ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 276

Martha Washington

Martha Washington var George Washingtons hustru, og selv om tittelen ikke ble brukt før etter hennes død er Martha Washington ansett for å være den første førstedame i USA. Da hun levde ble hun ofte referert til som "Lady Washington". Hun ble enk ...

Edith Wilson

Edith Wilson, var president Woodrow Wilsons andre hustru og First Lady i USA fra 1915 til 1921. Hun var selv enke, og giftet seg med enkemannen Wilson i desember 1915, i hans første periode som president. President Wilson ble rammet av et alvorli ...

Ellen Axson Wilson

Ellen Louise Axson Wilson, var den første kona til Woodrow Wilson og mor til deres tre døtre. Som hennes mann var hun fra sørstatene og prestebarn. Hun ble født i Savannah i Georgia, vokste opp i Roma i Georgia. Hun var kunstnerisk og studerte ve ...

Visepresidentens ektefelle (USA)

USAs andredame eller USAs andreherre er den uformelle tittelen som ektefellen til USAs visepresident har, samtidig med visepresidentens mandatperiode. Tittelen var laget som en pendant til USAs førstedame. Tittelen "andredame" eller "andreherre" ...

Muriel Humphrey Brown

Muriel Fay Buck Humphrey Brown var enken til den tidligere visepresidenten Hubert Humphrey. Etter hennes ektemanns død ble hun utnevnt til hans sete i USAs senat, og ble dermed den første kone til en visepresident til å inneha et offentlig verv. ...

Lynne Cheney

Lynne Ann Cheney er en amerikansk forfatter og tidligere talkshowvert. Hun er gift med den 46. visepresidenten i USA, Dick Cheney, og fungerte som andredame i USA fra 2001 til 2009.

Doug Emhoff

Douglas Craig Emhoff er en amerikansk advokat som er gift med USAs visepresident Kamala Harris, og dermed USAs andreherre. Han har vært partner i advokatfirmaet DLA Piper siden 2017, og deler tiden mellom kontorene i California og Washington, D.C ...

Tipper Gore

Mary Elizabeth Aitcheson Gore, kjent som Tipper Gore, er mest kjent som ektefellen til USAs 45. visepresident Al Gore, samt for sin kamp for sensur av grovt språk innen musikken.

Marilyn Quayle

Marilyn Tucker Quayle er en amerikansk advokat, forfatter og republikansk politiker. Hun er gift med tidligere visepresident Dan Quayle, og hadde dermed den uoffisielle tittelen som "USAs andredame" visepresidentens ektefelle 1989–1993. Da Dan Qu ...

Det romerske senatet

Senatet var Romerrikets rådsforsamling, det høyeste rådet til staten i antikkens Roma, bokstavelig "de eldres råd eller forsamling". De som satt i senatet ble betegnet som senatorer. Senatorene hadde i teorien ikke mye makt, men i virkeligheten u ...

Det øverste sovjet

Det øverste sovjet var Sovjetunionens parlament og lovgivende forsamling. Det ble ledet av et presidium der lederen var landets formelle statsoverhode. På tross av denne høye formelle status, hadde politbyrået den virkelige makten. Det øverste so ...

Det irske parlamentet

Denne artikkelen omhandler det historiske irske parlamentet som ble oppløst i 1801. For informasjon om den nåværende irske nasjonalforsamlingen, se Oireachtas. Det irske parlamentet var en historisk lovgivende forsamling som ble opprettet i 1297 ...

Landdag (historisk)

Landdag var i senmiddelalderen og tidlig moderne tid stenderforsamlingen eller landskapsforsamlinger i tyske småstater. Det tyske ordet for en slik småstat er Land.

Statsdumaen (Det russiske keiserdømmet)

Statsdumaen var en lovgivende forsamling i Russland som var virksom mot slutten av Det russiske keiserdømmets eksistens. Statsdumaen ble samlet fire ganger, første gang i 1905, siste gang i perioden 1912-1917. Presset av den russiske 1905-revolus ...

Stenderforsamlingen 1789

Stenderforsamlingen 1789 i Frankrike ble sammenkalt av Ludvig XVI i Versailles 5. mai 1789. Dette var da den første stenderforsamling i Frankrike siden 1614. Bakgrunnen for møtet var den dårlige statsfinansielle situasjonen, kombinert med en dårl ...

Tribe

Tribe var en folkeinndeling i oldtidens Roma og den romerske republikk. En tribe var videre delt inn i curier, og disse kom til overta tribenes rolle som stemmeavdelinger i folkeforsamlingen Comitia Curiata. I republikkens tid mistet derimot Comi ...

Wetgevend Lichaam

Wetgevend Lichaam ble opprettet gjennom grunnlovsendringen Staatsregeling av 16. oktober 1801. Det var etterfølgeren til Vertegenwoordigend Lichaam og bestod av 35 medlemmer. Velgerne valgte medlemmene av de lokale valgkollegiene, som valgte medl ...

Fylkesting

Fylkestinget er det øverste, folkevalgte organ i fylkeskommunen. Det er fylkestinget som angir rammene for den fylkeskommunale virksomheten. Dette skjer gjennom vedtak om fylkesplan, økonomiplan og årsbudsjett.

Bergen bystyre

Bergen bystyre er kommunestyret i Bergen, og kommunens øverste politiske myndighet. Det har 67 folkevalgte medlemmer og ledes av Bergens ordfører. Bystyret har et overordnet tilsynsansvar som omfatter alle sider ved kommunens virksomhet. Bystyret ...

Council of the District of Columbia

Council of the District of Columbia er kommunestyret i Washington, D.C., med lovgivende og bevilgende myndighet delegert fra den føderale Kongressen. Styret deler lokal makt med byens borgermester, og er gitt en del beføyelser som normalt tilligg ...

London County Council

London County Council var det høyeste regjerende organ i grevskapet London fra 1889 til 1965. Det var også det første folkevalgte lokalstyre som omfattet hele London. Fylkestinget ble opprettet som et resultat av Local Government Act i 1888, og b ...

Londonforsamlingen

London Assembly er en folkevalgt institusjon som har oppsyn med Stor-Londons myndigheter. Den fungerer i stor grad som en lovgivende forsamling og har myndighet til å granske borgermesteren, foreta undersøkelser, endre budsjettet og stifte politi ...

Longyearbyen lokalstyre

Da Svalbard i 1925 ble en del av Norge ble det foreslått å gjøre Svalbard til en egen kommune eller et fylke. Dette ble forkastet av Stortinget som i stedet oppnevnte en særegen administrativ ordning med en sysselmann, oppnevnt av Kongen, som reg ...

Oslo bystyre

For dagens bystyre, se Oslo bystyre 2019–2023 Oslo bystyre er Oslo kommunes øverste politiske myndighet siden Kommunestyrevalget 1898. Det er en folkevalgt forsamling med 59 medlemmer, og tilsvarer andre norske kommuners kommunestyre. Bystyrets h ...

Rana kommunestyre

Rana kommunestyre er kommunestyreorganet i Rana kommune i Nordland. Kommunestyrets møtelokale befinner seg i Rana rådhus på Mo. Rana kommune har tradisjonelt vært en bastion for Det norske Arbeiderparti. Dette skyldes ikke minst industribedriften ...

Stor-London fylkesting

Stor-London fylkesting var den øverste lokale regjering i London fra 1965 til 1986. Dens ansvarsområde var Stor-London, og erstattet London fylkesting som omfattet Indre London. Fylkestinget ble opprettet gjennom Local Government Act 1985. I dag ...

Vestre Aker bydelsutvalg

Vestre Aker bydelsutvalg er bydelsutvalget, dvs. den folkevalgte forsamlingen, i bydel Vestre Aker i Oslo. Det ble etablert 1. januar 2004 i forbindelse med sammenslåingen av bydelene Røa og Vinderen til Bydel Vestre Aker, og avløste tidligere Rø ...

Argentinas nasjonalkongress

Argentinas nasjonalkongress er Argentinas lovgivende forsamling. Nasjonalkongressen har i alt 329 medlemmer og er delt inn i et senat og et deputertkammer. Bygningen, som ble bygget mellom 1898 og 1906, ligger i den vestlige enden av Avenida de M ...

Costa Ricas lovgivende forsamling

Costa Ricas lovgivende forsamling er den ettkammers lovgivende forsamlinga i Costa Rica. Den utgjøres av 57 representanter, som velges for fireårsperioder som starter 1. mai i valgår, samtidig som presidenten innsettes. Ingen representanter kan g ...

Den øverste folkeforsamlingen

Den øverste folkeforsamlingen er et enkammer-parlament i Nord-Korea. Det består av til sammen 687 medlemmer, valgt for fem år av gangen. Ordfører i forsamlingen er Pak Thae-song since 11 april 2019, mens viseordførere er Thae Hyong-chol og Kim Yo ...

Kongressen (Filippinene)

Kongressen er Filippinenes nasjonalforsamling, med lovgivende makt og bevilgende makt. Kongressen består av to kamre; et førstekammer med 24 seter og et annetkammer med 300 seter.

Tyrkias store nasjonalforsamling

Tyrkias store nasjonalforsamling er Tyrkias folkevalgte parlament med sete i Ankara. Nasjonalforsamlingen ble etablert i 1920, og har 550 medlemmer. Parlamentet har ett kammer.

Belgias senat

Senatet er ett av to kamre i Belgias føderale parlament. Det andre kammeret er Representantkammeret. Senatet er Belgias overhus. De to kamrene er likestilte i saker som angår den konstitusjonelle basislovgivning, for eksempel selve forfatningen, ...

Californias senat

Californias senat er overhuset i Californias lovgivende forsamling og møter i California State Capitol i Sacramento. Senatet har 40 seter og hver senator representerer i snitt 931 349 innbyggere. Californias viseguvernør er senatets president, me ...

Canadas senat

Canadas senat er en del av Canadas parlament og består av 105 senatorer utnevnt av generalguvernøren på bakgrunn av statsministerens nominasjoner. Senatorene sitter til de fyller 75 år. Senatets fremste oppgave er å godkjenne de lover som Underhu ...

Eerste Kamer

Erste Kamer eller Eerste Kamer der Staten-Generaal er førstekammeret i det nederlandske parlamentet, Generalstatene. Det holder sine møter i Binnenhof i Den Haag. Eerste Kamer har 75 medlemmer som velges indirekte av Nederlands tolv provinser for ...

Frankrikes senat

Frankrikes senat er overhuset i det franske parlamentet og har tilhold i Palais du Luxembourg. Senatet danner sammen med den direkte folkevalgte Frankrikes nasjonalforsamling, et tokammersystem.

House of Lords

House of Lords er overhuset i Det britiske parlamentet. I motsetning til det langt viktigere Underhuset består det av utnevnte, ikke-valgte medlemmer. Medlemmene deles i to kategorier: Lords Spiritual og Lords Temporal. Dette gjenspeiles i forsam ...

Lagtinget

For det færøyske lagtinget, se Lagtinget Færøyene. Se også Ålands lagting. Lagtinget var frem til 1. oktober 2009 den ene av det norske Stortingets to avdelinger. Den andre avdelingen kaltes Odelstinget. Stortingsrepresentantene var fordelt på de ...

Rajya Sabha

Rajya Sabha er overhuset i Det indiske parlamentet. Medlemskap er begrenset til 250 medlemmer, og tolv av disse blir valgt av Indias president for sin ekspertise innen de spesifikke fagfeltene kunst, litteratur, naturvitenskap og sosiale tjeneste ...

Senatet (Kamerun)

Senatet ble opprettet i 1996 etter en endring i grunnloven. De første valgene til Senatet ble holdt 14. april 2013. De seneste valgene ble holdt 25. mars 2018.

USAs senat

USAs senat er det ene av to kamre i USAs føderale lovgivende forsamling, Kongressen. Også flere av USAs delstater har en lovgivende forsamling med et senat som ett av to kammere. Senatet består av 100 senatorer, to fra hver delstat. Ifølge grunnl ...

Baskerlands parlament

Baskerlands parlament er den lovgivende forsamlingen i Baskerland og den valgte forsamlingen Baskerlands regjering utgår av. Parlamentet møtes i den baskiske hovedstaden Vitoria, skjønt parlamentets første sammentredelse skjedde i Gernika, basker ...

Catalonias parlament

Catalonias parlament er den lovgivende grenen av Generalitat de Catalunya, den regionale makten i Catalonia. Det representerer det katalanske folket, og består av 135 valgte representanter. Parlamentsbygningen ligger i Parc de la Ciutadella i Bar ...

Det flamske parlamentet

Det flamske parlamentet er en lovgivende forsamling for saksområder som er delegert til Det flamske samfunnet eller regionen Flandern i Belgia Formelt har regionen Flandern overført sin til fullmakter til Det flamske samfunnet. Det flamske parlam ...

Montenegros parlament

Montenegros parlament er Montenegros nasjonalforsamling og lovgivende makt. Parlamentet består av 81 representanter som blir valgt ved direkte valg av folket hvert fjerde år. Parlamentet har ett kammer.

Parlamentet for det tyske språksamfunnet

Parlamentet for det tyske språksamfunnet i Belgia er et lovgivende organ med møtested i Eupen. Valg til parlamentet finner sted hvert femte år. En egen regjering for det tyske språksamfunnet utgår fra parlamentet.

Vallonias parlament

Vallonias parlament er den lovgivende forsamling i den autonome, franskspråklige regionen Vallonia i Belgia. Parlamentet befinner seg i Hospice Saint-Gilles i Namur. De to øvrige autonome regioner i Belgia er Flandern og Brussel.

Sajos

Det samiske kultursentre Sajos er et kultur- og administrativt senter i Enare, som også fungerer som kongress- og arrangementslokaler. Sajos sto ferdig i januar 2012 og ble offisielt åpnet i april 2012. Sajos inneholder administrasjon og møteloka ...

Sametinget

Se også se Sametinget i Sverige og Sametinget i Finland. Sametinget er en nasjonal, representativ folkevalgt forsamling for samer i Norge. Sametinget styres til daglig av Sametingsrådet, som ledes av sametingspresidenten. Sametingets parlamentsby ...