ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 279

CrimethInc.

CrimethInc., også kjent som CWC, er en desentralisert anarkistisk kollektiv av selvstyrte enheter i USA. CrimethInc. som oppsto på midten av 1990-tallet, opprinnelig som et hardcore fanzine Inside Front, og begynte å fungere som et kollektiv på 1 ...

Den syndikalistiske kvinnegruppe Samhold

I midten av trettiårene fikk den frihetlige kvinnebevegelsen sitt første organisatoriske uttrykk. På et kameratmøte arrangert av Oslo LS, 30. desember 1934, innledet Ole Martinsen over emnet: "Organisering av husmødrene". Han fremholdt at det fra ...

Direkte Aktion

Direkte Aktion ─ "organ for revolutionær fagbevægelse og ungsocialismen" ─ ble startet den 16. november 1912 med Carl Espelid som redaktør. Senere ble bladet redigert av en komité. Bladet var organ for Norges Ungsocialistiske Forbund – NUF. Blade ...

Direkte demokrati (anarkisme)

Direkte demokrati er et sentral begrep innfor anarkistisk tenkning. Når et individ blir med i en gruppe, flytter inn i et nytt nabolag eller starter å jobbe på en bedrift blir hun en del av et fellesskap. Anarkister mener at dette fellesskapet bø ...

Dos Fraye Vort

Dos Fraye Vort var en kortlivet anarkistisk avis som ble utgitt i Liverpool av Rudolf Rocker. I 1898 klarte den jødiske anarkisten Morris Jeger å overtale Rudolf Rocker til å reise fra London til Liverpool. Da Rocker var ankommet, overbeviste Jeg ...

Buenaventura Durruti

Durruti døde av en skuddsalve 20. november 1936. Hvem som skjøt og hvorfor har siden den gang vært gjenstand for debatt. En rekke motstridende versjoner av hendelsesforløpet har vært formidlet, og både de fascistiske falangistene og kommunistene ...

Eiendom (anarkisme)

Anarkistene forkaster ikke eiendom, men de har et helt annet syn på den enn det som er vanlig i dag. På en måte er eiendom tyveri – når noen helt tilegner seg noe, så blir andre frastjålet dette. Anarkistenes syn er at en persons rett til goder i ...

FAFS

FAFS – Føderasjonen av anarkister og frihetlige sosialister – er betegnelsen på en norsk organisasjon dannet i 1972 og oppløst i 1975. Organisasjonen utga løssalgsavisen "Folkebladet" med opplag mellom 2000 og 3000 og 6-7 utgaver i året. Medlemst ...

Federación Anarquista Ibérica

Federación Anarquista Ibérica eller FAI er en militant spansk anarkistisk organisasjon med nære bånd til fagforeningen Confederación Nacional del Trabajo. Ofte blir organisasjonsnavnet forkortet til CNT-FAI på grunn av de to organisasjonenes nære ...

Folk & Røvere (avis)

Folk & Røvere var en radikal/anarkistisk landsdekkende månedsavis som ble produsert på UFFA i Trondheim i perioden 1986 til 1994. Opplaget varierte mellom 800 og 6000 pr. utgave. Blant andre Harald Nissen, Roger Aasegg, Magne Njåstad, Roy Krøvel, ...

Folkebladet (anarkistorgan)

For avisa som utgis på Finnsnes i Troms, se Troms Folkeblad. Folkebladet for frihetlig sosialisme ble startet i 1971 av en gruppe frihetlige sosialister på Blindern. Bladet ble i 1973 organ for "Føderasjonen av anarkister og frihetlige sosialiste ...

Freie Arbeiter-Union Deutschlands

Freie Arbeiter Union Deutschlands var en anarkosyndikalistisk fagforening som eksisterte fra 15. september 1919 da den skiftet navn fra Freie Vereinigung deutscher Gewerkschaften. Den ble forbudt i januar 1933 etter at NSDAP kom til makten, selv ...

Føderalistisk Propagandaforbund

Føderalistisk Propagandaforbund var en syndikalistisk opposisjon innad i Landsorganisasjonen. I 1924 ble det nedsatt en komité på tre mann innen LO som skulle planlegge en plattform for syndikalistenes tilslutning. 11. september 1924 innledet Edw ...

Gateavisa

Gateavisa er en norsk opposisjonell avis eller tidsskrift med rot i motkulturen og anarkistbevegelsen. Den kom ut første gang i juni 1970 som to stensilerte ark under navnet Oslo Gateavis. Siden har den vokst til en stundom profesjonell avis for ...

Germinal (tidsskrift)

Germinal var et yiddischsproglig anarkisttidsskrift, redigert av Rudolf Rocker. Det ble utgitt i London fra 1900 til 1903 og fra 1905 til 1908. I 1898 ble Rocker ansatt av den yiddischsproglige anarkistavisen Arbeter Fraynd. Avisen ble imidlertid ...

Gratisbutikken

Gratisbutikk er et konsept der grunntanken er at man kan dele goder uten at dette behøver å koste penger. En av de første slike gratisbutikker ble startet av en gruppe hippier kalt "The Diggers" på 1960-tallet i New York. Ideen har siden da spred ...

Graxelaget

Graxelaget var en løselig sammensatt teatergruppering med utgangspunkt i gruppen FABS som tilknyttet seg skuespillere og musikere etter behov. Bandet startet opp i 1964 og fikk navnet FABS i 1965, og er fremdeles aktive med å spille konserter og ...

Haymarketopptøyene

Haymarketopptøyene skjedde i Chicago den 4. mai 1886, da streikende arbeidere demonstrerte for 8 timers arbeidsdag på Haymarket-torget. To hundre politimenn gikk til angrep på dem for å oppløse demonstrasjonen, da noen med ett kastet en bombe fra ...

Korsaren

Må ikke forveksles med det danske vittighetsbladet Corsaren Korsaren var et norsk vittighetsblad, startet av Harald Hjalmar Schmidt under navnet Krydseren i 1879. Inntil i 1883 utkom bladet anonymt, men fra da av sto Schmidt navngitt som redaktør ...

Motmakt

Motmakt er en norsk frihetlig sosialistisk organisasjon, som gjennom direkte aksjon kjemper for et statsløst, klasseløst samfunn. Organisasjonen er tilknytta det internasjonale Anarkismo.net-prosjektet. Motmakt arrangerte den 7. september 2011 Hi ...

Muldvarpkretsen

Muldvarpkretsen var et mer eller mindre formelt nettverk for alternative, motkulturelle blader og forlag i Norge på 1970-tallet – de fleste med et anarkistisk tilsnitt. Tanken bak organiseringen var at de som deltok gjensidig skulle hjelpe hveran ...

Den russiske nihilistbeveglsen

Nihilistbevegelsen var en kulturell bevegelse i Russland på 1860-tallet som satte spørsmålstegn ved alle gitte former for gitte idéer og sosiale normer. Begrepet kommer fra latin nihil, som betyr "ingenting". Nihilistene gikk inn for fullstendig ...

Norges Ungsocialistiske Forbund

Norges Ungsocialistiske Forbund ble stiftet i 1909. Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon – Norges socialdemokratiske Ungdomsforbund NSU – hadde tidlig på 1900-tallet et ikke ubetydelig innslag av ungsosialister. Ungsosialismen utviklet seg i mer ...

Norsk Syndikalistisk Føderasjon

Mange svensker ble tvunget til å dra til Norge etter storstreiken i 1909, fordi de var svartelistet i Sverige. Det var dermed de mest aktive og radikale svenske arbeiderne som kom til Norge, og deres virksomhet begynte snart å sette spor. Den før ...

Platformisme

Plattformisme er en tendens innenfor den anarkistiske bevegelsen. Det understreker behovet for tette organisert anarkistiske organisasjoner som er i stand til å påvirke arbeiderklassen og bondeklassen. Plattformistiske organisasjoner avviser den ...

Revolt

Revolt var et blad som ble startet av ungsosialistene i Trondheim i 1914. I 1915 ble det organ for Norges Ungsocialistiske Forbund og flyttet til Kristiania. På dette tidspunktet hadde Revolt pådratt seg flere tiltaler enn noe annet sosialistisk ...

Sidney Street-beleiringen

Sidney Street-beleiringen, også kjent som Stepney-slaget, var et kjent sammenstøt mellom anarkister og politiet i Londons East End i 1911. Beleiringen endte med at de fleste av anarkistene ble drept i en skuddveksling. Hendelsen utløste en stor p ...

Sveriges Arbetares Centralorganisation

Sommeren 1909 led Landsorganisationen i Sverige et alvorlig nederlag i en streik som omfattet 300 000 arbeidere. Den mistet over halvdelen av sine medlemmer 102 000, og syndikalistene fikk vind i seilene for sin skarpe kritikk over den sentralise ...

The Spectacle

The Spectacle oppsto i Bodø høsten 2000. Medlemmene i bandet hadde vært aktive i musikkmiljøet i Bodø fra midten av 90-tallet med å spille i band, arrangere konserter, lage fanziner og "politisk" aktivisme. The Spectacle oppsto da forløperen Naga ...

UFFA

UFFA eller Ungdom For Fri Aktivitet er et selvstyrt ungdomshus i Innherredsveien 69C i Trondheim. UFFA ble startet i 1981 og holdt opprinnelig til i et okkupert hus i Kjøpmannsgata 28. Da dette huset brant i juli 1982, inngikk UFFA en kommunal dr ...

Ungsosialisme

Ungsosialisme var betegnelsen på en svensk-norsk politisk retning som blandet marxisme, anarkisme og syndikalisme på starten av 1900-tallet. Retningen kom opprinnelig fra Sverige, og hadde stor oppslutning i venstreorienterte kretser fram til 1920.

YaBasta

YaBasta var et politisk venstrevendt vegan kollektiv i Ivar Aasens vei 2 på Frøen i Oslo som ble etablert i år 2000. Kollektivet arrangerte flere konserter i sin egen stue, med hovedvekt på hardcore-, punk- og indieband. Huset ble revet i 2005 fo ...

Anarkokapitalisme

Anarkokapitalisme er en retning innenfor anarkismen og er en libertariansk ideologi som fremmer et samfunn uten en stat, til fordel for et samfunn med individuell selveierrett i et fritt marked. I et anarkokapitalistisk samfunn vil alle tjenester ...

A Theory of Socialism and Capitalism

A Theory of Socialism and Capitalism er en avhandling av Hans-Hermann Hoppe, en student av Jürgen Habermas, som bruker et av Habermas prinsipper om argumentasjonsetikk, for å legge et grunnlag for et forsvare for selveierskap og privat eiendom so ...

Walter Block

Walter Edward Block er en anarko-kapitalistisk økonom tilknyttet den østerrikske skole. Blocks tidlig intellektuelle liv ble preget av likhetstankegang og sosialisme. I et intervju med Austrian Economics Newsletter, uttalte Block at han på 50- og ...

David D. Friedman

For andre personer med det samme navnet, se David Friedman. David D Friedman er en libertarianistisk skribent og økonom som ble en ledende person innen anarkokapitalisme-miljøet med utgivelsen av boken The Machinery of Freedom. Han har også skrev ...

Hans-Hermann Hoppe

Hans-Hermann Hoppe er en tysk økonom som tilhører den østerrikske skolen. Han er en kjent anarkokapitalistisk filosof, og er professor i økonomi ved University of Nevada, Las Vegas. Hoppe var elev hos Murray N. Rothbard.

Man, Economy, and State

Man, Economy, and State: A Treatise on Economic Principles er en bok om økonomi skrevet av den amerikanske filosofen og økonomen Murray N. Rothbard i 1962. Den regnes som en av de viktigste bøkene innenfor Den østerrikske skole, etter Human Actio ...

Murray N. Rothbards bibliografi

Murray Newton Rothbard var en amerikansk anarko-kapitalist som skrev mange bøker om økonomi, individ og samfunn. Denne bibliografien inneholder essayer, journaler og bøker skrevet av ham.

Murray Rothbard

Murray Newton Rothbard var en amerikansk økonom og politisk filosof, som regnes for å være stamfaren til den politiske retningen kalt anarkokapitalisme. Han var også en ledende eksponent for den østerrikske skole innenfor økonomi. Rothbard var mo ...

Jesus Huerta de Soto

Jesús Huerta de Soto er en spansk økonom og professor i samfunnsøkonomi ved Rey Juan Carlos-universitetet i Madrid. de Soto tilhører den østerrikske skolen og har forfattet flere bøker som, først og fremst fra et "østerrikskt perspektiv", fremmer ...

Antifeminisme

Antifeminisme er ifølge Oxford English Dictionary motstand mot feminisme eller mot noen feministiske målsetninger. Sosiologen Michael Flood argumenterer for at antifeminisme benekter minst et av de tre grunnprinsippene feminismen bygger på; at so ...

Incel

En incel er medlem av en mannlig internett-subkultur kalt incels, menn som føler seg avvist fra fysisk og emosjonell kontakt med kvinner, og som tror at de derfor aldri kommer til å oppleve romantiske forhold, intimitet, sex eller det få barn. Ne ...

Antikommunisme

Antikommunisme er motstand mot kommunistisk politikk og kommunistiske regimer. Antikommunismen oppstod som en reaksjon på kommunistiske maktovertagelser i kjølvannet av første verdenskrig, og har spilt en viktig rolle i mange europeiske og vestli ...

Antikominternpakten

Antikominternpakten var en antikommunistisk forsvarspakt sluttet mellom det nasjonalsosialistiske Tyskland og Japan den 25. november 1936. Den var rettet mot den kommunistiske internasjonale i alminnelighet og mot Sovjetunionen under Josef Stalin ...

Bedre død enn rød

"Bedre død enn rød" var et anti-kommunistisk slagord først brukt under 2. verdenskrig på tysk i formen Lieber tot als rot og senere under den kalde krigen av USA. På tysk skal slagordet først ha blitt brukt av propagandaminister Joseph Goebbels m ...

COINTELPRO

COINTELPRO var en rekke hemmelige og ofte ulovlige kontraetterretningsprosjekter drevet av det amerikanske etterretningsorganisasjonen FBI med det felles formål å overvåke, infiltrere, diskretere, forstyrre og skape splittelser av en rekke ulike ...

Evil Empire-talen

Evil Empire-talen var den tale i 1983 der Evil Empire var en betegnelse brukt på Sovjetunionen av USAs president Ronald Reagan. Ordvalget stammer fra Reagans taleskriver Anthony R. Dolan. I løpet av 1980-tallet lyktes USA i stadig større grad å s ...

Kommunistopprørskrigen

Kommunistopprørskrigen eller Den andre malayakrisa var et opprør og geriljakrig ført av Det malayiske kommunistparti ledet av Chin Peng mot Malaysias regjeringsstyrker fra 1968 til 1989. Opprøret regnes som en fortsettelse av det malayiske kommun ...

Mccarthyisme

Mccarthyisme er et begrep som ble tatt i bruk om tilhengere av den amerikanske senatoren Joseph McCarthys linje under den kalde krigen. McCarthy forfulgte nådeløst kommunister og personer mistenkt for å ha kommunistiske sympatier. Dette skjedde s ...