ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 301

Nasjonalalliansen for russiske solidarister

Nasjonalalliansen for russiske solidarister, kjent ved den russiske forkortelse "NTS", er en russisk patriotisk antikommunistisk organisasjon grunnlagt i Beograd i 1930 av en gruppe unge russiske antikommunistiske emigranter. Organisasjonen ble d ...

Nasjonalkomitéen for et fritt Europa

Nasjonalkomiteen for et fritt Europa, senere Komiteen for et fritt Europa, var en amerikansk, antikommunistisk organisasjon under den kalde krigen. Den ble grunnlagt 17. mars 1949 i New York av Allen Dulles, som i 1953 ble CIAs direktør, samt and ...

Radio Free Europe

Radio Free Europe/Radio Liberty er et amerikansk statsfinansiert kringkastingsselskap som sender og publiserer nyheter, informasjon og analyser på 26 språk på radio og internett knyttet til land i Øst-Europa, Sentral-Asia og Midtøsten hvor "den f ...

World League for Freedom and Democracy

World League for Freedom and Democracy er en internasjonal antikommunistisk organisasjon. Den ble grunnlagt som World Anti-Communist League i Seoul i Sør-Korea i 1966. Målet var å bekjempe kommunismen verden over gjennom "ukonvensjonelle metoder. ...

Hizbollah

Hizbollah er en libanesisk, sjiamuslimsk gruppe med en militær og en politisk gren. Den ledes av Hassan Nasrallah. Den ble stiftet i 1985 for å bekjempe Israel i Sør-Libanon, som Israel okkuperte frem til år 2000. Sammen med Amal-bevegelsen er Hi ...

8. mars-alliansen

8. mars-alliansen er en koalisjon av politiske partier i Libanon, og består av opposisjonen i landet. I motsetning til 14. mars-alliansen er 8. mars-alliansen pro-syrisk. Navnet på alliansen kommer fra dagen 8. mars 2005, da flere hundre tusen me ...

Angrepet mot Qana 18. april 1996

Det første Angrepet mot Qana skjedde 18. april 1996 i Qana, en landsby sørøst for Tyr i Libanon. Etter harde kamper mellom Israelske okkupasjonsstyrker og Hizbollah under "Operasjon Grapes of Wrath", ble en Fijiansk UNIFIL-leir i landsbyen beskut ...

Libanon-krigen (2006)

Libanon-krigen eller Israel–Libanon-krigen 2006 var en militær konflikt i Libanon og nordlige deler av Israel, som primært stod i mellom Hezbollah-militsen og Israel. Konflikten utspant seg sommeren 2006. FN forhandlet frem en våpenhvileavtale so ...

Libanon-krigen 1993

Libanon-krigen 1993 var et militært angrep som Israel iverksatte i Libanon sommeren 1993. Angrep ble kalt "Operasjon Accountability" i Israel og "Syvdagerskrigen" i Libanon. Krigshandlingene varte i en uke og var i hovedsak rettet mot Hizbollah. ...

Libanon-krigen 1996 (Vredens druer)

Libanon-krigen 1996, også kjent som operasjon Vredens druer, var en 16-dagers israelsk militær blitskrig mot Libanon i april 1996. Israel benyttet kamphelikoptre, jagerbombere, stridsvogner, tungt artilleri og krigsskip under angrepet. Israel sta ...

Urolighetene i Libanon 2008

Uroligheter i Libanon 2008 begynte den 7. – 8. mai 2008 etter at Libanons 17 måneder lange politiske krise kom ut av kontroll. Urolighetene omfattet blant annet styrker fra sjiabevegelsene Hizbollah og Amalbevegelsen som slåss mot styrker som var ...

Valget i Libanon 2009

Valget i Libanon 2009 er et parlamentsvalg som ble avholdt 7. juni 2009. Valget sto mellom den pro-vestlige blokken 14. mars-alliansen og den pro-syriske 8. mars-alliansen, som blant annet består av Hizbollah. Det ble valgt 128 medlemmer. Loven g ...

Usbekistans islamistiske bevegelse

Usbekistans islamistiske bevegelse også kjent under navnet Islamic Movement of Uzbekistan er en militant islamistisk gruppe som ble grunnlagt i 1998 av den tidligere sovjetiske fallskjermjegeren Juma Namangani sammen med den islamske ideologen Ta ...

Akers sogneselskap

Akers Sogneselskap er en av Norges eldste organisasjoner og ble stiftet 4. juni 1807. Akers sogneselskap er Norges tidligst etablerte sogneselskap. Sogneselskapet ble stiftet av John Collett, som var eier av Ullevaal gård. Sogneselskapet hadde so ...

Arbeiderbevegelsens informasjonskomité mot norsk medlemskap i EF

Arbeiderbevegelsens informasjonskomité mot norsk medlemskap i EF ble etablert i januar 1972 som den organiserte EF-motstanden innad i Arbeiderpartiet. Initiativet til etableringen ble tatt av medlemmer i Arbeidernes ungdomsfylking, Norsk Arbeidsm ...

Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid

Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid, AKMED, var en organisasjon som arbeidet for å holde Norge utenfor det som den gangen het EEC, seinere EU, i forbindelse med folkeavstemningen i 1972. AKMED ble opprettet 29. september 1970 for å representere en ...

Arbeidermaktgruppa

Arbeidermaktgruppa var opphavlig en trotskistisk utbrytergruppe fra Sosialistisk Ungdom. Den drev i flere år selvstendig arbeid, spesielt med fagligpolitisk innretting. Gruppen vektla også militærpolitikk sterkt, og i 1986 gikk saken der AMG-medl ...

Det skandinaviske selskab

Det skandinaviske selskab var en norsk forening som arbeidet for å fremme skandinavismen. Den ble stiftet i 1864, og sluttet å fungere i 1871, selv om den aldri formelt ble oppløst.

Europabevegelsen i Norge

Europabevegelsen i Norge ble stiftet ved møte i Stortinget den 30. mai 1949 som Europabevegelsens Norske Råd, og skiftet navn til Europabevegelsen i Norge i 1965. Europabevegelsen i Norge er tilknyttet den internasjonale Europabevegelsen. Europab ...

Europeisk Ungdom

Europeisk Ungdom er en partipolitisk uavhengig ungdomsorganisasjon som arbeider for europeisk samarbeid og et norsk medlemskap i Den europeiske union. Europeisk Ungdom er tilsluttet Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner LNU og Ung ...

Felleskomiteen for Israel

Felleskomiteen for Israel er et nettverk av norske organisasjoner som på ulikt vis arbeider for Israel og det jødiske folk. Nettverket ble stiftet i 1988 på bakgrunn av at flere pro-Israelske organisasjonene mente det var behov for en samlet oppt ...

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er en politisk grasrotorganisasjon som jobber for å holde havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja frie for oljevirksomhet. Aksjonen ble stiftet den 17. januar 2009, ved at de to tidlig ...

For velferdsstaten

For velferdsstaten er en norsk paraplyorganisasjon, opprettet i 1999, som arbeider for å opprettholde og videreutvikle velferdsordninger nasjonalt og en politikk for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller internasjonalt. Organisasjonen ønske ...

Forbundet Mot Rusgift

Forbundet Mot Rusgift er en norsk, ruspolitisk organisasjon som retter sin virksomhet inn mot studenter og fagfolk ved universiteter og høgskoler. Organisasjonen ble stiftet som Norges Studerende Ungdoms Avholdsforbund i 1904 og skiftet navn til ...

Fremskrittspartiets Utredningsinstitutt

Fremskrittspartiets Utredningsinstitutt, forkortet FUI, var en norsk, politisk tenketank som var knyttet til det verdikonservative og liberalistiske Fremskrittspartiet. FUI var i drift fra 1988 inntil 1994. Leder var skribenten Jan Arild Snoen.

FRIdemokratene

FRIdemokratene er en norsk partipolitisk uavhengig organisasjon med liberalisme som ideologi. Organisasjonen ble opprettet 19. juni 1994 i etterkant av Fremskrittspartiets landsmøte på Bolkesjø, populært kalt "Dolkesjø", der den liberalistiske fl ...

Fritt Norden

Fritt Norden er en EU-kritisk organisasjon som arbeider for å fremme nordisk samarbeid, global bevissthet og den nordiske velferdsstatsmodellen. Organisasjonen er organisert i Norge, Sverige og Danmark. Da EU-debatten raste i Danmark i 1971-72, k ...

Humanistiske sosialdemokrater

Forening for Humanistiske sosialdemokrater i Norge ble stiftet 13. mars 2006 i Oslo Arbeidersamfunn. Foreningens formål er å prege arbeiderbevegelsens livssynspolitikk i retning av en livssynsnøytral stat. Initiativet til stiftelsen ble tatt av V ...

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem er en politisk-religiøs organisasjon som ble opprettet i 1980 som en reaksjon på at mange land flyttet sine ambassader fra Jerusalem til Tel Aviv. Organisasjonen ble opprettet av evangeliske kristne fra ...

Internasjonale Sosialister

Internasjonale Sosialister var en revolusjonær, sosialistisk organisasjon. IS ga ut bladet Internasjonal Sosialisme som kom hver måned. Tidligere har organisasjonen gitt ut tidsskriftet Gnisten og avisene Internasjonal Sosialisme og Sosialistisk ...

IOGT i Norge

IOGT i Norge er en norsk organisasjon som arbeider med rusforebygging. Organisasjonen driver politisk påvirkningsarbeid, forebyggende tiltak og sosialt arbeid rettet mot rusavhengige og mot barn og unge. IOGT i Norge jobber for gjøre det lett å t ...

Ja til EF

Ja til EF ble stiftet i februar 1972, etter at resultatet av forhandlingene om norsk medlemskap i EF lå klare. Organisasjonen brukte mange av de samme arbeidsmetodene som Folkebevegelsen mot EEC – det ble vervet medlemmer, arrangert folkemøter, l ...

Juvente

Juvente er en norsk avholdsorganisasjon, hovedsakelig bestående av ungdom mellom 13 og 26 år. Den er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral. Ved siden av avholdsarbeidet fokuserer organisasjonen også på freds-, toleranse- og menneskerettighet ...

Kollektivkampanjen

Kollektivkampanjen er en norsk landsomfattende bykampanje organisert i et samarbeid mellom miljøbevegelsen og fagbevegelsen knyttet mot kollektivsektoren. Kampanjen ble etablert i 1997 og er et samarbeid mellom de seks organisasjonene Fagforbunde ...

Komiteen for et fritt Irak

Komiteen for et fritt Irak var en norsk støttekomite for De irakiske opprørerne som kjempet mot de amerikanskledede koalisasjonsstyrkene og de USA- og FN-støttede, valgte myndighetene i Irak under Irak-krigen. Komiteen samlet inn penger til medis ...

Kommunistisk Plattform

Kommunistisk Plattform er en paraplyorganisasjon som er sammensatt av tidligere AKP-ere og medlemmer fra ML-gruppa Revolusjon og Noregs Kommunistiske Studentforbund. KPml ble stiftet i kjølvannet av nedleggelsen av partiet AKP i forbindelse med o ...

Kommunistisk Universitetslag

Kommunistisk Universitetslag, grunnlagt i 1973, var en revolusjonær organisasjon med basis i de filosofiske og sosialøkonomiske instituttene ved Universitetet i Oslo på 1970-tallet. De la stor vekt på teoretisk skolering i marxisme. KUL betraktet ...

Kvinnefronten

Kvinnefronten er en norsk radikalfeministisk kvinneorganisasjon som hadde sin største oppslutning rundt midten av 1970-årene og som historisk var del av ml-bevegelsen. Organisasjonen ble stiftet i 1972 på initiativ fra Rød Front og var historisk ...

Kvinnegruppa Ottar

Kvinnegruppa Ottar er en norsk radikalfeministisk kvinneorganisasjon. Kvinnegruppa Ottar har sine historiske røtter i ml-bevegelsen i 1970-årene og i organisasjonen Kvinnefronten. I 1991 brøt flere medlemmer ut av Kvinnefronten etter strid om syn ...

Landsforbundet for folkeavstemning

Landsforbundet for folkeavstemning var en norsk politisk organisasjon som ble stiftet i 1961. Formålet med organisasjonen var få grunnlovsfestet adgangen til folkeavstemning i Norge. Landsforbundet ble stiftet i april 1961. Bakgrunnen var den lan ...

Latin-Amerikagruppene i Norge

Latin-Amerikagruppene i Norge er en medlemsbasert solidaritetsorganisasjon, som har som hovedaktivitet å støtte sosiale bevegelser i Latin-Amerika og å drive informasjonsarbeid i Norge om latinamerikanske sosiale og politiske forhold.

Libertas (stiftelse)

Denne artikkelen handler om stiftelsen Libertas. For andre betydninger, se Libertas Libertas var en norsk politisk organisasjon som eksisterte fra 1947 til 1988. Den ble stiftet for å være en motvekt til den rådende sosialdemokratiske ideologi. O ...

LibLab

Liberalt Laboratorium var en norsk sosialliberal tankesmie som arbeidet for en mer langsiktig og prinsipiell politisk debatt med et sosialliberalt perspektiv. LibLab ble stiftet i 2005, og ledet av styreleder Martin E. Sandbu og nestleder Gard Li ...

Manifest Tankesmie

Foreningen Manifest Analyse, også kalt Manifest Tankesmie, er en norsk, venstreorientert tankesmie som ble startet i 2009. Senteret ble initiert av Stiftelsen Manifest og rapporterer til et styre som ledes av Roar Eilertsen.

(marxist-leninistene)

var en kommunistisk gruppe i Oslo som ble opprettet etter ar landsmøtet i AKP vedtok å fjerne parentesen i 1990. Splittelsen hadde utgangspunkt i et miljø av unge partimedlemmer som ønsket en mer radikal maoistisk orientering og større satsing på ...

Marxist-leninistisk forbund

Marxist-leninistisk forbund var en pro-albansk, partiforberedende organisasjon som eksisterte på begynnelsen av 1980-tallet. De sentrale aktivistene var ungdommer som tidligere hadde vært med i Kommunistisk Arbeiderforbund. Marxist-leninistisk fo ...

Marxist-Leninistiske Grupper

For finske MLG, se Marxist-leninistiske grupper Finland Marxist-Leninistiske Grupper, eventuelt Marxist-Leninistiske Arbeids- og Studiegrupper eller ML-gruppene, var en organisasjon som ble opprettet i mars 1970 med det formål å skape et nytt kom ...

Med Israel for fred

Med Israel for fred er en norsk interesseorganisasjon som arbeider for å skape større sympati for Israel og sionismen. Organisasjonen er omstridt i Norge. Organisasjonen presenterer seg selv slik: MIFF samler hele bredden av norske Israel-venner ...

ML-gruppa Revolusjon

ML-gruppa Revolusjon ble opprettet i 1987. Først som et redaksjonskollektiv, siden som en organisasjon som arbeidet for å gjenreise et marxist-leninistisk kommunistparti i Norge, uten det de kaller "fremmede ideologiske tilsetninger". ML-gruppa R ...

Moderat Ungdom

Moderat Ungdom var en utenomparlamentarisk politisk organisasjon for ungdom, med medlemsbasis først og fremst på den politiske høyresida, som ble stiftet 1. juli 1975, og døde vekk på midten av 80-tallet. Organisasjonen ble stiftet som en motvekt ...