ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 264

Prudentius

Aurelius Prudentius Clemens var en romersk, kristen poet, født i den romerske provinsen Tarraconensis i 348. Han døde sannsynligvis i Spania en gang etter 405, muligens en gang rundt 413. Fødestedet hans er ikke kjent, men det kan ha vært Caesara ...

Troilus og Criseyde

For Shakespeares skuespill, se Troilus og Kressida. Troilus og Criseyde er et kongelig rimdikt av Geoffrey Chaucer som gjenforteller den tragiske fortellingen om Troilus, en prins fra Troja, og Criseyde, en kvinne fra Troja. Criseyde hevdet evig ...

Narrenes skip

Narrenes skip er en gammel allegori, det vil si symbolsk forestilling eller bildeframstilling, som har vært brukt i vestens folkelige kultur, litteratur og malerkunst siden middelalderen. På en selvkritisk og selvironisk måte symboliserer Narrene ...

Narrelue

Narrelue er ulike typer komiske hodeplagg, gjerne fargerike hetter, luer og myke hatter med bjeller og én eller flere bøyde luespisser. Slike luer har blitt båret av narrer, det vil si klovner eller gjøglere i middelalderen, renessansen og barokk ...

Høysangen

Høysangen er en av de bibelske visdomsbøkene i Den hebraiske bibelen og Det gamle testamente. Det er en samling kjærlighetsdikt hvor det fortelles om Salomo, en gjeter og en kvinne fra Sjunem. Det norske navnet stammer fra Martin Luthers tyske bi ...

Neue Pinakothek

Neue Pinakothek er et kunstmuseum i München i Tyskland som viser europeisk kunst fra særlig 1800-tallet. Museet åpnet i 1981. Museet rommer over 6000 kunstverk av blant andre Francisco de Goya, Jacques-Louis David, Thomas Gainsborough, Bertel Tho ...

Eustache Deschamps

Eustache Deschamps, også kalt Eustache Morel, var en fransk diplomat og poet i middelalderen. Han etterlot seg bortimot 1100 ballader, 200 rondeaux, andre lyriske dikt, to store uferdige allegorier og flere andre verk. Selv den første franske poe ...

Hamburg

Hamburg, offisielt Freie und Hansestadt Hamburg er Tysklands nest største by og samtidig en av landets delstater. Hamburg tilhørte Hansaforbundet som hansaby i middelalderen og var en fri riksstad under det tysk-romerske rike. Frem til Tysklands ...

La Celestina

La Celestina er en roman som ble utgitt anonymt av Fernando de Rojas, som det ellers vet svært lite om, i 1499. Boken er betraktet som en av de fremste innenfor spansk litteratur og marker tradisjonelt slutten på middelalderens litteratur og begy ...

Skibby kirke

Skibby kirke er en middelalderkirke i landsbyen Skibby på Hornsherred i Frederikssund kommune på Sjælland. Den er kjent for sine kalkmalerier samt for Skibbykrøniken.

Henrik II av England

Henrik II av England styrte som konge av England, greve av Anjou, hertug av Normandie, hertug av Aquitaine, hertug av Gascogne, greve av Nantes, lord av Irland og kontrollerte til ulike tider deler av Wales, Skottland og vestlige Frankrike. Henri ...

William Dunbar

William Dunbar var en skotsk poet og sannsynligvis hjemmeværende fra østlige Lothian, noe som antas fra en satirisk referanse i hans dikt Flyting of Dunbar and Kennedie hvor det også gis hint om at han var et medlem av adelsfamilien i Dunbar. Han ...

Svein Maalen

Svein Maalen er en norsk fotballtrener som siden høsten 2015 er trener for Ranheim. Maalen var tidligere analytiker og juniortrener i Rosenborg, og hadde to sesonger som hovedtrener for Kattems lag i Toppserien. Han ble assistenttrener i Ranheim ...

Baaba Maal

Det var meningen at Baaba Maal skulle bli fisker som sin far, men under innflytelse av familiens gawlo, den blinde gitaristen Mansour Seck, konsentrerte Baaba seg om å lære av lokale musikere, særlig av moren som var en god amatørsanger. Han stud ...

Novus forlag

Novus forlag er et norsk akademisk forlag i Oslo, startet i 1971, som utgir tidsskrifter og bøker. Det utgir bl.a. tidsskriftene Collegium Medievale, Corrientes, DIN, DNVA Årbok, Agder Vitenskapsakademi Årbok, Musikk og tradisjon, Maal og Minne, ...

Dragefjellets Musikkorps

Dragefjellets Musikkorps er et norsk janitsjarkorps i elitedivisjonen fra Bergen. Starten av korpset kan spores tilbake til 1909, da navnet var "Dragefjellets skoles musikkorps". 1. september 1914 startet tidligere skolekorpsmedlemmer Dragefjelle ...

Bjørn Hitdølakjempes saga

Bjørn Hitdølakjempes saga er en islendingesaga fra ca 1220. Historien foregår i årene 1000–1025 nær Snæfellsnes og handler om uvennskapet mellom skalden og kjempen Bjørn og hans rival Tord. Bjørn, som beskrives som "a promising young man: snimma ...

Peter Schmidt

Peter Schmidt var en norsk kjøpmann og medlem av Riksforsamlingen på Eidsvoll. Han velges inn i finanskomiteen. Henrik Wergeland karakteriserte han i sin konstitusjonshistorie som: "En kraftfull, opvakt ivrig Trondhjemmer". Peter Schmidt var sønn ...

Jon Gunnar Jørgensen

Jon Gunnar Jørgensen er professor i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo. Han ble dr. philos. i 2000 med avhandlingen "Det tapte håndskriftet Kringla og Ynglinga saga etter Kringla". Han er redaktør for Maal og Minne og leder av Kjeldeskriftk ...

Hallfred Vandrådeskalds saga

Hallfred Vandrådeskalds saga er en islendingesaga fra 1200-tallet. Historien foregår i Norge og på Island omkring år 1000 og handler om Hallfred Vandrædaskald som var skald hos kong Olav Tryggvason. Sagaen har blitt beskrevet som "an amusing and ...

Odd Einar Haugen

Odd Einar Haugen er professor i norrøn filologi ved Universitetet i Bergen. Han ble cand. philol. fra universitetet i Bergen i 1982, og ble dr. philos. i 1992 med avhandlingen "Stamtre og tekstlandskap". Siden 1993 har han vært professor i norrøn ...

Tov Flatin

Tov Aslaksson Flatin var en norsk lokalhistoriker, folkeminnesamler, Venstre-ordfører og statsstipendiat. Han gikk på Telemark folkehøgskole 1895-96 og på lærerseminar i Seljord 1898. Han var lærer i Morgedal 1898-1900 og fra 1900 til 1943 i Fles ...

Bjarkøyretten

Bjarkøyretten var et lovverk som regulerte liv og virksomhet på handelsplasser og i byer i Norden i tidlig middelalder. De eldste kjente bjarkøylovene i Norden er fra de to norske byene Nidaros Trondheim og Bergen, disse er fra 1100- og 1200-tall ...

Skydeselskabet Christian Augusts Venner

Skydeselskabet Christian Augusts Venner var et skyteselskap i Kristiania. Det ble etablert i 1810 med begrenset adgang, aller helst for byens skyttere, og hadde ukentlig skytetrening og sammenkomst på restauratør Helverschous løkke. Den årlige "f ...

Sagaen om øyrbyggene

Sagaen om øyrbyggene eller Eyrbyggja saga / Øyrbyggja saga er en islendingesaga fra 1200-tallet. Historien foregår ved Breiðafjörður og Snæfellsnes fra ca. 880 til 1031 og handler om uenighet mellom personer og slekter i landnåmstiden. Sagaen har ...

Samisk høgskole

Samisk høgskole er en norsk statlig høgskole i Kautokeino i Finnmark med særskilt ansvar for det samiske samfunnet i det samiske kulturområdet, Sápmi. Høgskolen ble etablert i 1989. Den har over 200 studenter fra Norge, Finland, Sverige og Russla ...

Legendeeventyr

Religiøse eventyr er eventyr som har et kristent innslag. Betegnelsen legendeeventyr brukes ofte synonymt med religiøse eventyr. De religiøse eventyra har bibelske hoved- eller bipersoner, som Vårherre, Jesus, Eva, apostelen Peter, jomfru Maria e ...

Benedicte Hambro

Hanne Benedicte Hambro, er forfatter, forteller og lærer. Hambro har gitt ut flere bøker sammen med Hilde Eskild.

Jannike Ohrem Bakke

Jannike Ohrem Bakke er en norsk fagbokforfatter. Bakke har laget flere læremiddelpakker; "Safari" sammen med dosent Kåre Kverndokken for grunnskolen i mange bind og "Panorama" for videregående skole. Hun arbeider i 2013 på Høgskolen i Vestfold. H ...

Bard

Bard eller barde var i middelalderens gæliske og britonske kultur en profesjonell poet, ansatt av en beskytter og patron, som konge, høvding eller adelsmann for å synge oppdragsgiverens pris, og om deres forfedre og historie. Opprinnelig var bard ...

Atlekvida

Atlekvida eller Atlekvadet er et norrønt dikt i Den eldre Edda. Kvadet forteller om sagnkongen Atle norrøn: Atli. Atle er gift med Gudrun, datter av Gjuke, og dreper hennes brødre Hogne og Gunnar gjennom svik. Gudrun hevner seg senere ved å drepe ...

Illustreret Folkeblad

Illustreret Folkeblad utkom som illustrert ukeblad i Norge i perioden 1856 til 1858 med undertittelen "til Belærelse og Underholdning". Bjørnstjerne Bjørnson var redaktør og fikk trykket flere av sine første bondefortellinger i bladet. Særlig kje ...

Radioåret 1921

18. november – Seks medlemmer av Radio Club of America beslutter å bygge en testsender, med signaler som skal rekke til Europa. 11. april - Verdens første sportssendning noensinne på radio sendes over stasjonen KDKA i USA av Florent Gibson fra av ...

Lærd stil

Lærd stil er en stilart innenfor den norrøne prosalitteraturen, preget av påvirkning fra fremmede språk, særlig latin. Den stilles gjerne opp mot en "folkelig stil" som var preget av dagligdags språk og muntlig tale. Poesien hadde sin egen stilar ...

Soga om Torgils og Havlide

Soga om Torgils og Havlide er en islandsk samtidssaga som inngår som en del av den større Sturlunga saga, som skildrer den borgerkrigslignende perioden i islandsk historie som kalles Sturlungatiden. Sagaen forteller om høvdingene Havlide Måsson o ...

Romanisering av arabisk

For romanisering av arabisk finnes det forskjellige fremgangsmåter, som på ulikt vis håndterer problemene ved å skrive ned skriftlig og muntlig arabisk ved hjelp av det latinske alfabet. De bruker også ulike symboler for de arabiske fonemene som ...

Jean Bodel

Jean Bodel var en fransk poet og dramatiker i middelalderen som skrev et antall chansons de geste på gammelfransk. I tillegg skrev han mange fabliaux og mysteriespill.

Coventry Carol

"Coventry Carol" er en julesang fra 1500-tallets Coventry i England. Det er den eneste bevarte sangen fra et mysteriespill med tittelen "Pageant of the Shearmen and Tailors". Teksten beskriver en kvinnes følelser ved barnemordet i Betlehem som Bi ...

Pasjon (middelalderspill i Stavanger)

Pasjon er et middelalderprosjekt med spill og parader som blir gjennomført hvert fjerde år i Stavanger. Pasjon er et historisk spill som er tuftet på middelalderens spilltradisjoner og lokal historikk. Prosjektet ble først gjennomført i 2000 ette ...

Bergen Byspill

Bergen Byspill er en fri teatergruppe i Bergen bestående av profesjonelle scenekunstnere. Den ble stiftet i 1995 og har spisskompetanse på forestillinger ute i byrommene, vandrende fra scene til scene. Middelalderens gjøglerteater og mysteriespil ...

Carol

For kvinnenavnet, se Carol navn. En carol er en folkelig engelsk sang med røtter i middelalderen. I dag er carol nesten synonymt med julesang. Ordet kommer fra caroller, som var navnet på en fransk ringdans som var populær mellom 1150 og 1350. Ca ...

Gian Francesco Malipiero

Gian Francesco Malipiero var en italiensk komponist, musikkhistoriker og musikkpedagog. Han var barnebarn av komponisten Francesco Malipiero, og studerte med Marco Enrico Bossi. Studiene ble avbrutt og Malipiero fortsatte med studier av Claudio M ...

Finn Arnestad

Finn Arnestad var en norsk komponist og musiker. Arnestad studerte fiolin og teoretiske fag ved Musikkonservatoriet i Oslo, og hadde studieopphold i Frankrike, Tyskland, Nederland og Belgia. I tillegg til vanlige komposisjonsstudier studerte han ...

Resonet in laudibus

Resonet in laudibus er en julehymne fra 1300-tallet som har vært i bruk siden i forskjellige oversettelser. I Norge er den kjent som Klinge skal et jubelkor. På engelsk er den kjent som "Let the voice of praise resound". Skjønt den sannsynligvis ...

Verdensarven i Spania

Verdensarven i Spania omfatter kultur- og naturminnesmerker som er ført opp på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarvsteder er en liste over natur- og kultursteder som har særlig betydning for menneskeheten. UNESCO fører listen, som still ...

Clerkenwell

Clerkenwell er et sted i den sørlige delen av Islington i sentrale London. Området omfattet også underdistriktet Finsbury. Området er kjent som Little Italy da det i perioden fra 1850- til 1960-årene hadde en stor gruppe italienske innbyggere. Cl ...

A Passion Play

A Passion Play er et album av Jethro Tull, utgitt i juli 1973. Som på Thick as a Brick består albumet kun av et tittelspor, men i overgangen mellom side én og side to avbrytes "A Passion Play" av en fortelling om en hare som hadde mistet sine bri ...

Jacopone da Todi

Jacopone da Todi, var en italiensk munk og forfatter fra Umbria. Hans egentlige navn var Jacopo Benedicti eller Benedetti. Han skrev flere laudi og er betraktet som en pionerene av det italienske teater og var sannsynligvis en av de første lærde ...

Kalevipoeg

Kalevipoeg er Estlands nasjonalepos. Kalevipoeg har samme opprinnelse som Finlands nasjonalepos Kalevala. Kalevipoeg, "Kalevs sønn", er hovedpersonen i esternes episke folkediktning.

"Väinämöinen" (panserskip)

"Väinämöinen" var et finsk panserskip og søsterskipet til den finske marinens flaggskip "Ilmarinen" og navngivende fartøy i sin klasse. Det var oppkalt etter helten med samme navn i Finlands nasjonalepos Kalevala. Väinämöinen ble bygget på Cricht ...