forhold til samfunnets normer. Dyssomnier er primært forstyrrelser av initiering eller bevaring av søvn eller av ...

Døgnrytmeforstyrrelse

Døgnrytmeforstyrrelser eller døgnrytmelidelser er oftest sett på som en type søvnforstyrrelse. Søvn-våkenhetsproblemer er de mest merkbare av problemkomplekset, men døgnrytmene omfatter mange flere fysiologiske og atferdsmessige faktorer enn som ...

Essensiell tremor

Essensiell tremor eller ukontrollert skjelving er en nevrologisk sykdom som gir ufrivillige, rytmiske skjelvinger på hender og, i noen tilfeller også, hodet. Sykdommen debuterer gjerne i godt voksen alder, og den regnes dessuten som den vanligste ...

Facialisparese

Facialisparese er en forholdsvis vanlig sykdomstegn eller sykdom som innbefatter lammelse av de strukturer som innerveres av nervus facialis. Ansiktsnervens forløp er langt og mangslungent, hvilket fører til at facialisparese kan hga en rekke for ...

Glioblastoma multiforme

Glioblastom, betegnes også WHO grad 4 astrocytom og ble tidligere kalt glioblastoma multiforme. Glioblastom er den vanligste av de primære ondartede hjernesvulstene hos voksne. Glioblastom tilhører en gruppe hjernesvulster som kalles høygradige g ...

Guillain-Barré syndrom

Guillain-Barré syndrom er et sjeldent, autoimmunt syndrom som påvirker nervene i det perifere nervesystemet. Den vanligste varianten av Guilliain-Barré utvikles forholdsvis raskt, fra få timer til opptil fire uker. Typiske symptomer er oppadstige ...

Hemicrania continua

Hemicrania continua er en alvorlig og meget sjelden hodepinelidelse i gruppen av trigeminal-autonome hodepiner, ifølge International Classification of Headache Disorders versjon 3. Dette er en daglig ensidig kronisk hodepine som ofte fører med se ...

Hemifaciale spasmer

Hemifaciale spasmer eller klonisk hemifacial spasme er en nevrologisk sykdom hvor blodårer inne i kraniet trykker på nervus facialis og forårsaker varierende grad av spasmer på den affiserte side av ansiktet, som typisk starter ved øyet. Fordi an ...

Hemorrhagisk hjerneslag

Hemorrhagisk hjerneslag er nevrologisk sykdom som utgjør ca. 10–15% av alle tilfeller av hjerneslag. Man skiller mellom to typer hemorrhagiske hjerneslag, intrecerebral blødning og subarachnoidalblødning. Andre typer intrakranielle blødninger, næ ...

Hjernehinneblødning

Hjernehinneblødning, eller subarachnoidal blødning, er en sykdomstilstand hvor det foreligger en blodansamling mellom spindelvevshinnen og hjernens overflate. Blødningen starter ofte ved at en utposning på en arterie, eller en medfødt karmisdanne ...

Hjernekontusjon

Cerebral kontusjon eller hjernekontusion, en form for traumatisk hjerneskade, er blå merker på hjernevevet. På samme måte som med blå merker i annet vev, kan cerebrale kontusjoner assosieres med flere mikroblødninger, små blodkar som lekker inn i ...

Hodepine

Hodepine eller kefalalgi kan i all enkelhet defineres som en tilstand med smerter i hodet. Det er en nasjonal folkesykdom som mer enn 1.7 millioner nordmenn tidvis sliter med, i en eller annen form. Man skiller mellom primære hodepiner, sekundære ...

Hodepine knyttet til forstyrrelse i homeostasen

Hodepine knyttet til forstyrrelse i homeostasen eller homeostasehodepine tilhører gruppen med sekundære hodepiner og inkluderer sju undergrupper, hvorav to med flere former. Inndelingen følger ICHD-3 og er i henhold til International Headache Soc ...

Horner syndrom

Horner syndrom er en lidelse som klinisk i hovedsak består av de tre autonome symptomene miose, ptose og varierende grader av anhidrose. Det er ofte plagsomt, men er gjerne ikke smertefullt. Årsaken er at nervebaner til ansikt og øye er skadet. H ...

Huntingtons sykdom

Huntingtons sykdom, Huntingtons chorea, setesdalsrykkja eller arvelig sanktveitsdans er en arvelig sjelden sykdom som kjennetegnes av unormale kroppsbevegelser og demens. Huntingtons sykdom debuterer oftest i 35-50 års alder, sjelden før 20 eller ...

Hyperalgesi

Hyperalgesi er en lidelse som fører til unormalt høy følsomhet for smerte. Den økte smertefølelsen kan føre til at lette berøringer kan føles som ubehag eller smerte. Hyperalgesi kan forekomme ved visse sykdommer eller skader i nervesystemet, hvo ...

Idiopatisk intrakranial hypertensjon

Idiopatisk intrakranial hypertensjon, tidligere også kalt benign intrakraniell hypertensjon, er økt intrakranialt trykk uten romoppfyllende sykdomsprosesser, sinusvenetrombose eller affiserte hjernehinner. Det er en sjelden, men alvorlig årsak ti ...

Kleine-Levins syndrom

Kleine Levins syndrom er en sjelden sovesykdom. Den som er rammet vil med jevne mellomrom havne i dyp søvn og kan sove i ukevis. Den rammede bør få sove ferdig og bør kun vekkes for nødvendige gjøremål. I Norge er det fire kjente tilfeller av syn ...

Korsakoffs syndrom

Korsakoffs syndrom, også kalt Korsakoffs psykose, er en nevropsykriatisk tilstand forårsaket av mangel på tiamin som regel av langvarig alkoholmisbruk og/eller alvorlig feilernæring. Syndromet er gjerne en følgetilstand av Wernickes encefalopati. ...

Kortvarige unilaterale hodepinesyndromer

Kortvarige unilaterale hodepinesyndromer er en alvorlig og meget sjelden hodepinelidelse i gruppen av trigeminal-autonome hodepiner, ifølge International Classification of Headache Disorders versjon 3. Dette er en lidelse som karakteriseres av en ...

Kronisk daglig hodepine

Kronisk daglig hodepine eller CDH er et samlebegrep innen medisin som ofte benyttes innen pediatrien til å beskrive vedvarende hodepine hos barn og unge. Tilstanden omfatter tre ulike lidelser beskrevet i ICHD-3, som kronisk migrene, kronisk epis ...

Kronisk migrene

Kronisk migrene er en kombinasjon av ulike hodepiner og migrener som opptrer i 15 eller flere dager hver måned over mer enn 3 måneder, hvorav minst 8 dager med typisk migrene. Mange med denne diagnosen kan være feil-diagnostiserte, siden man regn ...