ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 283

De fem hersketeknikker

Begrepet De fem hersketeknikker viser til professor Berit Ås popularisering i 1979 av begrepet hersketeknikker tidligere lansert av den norske filosofen og psykologen Ingjald Nissen. Hersketeknikker er metoder en person eller en gruppe bruker for ...

Den Andre

Den Andre eller de Andre er et begrep innen kontinental filosofi som beskriver individer ulik en selv. Definisjonen av den Andre er en del av det som definerer eller sågar utgjør egoet, både i forbindelse med psykologi og filosofi. Begrepet gjeld ...

Den Selskabelige Diskussionsforening

Den Selskabelige Diskussionsforening var en av landets første diskusjonsforeninger for kvinner, stiftet i Horten 4. mars 1896. Foreningen eksisterer fortsatt og heter i dag Horten Diskusjonsforening.

Det annet kjønn

Det annet kjønn er en bok av den franske forfatteren og filosofen Simone de Beauvoir. Den utkom i Paris i 1949, og har siden blitt oversatt til en rekke språk. Det annet kjønn regnes som en av de viktigste feministiske bøker. I Det annet kjønn ut ...

Ekstremfeminisme

Ekstremfeminisme er et begrep benyttet om ytterliggående feministiske grupper som propagerer hat mot menn. I offentlig diskusjon i Sverige har det vært brukt for å referere til de synspunkter organisasjonen ROKS og sosiologen Eva Lundgren står for.

Rønnaug Eliassen

Rønnaug Eliassen var en norsk advokat kjent for sitt engasjement i norsk kvinnekamp. Eliassen vokste opp i et borgerlig, intellektuelt miljø i Oslo og tok juridisk embetseksamen så tidlig som i 1937. Etter krigen var hun en tid dommerfullmektig i ...

Et eget rom

Et eget rom er et lengre essay av Virginia Woolf. Essayet ble første gang utgitt 24. oktober 1929, basert på en serie av forelesninger Woolf gav på Newnham College og Girton College i oktober 1928. Essayet omhandler en oppdiktet fortellerstemme s ...

Evolusjonær feminisme

Evolusjonær feminisme er en retning innen feminismen som gir evolusjonære forklaringer på mekanismene som frembringer og opprettholder patriarkalske strukturer. Forskjellen fra andre typer feminisme er altså at en evolusjonær feminist tilføyer en ...

Feministisk initiativ

Feministisk initiativ er et norsk politisk parti som arbeider for kvinner og mot diskriminering ved hjelp av en inkluderende og interseksjonell feminisme. Partiet ble stiftet 23. mars 2015 i Bergen etter inspirasjon fra arbeidet til Feministiskt ...

Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ er et politisk parti i Sverige. Partiets hjertesaker er interseksjonell feminisme og likestilling, LHBTI-spørsmål og antirasisme. Partiets norske søsterparti er Feministisk initiativ.

Fett (tidsskrift)

For NKPs tidligere kvinnetidsskrift, se Kvinnefronten Fett er et feministisk tidsskrift som ble startet i 2004, og utkommer fire ganger årlig med et opplag på rundt 2500. Det eies av Kvinnefronten, opererer uavhengig etter redaktørplakaten og stø ...

Final girl

Final girl er et uttrykk i skrekkfilmer og spesielt slasher-filmer. Uttrykket henviser til den siste overlevende jenta i en skrekkfilm. Hun må konfrontere morderen og blir den eneste som kan fortelle historien. Filmforskeren Carol J. Clover innfø ...

Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål

Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål er et samarbeidsforum for norske kvinneorganisasjoners arbeid innen kvinnerettet utviklingssamarbeid/bistand i det globale sør. Forumet har sine røtter i TV-aksjonen "Kvinner i den 3. verden" i 1989 og ble ...

Fredrika Bremer-förbundet

Fredrika Bremer Förbundet er en av Sveriges eldste kvinnesaksorganisasjoner. Organisasjonen ble grunnlagt i 1884 av Sophie Adlersparre, og er en idebærende organisasjon som er partipolitisk og religiøst nøytral, og som er åpen for begge kjønn. FB ...

Fru Ragna Nielsens skole

Fru Ragna Nielsens skole var en norsk skole i Nordahl Bruns gate 22–24 i Kristiania. Det var landets første fellesskole for både gutter og jenter, da den ble etablert av Ragna Nielsen i 1885. Lærerpersonalet var også av begge kjønn, og det var av ...

Guerrilla Girls

Guerrilla Girls er en amerikansk kunstnergruppe som bekjemper sexisme og rasisme i kunstverden. Gruppen ble stiftet i 1985 som en reaksjon på utstillingen "the International Survey of Painting and Sculpture" som åpnet på Museum of Modern Art i Ne ...

Hera (fotogruppe)

Hera eller Hera-gruppen var en gruppe kvinnelige fotografer, aktive i Oslo på slutten av 1980-tallet. Hera-gruppen hadde en klar kvinnepolitisk agenda innen foto: "De fleste fotografer er menn. Deres bilder av kvinner gjenspeiler mennenes og kvin ...

International Council of Women

International Council of Women er en internasjonal organisasjon som arbeider for kvinnesaken. Dens viktigste mål ved etableringen i 1888, var å samle de nasjonale kvinneorganisasjoner, og 49 delegater fra en rekke land deltok i den prompte arrang ...

Jenteprisen

Jenteprisen deles ut på FNs internasjonale jentedag den 11. oktober av Plan International Norge. Prisen tildeles en person, organisasjon eller bedrift i Norge som jobber for jenters og kvinners rettigheter - og som for eksempel har gjort en ekstr ...

Juridisk abort

Juridisk abort refererer til et forslag om å la et barns biologiske far si fra seg alle rettigheter, privilegier og ansvar inkludert økonomisk støtte i en periode før barnet blir født. Forslaget gir den biologiske faren muligheten til å avstå fra ...

Juridisk rådgivning for kvinner

Juridisk rådgivning for kvinner er et uavhengig rettshjelps- og likestillingstiltak som drives av jusstudenter. Organisasjonen har røtter tilbake til 1972. Foruten jusstudentene som arbeider som saksbehandlere, er det ansatt to jurister; daglig l ...

Jüdischer Frauenbund

Jüdischer Frauenbund er en tysk organisasjon som ble grunnlagt i 1904 av Bertha Pappenheim og Sidonie Werner.

Kristiania Læseforening for Kvinder

Kristiania Læseforening for Kvinder ble opprettet i 1874. Camilla Collett var initiativtaker og en viktig inspirator. Allerede i 1832 hadde borgerskapets menn stiftet leseselskapet Athenæum. Kvinnene fikk adgang til Athenæum samme år som Læsefore ...

Kvinne

En kvinne er et kjønnsmodent eller voksent menneske av hunkjønn. Betegnelsen kan også brukes om jenter, for å skille dem fra personer av hankjønn, selv om den primært blir brukt om voksne. Betegnelsen brukes både om cis- og transkvinner. Flertall ...

Den internasjonale kvinnedagen

Den internasjonale kvinnedagen feires hvert år den 8. mars. En nasjonal kvinnedag ble først arrangert i USA i 1909, mens en internasjonal dag ble vedtatt året etter på Sosialistinternasjonalens konferanse i København, der over 100 kvinner fra 17 ...

Kvinnegruppa "Xantippene"

Kvinnegruppa "Xantippene" ble dannet i Lillesand i 1975 som en utbrytergruppe fra Kvinnefronten i Lillesand – en del av den nasjonale kvinnefront-bevegelsen. Bakgrunnen skal ha vært den dominerende stilling som AKP hadde i bevegelsen. "Xantippene ...

Kvinneuniversitetet

Kvinneuniversitetetene er tre ulike stiftelser i Norge. I dag brukes navnet bare av den ene, mens de to andre bruker andre navn i sin utadrettede virksomhet. Stiftelsene har tillatelse fra Kunnskapsdepartementet til å bruke betegnelsen universite ...

Lesbisk Bevegelse

Lesbisk Bevegelse var en norsk organisasjon for lesbiske kvinner, som ble etablert i 1975 og med utgangspunkt i miljøet rundt Kvinnehuset i Oslo. Organisasjonen hadde først og fremst røtter i en gruppe nyfeminister som hadde gått inn i Det norske ...

Liberal feminisme

Må ikke forveksles med libertariansk feminisme Liberal feminisme eller mainstream-feminisme, historisk kjent som kvinnesak eller borgerlig kvinnesak/feminisme, er en bred hovedstrømning innen feminismen som arbeider for likestilling gjennom polit ...

Libertariansk feminisme

Libertariansk feminisme, også kalt individualistisk feminisme, er en mindre retning innen feminismen som oppstod i 1970-årene i USA. Den kan særlig spores tilbake til Association of Libertarian Feminists, grunnlagt i 1973 av Tonie Nathan, en tidl ...

Likestillingsrådet

Likestillingsrådet var en norsk statlig etat. Rådet ble etablert i 1972 som et offentlig, men frittstående organ, og lovhjemlet i 1978. Likestillingsrådet var det første offentlige organ i Norge som arbeidet spesielt med likestillingsspørsmål. De ...

Likestillingssenteret

Likestillingssenteret var et statlig kontor som eksisterte fra 1997 til 1. januar 2006 og som hadde som oppgave å arbeide for likestilling mellom kvinner og menn. Likestillingssenteret var en videreføring av sekretariatet i det tidligere statlige ...

Magdalene-vaskeriene

Magdalene-vaskeriene var institusjoner for såkalt "falne kvinner" men også etterhvert for kvinner som kunne tenkes å falle. Selv om de oftest forbindes med Irland, fantes de også i mange andre land og også drevet av protestantiske kirkesamfunn. D ...

March for Womens Lives

March for Womens Lives var en stor kvinnesaksdemonstrasjon med hovedfokus på reproduktive rettigheter 25. april 2004 på National Mall i Washington, D.C. Arrangørene anslo at 1.15 millioner hadde deltatt og kalte det "den største protestaksjonen i ...

Matriarkat

Matriarkat er et begrep som er ment å uttrykke det diametralt motsatte antropologiske system av patriarkat. Begrepet ble på filosofisk grunnlag formulert av Johann Jakob Bachofen, som ekstrapolerte fra skildringer fra det gamle Hellas, og også gj ...

Mødrelønn

Mødrelønn ble foreslått innført som en statlig økonomisk støtte til mødre. Forslaget ble fremsatt av Katti Anker Møller i 1919, i foredraget Kvindernes fødselspolitik, som også ble publisert i brosjyreform av Det norske Arbeiderpartis Forlag. Sig ...

Norges socialdemokratiske Kvinneforbund

Norges socialdemokratiske Kvinneforbund var en organisasjon som eksisterte fra 1922 til 1927, knyttet til Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti. NSAs kvinneforbund ble opprettet i forbindelse med partiets andre landsmøte, avholdt fra 25. – 27. ...

Norges Venstrekvinnelag

Norges Venstrekvinnelag er en sideorganisasjon av det politiske partiet Venstre. Organisasjonen arbeider for å løfte kvinnelige politikere i Venstre, å være en likestillingspolitisk tenketank for Venstre og fremme liberal feminisme i samfunnet. V ...

Nyfeminisme

Nyfeminisme er en retning innenfor den nye feminismebølgen som kom på slutten av 1960-tallet og begynnelsen av 1970-tallet. I Norge ble den første nyfeministiske gruppen etablert i Oslo høsten 1970, inspirert av den nye amerikanske radikale kvinn ...

Nyfeministene

Nyfeministene var en norsk feministisk organisasjon som ble startet av flere yngre medlemmer av Norsk Kvinnesaksforening i 1970 i Oslo. Organisasjonen markerte starten på den andre feminismebølgen i Norge, og introduserte også feminisme som et va ...

Nylænde

Nylænde: tidsskrift for kvindernes sak var Norges første kvinnesakstidsskrift og ble utgitt av Norsk Kvinnesaksforening mellom 1887 og 1927 med Gina Krog og Fredrikke Mørck som redaktører. Tidsskriftet var det ledende organet i kampen for kvinner ...

Patriarkat

Patriarkat er begreper som brukes for å beskrive den kulturelle forventningen at fedre har det primære ansvaret for familiens velferd. Ordet brukes også for å referere til samfunn der menn er forventet å ha hovedansvaret for samfunnet som et hele ...

Peppermø

Peppermø er en tradisjonell betegnelse på en ugift kvinne over 30 år. Ordet ble tatt i bruk på dansk i slutten av 1700-tallet etter mønster av den mannlige parallellen peppersvenn, som opprinnelig var en ugift, omreisende krydderhandler. Ordet er ...

Preciositeten

Preciositeten var en litterær stil og idébevegelse på 1600-tallet som oppstod i Catherine de Vivonne, markise de Rambouillets litterære salonger i Paris. Deres medlemmer ble kalt preciositeten, les précieuses. De ble framfor alt kjente for sine h ...

Rote Zora

Rote Zora var en venstreekstrem, militant feministisk terrororganisasjon i Vest-Tyskland. Den var opprinnelig i 1970-årene en del av Revolutionäre Zellen, men brøt båndene til Revolutionäre Zellen på 1980-tallet. Den tok sitt navn etter titelhelt ...

Sirene (magasin)

Alternative betydninger: Se Sirene Sirene var et norsk magasin som tok mål av seg til å være et feministisk alternativ til ukebladene. Magasinet utkom månedlig i perioden 1973–83, og hadde på sin høyde et opplag på 25 000. Fram til 1977 ble Siren ...

Sūtraen om dronning Śrīmālās løvebrøl

Sūtraen om dronning Śrīmālās løvebrøl er en mahāyānasūtra og en av de tidlige tathāgatagarbhasūtraene. Disse forkynner læren om alle menneskers iboende Buddhanatur og likeledes læren om Ekayāna. Teksten forkynner Tathāgatagarbha-læren gjennom ord ...

Sveriges Kvinnolobby

Sveriges Kvinnolobby er en paraplyorganisasjon for den svenske kvinnebevegelsen. Den ble etablert i 1997 og jobber for kvinners menneskerettigheter i et likestilt samfunn. Organisasjonens arbeid er basert på FNs kvinnekonvensjon og implementering ...

Søstre, kamerater!

Søstre, kamerater! er en debattbok utgitt av forfatteren og politikeren Kjersti Ericsson i 1987 på Oktober forlag. Den ble nyutgitt av Røde Fane i 1999. Boka er et sentralt dokument for et kvinneperspektiv på ideologien til partiet AKP. Den er ov ...

The Dinner Party

The Dinner Party er en kunstinstallasjon av den feministiske bildekunstneren Judy Chicago. Verket presenterer på symbolsk vis historia til kvinnene i den vestlige sivilisasjon. Det består av 39 forseggjorte kuverter stilt opp på et trekanta midda ...