ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 317

Francis Lewis

Francis Lewis var en politiker fra USA som signerte den amerikanske uavhengighetserklæringen som representant for New York.

Thomas Lynch jr.

Thomas Lynch jr. var en amerikansk politiker som underskrev USAs uavhengighetserklæring som en representant for delstaten South Carolina. Lynch studerte ved Indigo Society School i Georgetown før han ble sendt til England, hvor han studerte ved E ...

Thomas McKean

Thomas McKean var en amerikansk jurist og politiker. Under den amerikanske revolusjonen var McKean delegat til den kontinentale kongress og han signerte USAs uavhengighetserklæring. McKean satt som president i den amerikanske Kongressen frem til ...

Arthur Middleton

Arthur Middleton var en politiker fra USA som signerte den amerikanske uavhengighetserklæringen som representant for delstaten Sør-Carolina.

Thomas Nelson

Thomas Nelson jr. var en amerikansk statsmann og soldat. Han representerte Virginia i den amerikanske kontinentale kongressen og satt som guvernør i 1781. Han regnes som en av USAs grunnleggere fordi han signerte den amerikanske uavhengighetserkl ...

William Paca

William Paca var guvernør i Maryland og en amerikansk føderal dommer som underskrev den amerikanske uavhengighetserklæringen som en representant for delstaten Maryland. William Paca ble født i Abingdon, Harford County, i den britiske kolonien Mar ...

Robert Treat Paine

Robert Treat Paine var en politiker fra USA som signerte USAs uavhengighetserklæring i 1776 som en representant for delstaten Massachusetts.

Edward Rutledge

Edward Rutledge, var en amerikansk politiker. Han var den yngste som signerte uavhengighetserklæringen i USA. Han var da 26 år gammel. Han ble senere guvernør i Sør-Carolina.

Richard Stockton

Richard Stockton var en advokat, jurist og politiker som signerte den amerikanske uavhengighetserklæringen. Stockton begynte som advokat i 1754. Han var en god venn av George Washington. Hans kone var poeten Annis Boudinot Stockton, søster av sta ...

George Taylor

George Taylor var en av delegatene som signerte den Amerikanske uavhengighetserklæring som en representant for delstaten Pennsylvania. I dag er hans tidligere hjem, George Taylor House som ligger i Catasauqua, Lehigh County i Pennsylvania, et nas ...

George Walton

George Walton er en av Founding Fathers of the United States som signerte USAs uavhengighetserklæring som en representant for delstaten Georgia. Hans foreldre døde da han var et spedbarn, noe som resulterte i at han ble adoptert av en onkel, som ...

John Witherspoon

John Witherspoon var en amerikansk politiker som signerte den amerikanske uavhengighetserklæringen som en representant for New Jersey. Witherspoon studerte ved Haddington Grammar School og mottok sin Master of Arts fra University of Edinburgh i 1 ...

Kirkevalg

Kirkevalg er et valg innen et kirkesamfunn, fortrinnsvis et valg der medlemmene velger representanter til kirkens styrende organer. I Norge har valget av representanter til Eidsvoll i 1814, som ble avholdt i kirkene, vært kalt et kirkevalg. I Dan ...

Kirkevalget i Sverige 2009

Kirkevalget i Sverige 2009 var et valg i Svenska kyrkan som ble gjennomført den 20. september 2009, med mulighet for å forhåndstemme fra 7. september. I kirkevalget får alle i Sverige folkbokförda medlemmer stemme, så lenge de senest på valgdagen ...

Liste over konklaver

Listen over konklaver er en oversikt over pavevalg, med basisinformasjon om de enkelte konklaver. Valg av motpaver er også tatt med, i kursiv. Listen inneholder også valgene fra 1061 og frem til den første egentlige konklave i 1241, ettersom diss ...

Pavevalget 1061

Pavevalget 1061 var det første pavevalg hvor det nye regelverket innført av pave Nikolas II i 1059 ble brukt. Hovedelementet i reglene var at kun kardinalbiskopene hadde stemmerett. Nikolas II døde i Firenze den 27. juli 1061. Kardinalbiskopene s ...

Konklavet 1523

Konklavet 1523 ble innkalt etter pave Hadrian VIs død den 14. september 1523. Det var 45 kardinaler ved hans død, og 39 av dem gikk inn i konklavet 1. oktober samme år. Etter 50 dager ble Giulio deMedici valgt, og tok navnet Klemens VII.

Konklavet 1799–1800

Konklavet 1799–1800 fant sted i Venezia og valgte etterfølgeren til pave Pius VI, som døde i fransk fangenskap i Valence den 29. august 1799. Konklavet trådte sammen den 30. november 1799 og varte helt til 14. mars 1800, da kardinalene valgte Gio ...

Konklavet 1823

Konklavet 1823 førte til valget av kardinal Annibale Della Genga til pave den 28. september 1823, som tok navnet Leo XII. Han ble valgt selv om det var aktiv motstand fra Frankrike. Han var den pro-østerrikske "zelanti" -fraksjonens kandidat. Kon ...

Konklavet 1829

Konklavet 1829 førte til valget av kardinal Francesco Saverio Maria Felice Castiglioni til pave, den 31. mars 1829. Castiglioni tok pavenavnet Pius VIII. Konklavet 1829 ble holdt etter pave Leo XIIs død den 10. februar 1829. Konklavet tok til 24. ...

Konklavet 1846

Konklavet 1846 ble innledet etter pave Gregor XVIs død den 1. juni 1846. 50 av de 62 medlemmene av kardinalkollegiet kom sammen i Quirinalpalasset, en av pavens eiendommer i Roma som også har vært benyttet til to tidligere konklaver på 1800-talle ...

Konklavet 1878

Konklavet 1878 var resultatet av at pave Pius IX døde i Det apostoliske palass i Vatikanet 7. februar 1878. Konklavet oppstod under andre forhold enn noe annet tidligere konklave. Konklavet ble samlet med 61 av de 64 kardinalene som levde ved Piu ...

Konklavet 1903

Konklavet 1903 ble innkalt etter Leo XIIIs død 20. juli 1903. Det åpnet 31. juli i Det sixtinske kapell. På den femte dagen, i den syvende avstemningen, ble kardinal Giuseppe Sarto valgt og tok navnet Pius X. Det var 64 kardinaler ved Leo XIIIs d ...

Konklavet 1914

Det var ved pavens død 65 kardinaler, som alle hadde stemmerett aldergrensen på 80 år ble innført i 1970. Tre av dem kom for sent frem til Roma, og fem meldte forfall på grunn av dårlig helse. Det var dermed 57 som deltok i konklavet. På den fjer ...

Konklavet 1922

Konklavet ble ledet av kardinal Vincenzo Vannutelli, som var dekanus for kardinalkollegiet. Hans bror, Serafino Vannutelli, hadde ledet det forrige konklavet. Ved pavens død var det 61 kardinaler. En av dem, Enrique Almaraz y Santos, døde dagen e ...

Konklavet 1939

Konklavet 1939 ble innkalt etter Pius XIs død 10. februar 1939. Det åpnet 1. mars i Det sixtinske kapell, og allerede neste dag, i den tredje avstemningen, ble kardinal Eugenio Pacelli valgt, og tok navnet Pius XII. Pacelli var den første kardina ...

Konklavet 1958

Konklavet 1958 ble innkalt etter Pius XIIs død 9. oktober 1958. Det åpnet 25. oktober i Det sixtinske kapell. På den fjerde dagen, i den ellevte avstemningen, ble kardinal Angelo Roncalli valgt, og tok navnet Johannes XXIII. Det var 55 kardinaler ...

Konklavet 1963

Konklavet 1963 ble innkalt etter Johannes XXIII død 3. juni 1963. Det åpnet 19. juni. På den tredje dagen, i den sjette avstemningen, ble kardinal Giovanni Battista Montini valgt, og tok navnet Paul VI. Det var ved Johannes XXIIIs død 82 kardinal ...

Konklavet august 1978

Etter pave Paul VIs død i Castel Gandolfo den 6. august 1978, ble det den 25. august samme år innledet et konklave for å velge en ny pave. Det var ved pavens død 115 kardinalelektorer, og femten kardinaler over åtti år. En av elektorene, Paul Yü ...

Konklavet oktober 1978

Som følge av pave Johannes Paul Is død den 28. september 1978, ble det 14. oktober samme år innledet en konklave i Vatikanet. Johannes Paul Is pontifikat varte bare 33 dager, og han hadde derfor ikke selv utnevnt noen kardinaler. De som ble samle ...

Konklavet 2005

Som følge av pave Johannes Paul IIs død den 2. april 2005 ble det 18. til 19. april holdt et konklave i Roma. Kardinal Joseph Ratzinger ble her valgt til pave og tok navnet Benedikt XVI. Dette ble det første pavevalget i det tredje årtusen. Forri ...

Konklavet 2013

Konklavet 2013 fant sted fra 12. til 13. mars 2013 for å velge ny pave etter at Benedikt XVI den 28. februar samme år abdiserte som følge av høy alder og svekket helse. I alt 115 kardinaler deltok i konklavet hvor Jorge Mario Bergoglio ble valgt ...

Dobbeltstemme

Dobbeltstemme er en vanlig betegnelse på det forhold at lederen for en organisasjon avgjør en sak, dersom det ved avstemning er like mange stemmer for og mot et forslag. En sier da gjerne at lederen har dobbeltstemme. Dette er en vanlig praksis, ...

Elektorat

Et elektorat eller en velgermasse er den gruppen som har mulighet til å stemme ved et politisk valg. Man kan tegne forskjellen på de jure elektorat, det vil si de som etter loven har juridisk rett til å stemme ved valg, og de facto elektorat, alt ...

Hjemmesitter

Hjemmesitter er den vanligste betegnelsen for en person som ikke benytter seg av sin rett til å avgi stemme ved kommunevalg eller stortingsvalg. Siden det i de fleste demokratier ikke er noen plikt til å avlegge stemme, er dette en lovlig handlin ...

Indirekte valg

Indirekte valg er en prosess hvor de stemmeberettigede velgerne i et valg velger valgpersoner, ofte kalt valgmenn eller elektorer, som foretar det endelige valg. Formelt er det fortsatt slik USAs president velges. Indirekte valg er det motsatte a ...

Mandatfordeling

Mandatfordeling er fordelingen av mandater til et beslutningsorgan eller annen forsamling. Mandater kan fordeles etter geografi, politisk overbevisning og partitilhørighet, popularitet, kjønn eller andre kriterier. I dagligtale brukes ordet om fo ...

Sperregrense

Sperregrense er en ordning i forbindelse med valg som brukes for å forhindre for stor spredning av stemmene det velges representanter til. Ordningen er mest kjent i forbindelse med valg til nasjonalforsamlinger. Sperregrensen er satt til en prose ...

Valgskred

Valgskred betegner en overveldende seier eller tap i et demokratisk valg. Noen valgskred, som Dwight D. Eisenhowers overlegne seire i de amerikanske presidentvalgene i 1952 og 1956, har innenfor den politiske psykologien blitt forklart med endrin ...

Élections Canada

Élections Canada er en canadisk føderal etat som er direkte underlagt Canadas parlament. Etaten, formelt Le Bureau du directeur général des élections eller Office of the Chief Electoral Officer, har til oppgave å administrere føderale valg, suppl ...

Federal Election Commission

Federal Election Commission er et tilsynsorgan som ble grunnlagt i 1975 av den amerikanske kongressen for å håndheve reguleringen av valgkampfinansiering i USA. Kommisjonen ble opprettet i forbindelse med en endring i Federal Election Campaign Ac ...

Sør-Koreas valgkommisjon

Sør-Koreas valgkommisjon er et uavhengig myndighetsorgan i Sør-Korea som skal overvåke nasjonale valg, samt å administrere forhold knyttet til landets politiske partier, samt finansieringen av disse. Kommisjonen ble etablert 21. januar 1963. NEC ...

Valgdirektoratet

Valgdirektoratet er et norsk direktorat som ble opprettet 1. januar 2016. Direktoratet overtok arbeidet med gjennomføringen av valg i Norge fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Valgdirektoratet har ansvar for den praktiske gjennomføringe ...

Valgstyre

Valgstyrer er ulike organer som har ansvar for gjennomføring av valg og fastsetting av resultatet. I Norge finnes valgstyrer på kommune-, fylkes- og riksnivå. I tillegg finnes stemmestyrer for det enkelte stemmested. Valgstyrenes oppgave framgår ...

Valgordning

En valgordning er en metode brukt ved valg til et representativt organ. Et viktig skille går mellom flertallsvalg og forholdstallsvalg. I tillegg finnes semi-proporsjonale valgordninger, samt blandede systemer.

Additional member system

Additional Member System er et valgsystem der velgerne har to stemmer hver, og disse brukes til å velge representanter gjennom ulike valgsystemer. Som regel har velgerne i denne typen systemer én stemme i et forholdstallsvalg og én stemme i et fl ...

Binomial stemmegiving

Binomial stemmegiving er et valgsystem som kombinerer proporsjonal representasjon og flermannskretser med åpne lister og kårer vinnere ved bruk av DHondts metode. Systemet ble brukt i Polen på 80-tallet og i Chile mellom 1989 og 2013. Innen hver ...

Bordavalg

Bordavalg er en valgmetode som velger vinner ved at velgerne rangerer valgmulighetene eller kandidatene etter preferanse. Bordavalg bestemmer utfallet av et valg ved å gi hver kandidat, på hver stemmeseddel, en rangering, eller et antall poeng so ...

DHondts metode

DHondts metode er en metode for å fordele mandater ved ulike former for valg. Metoden er oppkalt etter belgieren Victor dHondt. Norske formannskap og fylkesutvalg som velges med forholdstallsvalg bruker dHondts metode. Danmark, Finland, Island, B ...

Droop kvote

Droop kvote, eller Droops forholdstall, er en formel som brukes til å finne antall stemmer som trengs ved noen typer forholdstallsvalg, blant annet sammen med single transferable vote eller sammen med største brøks metode i et proporsjonalt syste ...