ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 31

Colorado

Colorado er som Wyoming formet som et "rektangel". Staten grenser mot Utah i vest, Wyoming i nord, Nebraska i nordøst, Kansas i øst og New Mexico og Oklahoma i sør. Staten deler også et hjørne med Arizona i sørvest. Colorado er mest kjent som en ...

Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk er en svensk statlig forvaltningsmyndighet, underlagt Finansdepartementet og dets oppgave er forvaltning av en viss del av den svenske stats faste eiendom.

Pennsylvania State University

Pennsylvania State University er et universitet i University Park i delstaten Pennsylvania, USA, med underordnede campuser i Abington, Altoona, Erie, Middletown og Reading, PA. I tillegg gis det spesialiserte undervisningstilbud til mindre studen ...

Wei (stat)

Wei var en stat i de stridende staters tid i Kina. Den lå mellom statene Qin og Qi og omfattet deler av de moderne provinser Henan, Hebei, Shanxi og Shandong. Etter at hovedstaden ble flyttet fra Anyi til Daliang under kong Hui av Wei ble staten ...

Europeisk selskap

Europeisk selskap, av latinsk societas Europaea, er Den europeiske unions selskapsform av allmennaksjeselskapstypen. Selskapsformen ble etablert fra og med 8. oktober 2004. Rettsgrunnlaget er forordning 2157/2001. Per 1. oktober 2020 er seks slik ...

Eurostat

Eurostat er EUs statistikkontor, organisatorisk plassert som et generaldirektorat under Europakommisjonen. Kontorets oppgave er å utarbeide kvalitativt god sammenlignbar statistikk for EU-området og andre land EU naturlig ønsker å sammenligne seg ...

Det europeiske kull- og stålfellesskap

Det europeiske kull- og stålfellesskap eller Kull- og stålunionen, ble inngått ved en avtale undertegnet i 1951 av Belgia, Tyskland, Frankrike, Italia, Luxembourg og Nederland, og trådte i kraft i 1952. Unionen som bar trekk av overnasjonalitet, ...

Revisjonsretten (Den europeiske union)

Revisjonsretten er en av Den europeiske unions sju institusjoner. Den ble opprettet i 1977 for å revidere EUs finanser. Utgangspunktet for Revisjonsrettens revisjon er EUs budsjett og policy, særlig innenfor områder med relasjon til vekst og syss ...

COREPER

COREPER er to permanente arbeidsgrupper under Den europeiske unions råd. Arbeidsgruppene består av medlemslandenes EU-ambassadører, og gruppenes hovedoppgaver er å forberede alle saker som skal behandles på rådets møter. I motsetning til ministre ...

Den europeiske bankunion

Den europeiske bankunion er en EU-ordning for banktilsyn og avvikling av kriserammede banker, etter fellesregler i EU. Etter planen skal bankunionen også omfatte en grenseoverskridende garantiordning for innskudd i banker, men den er ennå ikke in ...

Eurosedler

Eurosedler ble satt i sirkulasjon 1. januar 2002. Euro er felles valuta i 19 av EUs medlemstater. Den ble etablert som en elektronisk valuta 1. januar 1999.

Det europeiske byrå for flysikkerhet

Det europeiske byrå for flysikkerhet er et EU-byrå som arbeider for å opprettholde og kontrollere sikkerhet i den sivile luftfarten i EU-området. Organisasjonen ble opprettet 2002 og har hovedsete i Köln i Tyskland. Norge ved Luftfartstilsynet og ...

Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjon

Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjon) er et byrå i den europeiske union etablert i 2011, med hovedkontor i Frankfurt am Main. EØS-landene ble tilknyttet EIOPA i 2016. Det er en del av Det europeiske finanstilsynssystem.

EUs støttekontor på asylfeltet

EUs støttekontor på asylfeltet, EASO er et EU-byrå med hovedkontor i Valletta. EASO ble opprettet i 2010 for å øke samarbeidet mellom medlemsstatene i EU i asylpolitikken, bedre implementeringen av EUs felles europeiske asylsystem og støtte medle ...

Forvaltningsbyrået for små- og mellomstore bedrifter

Forvaltningsbyrået for små- og mellomstore bedrifter er et EU-byrå opprettet av Europakommisjonen på ubestemt tid. Byrået styrer blant annet deler av Horisont 2020 samt Enterprise Europe Network. Norge deltok per 2020 i dette samarbeidet. EASME b ...

Forvaltningsbyrået for forskning

Forvaltningsbyrået for forskning er et finansieringsorgan opprettet av Europakommisjonen for å fremme forskning og innovasjon. EU-byrået styrer store deler av EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, blant annet Horisont 2020.

King George Island

For øya George Island på Falklandsøyene, se George Island. King George Island Argentina: Isla 25 de Mayo, Chile: Isla Rey Jorge er den største øya i øygruppen Sør-Shetlandsøyene i Sørishavet og ligger 120 km fra kysten av Antarktishalvøya. King G ...

Sør-Orknøyene

Sør-Orknøyene er en øygruppe i Sørishavet. Både Argentina og Storbritannia krever suverenitet over øygruppen. Den har ikke fast bosetning, men forskningsstasjoner huser 53-55 mennesker om sommeren og 14 om vinteren. Ved inngåelsen av Antarktistra ...

Parisavtalene

Parisavtalene var et avtaleverk inngått mellom på den ene side Forbundsrepublikken Tyskland som den gang var geografisk begrenset til Vest-Tyskland, og på den annen side USA, Storbritannia og Frankrike. Landet gjenvant ved avtalene sin suverenite ...

Bystat

En bystat er en by eller en noe større region som er kontrollert av en by, og som regel har suverenitet eller en suverenitetslignende stilling, slik det var tilfellet med riksumiddelbare stater i Det tysk-romerske rike. Bystater var vanlige i ant ...

Autonomi

Autonomi kan vise til: Autonome – venstreradikale og/eller -anarkistiske grupperinger Autonomi filosofi – egenskap som kjennetegner en moralsk aktør Autonomi biologi – egenskap som definerer et levedyktig enkeltindivid Autonomi psykologi – et psy ...

Forbrytelse mot freden

Forbrytelse mot freden er i internasjonal lovgivning en betegnelse på det å starte eller føre en krig mot en annen stats territorielle integritet, politiske uavhengighet eller suverenitet, eller krigføring i strid med internasjonale traktater, av ...

Sakhalin

Sakhalin er en russisk øy i den nordlige delen av Stillehavet. Øya er Russlands største med et areal på 78 000 km², en lengde på 948 km og en bredde på mellom 25 og 170 km. Et jordskjelv målt til 7.5 på Richterskalaen inntraff 28. mai 1995, og 20 ...

Jean Bodin

Jean Bodin var en fransk jurist og politisk filosof. Han var medlem av Paris-parlementet og jusprofessor i Toulouse. Han er særlig kjent for sin teori om suverenitet og var en betydningsfull demonolog. Bodin levde i tiden i etterkant av den prote ...

Vicuña (Chile)

Vicuña er en by i Coquimbo-regionen i det nordlige Chile. Byen ble grunnlagt i Bernardo OHiggins regjeringstid for å sikre suverenitet over Elqui-dalen. Den berømte, chilenske poeten Gabriela Mistral, som blant annet mottok Nobelprisen i litterat ...

Navassaøya

Navassaøya er et amerikansk territorium og øy i Det karibiske hav, 56 kilometer vest for Hispaniola. Administrativt er den en del av USAs ytre småøyer. Haiti har hevdet suverenitet over øya siden 1801, men den har siden 1857 vært under amerikansk ...

Berar

Berar var en provins i Britisk India i det som nå er delstaten Maharashtra i India. Den hadde i 1901 en befolkning på 2 754 016 og en flate på 45 869 km². Berar tilhørte nizamen av Hyderabad, som i 1853 avsto inntektsrettighetene og dermed admini ...

Ishockey-VM 1939

Ishockey-VM 1939 var det 13. verdensmesterskapet i ishockey og ble arrangert i Basel og Zürich i Sveits fra 3. til 12. februar. Turneringen gjaldt samtidig som det 24. europamesterskapet. Det var andre gang Sveits arrangerte ishockey-VM. 14 lag d ...

Rajah Tupas

Rajah Tupas var den siste rajah av Cebu på før-koloniserte og delvis indisk-påvirkede Filippinene. Han var sønn av Sri Parang den halte, og nevø av rajah Humabon. Han ble døpt den 21. mars 1568 i en alder av 70 år, og det er dette som tilsier at ...

Pagan-dynastiet

Pagan-dynastiet eller Paganriket, også kjent som Det første burmesiske imperiet i sin storhetstid, var det første kongedømmet som forente regionene som i dag utgjør det moderne landet Burma, og eksisterte fra 849 til 1287. Pagan styrte over Irraw ...

Skanderbeg

Georg Kastriota Skanderbeg var leder for det albanske forsvaret mot Det osmanske riket. Etter å ha blitt holdt som gissel og senere utdannet som offiser for Det osmanske rike, flyktet han fra osmanene, dannet i 1444 Lezhaligaen hvor han var milit ...

Meñli I Giray

Meñli I Giray eller Mengli I Giray var flere ganger khan for Krimkhanatet og Hacı I Girays sjette sønn.

Slaget ved Largs

Slaget ved Largs var et slag utkjempet mellom Norge og Skottland nær dagens by Largs i North Ayrshire i Skottland 2. oktober 1263. De norske styrkene ble ledet av kong Håkon Håkonsson og de skotske styrkene av kong Aleksander III. Ingen av parten ...

Goryeo

Kongedømmet Goryeo var et koreansk kongedømme som ble etablert i 918 av keiser Taejo. Goryeo erobret de tre koreanske kongedømmene Silla, Hubaekje og Hugoguryeo og forente disse i 936. Goryeo utvidet de koreanske grensene nordover til dagens Wons ...

Bilfri søndag

Bilfri søndag var et arrangement i Stavanger den 4. september 2011, da deler av veinettet, inkludert deler av motorveien fra Sandnes inn mot Stavanger ble fullstendig sperret av for trafikk, og andre deler av byen var anbefalte bilfrie soner.

Johan C. Løken

Johan Christen Løken var en norsk gårdbruker og politiker. Han var innvalgt på Stortinget fra Hedmark 1981–1993 og var landbruksminister i Kåre Willochs regjering 1981–1983. Løken var medlem av Elverum kommunestyre og Hedmark fylkesting i 1970-år ...

Vietnamkrigen

Vietnamkrigen, også kalt andre indokinesiske krig, startet da FNL-geriljaen som var støttet av Nord-Vietnam, gikk til opprør mot det sørvietnamesiske styret for å forene Vietnam under kommunistisk ledelse. Viet Cong begynte sannsynligvis sin kamp ...

Iselin Theien

Iselin Theien er en norsk historiker og biograf. Hun jobber i Norges forskningsråd. Theien tok doktorgrad i historie ved Universitetet i Oxford i 2001. Fra 2001 til 2003 og 2006 til 2008 var hun forsker ved Institutt for samfunnsforskning med pro ...

Dag Gjestland

Dag Gudleif Gjestland var en norsk akademiker og forlagsmann. Gjestland var mag. art. i sosiologi fra Universitetet i Oslo i 1972. Han arbeidet i Det norske samlaget, Universitetsforlaget og Ad Notam forlag. I 1999 forlot han forlagsbransjen til ...

Selma Therese Lyng

Selma Therese Lyng er en norsk sosiolog, og er forsker II ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslomet – storbyuniversitetet. Lyngs forskning har særlig befattet seg med likestilling i arbeidslivet, skolelevers psykososiale miljø, mobbing og kren ...

Jan Frode Haugseth

Jan Frode Haugseth er en norsk sosiolog, debattant og løper oppvokst i Steinkjer. Han har doktorgrad i sosiologi fra NTNU. Haugseth er redaktør i Sosiolognytt, medlemsbladet til Norsk Sosiologforening. Han ga i 2013 ut fagboka Sosiale medier i sa ...

Hanne Marthe Narud

Hanne Marthe Narud var professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun forsket særlig på koalisjonsdannelser, politisk rekruttering og valgforskning. Dette gjorde henne til en hyppig brukt kommentator om norsk politikk. Narud tok cand.po ...

Tore Lindbekk

Tore Lindbekk var en norsk sosiolog. Han var professor i sosiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Lindbekk var mag.art. i sosiologi fra Universitetet i Oslo fra 1959. I studietiden var han formann i Det Norske Studentersamfun ...

Bjørn Henning Østenstad

Bjørn Henning Østenstad er en norsk jurist ansatt ved Universitetet i Bergen. Østenstad ble cand. jur. og har spesialisert seg på forvaltningsrett, helse- og sosialrett. Siden 2001 har han arbeidet som universitetslekor ved Universitetet i Bergen ...

Aagoth Storvik

Aagoth Storvik er en norsk sosiolog og professor ved Oslomet – storbyuniversitetet. Hun forsker på kjønn i arbeidsliv og næringsliv, rekruttering, profesjon og ledelse. Der Spiegel skrev om dette i 2010. Hun er sosiolog, dr.polit. og arbeidet tid ...

Frode Stenseng

Frode Stenseng er en norsk professor i pedagogisk psykologi, professor i spesialpedagogikk, og professor i psykologi. Han er ansatt ved NTNU og Dronning Maud Minnes høyskole, og Bjørknes Høyskole. Han er oppvokst i Kjøpsvik i Tysfjord kommune. Ha ...

Hilde Bojer

Hilde Bojer er en norsk økonom og tidligere førsteamanuensis i økonomi ved Universitetet i Oslo. Hun er utdannet cand.oecon. ved Universitetet i Oslo i 1965, og har i sin forskning særlig arbeidet med kvinners økonomi, personlig inntektsfordeling ...

Strukturell rasisme

Strukturell rasisme defineres i Cambridge Dictionary som "lover, regler eller offisiell politikk i et samfunn som resulterer i og støtter en fortsatt urettferdig fordel for noen mennesker og urettferdig eller skadelig behandling av andre basert p ...

Guro Ødegård

Guro Ødegård er en norsk sosiolog, og instituttdirektør ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet. Ødegårds forskning har særlig beskjeftiget seg med ungdom, demokrati, deltakelse og sivilsamfunn.

Portugals distrikter

Portugals distrikter, siden 1976 har Portugal vært inndelt i 18 distrikter. Disse har navn etter sitt administrasjonssentrum. Distriktene spiller imidlertid liten rolle rent administrativt, og mesteparten av regional- og lokaldemokratiet skjer i ...