ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 286

Bolsjevik

Bolsjevik var opprinnelig et medlem av "majoritetsfraksjonen" i det russiske arbeiderpartiet ledet av Vladimir Lenin. Den andre fraksjonen var kjent som mensjeviker. Partiet ble splittet under partikongressen i 1903. Kort etter at bolsjevikene ko ...

Borgerlig demokrati

Borgerlig demokrati er en marxistisk term for en type politisk system i det kapitalistiske samfunnet. Ifølge Lenin er det borgerlige demokratiet en begrenset form for demokrati, et slags borgerklassens diktatur over de andre klassene. Dette anses ...

Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur er en tysk offentligrettslig føderal stiftelse med ansvar for å bearbeide SED-diktaturets historie i det tidligere DDR. Stiftelsen ble opprettet 5. juni 1998 etter anbefalinger fra de to Forbundsda ...

Cambridge Five

Cambridge Five var en celle med sovjettro spioner i England som ga informasjon til Sovjetunionen under den andre verdenskrigen og fram til begynnelsen av 1950-årene. Det er også mulig at denne cellen var ansvarlig for å viderebringe feilaktig inf ...

Choeung Ek

Choeung Ek ជើងឯក;cəəŋ aek er et av retterstedene i Kambodsja der det kommunistiske Røde Khmer-regimet drepte sine motstandere. Det er det mest kjente retterstedet i området kjent som "Dødsmarkene". Choeung Ek er en tidligere frukthave og kinesisk ...

De andres liv

De andres liv er Florian Henckel von Donnersmarcks spillefilmdebut fra 2006. Filmens handler om Stasis omfattande overvåking og undertrykkelse av privatindividenes rettigheter i Øst-Tyskland, og utspiller seg i hovedstaden Øst-Berlins kulturelle ...

Den fjerde internasjonale

Den fjerde internasjonale er en internasjonal kommunistorganisasjon dannet på initiativ fra og under ledelse av Lev Trotskij i 1938. Trotskij levde i eksil etter å ha blitt landsforvist fra Sovjetunionen i 1929 av Josef Stalin. Trotskij og tilhen ...

Det kinesisk-sovjetiske bruddet

Det kinesisk-sovjetiske bruddet var en politisk-ideologisk konflikt mellom Folkerepublikken Kina og Sovjetunionen mellom 1960 og 1989. Konflikten skyldtes strid om lederskapet i den kommunistiske verden, de respektive statenes egeninteresser, og ...

Det tyske oktober

Det tyske oktober er benevnelsen på en plan som ble utformet av eksekutivkomitéen i komintern under høydepunktet på den statlige krisen i Weimarrepublikken i 1923. Planen gikk ut på å styrte den demokratiske regjeringen gjennom væpnet statskupp o ...

Enhetsfronten (Kina)

Enhetsfronten i Kina er en folkefront bestående av åtte partier samt den Allkinesiske føderasjonen for industri og handel. Fronten er styrt indirekte gjennom Enhetsfrontens arbeidsdepartement til Kinas kommunistparti. Alle medlemmene i Enhetsfron ...

Europarådets resolusjon 1481

Europarådets resolusjon 1481 ble vedtatt av Europarådets parlamentariske forsamling den 25. januar 2006 under rådets vintersesjon. I resolusjonen uttrykte Europarådet sin sterke fordømmelse av totalitære kommunistregimers forbrytelser. Resolusjon ...

Flamman

Flamman er en mindre, svensk venstresideavis som utgis i Stockholm. Avisen het tidligere Norrskensflamman og var en sentral, kommunistiske dagsavis i Nord-Sverige. Natt til 3. mars 1940 ble avisen utsatt for det som regnes som Sveriges største te ...

Folkemordsmuseet Tuol Sleng

Folkemordsmuseet Tuol Sleng er et museum i en tidligere konsentrasjonsleir og tortursenter i Kambodsja. Det dreier seg om Røde Khmers "sikkerhetsfengsel 21" i Phnom Penh. Tuol Sleng var opprinnelig en skolebygning. Etter Røde Khmers erobring av b ...

Forschungs- und Gedenkstätte Normannenstraße

Forschungs- und Gedenkstätte Normannenstraße i det tidligere Stasihovedkvarterets hus nr. 1 i bydelen Lichtenberg i Berlin er et forskningssenter og minnesmerke for ofrene for det politiske systemet i DDR. Den permanente utstillingen i de autenti ...

Fra enhver etter evne, til enhver etter behov

Begrepet "Fra enhver etter evne, til enhver etter behov" er et marxistisk postulat. Det ble først brukt av Louis Blanc, men blir vanligvis sitert fra Karl Marx. Blanc brukte først begrepet i LOrganisation du travail i 1839. I studien retter han s ...

Freie Deutsche Jugend

Freie Deutsche Jugend, forkortet FDJ, var en kommunistisk masseorganisasjon for ungdom i det tidligere Øst-Tyskland. Organisasjonens formål var å oppdra tysk ungdom til marxist-leninisme. Den tilhørte den "nasjonale fronten" og var representert i ...

Frihetlig sosialisme

Frihetlig sosialisme er et sosialt system som tror på frihet til handling, tanke og fri vilje, hvor produsentene har den politiske makten og midlene til å produsere og distribuere varer. Ofte brukt av sosialister som ser på den såkalte "statssosi ...

Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen er et museum og minnesmerke for ofrene for det kommunistiske voldsherredømmet i Tyskland beliggende i det som fra 1951 til 1989 var Stasis sentrale varetektsfengsel i Berlin-Hohenschönhausen i den nåværende by ...

Gnistan

Gnistan eller ML-Gnistan var en svensk venstreside-avis som kom ut fra 1967 til 1989, i de fleste årene som ukeavis. Den ble utgitt av Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna, en organisasjon som siden byttet navn til Sveriges Kommunistiska ...

Hammer og sigd

Hammer og sigd er et symbol som forbindes med kommunismen. Det er opprinnelig fra Russland, der det ble tatt i bruk i 1917/1918. I 1922 ble hammer og sigd offisielt merke for Sovjetunionen, og det inngikk i statens offisielle kjennetegn eller "vå ...

Hevet knyttneve

Hevet knyttneve er et symbol og en politisk hilsen. Denne hilsen er brukt av marxister, anarkister, sosialister, kommunister, pasifister, fagforeningsaktivister og innen svart nasjonalisme. Knyttneven er vanligvis betraktet som et uttrykk for sol ...

Hva må gjøres

Hva må gjøres var et norsk tidsskrift som kom ut fra 1974, utgitt som organ for AKP s studentorganisasjon Norges Kommunistiske Studentforbund. Fra 1995 gikk bladet over til nynorsk, og ble utgitt som Kva må gjerast?. Bladet hentet tittelen fra Le ...

Kaderparti

Kaderpartiet er et parti som er oppbygd i samsvar med den marxist-leninistiske partimodellen, slik den ble utformet av Lenin. Medlemmene i kaderpartiet omtales som kadre, derav navnet. Det kommunistiske kaderpartiet ble av Lenin omtalt som "et pa ...

Demokratisk Kampuchea

Demokratisk Kampuchea var det offisielle navnet på Kambodsja, som da het Kampuchea, fra 17. april 1975 til 7. januar 1979. Det ble brukt den tiden da Røde Khmer regjerte landet. Grunnleggelsen den 17. april 1975 kom som resultat av et statskupp, ...

Klassefienden

Klassefienden er et begrep som stammer fra den marxistiske klasseteorien, som definerer klasse som grupper av mennesker som på grunn av deres økonomiske og politiske mål er motstandere i klassekampen. Ifølge klasseteorien finnes det i vår tid hov ...

Kominform

Kominform avløste komintern i 1947. Kominform var et tiltak for få kontroll over kommunistpartiene i Øst-Europa. Communist Information Bureau var det første forumet for kommunistpartier og arbeiderpartier over hele verden etter den andre verdensk ...

Komintern

Komintern var en internasjonal sammenslutning av kommunistiske og venstresosialistiske partier, stiftet 4. mars 1919. Den ble dannet etter Lenins og Sovjetunionens kommunistiske partis initiativ ettersom de følte at den 2. internasjonale hadde mi ...

Kommunismens svartebok

Kommunismens svartebok er en bok skrevet av en rekke fremstående europeiske akademikere og forskere ved Centre national de la recherche scientifique, og redigert av Stéphane Courtois. Den søker å liste opp de forbrytelser som ble begått av kommun ...

Kommunistisk Arbeiderforbund

Kommunistisk Arbeiderforbund var en marxist-leninistisk, men også en stalinistisk partiforberedende organisasjon som var aktiv fra 1972 til 2006. KA ga ut tidsskriftet Røde Fane og seinere avisen Den røde Arbeideren. Forbundet hadde en stund egen ...

Kommunistloven

Kommunistloven, formelt Lov om Forbud mod kommunistiske Foreninger og mod kommunistisk Virksomhed, var en dansk lov som ble vedtatt 22. august 1941 og som forbød kommunistiske partier og organisasjoner i Danmark, herunder først og fremst Danmarks ...

Kommuniststat

Kommuniststat er en stat med en regjeringsform kjennetegnet av at makten ligger hos et kommunistparti, enten som eneste parti i landet, eller som det dominerende partiet, og at staten følger den kommunistiske ideologien som overordnet politisk må ...

Komsomol

Komsomol er et akronym fra russisk Kom munistitsjeskij So juz Mol odiozji eller "Ungdommens kommunistunion", Det kommunistiske ungdomsforbund. Organisasjonen ble etablert 29. oktober 1918. Siden 1922 var organisasjonens fulle navn på russisk: Vse ...

Kristen kommunisme

Kristen kommunisme er en form for religiøs kommunisme basert på kristendommen. Det er en teologisk og politisk teori basert på at læresetningene til Jesus Kristus oppfordrer kristne til å støtte opp om kommunisme som det ideale sosiale system. De ...

Kulakker

Kulakker var et begrep brukt om forskjellige deler av bondestanden i Det russiske keiserrike, Sovjet-Russland og Sovjetunionen. Ordet kulak betyr "neve". Opprinnelig ble ordet kulak brukt av bønder for å referere til utnyttende elementer, og selv ...

Memorial

Memorial er en internasjonal organisasjon som er aktiv i Russland, Ukraina, Kasakhstan, Latvia og Georgia. Den arbeider for å fremme demokrati og rettssikkerhet, forhindre at totalitarisme gjenoppstår, å forme en offentlig samvittighet basert på ...

Moskvatesene

Moskvatesene er den norske betegnelsen på de 21 betingelsene for partier som ville tas opp i Komintern som Lenin skrev i 1920. Medlemspartiene måtte: Støtte alle eksisterende sovjet-republikker. Ekskludere alle medlemmer som stemte mot noen av de ...

Nasjonalbolsjevisme

Nasjonalbolsjevismen er en politisk bevegelse som ønsker å kombinere deler av nasjonalismen og bolsjevismen. Nasjonalbolsjevismen er ofte anti-kapitalistisk i tonen, og sympatisk til visse nasjonalistiske former av kommunisme og sosialisme. Likev ...

Oppbrudd

Oppbrudd var et norsk venstreside-tidsskrift, utgitt for studenter i Oslo. Første nummer kom i 1966, og bladet kom ut jevnlig gjennom hele 1970-tallet og deler av 1980-tallet. Oppbrudd var rundt 1970 et sentralt organ i den nye ml-bevegelsens akt ...

Politbyrå

Et politbyrå er den utøvende makten i flere politiske partier, som regel i kommunistiske. Alle landene i østblokken ble i praksis styrt av et politbyrå, der Politbyrået i Sovjetunionen kanskje er det mest kjente. Folkerepublikken Kina er av de få ...

Thorwald Proll

Thorwald Proll var et tidlig medlem av den gruppen som senere skulle bli til Rote Armee Fraktion også kalt Baader-Meinhof gruppen i Tyskland.

Psykiatri som avstraffelsesmetode i Sovjetunionen

I Sovjetunionen ble psykiatriske institusjoner brukt for å straffe motstandere av kommunistregimet. Politiske fanger ble sperret inne i mentalsykehus for å isolere dem fra omverdenen, diskreditere dem og ødelegge dem fysisk og psykisk. Bruken av ...

Radio Jerevan

Radio Jerevan er vitsesjanger som var særlig populær på 1970- og 80-tallet i Sovjet-tiden i Øst-Europa. Vitsene omhandlet en fiktiv radiostasjon som sendte fra Jerevan i Armenia, som tok i mot spørsmål fra lytterne og gav absurde svar som ofte gj ...

Rehabilitering (Sovjetunionen)

Rehabilitering var et begrep som ble benyttet i kontekst av det tidligere Sovjetunionen, og tidligere sovjetiske stater. Etter Josef Stalins død i 1953 begynte de sovjetiske myndighetene politisk og sosial gjeninnsettelse eller politisk rehabilit ...

Sentralkomité

Sentralkomité benyttes særlig om den ledende forsamling i et kommunistisk parti. I kommunistpartier velges som regel delegatene til sentralkomitéen av partikongressen. Sentralkomitéen fungerer som et slags styre for partiet, og velger også medlem ...

Solidaritetsbrigader

Solidaritetsbrigader, Fredsbrigader, eller bare Brigader, er fellesbetegnelser på ulike typer internasjonalt arbeid, Dette er ofte, men ikke eksklusivt, assosiert med grupperinger på venstresiden av det politiske spekteret. Begrepene er inspirert ...

Sosialistisk Folkeparti

Sosialistisk Folkeparti var et norsk politisk parti som eksisterte fra 1961 til 1975. Partiet var langt på vei en forløper for Sosialistisk Venstreparti.

Sosialistisk stat

Per definisjon ledes en sosialistisk stat av et kommunistparti som grunnlegger sine verdier på marxisme-leninisme som har innført et sosialistisk økonomisk system i et gitt land. Denne artikkelen omhandler ikke land med konstitusjonelle referanse ...

Sovjetunionens kommunistiske parti

Sovjetunionens kommunistiske parti, russisk Коммунистическая партия Советского Союза var Sovjetunionens statsbærende parti og moderpartiet for den internasjonale kommunistbevegelsen inntil 1960-tallet, da maoismen og eurokommunismen ble selvstend ...

Stasiland

Stasiland er en bok av den australske forfatteren, filmskaperen og advokaten Anna Funder om mennesker som gjorde motstand mot kommunistregimet i DDR og mennesker som arbeidet for den totalitære statens overvåkningstjeneste Stasi. Det er en bevege ...

Stormklockan

Stormklockan var en svensk venstresideavis som utkom fra 1908. Det var en omstridt avis, som opp gjennom historien var talerør for ulike organisasjoner. Stormklockan ble startet i desember 1908 av Stockholm-avdelingen i det svensk socialdemokrati ...