ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 253

Psykofarmaka

Psykofarmaka kan deles i fire grupper: Antipsykotika brukes ved alvorligere psykiske lidelser som schizofreni og andre psykoser. I lavere doser har de også vært brukt ved angst- og depresjonstilstander. Antidepressiva og antipsykotika dekkes vanl ...

Psykogen polydipsi

Primær polydipsi eller psykogen polydipsi er en spesiell form for polydipsi. Den er vanligvis assosiert med en pasients økende væskeinntak på grunn av følelsen av å ha tørr munn. Når begrepet "psykogen polydipsi" er brukt, antyder det at tilstand ...

Psykose

Psykose betyr en unormal tilstand av sinnet, og er en psykiatrisk betegnelse på en mental tilstand som ofte beskrives som "tap av kontakt med virkeligheten". Personer som lider av psykose, blir beskrevet som psykotiske. Mennesker som opplever psy ...

Psykosomatikk

Psykosomatikk, også kjent som psykofysiologi, er et tverrfaglig medisinsk fagområde som studerer lidelser som gjør seg utslag i somatiske, kroppslige, symptomer med psykiske årsaker. Psykosomatiske symptomer er kroppslige symptomer som man antar ...

Pyromani

Pyromani er en sykelig trang til å sette på og se ild. En person som lider av pyromani kalles pyroman. En brannstifter er en person som forsøker å utføre eller utfører ildspåsettelse enten på eiendom eller på andre gjenstander. En pyroman er en b ...

RAD

Reaktiv tilknytningsforstyrrelse, er diagnosen for alvorlig og relativt sjelden relasjonsforstyrrelse som kan ramme barn. RAD er karakterisert ved markert forstyrret og avvikende sosial samhandling i de fleste sammenhenger. Forstyrrelsen kan ta f ...

Samlemani

Samlemani som lidelse er ofte definert som det å anskaffe, og ha vanskeligheter med å kvitte seg med eiendeler som er ubrukelige eller lav verdi. En fast definisjon på samlemani som lidelse er likevel ennå ikke opprettet. Tidligere har samlemani ...

Sankt Veits-danserne

Sankt Veits-danserne er kallenavn på flere tilfeller av dansemani i middelalderen og personene om ble grepet av manien. Sankt Veits-dans var en massepsykose der mennesker uforklarlig begynte å danse ukontrollert og fortsatte til de ikke orket mer ...

Schizoaffektiv lidelse

Schizoaffektiv lidelse er en psykiatrisk diagnose som beskriver en psykisk lidelse karakterisert ved tilbakevendende episoder med elevert eller depressivt humør, eller ved samtidig elevert og depressivt humør, som veksler med, eller oppstår samti ...

Schizofreni

Schizofreni er en psykisk lidelse preget av psykose, uorganisert tale og "negative symptomer". Med negative symptomer menes avflatede følelser, mangel på vilje, manglende evne til nytelse, oppmerksomhetssvikt, utarmet tale og språk, og stereotyp ...

Schizoid personlighetsforstyrrelse

Schizoid personlighetsforstyrrelse er preget av introspeksjon og sosial tilbaketrekning. Et sentralt trekk ved tilstanden er mangelen på emosjonell varme og kontakt. Schizoide er reserverte, mangler interesse for andre mennesker og de daglige tin ...

SCID-I

Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders er et diagnoseverktøy som blir benyttet for å skille mellom alvorlige mentale forstyrrelser og personlighetsforstyrrelser. Det finnes mer en 700 publiserte studier hvor SCID har vært tatt ...

Sesongavhengig depresjon

Sesongavhengig depresjon, også kjent som vinterdepresjon, er en stemningslidelse der personer som har en ellers normal psykisk helse i løpet av mesteparten av året opplever depressive symptomer i vinterhalvåret eller, sjeldnere, om sommeren, våre ...

Selektiv mutisme

Selektiv mutisme er en sjelden tilstand der barn og unge konsekvent ikke snakker i visse sammenhenger. Barna er oftest tause i barnehagen eller på skolen, mens de snakker med sin nærmeste familie i hjemmet. I tillegg til selve tausheten, har en s ...

Selektiv spiseforstyrrelse

Selektiv spiseforstyrrelse er en spiseforstyrrelse som hindrer en person fra forbruket av visse typer matvarer. Det mest unike med selektiv spiseforstyrrelse er manglende evne til å spise enkelte nye typer mat, spesielt på grunn av forskjellen i ...

Skadde i internasjonale operasjoner

Veteranforbundet SIOPS arbeider for at veteraner med skader etter internasjonale operasjoner får et raskt og tilrettelagt behandlingstilbud, slik at de kommer tilbake i arbeid og et meningsfylt liv. Organisasjonen har sitt utspring fra i et uform ...

Skjematerapi

Skjematerapi er en terapiform utviklet av den amerikanske psykologen Jeffrey E. Young. Terapien er en integrativ terapiform som kombinerer kognitive terapimetoder med gestalterapiteknikker og visualiseringsøvelser. Skjematerapeuten hjelper pasien ...

Skåringsverktøy for depresjon

Et skåringsverktøy for depresjon er et psykiatrisk måleinstrument som ved hjelp av beskrivende ord og fraser indikerer alvorlighetsgraden av depresjonsymptomene for en tidsperiode. Når det brukes, kan en behandler evaluere en person etter gitte k ...

Spilleavhengighet

Spilleavhengighet er en tilstand hvor en person har blitt avhengig av pengespill, og har mistet kontrollen over sitt forbruk. Spilleavhengighet utvikler seg gjerne over tid, og etter hvert blir konsekvensene og problemene mer og mer alvorlige. I ...

Svangerskapsdepresjon

Svangerskapsdepresjon er en type depresjon som rammer kvinner under graviditeten. Depresjon under svangerskapet kan være skadelig for både mor og barn. Ubehandlet svangerskapsdepresjon er ofte forbundet med høyere risiko for spontanabort, lav vek ...

Søvnløshet

Søvnløshet, eller insomni, blir oftest definert som selvrapporterte problemer med å sove. Mens begrepet noen ganger blir brukt i søvnlitteraturen for å beskrive en lidelse som kan påvises av polysomnografisk dokumentasjon på forstyrret søvn, defi ...

Trikotillomani

Trikotillomani, også kalt hårnappingslidelse, eller bare hårnapping, innebærer at man napper ut hår på et eller flere områder, ofterst hode eller øyenbryn, men også øyenvipper, kjønnshår eller kroppshår. Hårnapping starter for noen i 7-årsalderen ...

Tvangslidelse

Tvangslidelse, eller obsessiv-kompulsiv lidelse er en psykisk lidelse som kjennetegnes ved påtrengende tanker som fremprovoserer uro, mani, paranoia, eller bekymring, og repeterte handlinger som utføres for å redusere uro, eller ved en kombinasjo ...

Vaskulær demens

Vaskulær demens, også kjent som multi-infarkt demens, er den nest vanligste formen for demens etter Alzheimers sykdom hos eldre voksne. Begrepet refererer til en gruppe syndromer forårsaket av ulike mekanismer som alle resulterer i vaskulære lesj ...

Viljestyrt produksjon eller simulering av symptomer

Viljestyrt produksjon eller simulering av symptomer, enten fysisk eller psykisk er tilstander der en person oppfører seg som om han eller hun har en sykdom ved bevisst å produsere, simulerere eller overdrive symptomene. Viljestyrt produksjon elle ...

Vrangforestilling

Vrangforestillinger eller virkelighetsbrist er oppfatninger som ikke samsvarer med virkeligheten, er åpenbart urimelige, og som normalt ikke deles av andre. For at en feilaktig oppfatning skal bedømmes som en vrangforestilling, må den representer ...

Warfog

Krigsinvalideforbundet Warfog var en norsk interesseorganisasjon for personer som har blitt påført skader etter arbeidsinnsats primært i krigssoner, men også annen skarp, offentlig tjeneste. Organisasjonens hovedmål var å hjelpe personer som hadd ...

Aage Indahl

Aage Indahl er en norsk lege og professor med ryggplager som spesialfelt. Han har både forsket og utgitt bok om emnet. Han har hatt flere lederstillinger innen sykehussektoren og ble utnevnt til professor i 2008. Indahl er utdannet cand. med. ved ...

Frambu

Frambu er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Det er et statlig finansiert supplement til det ordinære hjelpeapparatet og en møteplass for familier og fagpersoner, og er et tilbud både til voksne og barn. Frambu ligger på Sig ...

POEMS syndrom

POEMS syndrom er en sjelden tilstand. Lidelsen er en multiorgansykdom som kan relatere seg til flere medisinske fagdisipliner som hematologi, nevrologi, onkologi, dermatologi og endokrinologi. Den debuterer som regel i alderen rundt 50 år. Den ra ...

Stormorkens syndrom

Stormorkens syndrom er et sjelden, genetisk syndrom med autosomal dominant arvemønster, som blant annet kan forårsake blødningstendens, hodepine, små pupiller, muskelkramper og anemi. Personer med sykdommen er dessuten født uten milt. Sykdommen b ...

Beinbrudd

Beinbrudd eller beinfraktur oppstår når en knokkel i kroppen blir brutt og mister sin kontinuerlige overflate. De fleste knoklene i kroppen kan få brudd, men noen vanlige bruddskader er lårhalsbrudd og håndleddsbrudd. For å skille beinbrudd og fo ...

Brannskade

Brannskader brukes på et vidt spekter av ulike skader, alt fra overfladiske småskader til store og dype skader på huden. Mange skader skjer i hjemmet i forbindelse med brennende lys, varme plater og andre apparater.

Elulykker og strømskader

Elulykker og strømskader brukes på et vidt spekter av ulike skader knyttet til strømulykker. De fleste er profesjonelle som arbeider med elektrisitet i sitt arbeid, men det forekommer også at andre personer utsettes for denne type ulykker. I alvo ...

Forstuelse

Forstuelse er en smertefull skade på ledd, som ofte oppstår etter en rask bevegelse og eller stor belastning. Skaden har mange likhetstrekk med beinbrudd, men er normalt mindre alvorlig. I alvorlige tilfeller kan en forstuelse føre til at muskele ...

Frostskade

Frostskade er en medisinsk tilstand der lokale skader er påført hud og andre vev på grunn av ekstrem kulde. Frostskader får man mest sannsynlig i kroppsdeler lengst bort fra hjertet og som har store eksponerte flater. De første stadiene av forfry ...

Håndleddsbrudd

Håndleddsbrudd er benbrudd i distale del av radius og ulna. To vanlige former for håndleddsbrudd er Colles fraktur og Smiths fraktur. Colles fraktur er typen benbrudd som oppstår hyppigst blant mennesker i Norge. Ved Colles fraktur er det brudd i ...

Inngrodd tånegl

Inngrodd tånegl, på latin unguis incarnatus, er når en negl vokser inn i huden ved siden av eller foran neglen. Inngrodde negler oppstår gjerne rundt stortåneglen, og blir ofte hovne, smertefulle og betente. En mulig årsakt til at særlig storetåe ...

Kullosforgiftning

Kullosforgiftning innebærer forgiftning av gassen karbonmonoksid, CO. Hemoglobin har betydelig høyere affinitet for kullmonoksid enn oksygen hvilket gjør at inhalering av høyere doser kullmonoksid leder til hypoksi da oksygenet konkurreres ut. Ri ...

Lårhalsbrudd

Lårhalsbrudd er et brudd i den proksimale ende av lårbenet, nær hoften. Den latinske betegnelsen er fractura colli femoris. Begrepet lårhalsbrudd er allment brukt for å beskrive fire forskjellige typer brudd, som ofte skyldes benskjørhet, i de al ...

Metallfeber

Metallfeber er en influensalignende sykdom som kjennetegnes ved feber, muskelsmerter, frysninger, kvalme og slapphet. Sykdommen kan oppstå etter å ha blitt utsatt for røyk fra en rekke metaller, eksempelvis sink- og kadmiumrøyk. Symptomene oppstå ...

Nakkesleng

Nakkesleng eller whiplash, er en type slengskade som kan oppstå når hode og nakke beveges raskt bakover og forover. Denne typen slengskade oppstår først og fremst når man blir påkjørt bakfra i bil. Ved en frontkollisjon skjer slengbevegelsen i om ...

Patologiske frakturer

Patgologiske frakturer eller spontanfrakturer er brudd i en knokkel uten ytre eller ved svært liten ytre påkjenning. Blant de vanligste årsakene til patologisk fraktur finner vi kronisk benmargsbetennelse, skjelettmetastaser og benskjørhet. Visse ...

Ribbensbrudd

Ribbensbrudd, costafraktur, er et vanlig brudd i ett eller flere ribben. Ribbena er spesielle siden de er lange, tynne og de er mange parallelle ben som skal holde formen på brystkassa og bidra til undertrykk i brysthulen ved innpust. Ribbensbrud ...

Sår

Et sår er et fysisk traume hvor hud har blitt revet, kuttet eller punktert. Hvis såret er utsatt for luft er det en økt fare for at bakterier kan gå inn i såret og føre til en infeksjon. Et større sår kan også føre til død grunnet blodtap.

Tretthetsbrudd (medisin)

Tretthetsbrudd, utmattelsesbrudd eller stressfraktur er et tretthetsindusert beinbrudd som skyldes residiverende stress over lengre tid. I stedet for å bryte etter et kraftig støt, oppstår tretthetsbrudd etter oppsamlede traumer fra gjentatte sub ...

Gastroenteropankreatiske neuroendokrine svulster

Neuroendokrine tumorer er et fellesnavn for forskjellige typer hormonproduserende svulster som oppstår i cellene i det neuroendokrine system. Det neuroendokrine systemet er et nettverk av endokrine kjertler og celler som finnes i hele kroppen. Di ...

Hjernesvulst

Hjernesvulster er svulster som oppstår i selve hjernen. Disse har bare unntaksvis evnen til å spre seg til andre organer. Leveutsiktene ved hjernesvulster varierer. Prognosen avhenger særlig av svulsttype, pasientens alder og allmenntilstand. Bar ...

Svulst

Svulst, eller tumor på latin, er en oppsvulming av organer eller kroppsvev uten at det har en fysiologisk funksjon. En godartet svulst vokser langsomt og er vanligvis ufarlig, mens en ondartet svulst sprer seg ved utsåing, såkalte metastaser, til ...

Akustikusnevrinom

Vestibularisschwannom er en godartet svulst som utgår fra de schwannske cellene på balansenerven. Denne trykker på de omkringliggende strukturene etterhvert som den vokser, og kan forårsake hørselstap og tinnitus.