ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 255

Interstitiell cystitt

Interstitiell cystitt, eller blæresmertesyndrom, er en kronisk betennelse i blæreveggen. Årsaken til IC/BPS er forløpig ukjent og tilstanden regnes som en eksklusjonsdiagnose. IC/BPS kan være assosiert med sterk vannlatingstrang, hyppig vannlatin ...

Livmorhalskreft

Livmorhalskreft, cervixcancer, er den tredje hyppigste kreftform hos kvinner i aldersgruppen 15-54 år, og den nest hyppigste kreftform hos kvinner under 35 år. I 2012 var det 305 kvinner i Norge som fikk livmorhalskreft, og 68 kvinner døde av den ...

Nefropati

Nefropati er en fellesbetegnelse på alle nyresykdommer. Disse sykdommene presenterer seg på ulike vis. Pasienten kan være uten symptomer, men blodprøver eller blodtrykksforhøyelse sammen med eventuell patologi i urinprøven peker i retning av unde ...

Nyrestein

Nyrestein er opphopninger av salter utskilt fra urinen, og oppstår i nyrene eller i nyrebekkenet. Mange nyresteiner er små nok til å kunne passere ut gjennom urinveiene av seg selv. Er de større enn 5mm er det ofte på sin plass med knusing av ste ...

Nyresvikt

Nyresvikt er en sykdomstilstand hvor nyrens evne til å skille ut metabolitter er svekket, eller manglende evne til å opprettholde kroppens elektrolytt-balanse. Akutt nyresvikt kjennetegnes av uremi. Kronisk nyresvikt er irreversibel og krever hem ...

Parafimose

Parafimose er en uvanlig medisinsk tilstand hvor forhuden blir fanget bak penishodet, og ikke kan trekkes tilbake til sin normale stilling hvor den dekker penishodet. Hvis tilstanden vedvarer i flere timer eller det er andre tegn på dårlig blodgj ...

Polycystisk ovariesyndrom

Polycystisk ovariesyndrom, også kjent som Stein-Leventhal syndrom er et polyendokrint syndrom ledsaget av nedsatt ovariefunksjon, bukspyttkjertel, binyrebark hypotalamus og hypofysen. Andre navn på dette syndromet er: polycystisk ovariesykdom ; f ...

Uremi

Uremi, eller urinforgiftning, er en type forgiftning hvor urea har kommet ut i blodet på grunn av nedsatt nyrefunksjon. Symptomene er blant annet slapphet, kvalme, kløe, hodepine, tung pust, ødemer, anemi, og til slutt nedsatt bevissthet og kramper.

Urininkontinens

Urininkontinens er en tilstand hvor personer plages med ufrivillig urinlekasjer som kan forårsake stor innvirkning på livskvalitet. Urinkontinens er definert som en viktig del av geriatisk helsehjelp. Ifølge undersøkelser har cirka 20-30% av alle ...

Urinsyregikt

Urinsyregikt er en sykdomstilstand som skyldes for høy konsentrasjon av urinsyre i blodet. Når konsentrasjonen blir for høy, løser ikke syren seg opp slik den skal, og danner i stedet krystaller. Disse kan legge seg i ledd eller under huden. En v ...

Vannbrokk

Vannbrokk eller hydrocele testis er en væskeansamling i pungen i en "væskehinnedekket vannblemme" mellom testikkelen og huden. Normalt fungerer hinnen som et glidelager mellom huden og testikkelen og inneholder bare få dråper væske. Den er en res ...

Årebrokk

Et årebrokk, eller varikocele, er en utvidelse av et venøst pleksus i pungen. Tilstanden er som regel harmløs, men kan gi hevelse, ømhet og tyngdefølelse i pungen, og tilstanden er også assosiert med infertilitet.

Feierkreft

Feierkreft er hudkreft på pungen hos feiere. Kreften er framkalt av stoffer i soten. Sykdommen ble første gang beskrevet av den engelske kirurgen Percivall Pott 1714–1788 i 1775. Dette var første gang det ble beskrevet en sammenheng mellom en kre ...

Audiometri

Audiometrisk måling, hørselsmåling, er en psykoakustisk test, der man via samarbeid mellom testpersonen og testleder finner frem til personens høreterskler i frekvensspekteret 125–8000 Hz. Instrumentet som brukes kalles et audiometer. Dette gener ...

Benign paroksysmal posisjonsvertigo

Benign paroksysmal posisjonsvertigo, også kjent som krystallsyken, er en sykdom som rammer labyrinten og kan forårsake svimmelhetsanfall.

Døvhet

Døvhet er et annet navn for hørselstap eller hørselshemming, og er bortfall av evnen til å oppfatte lyd. Medfødt døvhet kan skyldes arvelige sykdommer, sykdommer hos moren i svangerskapet eller sykdom hos barnet. Flere sykdommer og skader kan gi ...

Hyperacusis

Hyperacusis er en tilstand der øret blir overømfintlig for lyder. Vanlig medisinsk definisjon er en reaksjon overfor lyd i ørets hørselsbaner. Lyd er vibrasjoner overført gjennom luft/vann og treffer øret og trommehinna i det indre øre. Her forst ...

Hørselsskader

Hørselsskader omfatter alle skader som gjør at hørselen ikke fungerer normalt, bl.a. hørselstap og tinnitus. Hørselsskader kan forårsakes av f.eks. sterk støy eller slag mot ansiktet, men kan også være genetisk betinget. I arbeidslivet er bl.a. a ...

Lydoverfølsomhet

Lydoverfølsomhet er en samlebetegnelse som rommer hyperakusis og fonofobi. Andre betegnelser på lydoverfølsomhet: lydømfintlighet, overfølsom for lyder, nedsatt lydtoleranse, lydskrekk, lydhating, lydirritasjon, lydintoleranse, lydfobi m.m. Hyper ...

Ménières sykdom

Ménières sykdom er en sykdom som skyldes for mye væske i labyrinten. Det forårsaker svimmelhet, øresus og hørselstap.

Tinnitus

Tinnitus er den medisinske betegnelsen for øresus, som er et nevrologisk fenomen knyttet til hørselssansen, hvor vedkommende som er rammet av symptomet oppfatter en lyd, uten at det foreligger noen ekstern lydkilde. Lyden kan ha forskjellig karak ...

Vestibularisnevritt

Vestibularisnevritt er en viral infeksjonssykdom som rammer den åttende hjernenerven, og forårsaker betennelse med påfølgende svimmelhet, kvalme og ufrivillige øyebevegelser.

Ytre ørebetennelse

Ytre ørebetennelse eller ekstern otitt, noen ganger kalt svømmeøre, er en betennelse i det ytre øre og øregang. Sammen med mellomørebetennelse kalles ytre ørebetennelse ofte bare "ørebetennelse". Sykdommens hovedkjennetegn er betennelse i huden i ...

Ørebetennelse

Ørebetennelse er en vanlig sykdom som hovedsakelig rammer barn. Den er i utgangspunktet ufarlig, men kan i enkelte tilfeller gi varig hørselstap.

Øyelidelse

Dette er en liste over lidelser og sykdommer i øyet hos mennesket. Verdens helseorganisasjon publiserer en klassifisering av kjente sykdommer og skader, kjent under navnet International Statistical Classification of Diseases og Related Health Pro ...

Amaurosis fugax

Amaurosis fugax er et forbigående synstap på det ene øyet. Dette er et spesielt utslag av TIA som forårsakes av at blodkarene i netthinnen stenges forbigående.

Amblyopi

Amblyopi skyldes som regel mangelfull stimulering av synsnerven og synssenteret i hjernen i den viktige perioden fra fødsel til syv–åtte-årsalderen da synet er under utvikling og etablering. Amblyopi forekommer ofte i forbindelse med dårlig samsy ...

Aniridi

Aniridi er en medfødt øyesykdom som kan oppstå sporadisk eller være nedarvet. Ordet "aniridia" er gresk, og betyr manglende regnbuehinne. Regnbuehinnen er den fargede ringen som omkranser pupillen, og er muskelen som får pupillen til å utvide seg ...

Astigmatisme

Astigmatisme er en optisk feil i øyet som gir et uskarpt, slørete syn. Dette skyldes brytningsfeil i Cornea eller i øyets linse. Ved feil i hornhinnen er denne slik at den ikke lenger har en rund sfærisk form, men har en mer elliptisk form, som k ...

Blindhet

Blindhet er en fysiologisk tilstand uten evne til å fange synsintrykk. Den juridiske definisjon av tilstanden er dog mer kompleks. Det komplette fravær av evne til å oppfatte strukturer og lys blir klinisk beskrevet som ingen lyssans, men blindhe ...

Diabetisk retinopati

Diabetisk retinopati er en synsskade som følge av diabetes. Diabetes er en sykdom som ofte medfører komplikasjoner i øynene. Sykdommen er den hyppigste årsaken til blindhet blant mennesker i arbeidsfør alder i den industrialiserte del av verden. ...

Diplopi

Diplopia, i alminnelig tale omtalt som dobbeltsyn, er en tilstand hvor objekter i synsfeltet oppfattes dobbelt. Objektene kan være forskutt horisontalt, vertikalt eller diagonalt. Diplopi kan oppstå som følge av en rekke sykdommer i øyet, synsban ...

Døvblindhet

Døvblindhet er en tilstand av kombinert syns- og hørselshemming. Det er en spesifikk funksjonshemming som begrenser en persons aktiviteter og hindrer full deltakelse i samfunnet i et slikt omfang at det krever at samfunnet støtter med særlig tilr ...

Elveblindhet

Elveblindhet er den nest vanligste smitteoverførte årsaken til blindhet på verdensbasis. Den vanligste er trakom. Elveblindhet forårsakes av Onchocerca volvulus, en rundorm som overføres fra en smittet person til en ny person via knottbitt når de ...

Fargeblindhet

Fargeblindhet er nedsatt fargesyn, altså svekket fargesans, hos mennesker. Det har ingenting med blindhet å gjøre, men betyr at visse farger oppfattes annerledes. For eksempel kan rød-grønn-fargeblinde ha problemer med å se forskjell på grått og ...

Glasslegemeavløsning

Glasslegemeavløsning er en aldersforandring i øyet som i seg selv er godartet. Glasslegemet er en geléaktig, gjennomsiktig masse som normalt fyller hele øyet og er festet flere steder til netthinnen og synsnerve. Med alder blir konsistensen mer f ...

Glaukom

Glaukom eller grønn stær er en øyelidelse med øket trykk i øyet som skyver synsnerven, som går ut fra netthinnen, bakover og gir et søkk der netthinnenervene som trer inn i synsnerven blir skadet. Dette kan føre til synstap i form av synsfeltsutf ...

Hordeolum

Hordeolum, byggkorn eller sti er en infeksjon med abscessdannelse i en kjertel på randen av øyelokket. Betennelsen er stort sett harmløs, men smertefull og irriterende. Vanligvis går det over av seg selv, men antibiotisk øyesalve kan være på sin ...

Hypermetropi

Hypermetropi, eller langsynthet er en vanlig synsfeil som innebærer at øyet er for kort i forhold til lysbrytningen i hvileposisjon. Den gjør det vanskelig å se klart på nært hold. Graden av langsynthet kan variere, og korrigeres med briller elle ...

Intraoperativ floppy iris-syndrom

Intraoperativ floppy iris-syndrom er en tilstand som gjør at regnbuehinnen mister sin muskulære tonus og medfører miose under en kataraktoperasjon. Dette gjør det operative inngrepet potensielt sett vanskeligere for kirurgen i den grad plassforho ...

Katarakt (medisin)

Katarakt, eller grå stær, er en øyesykdom som rammer øyets linse, som fordunkles med påfølgende synstap. På en pasient med langt fremskreden katarakt kan en ofte skimte en grå skygge bak pupillen – noe som har gitt sykdommen navnet grå stær. "Stæ ...

Keratokonus

Keratokonus kjennetegnes ved at hornhinnen blir tynnere og at den stadig endrer fasong. Dette medfører betydelig astigmatisme som kan være vanskelig å korrigere ved hjelp av briller eller kontaktlinser. Den første kjente anvendelsen av kontaktlin ...

Konjunktivitt

Konjunktivitt eller øyekatarr er en inflammasjon/betennelse av øyets konjunktiva som er en hinne som er festet rundt limbus, som er kanten rundt den klare hornhinnen og på innsiden av øyelokkene. Det er den absolutt vanligste øyelidelsen og alvor ...

Makuladegenerasjon

Aldersrelatert makuladegenerasjon, AMD eller forkalkning på netthinnen er en øyesykdom som særlig rammer personer over 70 år. Sykdommen er den hyppigste årsaken til redusert lesesyn hos eldre. Skadene sykdommen påfører øyet er alltid begrenset ti ...

Mobilitet og orientering

Utviklingen av fagområdet mobilitet og orientering skyldes synshemmedes problemer med å ta seg fram uten bistand fra andre. Målet er at den synshemmede skal kunne ta seg fram og orientere seg mest mulig selvstendig og så trygt og sikkert som muli ...

Myopia

Nærsynthet, myopi, er en synsfeil i øyet som gjør at den rammede ser godt på nært hold, men ikke på langt hold. Nærsynthet er normalt arvelig. Optisk beskrives nærsynthet som at øyets brytningssystem er for sterkt i forhold til aksellengden. Det ...

Peters anomali

Peters anomali er en iridocorneal eller keratolentikulær adhering som resulterer i en sentral eller eksentrisk, lokalisert eller total corneal opasitet. Den sykdomsfremkallende opprinnelsen til Peters anomali er kontroversiell. Ingen av teoriene ...

Presbyopi

Presbyopi, eller alderslangsynthet, er en endring av synet som gjør det vanskelig å fokusere på objekter på nært hold. Presbyopi rammer alle fra de er rundt 40 år. Det kan ikke regnes som en sykdom ettersom det er en naturlig del av menneskets al ...

Retinitis pigmentosa

Retinitis pigmentosa er en fellesbetegnelse på flere, i hovedsak arvelige, netthinnesykdommer som gir sterk synshemning i form av innsnevret synsfelt eller blindhet. RP er blant de hyppigste årsakene til alvorlig nedsatt syn hos barn og yngre vok ...

Samsyn

Samsyn, fungerende binokulært syn, stereoskopisk dybdesyn eller stereopsis er inntrykket av dybde som oppfattes når de ulike bildene fra de to øynene hos en person med normalt binokulært syn settes sammen i hjernen. I forhold til monokulært syn v ...