ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 289

Materialisten

Materialisten; tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt var et norsk tidsskrift. Det ble opprinnelig grunnlagt i 1973 som et marxistisk tidsskrift utgitt av AKP, og formålet var å føre "en teoretisk kamp særlig mot Kommunistisk Un ...

Monthly Review

Monthly Review er et uavhengig amerikansk marxistisk tidsskrift som har kommet ut siden 1949. Det har i perioder også vært utgitt på andre språk, og driver også et forlag, Monthly Review Press. Tidsskriftet har aldri vært knyttet opp mot bestemte ...

New Left Review

New Left Review er et marxistisk tidsskrift som ble grunnlagt i Storbritannia i 1960 ved at redaksjonene til The New Reasoner, som ble grunnlagt av utbrytere av det britiske kommunistpartiet, og Universities and Left Review, som ble grunnlagt av ...

Nymarxisme

Nymarxisme er et ideologisk tankesett med ulike teoretiske tilnærminger som oppstod mellom 1950 og 1980, og som ønsket å modifisere og/eller utvide marxismen. Ofte ble inspirasjonen hentet fra andre intellektuelle tradisjoner, som psykoanalyse el ...

Opprinnelig akkumulasjon

Opprinnelig akkumulasjon er et økonomisk begrep som først og fremst forbindes med Karl Marx og som diskuteres i dennes verk Kapitalen. Begrepet tilsvarer til dels Adam Smiths begrep om forutgående akkumulasjon, dvs. en akkumulasjon som ikke er et ...

Produktivkrefter

Produktivkrefter er et begrep i politisk økonomi, ofte brukt av den kommunistiske tyske filosofen Karl Marx og mer generelt i marxistisk teori. Begrepet kan bare forstås i forbindelse med andre marxistiske begreper, her: arbeidsmiddel, arbeidsgje ...

Proletarer i alle land, foren dere!

"Proletarer i alle land, foren dere!" er et politisk slagord fra Karl Marx og Friedrich Engels i Det kommunistiske manifest. Den opprinnelige tyskspråklige formuleringen lyder "Proletarier aller Länder vereinigt Euch!". Slagordet spiller på klass ...

Proletariatets diktatur

Proletariatets diktatur betegner innen marxismen et tenkt historisk utviklingsstadium. Det ble beskrevet i skriftene til Karl Marx og etterfølgende marxistiske tenkere som Engels. Proletariatets diktatur ble først realisert under Pariserkommunen, ...

Revolusjon (tidsskrift)

Revolusjon er et marxist-leninistisk tidsskrift som opprinnelig ble utgitt av ML-gruppa Revolusjon. Siden 2007 har Kommunistisk Plattform stått som utgiver. Jan R. Steinholt har vært redaktør siden starten. Bortsett fra marxistisk teori og analys ...

Sosialistisk framtid

Sosialistisk framtid er et norsk magasin. Magasinet ble etablert som organ for Bevegelsen for Sosialisme i 2003. Drives siden 2007 som et uavhengig magasin eid av Bevegelsen for Sosialisme og utgitt i samarbeid med Marxistisk Forum og Marxist For ...

Teser om Feuerbach

Teser om Feuerbach er en samling teser skrevet av den tyske filosofen Karl Marx. Sammen med Friedrich Engels’ Deutsche Ideologie danner tesene grunnlaget for Marx og Engels’ historiske materialisme.

Aleksandr Dugin

Aleksandr Geljevitsj Dugin er en russisk politiker og ideolog som er kjent for sin geopolitikk. I sin tid var han med på å grunnlegge Det nasjonalbolsjevikiske partiet. Senere forlot han dette partiet og engasjerte seg i dannelsen av Det eurasisk ...

Grazjdanskaja Oborona

Grazjdanskaja Oborona var ett av de tidligste og mest berømte russiske punkbandene. Navnet kan oversettes fra russisk til "sivilforsvar". Bandet ble skapt av en ung sovjetisk dissident, Jegor Letov, i november 1984. På det tidspunktet var russisk ...

Jegor Letov

Jegor Letov Летов) var skaperen av og sangeren i det russiske punk-bandet Grazjdanskaja Oborona. Han dannet også bandet Communism og spilte med den kvinnelige punklegenden Janka Djagilevas band. Han var en produktiv musiker og en kontroversiell m ...

Eduard Limonov

Eduard Limonov, opprinnelig Eduard Veniaminovitsj Savenko, var en russisk forfatter og politisk aktivist. Han var grunnlegger og en ledende skikkelse innenfor Det nasjonalbolsjevikiske partiet. Limonov bodde både i USA, der han blant annet intere ...

Vladimirs Lindermans

Vladimirs Lindermans, også kjent som Abel, er en russisk/latvisk nasjonalbolsjevistisk politiker og ikke-medborger av Latvia.

Nasjonalbolsjevikisk front

Nasjonalbolsjevikisk front har blitt brukt som navn på tre separate grupperinger av Nasjonalbolsjevismen. Navnet ble opprinnelig brukt på Det nasjonalbolsjevikiske parti da det ble grunnlagt i 1993 av Eduard Limonov. Begrepet er fortsatt i bruk f ...

Karl Radek

I 1917 reiste han sammen med blant andre Lenin til Russland. De to neste årene befant han seg i Tyskland der han forsøkte å organisere den revolusjonære bevegelsen, før han i 1920 dro tilbake til Russland der han sluttet seg til Komintern. Som Ko ...

Nasjonalisme

Nasjonalisme er en politisk ideologi som henspiller på at folk skal ha selvbestemmelse i sin egen stats dannelse og forsvar av absolutt suverenitet. At de fleste av Europas statsgrenser gjenspeiler befolkningens etnisitet, viser i hvilken grad na ...

American exceptionalism

American exceptionalism er en teori som innrømmer USA en særstilling blant de utviklede industrinasjoner. Teorien ble på tidlig tidspunkt lest sammen med en annen særskilt amerikansk politisk selvforståelsesteori, om landets Manifest Destiny.

Arabisk nasjonalisme

Arabisk nasjonalisme er en nasjonalistisk ideologi som var vanlig blant arabere på 1900-tallet. Det baseres på forutsetningen om at landene fra Marokko til Den arabiske halvøy forenes av deres felles språklige, kulturelle og historiske arv. Panar ...

De katalanske landa

De katalanske landa er en region som omfatter alle de katalansktalende områdene. Det fins ingen universell definisjon på De katalanske landa. Begrepet kan referere til områdene hvor katalansk tradisjonelt snakkes, eller til de politiske enhetene ...

Den stortyske løsning

Den stortyske løsning eller stortysk er betegnelsen på én av to politiske strømninger på 1800-tallet, som hadde som mål å danne en tysk nasjonalstat bestående av alle medlemmene i Det tyske forbund. Denne bevegelsen stod i motsetning til den lill ...

Deutschvölkischer Schutz- und Trutzbund

Organisasjonen, som var tysk-nasjonalistisk og anti-semittisk, ble grunnlagt under en samling av Det alltyske forbund i Bamberg i februar 1919 som Deutscher Schutz- und Trutzbund, men endret litt på navnet etter kort tid. Ved opprettelsen ble det ...

Fedreland

Fedreland er nasjonen til ens fedre eller forfedre. Uttrykket kan bli tolket nasjonalistisk eller patriotisk. Begrepet er brukt en mengde ganger som symbol i kultur og kunst. Nedenfor gjengis folkegruppers navn på sitt fedreland. tsjekkere kaller ...

Gaullisme

Gaullismen henviser til en ideologisk blanding av nasjonalisme og karismatisk populisme. Den er utarbeidet og inspirert av den franske motstandslederen og den senere president Charles de Gaulle, selv om han motsatte seg betegnelsen. Gaullistisk i ...

Irsk nasjonalisme

Irsk nasjonalisme refererer til den politiske strømning og bevegelse som forsikrer at det irske folk er en nasjon og virker for irsk autonomi eller uavhengighet fra Storbritannia. Siden delingen av Irland i 1920 har irske nasjonalisme også hatt e ...

Jingoisme

Jingoisme er et engelsk begrep for sjåvinisme, en nasjonalistisk innstilling kombinert med en fiendtlig innstilling mot andre nasjoner. Uttrykket stammer fra 1878 og er refrenget i en engelsk soldatsang som ble sunget av de britiske tropper som b ...

Landsfader

Landsfader er en ærestittel som tilkjennes særlig betydningsfulle personer som anses å ha hatt spesielt positiv innflytelse særlig på den politiske utviklingen i et land eller også for å ha grunnlagt nasjonen eller staten. I Norge er det i etterk ...

Lappobevegelsen

Lappobevegelsen var en finsk antikommunistisk og fascistisk bevegelse som ble opprettet i 1929 i Lappo i Österbotten. Den fikk støtte fra bønder som hadde kjempet for de hvite under den finske borgerkrigen i 1918, men også fra deler av hæren, kir ...

Nynasjonalisme

Nynasjonalismen var Theodore Roosevelts progressive og politiske filosofi under presidentvalget i USA i 1912. Han gjorde en sak ut av det han kalte for nynasjonalisme i en tale holdt i Osawatomie i Kansas i august 1910. Det sentrale han argumente ...

Obóz Narodowo-Radykalny

Obóz Narodowo-Radykalny er en høyreekstrem polsk organisasjon. Den har etablert seg i Norge, og engasjerer seg blant annet mot asylmottak og muslimer. Navnet kan oversettes med "Den nasjonale radikale leir". Dagens ONR oppfatter seg som etterkomm ...

Oransjeordenen

Oransjeordenen er et lovlig, protestantisk broderskap i Nord-Irland og det vestlige Skottland. Navnet kommer fra de nordirske protestantenes tradisjonelle farge. Den har også medlemmer bosatt i en rekke andre land. Ordenen ble grunnlagt i Loughga ...

Organisasjonen av ukrainske nasjonalister

Organisasjonen av ukrainske nasjonalister OUN var en ukrainsk politisk bevegelse grunnlagt i West Ukraina som var under Polen i 1929. OUN godtok rettferdighet som politisk redskap mot utenlandske og innenlandske motstanderer. I 1942 ble det også ...

Patriotisme

Patriotisme er følelsen av kjærlighet, tilknytning og forpliktelse til ens eget fedreland. Den kan være både kulturelt, etnisk eller politisk betinget. Patriotismen og den positivt forståtte nasjonalismen ble et utbredt fenomen særlig i løpet av ...

Pledge of Allegiance

Pledge of Allegiance til Amerikas forente staters flagg er en troskapsed til USA. Den blir berettet ved mange offentlige begivenheter. Kongress-samlinger åpner med sitering av forpliktelsen. Edsavsigelsen kombinert med høyrearmen utstrakt i romer ...

Rashtriya Swayamsevak Sangh

Rashtriya Swayamsevak Sangh er en hindunasjonalistisk organisasjon i India, grunnlagt i 1925. RSS er moderorganisasjonen innen det hindunasjonalistiske nettverket Sangh Parivar, hvori også blant annetdet store politiske parti BJP inngår. De flest ...

Siloviki

Silovik brukes om høyere militære eller polititjenestemenn. I Boris Jeltsins og Vladimir Putins ledertid i Russland er uttrykket siloviki blitt vanlig for personer med bakgrunn i sikkerhetstjeneste og militær som har høye poster innen statsledelsen.

Sjåvinisme

Sjåvinisme beskriver selvgod patriotisme, kraftpatriotisme, kraftfull nasjonalisme eller et overdrevet selvbilde. En sjåvinist kommer til uttrykk gjennom en nedlatende, fordomsfull og mulig hatefull holdning til andre, basert på eksempelvis nasjo ...

Stor-Bulgaria

Stor-Bulgaria er en betegnelse brukt av bulgarske nasjonalister på et utvidet Bulgaria, som omfatter mesteparten av Makedonia, Trakia og Moesia. Ideen Stor-Bulgaria oppsto for første gang etter San Stefano-traktaten. Bulgarsk irredentisme og nasj ...

Stor-Nederland

Stor-Nederland er et politisk ønske fra enkelte innbyggere i Nederland og Flandern om en samling av disse områda under en stat. Ideologien baserer seg på at nederlenderne, flamlendingene og de nederlandsk talende belgierne, har felles historie, k ...

Svart nasjonalisme

Svart nasjonalisme er en politisk, religiøs og kulturell idéretning som hadde sin gullalder mellom 1850 og 1925 blant afroamerikanere i USA, og som fremdeles lever i organisasjoner som den islamske Nation of Islam, den jødiske The African Hebrew ...

Turanisme

turanismen er en ideologi som legger til grunn et felles folkeopphav for de tyrkiske folk og dessuten for ungarerne, finnene, esterne, mongolene, mandsjuene og jakutene. Det spekulative opprinnelige hjemland for disse "turanere" eller denne "tura ...

Venstrenasjonalisme

Venstrenasjonalisme er en form for nasjonalisme blant bevegelser på venstresiden på det politiske spektrum. Venstrenasjonalisme legger vekt på patriotisme, sosial likhet, nasjonalisering, folkelig suverenitet, nasjonal selvråderett og vanligvis m ...

Nasjonalsosialisme

Nasjonalsosialisme, er en politisk ideologi eller verdensanskuelse. Den kjennes ved en rasistisk forestilling om "den ariske rases" overlegenhet og ekspansjon, antisemittisme, førerprinsippet og anti-kommunisme. Den var én av mange beslektede bev ...

14/88

14/88 er et uttrykk som blir brukt av nynazister. Tallet 14 refererer til "14 Words", som er et slagord skrevet av nynazisten David Lane, og 88 er bokstav nr. 8 i alfabetet to ganger, som er en forkorting for Heil Hitler. Andre tilsvarende forkor ...

Auschwitz

Auschwitz var den største tyske, nasjonalsosialistiske konsentrasjons- og tilintetgjørelsesleiren under andre verdenskrig og selve symbolet for nasjonalsosialistenes holocaust. Auschwitz er det tyske navnet på den polske byen Oświęcim. Auschwitz ...

Blood & Honour

Blood & Honour er en britisk nynazistisk organisasjon som ble stiftet på 1980-tallet av personer som brøt ut av British National Front. Ian Stuart Donaldson var leder fram til han ble drept i en bilulykke høsten 1993. Blood & Honour er fortsatt e ...

Bovrup-kartoteket

Bovrup-kartoteket eller Bovrup Bogen er en avskrift av medlemskartoteket for Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti som ble utgitt i bokform i tiden etter befrielsen. Kartoteket var opprettet av partiføreren Frits Clausen som bodde i Bovrup ...

Thorgrim O. Bredesen

Thorgrim Olaf Bredesen var redaktør for den nasjonal-konservative nyhetssiden Frieord.no. Frieord ble grunnlagt i 2015 og var blant annet kjent for å legge ut navn på dømte voldtektsforbrytere og voldskriminelle. Det var særlig personer av utenla ...