ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 3

Helse Nord

Helse Nord RHF er et av den norske stats fire regionale helseforetak. Helse Nord er den offentlige spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge og på Svalbard. Administrasjonen i Helse Nord ligger i Bodø. Cecilie Daae er foretakets administrerende direk ...

Helse Vest

Helse Vest RHF er et av den norske stats fire regionale helseforetak. Helse Vest har det overordnede ansvaret for de spesialisthelsetjenesten i Rogaland og Vestland. Inger Cathrine Bryne er administrerende direktør fra 2020 etter Herlof Nilssen s ...

Mental Helse

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Organisasjonen har 19 fylkeslag og 260 lokallag over hele landet. Mental Helse har om lag 7500 medlemmer. 3. september 1978, under ...

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge RHF er det statlige regionale helseforetaket som eier og driver sykehusene i Trøndelag og Møre og Romsdal. Foretaket ble satt i drift i 2002 og har fire helseforetak: Helse Nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal, St. Olavs hospita ...

Helse Bergen

Helse Bergen HF er ett av fem lokale helseforetak på Vestlandet som er eid av det regionale helseforetaket Helse Vest. De fire andre lokale helseforetakene er Helse Førde, Helse Fonna, Helse Stavanger og Sjukehusapoteka Vest. Helse Bergen HF er d ...

Helse Stavanger

Helse Stavanger HF er ett av fem helseforetak på Vestlandet som er eid av det regionale helseforetaket Helse Vest. De fire andre lokale helseforetakene er Helse Førde, Helse Fonna, Helse Bergen og Sjukehusapoteka Vest. Helse Stavanger HF er det j ...

Helse Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal HF er et helseforetak med ansvar for den offentlige spesialisthelsetjenesten i Møre og Romsdal. Helseforetaket ble opprettet i mars 2011 og eies av den norske stat gjennom det regionale helseforetaket Helse Midt-Norge. Hoved ...

Helse Fonna

Helse Fonna HF administrerer sykehus og institusjoner i Haugaland, Sunnhordland og deler av Hardanger. Helse Fonna er ett av fem lokale helseforetak underlagt Helse Vest. Foretaket har per 2019 3 333 ansatte.

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet er et norsk departement som har ansvaret for helsepolitikk, folkehelse, alkohol- og narkotikapolitikk, helsetjenester og helselovgivning i Norge. Departementet har som mål å sørge for at befolkningen får gode og lik ...

Helse Førde

Helse Førde HF administrerer sykehus og institusjoner i Sogn og Fjordane, og eies av det statlige Helse Vest. Helse Førde ble opprettet i 2002, og overtok ansvaret for sykehusene og de psykiatriske institusjonene fra Sogn og Fjordane fylkeskommun ...

Politikk

Politikk handler om fordeling av goder og byrder i et samfunn ved bruk av makt. Politikk er den virksomhet innen et sosialt system som innebærer at mål blir satt, prioriteringer ordnet, verdier fordelt og virkemidler valgt og anvendt. Begrepet po ...

Institutt for sammenliknende politikk

Institutt for sammenlignende politikk er et institutt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen, som forsker og underviser i det statsvitenskapelige fagområdet sammenliknende politikk.

Sammenlignende politikk

Sammenlignende politikk eller komparativ politikk er en av de fire dominante disiplinene innen moderne statsvitenskap. Den er særmerket som en deskriptiv disiplin som søker å utlede sentrale empiriske sammenhenger i politikken gjennom bruk av sam ...

Offentlig politikk

Offentlig politikk er den politikk som føres av den utøvende makt i et samfunn. I rikspolitikken er det et lands regjering som utøver offentlig politikk, i lokalpolitikken de ulike kommunestyrene og fylkestingene. I statsvitenskapen studerer man ...

Ett-Kina-politikk

Ett-Kina politikk er prinsippet om at det er kun ett Kina og at Fastlands-Kina, Hongkong, Macao og Taiwan sammen tilhører dette Kina. Aksepteringen eller avvisningen av dette prinsippet er en viktig faktor i Folkerepublikken Kinas utenrikspolitik ...

Internasjonal politikk (tidsskrift)

Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier er et norsk samfunnsvitenskapelig forskningstidsskrift. Tidsskriftet ble startet av Norsk komité for internasjonale spørsmål i 1937, og har siden 1960 blitt utgitt av Nor ...

Sex og politikk

Sex og Politikk er en norsk frivillig organisasjon som arbeider for å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Hauk (politikk)

En hauk er et begrep innen politikken om personer som fører en aggressiv politikk, gjerne utenrikspolitikk. Dette inkluderer personer som foretrekker å støtte krigføring i en debatt om en bør gå til krig, eller en fortsettelse eller forlenging av ...

Makroøkonomisk politikk

Makroøkonomisk politikk var tradisjonelt en samlebetegnelse på pengepolitikk og finanspolitikk og hvordan disse ble benyttet for konjunkturstabilisering. Utviklingen i makroøkonomisk teori med større forsøk på "mikrofundament" har hatt minst to k ...

Politikk i Rana

Politikk i Rana er en serie artikler som omfatter politikk i Rana kommune, og i de tidligere kommunene Mo i Rana, Nord-Rana og Sør-Rana. Rana kommunestyre har siden kommunereformen i 1964 vært lokalisert i Rana rådhus, i Mo i Rana sentrum. Kommun ...

Islands politiske system

Islands politiske system er preget av republikkens parlamentariske styre, basert på demokrati og flerpartivalg, med statsministeren som regjeringssjef. Republikken Island ble proklamert den 17. juni 1944 på Þingvellir Tingvalla.

Den åpne dørs politikk

Den åpne dørs politikk er et opprinnelig amerikansk begrep som primært knyttes til den utenrikspolitiske situasjon i Kina omkring århundreskiftet, da en rekke land arbeidet for å sikre seg havner som de kunne bruke til handel med det kinesiske fa ...

Religion

Religion er en fellesbetegnelse for ulike trosforestillinger og kulturelle handlingsmønstre som forutsetter at virkeligheten omfatter mer enn den fysiske, målbare verden. Religioner presenterer gjerne svar på menneskers eksistensielle undring, og ...

Abrahamittisk religion

Abrahamittisk religion eller semittisk monoteistisk religion er betegnelse for monoteistiske religioner som har utspring i den semittiske tradisjonen som blir tilskrevet Abraham, en patriark som er omtalt i Toraen, Bibelen og Koranen. Disse relig ...

Gresk religion i antikken

Gresk religion i antikken besto av en samling av trosforestillinger og ritualer som ble praktisert i form av både populær offentlig religion og kulter. Disse ulike gruppene varierte nok til at man kan snakke om greske religioner eller "kulter", s ...

Religioner i Afrika

Religioner i Afrika er dels tradisjonelle animistiske religioner, og dels resultat av kulturelle utveklingsimpulser. Afrika er et omfattende kontinent, med mange ulike egne tradisjoner, og med ulike tilførte impulser i de ulike delene av kontinentet.

Kristendom, religion, livssyn og etikk

Kristendom, religion, livssyn og etikk er et obligatorisk fag i den norske barne- og ungdomsskolen. KRLE-faget skal ifølge opplæringslova presentere verdensreligioner og livssyn på en objektiv, kritisk og pluralistisk måte. Formål med faget skal ...

Samisk religion

I noen av 1700-tallsframstillingene av samisk religion blir den samiske gudeverdnen delt inn i fire grupper, basert på hvilket rike de holdt til i. Underjordiske guder, guder som holdt til på jorden, himmelske guder, og overhimmelske guder. Jens ...

Urindoeuropeisk religion

Urindoeuropeisk religion er en hypotetisk felles forhistorisk religion blant de indoeuropeiske folkene. Den antas å ha utviklet seg via seinere urindoeuropeisk religion og mytologi til indoeuropeisk religion, og videre til indisk religion, iransk ...

Religion i Israel

Israel er det eneste landet i verden hvor jødedommen er religionen til størsteparten av innbyggerne. Israel ble etablert som et hjemland for det jødiske folket og er ofte referert til som den jødiske staten. Landets tilbakevendingslov gir alle jø ...

Romersk religion

Romersk religion ble begynt i den tradisjonelle religion som ble praktisert av befolkningen i byen Roma og Tiberdalen i det sentrale Italia. Da Roma var blitt sentrum i et vidstrakt imperium, kom romersk religion til å betegne en mengde meget for ...

Bad Religion

Bad Religion er et amerikansk punkband fra Los Angeles i California og har vært et av USAs mest populære og mestselgende band innenfor sjangeren punk-rock. De sier selv at de spiller en blanding av indie, punk og rock. Gitaristen Brett Gurewitz h ...

Norrøn religion

Norrøn religion er et begrep som beskriver de førkristne, hedenske religiøse tradisjoner som var felles for de germanske folkene som levde i de nordiske landene før og under innføringen av kristendommen til Nord-Europa. Norrøn religion er derfor ...

My Religion

"Lonely Nights" Harnell/Tekrø/Anderson "The Last Word" Harnell/Tekrø "Invisible Noise" Harnell/Tekrø "She Needs Me" Harnell/Tekrø "Song 4 Dianne" Harnell/Tekrø "Everybodys Got a Secret" Harnell/Tekrø "Flow" Harnell/Tekrø "Everything U R" Harnell/ ...

Sport

"Sport" og "sporten" har flere betydninger Sport og idrett er nær synonyme begrep som brukes om alle former for fysisk aktivitet som gjennom uformell eller organisert deltakelse, tar sikte på å uttrykke eller bedre fysisk kondisjon og mental velv ...

TV 2 Sport

Kanalen ble lansert 24. mars 2007 som TV 2 Sport. 6. juni 2012 ble kanalen relansert som Norges første sportsnyhetskanal, og endret senere navn til TV 2 Sportskanalen HD. I desember 2013 begynte kanalen å sende i HD, i forberedelse til Håndball-V ...

V sport

V sport er en pakke med norske sportskanaler som eies av Modern Times Group. Kanalene innehar eksklusive, internasjonale sportsrettigheter, som blant annet: Ishockey NHL Fotball Motorsport Håndball Mesterligaen og Bundesligaen Amerikansk fotball NFL

Den internasjonale voldgiftsretten for sport

Den internasjonale voldgiftsretten for sport er en voldgiftsrett opprettet for å avgjøre tvister innen sport. Den har hovedkvarter i Lausanne og lokaler i New York og Sydney. I tillegg har den midlertidige rettslokaler i olympiske vertsbyer. Den ...

Sport i Israel

Fotball og basketball er ansett som de mest populære sportene i Israel. Nasjonen har oppnådd mye i mange andre sporter, slik som håndball og friidrett, i tillegg til en variasjon av andre atletiske aktiviteter. Når det gjelder sport i Israel har ...

Sport Club do Recife

Sport Club do Recife, også kjent som Sport i hjembyen Recife eller Sport Recife i det sørlige Brasil er en fotballklubb fra Recife i delstaten Pernambuco. Klubben ble etablert i 1905. Hjemmestadion er Ilha do Retiro. Klubben rykket opp i brasilia ...

G-Sport

G-Sport var en norsk kjede av sportsbutikker som inngikk i Gresvig-konsernet som ble etablert av Aksel Gresvig i 1901. Kjedens hovedkontor lå i Oslo. I 1908 begynte selskapet å utvikle og produsere Diamant-sykler. I 1969 ble G-Sportkjeden etabler ...

E-sport

E-sport er videospill i en formalisert form for konkurranse eller prestasjonsutøvelse. All sportslig aktivitet som benytter datamaskiner og ofte datanettverk, som direkte regelgivende forutsetning for spillet som utøves gjelder som e-sport. Elekt ...

Fyrstinnen av Asturias pris for sport

Fyrstinnen av Asturias pris for sport er en pris, som siden 1987 årlig tildeles for innsats innen sport. Prisen kan tildeles både enkeltpersoner, grupper og institusjoner som gjennom sin innsats framstår som eksempler for andre og som har nådd la ...

Kultur

Kultur er et mye brukt, men vanskelig definert uttrykk med flere betydninger. Kultur brukes spesielt for å betegne menneskelig aktivitet i samfunnet, til forskjell fra for eksempel natur. Kultur, i denne sammenhengen, er resultatene av en periode ...

Israels kultur

Israels kultur var i utvikling lenge før grunnleggelsen av Staten Israel i 1948, og er en kombinasjon av sekulært liv og religiøs arv. Mye av mangfoldet i Israels kultur synes å komme fra mangfoldet av jøder som tilsammen utgjør Israel. Med oppri ...

Natur & Kultur

Natur & Kultur er et svensk forlag. Hovedkontoret er i Skogsindustrihuset i krysset Villagatan/Karlavägen på Östermalm i Stockholm. Forlaget har en omfattende publiseringsvirksomhet av læremidler og almenlitteratur. Forlaget ble grunnlagt i 1922 ...

Kultur- og Idrettsbygg

Kultur- og Idrettsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune som ble opprettet 1. juli 2015 for å videreføre arbeidet med få realisert viktige kultur- og idrettsanlegg i Oslo. Foretaket avløste den midlertidige etaten med samme navn som ...

Kirke og kultur

Kirke og kultur er et norsk kulturtidsskrift som utgis av Universitetsforlaget. Tidsskriftet har vært utgitt siden 1894 og ble grunnlagt av Christopher Bruun og Thorvald Klaveness. Tidligere redaktører inkluderer Inge Lønning. Tidsskriftet som fr ...

Minoisk kultur

Minoisk kultur var en egeisk bronsealdersivilisasjon på øya Kreta og på andre øyer i Egeerhavet som blomstret i tiden 2600 til 1600 f.Kr. før sen periode med nedgang og som til sist endte rundt 1100 f.Kr. Den gikk forut den mykenske kultur på det ...

Kunst og kultur

Kunst og kultur er et kunsthistorisk forskningstidskrift. Hovedvekten av artiklene omhandler billedkunst, arkitektur og kunsthåndverk. Tidsskriftet ble grunnlagt i 1910 av Harry Fett og Haakon Shetelig. Tidsskriftets redaksjon har alltid vært nær ...