ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 296

Klaseammunisjonskonvensjonen

Klaseammunisjonskonvensjonen er en internasjonal avtale som forbyr all produksjon, lagring, anskaffelse, eksport og bruk av klaseammunisjon. Avtalen forplikter også landene som slutter seg til å bidra med støtte til ofre for klaseammunisjon og ti ...

Kobberavtalen

Kobberavtalen var en avtale mellom Norge og Storbritannia som ble inngått i august 1916, under første verdenskrig. For å kunne importere foredlet kobber måtte Norge gå med på å utstede utførselsforbud for kis, som Tyskland hadde behov for til sin ...

Konstantinopeltraktaten

Konstantinopeltraktaten var et resultat av Konstatinopelkonferansen som åpnet i februar 1832 med deltakelse fra de europeiske stormaktene Storbritannia, Frankrike og Det russiske keiserrike på den ene side og Det osmanske rike på den andre. Det s ...

Lahore-erklæringen

Lahore-erklæringen var en bilateral avtale mellom India og Pakistan som ble undertegnet 21. februar 1999 av Indias daværende statsminister Atal Bihari Vajpayee og daværende statsminister i Pakistan Nawaz Sharif på slutten av et historisk toppmøte ...

Lappekodisillen

Lappekodisillen, eller "Samenes Magna Charta" som avtalen også har blitt kalt, er et tillegg til Grensetraktaten av 1751 mellom Sverige og Norge. Lappekodisillen ble til som følge av de behov grensetrekningen mellom Norge og Sverige i 1751 reiste ...

Locarnotraktaten

Locarnotraktaten var egentlig syv avtaler som ble framforhandlet i Locarno i Sveits i perioden 5.–16. oktober 1925 og formelt undertegnet i London 1. desember, og hadde til hensikt å stabilisere Tysklands forhold til nabolandene. Tyskland var på ...

London-protokollen

Med utgangspunkt i Den greske selvstendighetskrigen, slo 22. mars 1829 en konferanse besøkende av ambassadørene fra Storbritannia, Frankrike og Det russiske keiserrike fast Hellas grenser, som skulle være alt område sør for en linje som ble trukk ...

Londonavtalen om tysk utenlandsgjeld

Londonavtalen om tysk utenlandsgjeld gjaldt reguleringen av tysk offentlig og privat gjeld fra mellomkrigstiden. Den ble inngått i 27. februar 1953 mellom Forbundsrepublikken Tyskland og 20 andre stater. Avtalen reduserte mellomkrigsgjelden med c ...

Londonkonvensjonen 1884

Londonkonvensjonen 1884 var en avtale inngått i 1884 mellom Storbritannia som den fremste makten i det sørlige Afrika, og Den sørafrikanske republikk. Londonkonvensjonen overtok for Pretoriakonvensjonen fra 1881. Avtalen styrte forholdene mellom ...

Luftens friheter

Luftens friheter er et sett med regler som regulererer den kommersielle luftfart. Luftens friheter, opprinnelig Luftens fem friheter, er en avtale regulert i Chicago-konvensjonen (Convention on International Civil Aviation" fra 7. desember 1944. ...

Luxembourg-avtalen

Luxembourg-avtalen er avtalen inngått 10. september 1952 mellom Forbundsrepublikken Tyskland og staten Israel. Avtalen, som bærer navnet etter stedet for undertegningen, gjaldt erstatning for materielle skader som nasjonalsosialismen hadde påført ...

Madridtraktaten

Madridtraktaten i 1750 var et dokument undertegnet den 13. januar 1750 av Ferdinand VI av Spania og Johan av Portugal vedrørende deres respektive maktområder og status for deres kolonier i det som i dag er Brasil. Tidligere traktater mellom de to ...

Meterkonvensjonen

Meterkonvensjonen av 20. mai 1875 er en internasjonal tekniskvitenskapelig traktat mellom en rekke nasjoner, som førte til at metersystemet ble innført. Konvensjonen gir grunnleggende forutsetninger for at målinger skal kunne være ensartet over h ...

Minekonvensjonen

Minekonvensjonen er en konvensjon for bekjempelse av antipersonellminer som ble åpnet for undertegning i Ottawa 3. desember 1997 og 122 land, også Norge, undertegnet den. Minekonvensjonen trådte i kraft 1. mars 1999. I tillegg har Minekonvensjone ...

Molotov–Ribbentrop-pakten

Molotov–Ribbentrop-pakten, også kalt Hitler–Stalin-pakten, egentlig Den tysk-sovjetiske ikke–angrepspakten, var en ikke-angrepspakt mellom Tyskland og Sovjetunionen. Den ble undertegnet i Moskva den 23. august 1939, en uke før utbruddet av andre ...

Münchenavtalen

Münchenavtalen var en traktat mellom Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia, som ble undertegnet natten til 30. september 1938 i forbindelse med Münchenkonferansen. Formålet med konferansen var å diskutere Tsjekkoslovakias fremtid på bakgru ...

Maastricht-traktaten

Maastricht-traktaten eller Traktat om Den europeiske union ble undertegnet i Maastricht i Nederland 7. februar 1992 av medlemmene av De europeiske fellesskap. Den trådte i kraft 1. november 1993 og opprettet Den europeiske union. Gjennom traktate ...

Nkomati-avtalen

Nkomati-avtalen var en ikkeaggresjonsavtale signert i 1984 mellom Mosambik og Sør-Afrika. Den ble signert i den sørafrikanske byen Komatipoort av Samora Machel og Pieter Willem Botha. Den fokuserte på å forhindre Mosambik fra å forsyne African Na ...

Osimotraktaten

Osimotraktaten er en traktat som ble undertegnet 10. november 1975 av Jugoslavia og Italia i Osimo i Ancona. Denne slo fast den endelige delingen av Territorio libero di Trieste, "Trieste frie område". Traktaten er skrevet på fransk og ble iverks ...

Oslo-avtalen

Oslo-avtalen fra august 1993 representerte et gjennombrudd i forhandlingene mellom PLO og Israel. Avtalen var betydningsfull fordi PLO og Israel da anerkjente hverandre som forhandlingspartnere og innledet en prosess mot en endelig fredsavtale me ...

Overenskomst

En overenskomst er i realiteten det samme som en avtale, men kjennetegnes gjerne av at partene i avtalen, i tillegg til å stå ansvarlig overfor motparten, står ansvarlig overfor dem de representerer. Partene i en overenskomst må dermed anerkjenne ...

Potsdamerklæringen

Potsdamerklæringen av 26. juli 1945 fremla de offisielle amerikansk-britisk-kinesiske betingelser for en japansk kapitulasjon som avslutning på andre verdenskrig. Den må ikke forveksles med Potsdamtraktaten. Potsdamerklæringen ble utformet av pre ...

Rapalloavtalen

Rapalloavtalen var en traktat underskrevet 16. april 1922 i Rapallo nær Genova i Italia, mellom Tyskland og Sovjet-Russland.

Riga-freden

Riga-freden, også kjent som avtalen i Riga, var en fredsavtale som avsluttet den polsk-sovjetiske krig. Avtalen mellom Polen og Sovjetunionen ble undertegnet i Riga den 18. mars 1921.

Saigontraktaten

Saigontraktaten er betegnelse på to traktater som overførte store deler av kontrollen og suvereniteten over særlig Annam til Frankrike og disse sikret fransk kontroll over Indokina.

Saint-Clair-sur-Epte-traktaten

Saint-Clair-sur-Epte-traktaten ble signert høsten 911 mellom Frankerrikets konge Karl den enfoldige og Rollo, vikinghærens leder. Hensikten var å samle og holde mennene fra nord, "normannerne", på deler av området Neustria og ut mot kysten, og å ...

SALT-avtalene

SALT-avtalene var to omganger av nedrustningsforhandlinger og -avtaler mellom Sovjetunionen og USA. SALT I foregikk mellom 1969 og 1972 og SALT II mellom 1972 og 1979. Etter SALT-avtalene fortsatte nedrustningsforhandlingene som skulle føre til S ...

Schengen Information System

Schengen Information System er et elektronisk informasjonssystem hvor etterlyste personer og stjålne gjenstander registreres, som et hjelpemiddel i forbindelse med utlendingskontroll og pågripelse av etterlyste personer. Systemet ble opprettet so ...

Sikorski–Majski-avtalen

Sikorski–Majski-avtalen var en traktat mellom Sovjetunionen og Polen, undertegnet i London den 30. juli 1941. Dens navn er fra dens to mest fremtredende undertegnere: Den polske statsminister Władysław Sikorski og den sovjetiske ambassadør til St ...

Simla-avtalen

For konvensjonen av 1914, se Simla-avtalen 1914. Simla-avtalen ble undertegnet mellom India og Pakistan den 2. juli 1972. Den kom i kjølvannet av krigen mellom de to landene i det foregående året, som hadde gitt Øst-Pakistan uavhengighet som den ...

Sort

For fargen, se: Svart Sort eller plantesort er et juridisk begrep som beskytter en planteforedlers enerett til å produsere og selge formeringsvare som såkorn, settepoteter, morplanter og frø. Begrepet svarer til det engelske "Plant variety" og må ...

Start-avtalene

START I-avtalen ble underskrevet 31. juli 1991 mellom USAs president George H.W. Bush og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov. Avtalen tok mer enn 9 år å forhandle frem, den reduserte hver av partene sine strategiske atomvåpen med mer enn 35% ...

Status of forces-avtale

En status of forces-avtale, eller "styrkestatusavtale", er en bilateral internasjonal avtale mellom en vertsstat og en fremmed stat som stasjonerer sine militære styrker der. Ofte inngår slike avtaler, sammen med andre former for militære avtaler ...

Stockholmskonvensjonen

Stockholmskonvensjonen ble undertegnet i Stockholm 4. januar 1960, og etablerte fra og med 3. mai 1960 Den europeiske frihandelsorganisasjonen mellom Østerrike, Danmark, Norge, Portugal, Sverige, Sveits og Storbritannia. Handelsorganisasjonen ble ...

Suwałki-avtalen

Suwałki-avtalen av 7. oktober 1920 mellom Polen og Litauen, også betegnet som traktat, eller som våpenhvileavtale, var en avtale innenfor rammene av grensekonfliktene mellom de to landene etter at de var blitt selvstendige som følge av første ver ...

Svalbardtraktaten

Svalbardtraktaten, også kjent som Paris-traktaten, er en traktat inngått 9. februar 1920 i Paris mellom flere land om øygruppa Svalbard. Den ble inngått i forbindelse med fredskonferansene etter første verdenskrig. Først i 1925 ble traktatens bes ...

Taft-Katsuraavtalen

Taft-Katsuraavtalen var et hemmelig diplomatisk meorandum mellom USAs krigsminister William Howard Taft og Japans statsminister Katsura Taro inngått den 29. juli 1905 I avtalen anerkjenner USA at Korea er en del av Japans interessesfære, mens Jap ...

Tlatelolco-traktaten

Tlatelolco-traktaten er en internasjonal avtale som forbyr testing, stasjonering, besittelse og fremstilling av kjernefysiske våpen i Karibia og Latin-Amerika. Traktaten ble undertegnet den 14. februar 1967 i Tlatelolco i Mexico og trådte i kraft ...

Tordesillastraktaten

Tordesillastraktaten var en avtale som ble inngått den 7. juni 1494 mellom Spania og Portugal i Tordesillas i Spania. I avtalen stadfestes det at grensen mellom disse to lands besittelser utenom Europa skulle følge en nord-sør-linje, 370 spanske ...

Torrijos-Carter-traktatene

Torrijos-Carter-traktatene, ofte omtalt som Torrijos-Carter-traktaten er to avtaler undertegnet av USA og Panama i Washington, D.C. den 7. september 1977. Avtalene opphevet Hay-Bunau Varilla-traktaten fra 1903 og garanterte Panama kontroll over P ...

Traktat om basisrelasjoner mellom Japan og Republikken Korea

Traktaten om basisrelasjoner mellom Japan og Republikken Korea ble signert 22. juni 1965 i Tokyo for å normalisere de bilaterale forbindelsene mellom Japan og Sør-Korea. Begge land ratifiserte senere traktaten som trådte i kraft 18. desember 1965 ...

Traktaten som etablerer den søramerikanske union

Traktaten som etablerer den søramerikanske union er en overnasjonal traktat som ble underskrevet på det tredje søramerikanske toppmøtet i Brasília, Brasil den 23. mai 2008. Traktaten trådte i kraft den 11. mars 2011, og utgjør den offisielle oppr ...

Trollavtalen

Trollavtalen er en internasjonal eksportavtale for norsk naturgass. Avtalen ble undertegnet i mai 1986 av Den norske stats oljeselskap og Vest-Europas store gassdistributører Ruhrgas, BEB Erdgas und Erdöl og Thyssengas. Avtalen omfattet leveranse ...

Tysklandsavtalen

Tysklandsavtalen ble undertegnet 25. mai 1952 av Forbundsrepublikken Tyskland og de tre okkupasjonsmaktene USA, Frankrike og Storbritannia. Med avtalen fikk forbundsrepublikken tilnærmet full suverenitet, blant annet ved at okkupasjonsstatuttet o ...

Ubåtprotokollen

Ubåtprotokollen var en avtale som ble underskrevet den 6. november 1936 av Storbritannia, Frankrike, USA, Italia og Japan. Avtalen omhandlet hvordan undervannsbåter skal forholde seg overfor handelsfartøyer i krig. Det ble bestemt at alle underva ...

Vaduzkonvensjonen

Valduzkonvensjonen i 2001 var en endringskonvensjon til Stockholmskonvensjonen av 4. januar 1960 som etablerte Det europeiske frihandelsforbund. Etter at Norge 24. juni 1994 hadde undertegnet tiltredelsesavtale med EU og Sveits i 1999 hadde fremf ...

Wien-konvensjonen om traktatretten

Wien-konvensjonen om traktatretten er en konvensjon som regulerer inngåelse, endring, tolking mv. av traktater i folkeretten. Den danner sammen med FN-pakten grunnvollen for det internasjonale samarbeidet. Konvensjonen ble vedtatt i Wien 22. mai ...

Wye-avtalen

Wye-avtalen var en politisk avtale for å innføre en interimsavtale fra 28. september 1995, kjent som Oslo 2-avtalen, som var satt sammen av USA og gjaldt Israel og den palestinske selvstyremyndigheten. Den tidligere interimsavtalen omhandlet Vest ...

Dollardiplomati

Dollardiplomati, engelsk Dollar Diplomacy, var en politisk doktrine som USA under president William Howard Taft anvendte på begynnelsen av 1910-tallet for å påvirke land i Latinamerika og Østasia ved å yte dem lån. Utgangspunktet for Tafts doktri ...

Bistand

Bistand, eller utviklingssamarbeid, beskriver overføringer fra ett eller flere land, offentlige, private eller overnasjonale organisasjoner til enkeltland eller grupper av mottagerland. Det kan skje i form av finansiell støtte, materiell støtte, ...