ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 290

Brunskjorter

Brunskjorter, oversatt fra tysk Braunhemden, var kallenavn på Sturmabteilung, de paramilitære "stormtroppavdelingene" til det tyske nasjonalsosialistiske partiet NSDAP i mellomkrigstida. Betegnelsen viste til fargen på uniformsskjortene. Bruken a ...

Bürgerbräukeller

Bürgerbräukeller var en stor vertshuskjeller i München i Tyskland. Frem til 1933 var det et av de foretrukne møtelokalene for Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti. Det var i Bürgerbräukeller at Adolf Hitlers mislykkede Ølkjellerkupp fant ...

Bølgen – et skremmende eksperiment

Bølgen – et skremmende eksperiment er en amerikansk TV-kortfilm fra 1981 regissert av Alex Grasshoff. Filmen handler om en historielærer ved en amerikansk high school som iverksetter et kontroversielt sosialt eksperiment for å lære elevene om hvo ...

Das deutsche Jungvolk

Das deutsche Jungvolk, Deutsches Jungvolk eller Deutsche Jungvolk, forkortet DJ og også tidvis omtalt som HJ Jungvolk, var en barneorganisasjon for gutter i alderen fra 10 til 14 år i det nasjonalsosialistiske Tyskland fra 1931 til 1945. Organisa ...

Den tyske stadion

Den tyske stadion var planlagt som en del av arrangementskomplekset i Nürnberg, hvor det nasjonalsosialistiske partiet holdt sine årlige Rikspartidager på 30-tallet. Stadionanlegget var en del av Hitlers planer om Welthauptstadt Germania verdensh ...

Den tyske trosbekjennelse

Den tyske trosbekjennelse var en slags "trosbekjennelse" som ble publisert av det nazistiske SS-forlaget Nordland-Verlag i 1938, i tidsskriftet "Nordland". Det følger malen fra de kristne trosbekjennelser, og må sees på som et ledd i den nazistis ...

Det storgermanske rike

Det storgermanske rike, eller: "Det stortyske rike av den tyske nasjon", er det offisielle navnet på den politiske enheten Nazi-Tyskland prøvde å opprette i Europa under andre verdenskrig. Ifølge Albert Speer i hans memoarer refererte ofte Hitler ...

Die Schwarze Front

For den nederlandske fascistorganisasjonen Zwart Front, se Den svarte Front Nederland Kampfellesskapet av revolusjonære nasjonalsosialister, bedre kjent som Die Schwarze Front, var en tysk, nasjonalsosialistisk utbrytergruppe som ble dannet av Ot ...

Dolina Śmierci

Dolina Śmierci i Fordon i Bydgoszcz nord i Polen er et sted der det ble utført massemord på 5 000–6 000 polske jøder og intellektuelle i oktober og november 1939 i regi av det nasjonalsosialistiske Tyskland. Drapene ble utført av lokale tyskere o ...

Flokkur Þjóðernissinna

Flokkur Þjóðernissinna var et lite islandsk parti som representerte en form for nazistisk ideologi før og under den andre verdenskrig. Partiet ble etablert i mars 1934 gjennom en sammenslutning av den anti-kommunistiske og anti-demokratiske islan ...

Forbundet for Sosial Oppreisning

Forbundet for Sosial Oppreisning var en norsk organisasjon for tidligere medlemmer av Nasjonal Samling. Organisasjonen ble stiftet i 1949. Organisasjonen kan ha hatt opptil et par tusen sympatisører. I utgangspunktet var organisasjonen politisk u ...

Fra Darwin til Hitler

Fra Darwin til Hitler: evolusjonsetikk, eugenikk og rasisme i Tyskland er en bok fra 2004 av Richard Weikart, en historiker ved California State University, Stanislaus og senior stipendiat for Center for Science and Culture of the creationist Dis ...

Fronten

Se Front for flere tilfeller av begrepet. Fronten var en norsk avis med et sterkt nazistisk preg, utgitt mellom 1932 og 1940 av Eugen Nielsen. Redaktør var Adolf Egeberg jr. I begynnelsen ble avisen utgitt annen hver uke, men utgivelsen ble etter ...

Gottbegnadeten-Liste

Gottbegnadeten-Liste var en liste på 36 sider over kunstnere som ble ansett for meget viktige for nazistisk kultur. Listen ble sammensatt i september 1944 av Joseph Goebbels, leder av det nazistiske Propagandaministeriet, og av den tyske kansler ...

Grosse strasse

Grosse strasse var planlagt som den sentrale aksen i arrangementskomplekset for rikspartidagene i Nürnberg. Gaten var planlagt av arkitekten og nazisten Albert Speer og skulle bli 60 meter bred og 2 km lang. 1.5 km av gaten ble realisert, men på ...

Hitlerjugend

Hitlerjugend var ungdomsorganisasjonen til det tyske nazipartiet NSDAP. Den ble opprettet i 1922, og nedlagt ved andre verdenskrigs slutt i 1945. Den var den nest eldste av partiets paramilitære grupper, etter Sturmabteilung, som den ble underlag ...

Homofile i det nasjonalsosialistiske Tyskland og under holocaust

Før det tredje riket var Berlin regnet for en liberal by med mange samlesteder for homofile. I tillegg til barer, nattklubber og cabareter fantes det dragbarer, frekventert av både heterofile og homofile turister. Mange av eierne av disse klubben ...

Klostersturm

Klostersturm, som på norsk må oversettes som klosterstorming, er å forstå som den planmessige opphevelse klostrene av den verdslige makt. Dette kan skje både av ideologiske, politiske eller økonomiske grunner. Således kan det for så vidt henlede ...

Kongresshallen

Kongresshallen i Nürnberg er en del av arrangementskomplekset hvor det tyske nasjonalsosialistiske partiet, NSDAP, holdt sine rikspartidager på 30-tallet. Kongresshallen var tiltenkt som kongress-senter for det tyske nazipartiet, og skulle ha pla ...

Luitpold-arenaen

Luitpold-arenaen er en tidligere arena og paradeplass sørøst i den tyske byen Nürnberg. Arenaen var en del av det enorme arrangementskomplekset der det tyske nazistpartiet NSDAP gjennomførte sine årlige rikspartidager fra 1933 til 1938. Arenaen k ...

Machtergreifung

Machtergreifung er en betegnelse for den politiske prosess i Tyskland i årene fram til 1933–1934 som endte med nasjonalsosialistenes fulle politiske kontroll over Tyskland. Aktørene på den nasjonalsosialistiske siden var Nationalsozialistische De ...

Marsfeltet

Marsfeltet ved arrangementskomplekset for rikspartidagene i Nürnberg ble designet av arkitekten og nazisten Albert Speer. Det indre arealet for feltet var på 955 x 610 meter, større enn 80 fotballbaner. Feltet skulle kunne ta imot 250 000 mennesk ...

Myten om det rene Wehrmacht

Myten om det rene Wehrmacht er forestillingen om at de regulære tyske væpnede styrkene ikke var involvert i holocaust eller krigsforbrytelser under andre verdenskrig. Myten fornekter ansvaret den tyske generalstaben hadde i planleggingen og utfør ...

Nasjonal Ungdomsfylking

Nasjonal Ungdomsfylking var en nasjonal norsk ungdomsgruppe som oppstod på midten av 1960-tallet, og med støtte fra tidligere medlemmer av Nasjonal Samling organisert i Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie.

National Alliance

National Alliance en amerikansk høyreekstrem, antisemittisk, rasistisk og seperatistisk organisasjon. Den ble grunnlagt av William Luther Pierce og har sin base i Hillsboro i Vest-Virginia. Selv om organisasjonen er amerikansk, hevder den at den ...

Nationalsocialisten

Nationalsocialisten var Svenska Nationalsocialistiska Frihetsförbundets offisielle presseorgan og ble grunnlagt samtidig med partiet i Älvdalen 12. august 1924. Birger Furugård var bladets ansvarlige utgiver og redaksjonens adresse var hjemmeadre ...

Nationalsozialistische Freiheitspartei

Nationalsozialistische Freiheitspartei var tysk politisk parti som ble grunnlagt i mai 1924 i kjølvannet av ølkjellerkuppet. Partiet eksisterte som et listesamarbeid og fraksjon i Riksdagen. Adolf Hitler og andre ledere av NSDAP ble fengslet ette ...

Nationalsozialistisches Flieger-Korps

Nationalsozialistisches Flieger-Korps var en paramilitær organisasjon under det tyske nasjonalsosialistiske partiet NSDAP. Korpsets oppbygning var bygd på strukturen til partitroppene i SA. NSFK ble opprettet i begynnelsen av 1930-årene, da Tyskl ...

Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps

Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps var en paramilitær organisasjon for aktiviteter knyttet til motorkjøretøy underlagt det tyske nasjonalsosialistiske partiet NSDAP. Korpset ble opprettet i 1931 og opphørte å eksistere ved andre verdenskrigs ...

Nationaal-Socialistische Nederlandsche Arbeiderspartij

Det nasjonalsosialistiske nederlandske arbeiderparti, forkortet NSNAP, var et nasjonalsosialistisk nederlandsk politisk parti. Partiet ble grunnlagt i 1931 og ble ledet av Ernst Herman van Rappard. Målet var å etterligne det tyske nasjonalsosiali ...

Nazistenes kunsttyverier

Nazistenes kunsttyverier før og under den andre verdenskrig var omfattende og både private og statlige institusjoner ble plyndret. I 1937 ble det igangsatt et prosjekt i fødebyen til Adolf Hitler, Linz i delstaten Oberösterreich i Østerrike, det ...

Nazistiske propagandafilmer

Nazistiske propagandafilmer var en del av nazismens utviklede system for propaganda som tok i bruk 1900-tallets nye teknikker, også filmeb. Før og under andre verdenskrig producert Propagandaministeriet for allmenhetens opplysning of propaganda u ...

Norsk Front

Norsk Front, forkortet NF, var et norsk, nasjonalistisk politisk parti. Det ble dannet i 1975 av unge nynazister, nasjonalister og antikommunister fra ulike små grupperinger, deriblant Nasjonal Ungdomsfylking, som oppstod på midten av 1960-tallet ...

NS-Ordensburg Vogelsang

Ordensburg Vogelsang er en tidligere nasjonalsosialistisk bygning og eiendom, en såkalt Ordensborg, med beliggenhet i det tidligere militære treningsområdet i nasjonalparken Eifel i Nordrhein-Westfalen. Det fullstendig bevarte landemerket ble bru ...

Rikspartidag for seier

Rikspartidagen i 1933 var en partikongress for det tyske, nasjonalsosialistiske partiet NSDAP i Nürnberg i 1933. Samlingen var den første etter at partilederen Adolf Hitler var blitt Tysklands rikskansler 30. januar samme år. Slagord og tittel fo ...

Rikspartidagene i 1926

Rikspartidagene i 1926, de 2. rikspartidagene for det nasjonalsosialistiske partiet i Tyskland ble avholdt 1.–4. juli 1926 i Weimar. På rikspartidagene i Weimar ble organisasjonen Hitlerjugend etablert. Møtet ble holdt i Deutsches Nationaltheater ...

Rikspartidagene i 1929

Rikspartidagene i 1929, de 4. rikspartidagene for det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti, NSDAP, ble gjennomført i Nürnberg 1. – 4. august 1929. Partidagene samlet 150 000 deltakere. Det finnes en 89 minutter lang 16 mm film fra rikspartid ...

Florentine Rost van Tonningen

Florentine Sophie Rost van Tonningen-Heubel var gift med lederen for Nederlands Nationaal-Socialistische Beweging, Meinoud Rost van Tonningen, og ble senere kjent for sin høyreekstreme innstilling. Etter den annen verdenskrigs slutt, og hennes ma ...

Runar Schau

Runar Schau var lederen av Nasjonalt Folkeparti. NF ble dannet 26. juli 1979 av Erik Blücher etter oppløsningen av Norsk Front. Partiet ble oppløst i 1991. Partiet bar tydelig preg av å være høyreorientert. Mange mener det hadde en sterk nynazist ...

Signal (magasin)

Signal var et tysk soldatblad utgitt av Wehrmacht under andre verdenskrig. Magasinet var også ment for distribusjon i allierte, nøytrale og okkuperte områder. Signal ble gitt ut på engelsk i USA fram til 1942, og på svensk fram til mars 1945. Bla ...

Sammenligning av nazismen og stalinismen

Flere forfattere har utført en sammenligning av nasjonalsosialismen og stalinismen, hvor de har tatt for seg problemene om hvorvidt de to ideologiene var like eller forskjellige, hvordan disse konklusjonene påvirker forståelsen av 1900-tallets hi ...

Strasserisme

Strasserisme er en splitterbevegelse av nasjonalsosialismen som representerte en mer radikal, massepreget form for fascisme enn det nazi-bevegelsen under Adolf Hitler praktiserte. Strasseristene, med brødrene Gregor og Otto Strasser i spissen, ve ...

Svensk sosialistisk samling

Svensk sosialistisk samling, var et svensk nasjonalsosialistisk politisk parti som eksisterte fra 1933 til 1950. Fra 1933 til 1938 gikk partiet under navnet Nationalsocialistiska arbetarpartiet. Partiet utgikk fra det tidligere etablerte Svenska ...

Svenska Nationalsocialistiska Frihetsförbundet

Organisasjonen ble grunnlagt av Birger Furugård og hans to brødre Sigurd og Gunnar under et møte i Älvdalen 12. august 1924. Gruppen startet samtidig publikasjonen Nationalsocialisten, med Sigurd som redaktør. I 1923 hadde Sigurd og Gunnar møtt A ...

Tag von Potsdam

Tag von Potsdam den 21. mars 1933 var en seremoni som ble overført direkte på radio over hele Tyskland i forbindelse med åpningen av den nye Riksdagen. Under seremonien kunngjorde NSDAP under ledelse av rikskansler Adolf Hitler og de tyske konser ...

Topographie des Terrors

Topographie des Terrors er et museum i Berlin, opprettet for å dokumentere nasjonalsosialistenes terror i Tyskland, særlig under diktaturet fra 1933 til 1945. Museet ligger i Niederkirchnerstrasse, tidligere Prinz-Albrecht-Strasse, på det stedet ...

Det tyske Arbeiderparti

Det tyske Arbeiderparti var forløperpartiet til Det nasjonalsosialistiske tyske Arbeiderparti, og ble stiftet av Anton Drexler og Karl Harrer den 5. januar 1919 i München. Impulsen til det hadde Drexler fått fra sin mentor dr. Paul Tafel, ledende ...

Robert Vesterlund

Clas Robert Vesterlund er tidligere leder i Sverigedemokratisk Ungdom, men da under navnet "Robert Wennerstedt". Vesterlund sluttet i SDU etter valget i 1994. Vesterlund er nå redaktør i det nynazistisk vinklede internetttidsskriftet Info 14. Han ...

Viking (gruppe)

Viking er navnet på en norsk nynazistisk og høyreekstremistisk organisasjon/gruppe som ble etablert 20. juni 1994 i Oslo. Den hadde en viss oppslutning på det sentrale Østlandet på 1990-tallet. Gruppen hadde også en "avdeling" kalt Valkyria som b ...

Opprøret i Warszawagettoen i 1943

Opprøret i Warszawagettoen i 1943 var det jødiske opprøret mot transporten av resten av gettobefolkningen i Warszawa til den nazistiske konsentrasjonsleiren Treblinka. Opprøret startet den 18. januar, men den viktigste delen av opprøret var fra 1 ...