ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 274

President for Hongkongs lovgivende råd

Det lovgivende rådets president er leder for Hongkongs lovgivende råd. Ifølge artikkel 71 i Hongkongs forfatning blir presidenten valgt av og blant medlemmene av Det lovgivende råd. Han/hun spiller en presiderende, administrerende og seremoniell ...

Representantenes hus (Hviterussland)

Representantenes hus, fullstendig betegnelse: Representantenes hus i republikken Hviterusslands nasjonalforsamling, Палата Прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь) er underhuset i Hviterusslands tokammersystem. Representantenes hus ...

Liste over Indias visepresidenter

Følgende liste over Indias visepresidenter er en komplett oversikt over personer som har vært visepresident i India, etter Den indiske konstitusjonen av 1950.

Alltingets president

Alltingets president leder møtene til Islands parlament. I begynnelsen var Alltinget i Reykjavik bare et rådgivende organ. I 1849 ble Árni Helgason valgt som president, men fratrådte umiddelbart av aldersmessige grunner.

Knesset

Knesset er nasjonalforsamlingen i Israel, lokalisert i Jerusalem. Knesset har ett kammer, som består av 120 medlemmer, som velges for en fireårig periode. Ingen politiske partier har noen gang hatt absolutt flertall i Knesset.

Liste over formennene for Republikken Karatsjajevo-Tsjerkessias folkeforsamling (parlament)

Formannen for Republikken Karatsjajevo-Tsjerkessias folkeforsamling er leder for republikkens lovgivende organ. Forløpere var Oblastsovjetet, der Valentin Lesnitsjenko var formann 1990–1991, og Det øverste sovjet. Navnene er transkribert fra russisk.

Den nasjonale folkekongressen

Den nasjonale folkekongressen er Folkerepublikken Kinas parlament og det høyeste statsorgan og eneste lovgivende hus i Kina. Folkekongressen har nesten 3000 medlemmer og møtes en gang i året ti dager. Selv om medlemskap av folkekongressen stadig ...

Representantenes hus (Kypros)

Representantenes hus er nasjonalforsamlingen på Kypros. Det har 59 medlemmer som velges for perioder på fem år; 56 medlemmer ved proporsjonal representasjon og 3 observatører som representerer de maronittiske, latinske og armenske minoritetene. 2 ...

Liste over lagtingspresidenter

Liste over lagtingspresidenter omfatter stortingsrepresentanter valgt som president for Lagtinget inntil Lagtinget ble avskaffet i 2009. Lagtingets president og visepresident inngikk som en del av Stortingets presidentskap. Presidentskapet består ...

Liechtensteinischer Landtag

Liechtensteinischer Landtag er navnet på Liechtensteins parlament, som består av 25 parlamentsmedlemmer, noe som gjør det til et lite parlament internasjonalt sett. Presidenten og visepresidenten for parlamentet velges hvert år på åpningsdagen. L ...

President for Madeiras lovgivende forsamling

Presidenten for Den autonome regionen Madeiras lovgivende forsamling er leder for øyas parlament. Den lovgivende forsamlingen ble innstiftet i 1976 like etter at Portugals forfatning, som fulgte etter nellikrevolusjonen i 1974, ble antatt. Forfat ...

Dewan Negaras president

Senatets president er leder for Dewan Negara, overhuset til Malaysias parlament. Embetet som Dewan Negaras president ble opprettet gjennom artikkel 56 i Malaysias grunnlov. Det likner embetet som Dewan Rakyats president. Dewan Rakyat er underhuset.

Dewan Rakyats president

Representanthusets president er leder for Dewan Rakyat, underhuset til Malaysias parlament. Han/hun er ansvarlig for å organisere debatter og undersøke om petisjoner, lovforslag og endringer er godtagbare.

Maltas senat

Senatet var overhuset til Maltas parlament 1921–1933. Ifølge grunnloven av 1921 hadde Malta et parlament med to kamre: Den lovgivende forsamlingen med 32 medlemmer og Senatet med 17 medlemmer. Grunnloven ble suspendert i 1933.

President for Manitobas lovgivende forsamling

Presidenten hjelper til med å lede forsamlingens lovgivende virksomhet. Dette er en stor oppgave, fordi reglene er kompliserte. Presidenten har i prosedyremessige spørsmål en stab av rådgivere, som arbeider under ledelse av Clerk of the Assembly. ...

Mecklenburg-Vorpommerns landdag

Mecklenburg-Vorpommerns landdag er parlamentet i den tyske delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Landdagen vedtar delstatens lover og velger delstatens regjeringssjef, kalt ministerpresident. Det første valget til landdagen ble avholdt 14. oktober 19 ...

Niedersachsens landdag

Etter avslutningen av den andre verdenskrigen grunnla den britiske militærregjeringen 1. november 1946 delstaten Niedersachsen. Delstaten omfattet de tidligere selvstendige delstatene Fristaten Braunschweig, Provinsen Hannover, Oldenburg og Schau ...

President for Nunavuts lovgivende forsamling

Presidenten for Nunavuts lovgivende forsamling er leder for dette canadiske territoriets parlament. Embetet ble innstiftet i 1999.

Liste over odelstingspresidenter

Liste over odelstingspresidenter omfatter stortingsrepresentanter valgt som president for Odelstinget inntil Odelstinget ble avskaffet i 2009. Odelstingets president og visepresident inngikk som en del av Stortingets presidentskap. Presidentskape ...

President for Ontarios lovgivende forsamling

Presidenten for Ontarios lovgivende forsamling er leder for denne canadiske delstatens parlament. Embetet ble innstiftet i 1867.

Nasjonalforsamlingens president (Pakistan)

Nasjonalforsamlingens president er leder for underhuset til Pakistans parlament. Embetet har sine røtter tilbake til 1947 og ble gjenopprettet i 1973. Nasjonalforsamlingens president er nummer to i suksesjonsrekkefølgen til embetet som Pakistans ...

Senatets formann (Pakistan)

Senatets formann er leder for overhuset til Pakistans parlament. Senatets formann er nummer én i suksesjonsrekkefølgen til embetet som Pakistans president, foran Nasjonalforsamlingens president. Ifølge Pakistans forfatning av 1973 skal Senatets f ...

Vest-Pakistans provinsforsamling

Vest-Pakistans provinsforsamling var lovgivende organ 1956–1969. Pakistans president Iskander Mirza erklærte unntakstilstand 7. oktober 1958. Både Vest-Pakistans provinsforsamling og Øst-Pakistans provinsforsamling ble oppløst. Ifølge Pakistans f ...

Liste over marskalker av Sejm 1548–1793

For marskalker av Sejm senere, se artikkelen: Liste over marskalker av Sejm etter 1809 Marskalk av Sejm var leder for underhuset i Polens nasjonalforsamling.

Preußisches Abgeordnetenhaus

Preußische Abgeordnetenhaus var underhuset eller det andre kammer i den prøyssiske Landdagen. Dets representanter ble valgt i henhold til den prøyssiske treklassestemmeretten. Underhuset ble opprettet gjennom Preussens forfatning av 5. desember 1 ...

Preußisches Herrenhaus

Preussisches Herrenhaus hus) var fra 1855 navnet på førstekammeret i tokammersystemet til den prøyssiske landdagen. Andrekammeret ble kalt Preussisches Abgeordnetenhaus.

President for Prince Edward Islands lovgivende forsamling

Presidenten for Prince Edward Islands lovgivende forsamling er leder for denne canadiske provinsens parlament.

Rheinland-Pfalz landdag

Delstatsparlamentet har siden 1951 holdt til i Deutschhaus i Mainz. I 1999 ble det såkalte Abgeordnetenhaus norsk: Representanthuset bygget, og inneholder parlamentsmedlemmenes kontorer og grupperom. En del av bygningen blir benyttet av delstaten ...

President for Saskatchewans lovgivende forsamling

Presidenten for Saskatchewans lovgivende forsamling er leder for denne canadiske provinsens parlament. Embetet ble innstiftet i 1906.

Schleswig-Holsteins landdag

Landdagsbygningen, som ble bygget 1888 som marineakademi, ligger direkte ved Kielerfjorden. Landdagsbygningen er renovert flere ganger, senest i 2003, da også den nye plenarsalen ble oppført. Plenarsalen domineres av medlemmenes plasser og presid ...

Liste over presidentene for Serbias nasjonalforsamling

"Multi-party National Assembly of the Republic of Serbia 1991-2019". The National Assembly of Serbia. Besøkt 16. juli 2019. "From the Great Anti-Fascist People’s Liberation Assembly of Serbia to the Constitution of the People’s Republic of Serbia ...

President for Singapores parlament

Parlamentet må velge en president under sitt første møte etter et allment valg. Ifølge grunnloven har parlamentet frihet til å velge hvordan det skal velge president. Som en nyere tradisjon nominerer statsministeren en person til stillingen. Pers ...

Nasjonalrådet (Slovenia)

Slovenias nasjonalråd er andrekammeret i Slovenias parlament og er et representativt organ for sosiale, økonomiske, profesjonelle og lokale interesser. Nasjonalrådet holdt sitt første konstituerende møte 23. desember 1992.

Slovenias nasjonalforsamling

Slovenias nasjonalforsamling er ett av to kamre i Slovenias parlament. Nasjonalforsamlingen består av 90 medlemmer, hvorav den ungarske og den italienske nasjonale minoritet i Slovenia, velger en representant hver. Valgene til nasjonalforsamlinge ...

President for Sri Lankas parlament

Presidenten for Sri Lankas parlament er leder for landets nasjonalforsamling. Presidenten utøver en rekke viktige funksjoner i forbindelse med Parlamentets virksomhet, som er basert på det britiske Westminster-systemet. Parlamentets president er ...

Representanthuset (Ceylon)

Representanthuset var underhuset i parlamentet til Dominion of Ceylon. Det ble etablert gjennom Soulbury-konstitusjonen, og det første møtet i Representanthuset fant sted 14. oktober 1947. Det holdt til i den gamle bygningen til Ceylons statsråd ...

Senatet (Ceylon)

Senatet var overhuset i parlamentet til Dominion of Ceylon 1947–1971. Det holdt til i den gamle bygningen til Ceylons lovgivende råd i distriktet Fort i hovedstaden Colombo. I 2010 ble det reist forslag om å gjeninnføre Senatet.

Liste over presidentene for Det britiske underhuset

Under følger en oversikt over underhusets presidenter siden 1707: Det forente kongerike Storbritannia og Irland ble opprettet i 1801. I 1922 opphørte Den irske fristaten å være en del av det forente kongeriket. Det offisielle navnet ble endret ti ...

Lord Speaker

Lord Speaker er president for Overhuset i Storbritannias parlament. Embetet samsvarer med det som Underhusets president. Lord Speaker blir valgt av Overhusets medlemmer og forventes å være politisk nøytral. Fram til juli 2006 ble funksjonen som O ...

Coloured Persons Representative Council

Coloured Persons Representative Council var et delvis valgt råd med begrenset lovgivende myndighet, som hadde til hensikt å representere fargede sørafrikanere under apartheideraen. Det ble første gang valgt i 1969, gjenvalgt i 1975 og permanent o ...

Den autonome regionen Sør-Sudan (1972–1983)

Den autonome regionen Sør-Sudan var en autonom region, som eksisterte i Den demokratiske republikken Sudan 1972–1983. Den ble opprettet 28. februar 1972 gjennom Addis Abeba-avtalen, som avsluttet Den første borgerkrigen i Sudan. Regionen ble avsk ...

Thüringens landdag

Landdagen holder til i flere bygninger i Arnstädterstrasse i Erfurt. Den eldste bygningen ble oppført mellom 1936 og 1937 i nyklassisistisk stil. Plenumssalen finnes i en bygning fullført i 2003. Et høyhus fra 1951 brukes til kontorer.

Liste over formennene for Republikken Tsjuvasjias statsråd

Formannen for Republikken Tsjuvasjias statsråd er leder for parlamentet. Dets forløpere var Sovjetkongressen etterfulgt av Det øverste sovjet. Navnene er transkribert fra russisk.

Frankfurtparlamentet

Frankfurtparlamentet er navnet på parlamentet som var samlet i Tyskland i forbindelse med revolusjonene i 1848. Parlamentet var samlet i Pauluskirken i Frankfurt am Main, og besto av delegater fra hele Tyskland. Frankfurtparlamentet var det først ...

Den kontinentale kongressens president

Den kontinentale kongressens president ledet Den kontinentale kongress, samlingen av delegater som utviklet seg til å bli USAs første nasjonale statsmakt under Den amerikanske revolusjon. Presidenten var et medlem av Kongressen, valgt av de andre ...

Speaker i Representantenes hus i USA

Speaker i Representantenes hus i USA er den ordførende styrer av Representantenes hus. Embedet ble opprettet i USAs grunnlov av 1789 i artikkel 1, seksjon 2, hvor det heter: "Representantenes hus skal velge deres ordførende styrer og andre embeds ...

USAs visepresident

USAs visepresident er et folkevalgt embete i den amerikanske føderale regjeringen. Visepresidenten blir valgt sammen med USAs president og tar over stillingen dersom presidenten skulle dø, gå av eller bli avsatt innenfor presidentperioden. Visepr ...

Formann for Vietnams nasjonalforsamling

Formannen for Vietnams nasjonalforsamling er leder for parlamentet. Parlamentet er ifølge Vietnams grunnlov "folkets øverste representative organ, statsmaktens øverste organ., det eneste organ som har konstitusjonelle og lovgivende rettigheter". ...

President for Yukons lovgivende forsamling

President for Yukons lovgivende forsamling er lederen for dette canadiske territoriets parlament. Embetet ble innstiftet i 1974.

Ålands lagting

Følgende har vært Ålands lagtings talmän ordstyrere: Sune Eriksson 1999–2000 Alarik Häggblom 1971–1972 Gun-Mari Lindholm 2017–2019 Britt Lundberg 2011–2015 Ragnar Erlandsson 1995–1999 Gunnar Jansson 2007 en måned Roger Nordlund 2007–2011 Hugo Joh ...