ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 285

Ançar Dine

Ançar Dine, også stavet Ansar Dine med variasjoner, er en islamistisk gruppe aktiv i Mali og det ikke-anerkjente landet Azawad, ledet av tuaregen Iyad Ag Ghaly. Gruppas første handlinger fant sted i mars 2012. Ag Ghaly var en av lederne for tuare ...

Ansar al-Islam

Ansar al-Islam, "islams støtter") er en kurdisk-islamistisk militær og politisk organisasjon med utspring i Nord-Irak. Organisasjonen tilhører den sunnimuslimske tendensen jihad salafi, og arbeider for innføring av et nytt kalifat som skal forene ...

Ansar al-Sunnah

Ansar al-Sunnah er en væpnet sunnimuslimsk gruppe i Irak som kjemper mot regimet i Bagdad. Gruppen ble startet i 2003 og har overlappende medlemskap og målsetting med den kurdiske islamistorganisasjonen Ansar al-Islam. Deres mål er på kort sikte ...

Boko Haram

Boko Haram er en nigeriansk islamistisk militant gruppe grunnlagt av Mohammed Yusuf i 2002. Abubakar Shekau framstår som dagens leder. De har hatt sitt hovedkvarter i byen Maiduguri i delstaten Borno. Militsens mål er å innføre Sharia-lover i hel ...

Den røde moské

Den røde moské er en moské beliggende i Pakistans hovedstad Islamabad som følger salafismen. To madrassaer er tilknyttet moskéen, en for hvert kjønn. Moskéen har alltid vært et sentrum for radikale islamistiske budskap. Moskéens ledere, brødrene ...

Hamas charter

Hamas’ charter ble proklamert i 18. august 1988, ett år etter at organisasjonen ble grunnlagt, og er grunnlagsdokumentet til den islamistiske gruppen Hamas.

Haqqani-nettverket

Haqqani-nätverket er en islamistisk bevegelse oppbygd av mujaheddinsoldater som årene 1979-1989 bekjempet den sovjetiske okkupasjonen av Afghanistan. Etter at de sovjetiske styrkene i 1989 trakk seg ut av landet fortsatte man å bekjempe den kommu ...

Harakat-i Inqilab-i Islami

Harakat-i Inqilab-i Islami også kjent som Islamic and National Revolution Movement of Afghanistan var en tradisjonalistisk mujahedin-gruppering fra Afghanistan. Grunnleggeren av organisasjonen heter Mohammad Nabi Mohammadi. Gruppen slåss mot de s ...

Islamisering

Islamisering innebærer at islam eller politisk islamisme får større betydning, særlig i et bestemt område, et land eller en befolkningsgruppe. Begrepet betegner i akademisk sammenheng at islam som religion får økt innflytelse, for eksempel i tsje ...

Islamsk republikk

Islamsk republikk er navnet gitt til flere stater i den muslimske verden, inkludert Pakistan, Iran, Afghanistan og Mauritania. Begrepet brukes ofte om stater som har republikk som styreform og majoritetsbefolkning av muslimer. Pakistan fikk titte ...

Jihad salafi

Jihad salafi, eller salafistisk jihadisme er en retning innen Salafi-islam som støtter voldelig jihad. Begrepet ble skapt av forskeren Gilles Kepel for å beskrive tilhengere av Salafi som begynte å utvikle en interesse for voldelig jihad på midte ...

Jihadisme

Jihadisme brukes om ekstreme retninger innen islamisme som går inn for jihad i betydningen "hellig krig", og som ønsker en totalitær stat basert på en streng og bokstavelig tolkning av islam. Jihadisme forbindes ofte med vold og terror. Historisk ...

Omar Bakri Mohammad

Omar Bakri Mohammad, arabisk: عمر بکری محمد er en muslimsk geistlig leder knyttet til flere fundamentalistiske islamistisk organisasjoner, deriblant Det muslimske broderskap. Han flyttet til Storbritannia i 1985 og fikk der innvilget politisk asy ...

Okkupasjonen av Al-Haram i 1979

Okkupasjonen av Al-Haram begynte da flere hundre bevæpnede religiøse opprørere inntok og tok kontroll over Al-Haram i Mekka om morgenen 20. november 1979. Al-Haram er den største moskeen i verden og omgir islams helligste sted, kaba. Det var 50.0 ...

The Power of Nightmares

The Power of Nightmares: The Rise of the Politics of Fear er en BBC dokumentarfilmserie fra 2004, skrevet og produsert av Adam Curtis. Serien forsøker å sammenligne fremveksten av amerikansk nykonservatisme og radikal islamisme. Den består av 3 e ...

Radikal islamisme

Radikal islamisme er en vanlig og ofte upresis og misvisende samlebetegnelse for ulike ekstreme politiske grupper med islamistisk bakgrunn. Blant de mer kjente er al Qaeda, Ansar al-Islam og IS, som tilhører sunni-tendensen jihad salafi. Det finn ...

Rawti Shax

Rawti Shax er en europeisk avlegger av det irakisk-kurdiske jihadistiske nettverket Ansar al-Islam. I november 2015 ble mer enn et dusin påståtte medlemmer, blant dem Najmuddin Faraj Ahmad arrestert i en arrestbølge koordinert mellom politiet i e ...

Taliban-salafister

Taliban-salafister er medlemmer av en salafistisk frittstående gruppering innen Taliban. Medlemmer av denne grupperingen skal kun ha tilhold i Kunar-provinsen i Afghanistan og er ikke i stor grad utbredt i resten av landet. Det er noe uklart hvil ...

Tehreek-e-Taliban Pakistan

Tehreek-e-Taliban Pakistan, i dagligtale kjent som pakistansk Taliban, er en av de viktigste militante paraplyorganisasjonene for Taliban i Pakistan. De ligger først og fremst i konflikt med den sentrale myndighetene i Pakistan, men de står helle ...

Wahhabisme

Wahhabisme) er en retning innenfor sunniislam grunnlagt av Muhammad ibn Abd al-Wahhab på 1700-tallet. Det er Saudi-Arabias offisielle religion og har vært kongehusets lære siden 1740 etter al-Wahhab gikk i allianse med Muhammad bin Saud i Saud-fa ...

Kapitalisme

Kapitalisme er et økonomisk system hvor formue og produksjonsmidler er privateid. I et kapitalistisk system er det enkeltindivider enten alene eller sammen med andre, som eier, betjener og handler fast eiendom, arbeidskraft og kapital. Investerin ...

Kompiskapitalisme

Kompiskapitalisme er et begrep som beskriver en økonomi hvor suksess i næringslivet er avhengig av tette relasjoner mellom personer i business-sektoren og offentlige tjenestemenn. En slik økonomi er preget av favorisering i fordelingen av offentl ...

Statskapitalisme

Statskapitalisme er at staten gjennom oppkjøp eller ekspropriasjon overtar produksjonsforetak eller grunnlegger ny produksjon. Statskapitalisme kan ha en rekke ulike betydninger, men er vanligvis beskrevet som et samfunn hvor store deler av produ ...

Afrikas år

Afrikas år er en betegnelse på året 1960 på grunn av en rekke viktige begivenheter som fant sted i Afrika det året og som førte både til at kontinentet fikk stor oppmerksomhet fra resten av verden og til forsterka følelser for panafrikanismen. Ut ...

Avkolonisering

Avkolonisering er en benevnelse for avviklingen av særlig de europeiske koloniene etter andre verdenskrig. Denne prosessen har også blitt kalt dekolonisering. Begrepet ble først brukt etter andre verdenskrig i forbindelse med frigjøringen av Indi ...

Bandeirantes

Bandeirantes var betegnelsen på deltakere i Bandeiras-ekspedisjonene som oppdaget og utforsket det indre av Brasil i kolonitiden. Flertallet av disse ekspedisjonene hadde utgangspunkt i delstaten São Paulo og formålet var som oftest å finne gull ...

Britisk Malaya

Britisk Malaya var betegnelsen på en rekke mindre stater på Malayahalvøya som ble kolonisert av Storbritannia i det 18. og 19. århundre. Områdene som dannet Britisk Malaya inngår i dagens Malaysia. Malaya kan også referere til Malayarkipelet, bes ...

Encomienda

Encomienda-systemet var et formynderskapsystem under den spanske koloniseringen av Amerika, som ble satt i verk av dronning Isabella I av Castilla i 1493 for å gi trygghet til de innfødte og indoktrinere de i den katolske tro. "Encomienda" ble en ...

Erklæringen om uavhengighet for koloniland og -folk

Erklæringen om uavhengighet for koloniland og -folk, også kjent som resolusjon 1514, var en milestein i prosessen med avkolonisering. Resolusjonen ble vedtatt av generalforsamlingen den 14. desember 1960. 89 land stemte for resolusjonen, ingen st ...

Europeisk kolonisering

Utdypende artikkel: Europeisk kolonisering av Afrika Se også: Portugisisk kolonisering av Kapp Verde Portugisisk kolonisering av Angola Det britiske imperiet – Nigeria Fransk kolonisering av Mali

Fashoda-konflikten

Imperialismen var på sitt høydepunkt fra 1870 til 1914. Ordet betyr at en stat prøver å skaffe seg politiske, økonomiske og militære herredømmer utover sine egne grenser. Maktkamp mellom stormaktene handlet om å skaffe seg råvarer og arbeidskreft ...

Françafrique

Françafrique er et fransk uttrykk som refererer til Frankrikes nett av relasjoner til og innflytelse på afrikanske regimer, særlig tidligere franske kolonier. Uttrykket ble først brukt i en positiv betydning av Elfenbenskystens første president, ...

Det franske koloniriket

Det franske koloniriket er området utenfor Europa som var under fransk styre fra 1600-tallet til sent i 1960-årene. På 1800- og 1900-tallet var koloniriket til Frankrike det nest største i verden etter det britiske imperiet. Det franske kolonirik ...

Carl Hagenbeck

Carl Gottfried Wilhelm Heinrich Hagenbeck var en tysk dyrehandler, dyretemmer og dyrehagepionér som grunnla dyreparken Tierpark Hagenbeck i Hamburg.

Hill Station

En Hill Station er en liten, høytliggende bebyggelse. Hill stations forekom i britiske kolonier i Asia, spesielt India, og i en viss grad også i Afrika. En Hill Station var et feriested hvor kolonimaktens tjenestemenn søkte tilflukt fra sommerhet ...

Koloni

En koloni er et landområde som ligger utenfor moderlandets grenser, som oftest erobret ved makt eller som nybygging på andre øyer. De mest kjente og omfattende eksemplene på kolonier er den europeiske koloniseringen av Amerika, Australia, Afrika ...

Kolonimakt

Kolonimakt er et land, som regel en stormakt, som har formell kontroll over andre land, og disse landene blir da betraktet som kolonier. De fremste kolonimaktene i verdenshistorien var Spania, Portugal, Frankrike og Storbritannia. Men også andre ...

Konsularjurisdiksjon

Konsularjurisdiksjon, eller konsulær rettsmyndighet, var tilregningen og utøvelsen av rettsmyndighet foretatt av de konsulære representasjoner overfor egne borgere i et fremmed land i rettsanliggender som involverte egne borgere under deres oppho ...

Kronkoloni

Kronkoloni er en koloni direkte underlagt en monark. Begrepet kommer fra engelsk, crown colony, og i britisk sammenheng ble betegnelsen tidligere brukt om britiske oversjøiske territorier, som var direkte underlagt regjeringen i London, uten å ha ...

Nederlandsk India

Nederlandsk India, også kjent som Nederlandsk Østindia, er den offisielle benevnelsen på Nederlands kolonier i Sørøst-Asia i perioden 1815 til desember 1949 da den selvstendige staten Indonesia ble opprettet som følge av den andre verdenskrig. Ne ...

Protektorat

Et protektorat er en stat som har avstått deler av sin suverenitet til en annen stat. Betegnelsen dekker en rekke forhold, men brukes typisk om stater som har avstått full eller delvis kontroll over utenrikssaker, men beholdt stor grad av selvste ...

Den svarte krigen

Den svarte krigen er navnet på konflikten mellom britiske kolonister og tasmanske innfødte i Tasmania først på 1800-tallet. Kolonistenes "krigføring", som var mer som en klappjakt å regne, blir omtalt som et rent folkemord, da den førte til neste ...

Terra nullius

Terra nullius er et latinsk uttrykk fra romerretten og betyr "land som ikke tilhører noen". Uttrykket benyttes i internasjonal rett for å beskrive et område som aldri har vært underlagt en stats herredømme. Herredømme over et område som ansees so ...

Tilsynsområde

Tilsynsområde var en folkerettslig status for administrasjon av avhengige områder, etablert av FN-pakten, inngått i 1945. FNs tilsynsråd førte kontroll med administrasjonen av områdene og utviklingen der. Elleve områder hadde status som tilsynsom ...

Traktathavn

Traktathavner var havner eller havnebyer som ved traktat var åpne for utenlandsk sjøfart og handel i land som for øvrig var stengt for slik virksomhet. Vanligvis har det dreiet seg om havnebyer i Det fjerne østen som måtte underkaste seg påtvungn ...

Kommunisme

Kommunisme er en revolusjonær sosialistisk ideologi, basert på teoriene til Karl Marx og Friedrich Engels. Kommunismens oppgitte mål er et samfunn uten sosiale klasser, penger og statsmakt, hvor privat eiendom over produksjonsmidlene er avskaffet ...

Apparatsjik

Apparatsjik er en betegnelse på en parti- eller statsfunksjonær i de tidligere sosialistiske statene i østblokken. Apparatsjik kan bety en fantasifattig, lojal partisoldat som gradvis klatrer i et kommunistisk system for å oppnå egne privilegier. ...

Avstalinisering

Avstalinisering betegner den prosessen som ble gjennomført i Sovjetunionen etter diktatoren Josef Stalins død i 1953. Straks Stalin døde, ble det gitt amnesti til mange politiske fanger, straffeloven ble håndhevet mildere, og utenlandske krigsfan ...

Den bayerske rådsrepublikken

Den bayerske rådsrepublikken, også kjent som Münchens rådsrepublikk var en revolusjonært regime i deler av den tyske staten Bayern. Republikken ble utropt 7. april og slått ned i blodige gatekamper 3. mai 1919. Den klarte aldri å oppnå noen reell ...

Berlinmuren

Berlinmuren var en 155 km lang fysisk sperre av betong, piggtråd og elektriske gjerder satt opp av de østtyske myndighetene i DDR fra 13. august 1961 som skilte Vest-Berlin fra Øst-Berlin og resten av DDR. Formålet med muren var offisielt å besky ...