ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 319

Erkebiskop av York

Erkebiskopen av York er den nest fremste i presteskapet i den anglikanske kirke. I likhet med erkebiskopene av Canterbury har også erkebiskopene av York vært del av en ubrutt rekke siden katolsk tid. Erkebiskopen av York er en av to metropolitane ...

Liste over Østens katolikos-patriarker

Denne listen omfatter alle Østens katolikos-patriarker fra grunnleggelsen av Selevkia-Ktesifon bispedømme og frem til avspaltningen av de ulike kristne kirkene som hadde/har egne Østens katolikoi og/eller patriarker. Årstallene – og i mange tilfe ...

Aalborg stift

Aalborg stift omfatter etter Kommunal- og provstireformen i 2007 følgende provstier: Sydthy Provsti Hjørring Nordre Provsti Aalborg Budolfi Provsti Thisted Provsti Brønderslev-Dronninglund Provsti Frederikshavn Provsti Morsø Provsti Jammerbugt Pr ...

Liste over kinamisjonærer tilhørende jesuittordenen

Jesuittordenen var fra den ble stiftet en av den katolske kirkes fremste og største misjonsordener. Noe som særpreget ordenen var den uvanlig grundige humanistiske dannelse den fra begynnelsen gav sine medlemmer, og deres ekstra ordensløfte om å ...

Liste over kardinaler utnevnt av Benedikt XVI

Liste over kardinaler utnevnt av Benedikt XVI omfatter kardinaler kreert i Benedikt XVIs tid som pave. Benedikt XVI ble pave i 2005 og kunngjorde i februar 2013 sin avgang. I løpet av denne tiden hadde han utnevnt 90 kardinaler i Den katolske kirke.

Liste over katolske ordener

En liste over katolske ordener og kongregasjoner kan vanskelig bli komplett; selv ikke Vatikanet har full oversikt. Det finnes flere tusen kvinnelige sammenslutninger, og man har forlengst gitt opp forsøket på å lage en fullstendig liste. Det ned ...

Adolf Hitlers syn på religion

Det finnes svært ulike syn på og kilder om Adolf Hitlers syn på religion. Hitler ble oppdratt av en far som var skeptiker og en sterkt troende katolsk mor. Han sluttet å ta sakramenter etter barneårene. I boken Mein Kampf og i det offentlige utta ...

Martyr

Martyr er en person som gir sitt liv for sin religiøse tro eller for en spesiell sak. Historisk er begrepet særlig knyttet til kristendommen, spesielt til forfølgelsene i romersk tid og under misjonsarbeidet senere, men også i andre religioner er ...

Anastasius perseren

Anastasius perseren, eller Anastasios, var en munk som led martyrdøden, og regnes som helgen i den katolske kirke og i de ortodokse. Han ble kanonisert innenfor rammene av annet Nikea-konsil.

Anne Askew

Anne Askew var en engelsk lyriker. Som medlem av Den reformerte kirke ble hun forfulgt som kjetter under kong Henrik VIII av England. Hun er den eneste kvinne som man vet ble torturert i Tower of London, før hun endte sitt liv på bålet.

Banda Singh Bahadur

Han var opprinnelig en minhasrajput, og etter at han møtte Gobindh Singh, den tiende sikh-guruen, konverterte han til sikhismen og deltok i en kamp mot de muslimske mogulenes styre på begynnelsen av det attende århundre. Det var Guru Gobind Singh ...

Erasmus fra Formia

Sankt Erasmus av Formia, også kjent som sankt Elmo, var en kristen helgen og martyr som i henhold til kristen tradisjon døde ca. 303. Han er æret som helgen for sjøfolk og for kolikk, magesmerter og underlivssmerter. Han er også en av de fjorten ...

Andreas Faulhaber

Andreas Faulhaber var en katolsk prest. På grunn av sin bevaring av skriftemålets hemmelighet ble han henrettet på ordre av den prøyssiske kong Fredrik II.

Pedro Marieluz Garcés

Pedro Marieluz Garcés eller Pedro Marielux var en katolsk prest som døde som en martyr for skriftemålets hemmelighet.

Martin I

Han ble i 649 valgt til pave etter Teodor I. Ved sin utnevnelse 21. juli var Martin pavelig sendebud apocrisiarius i Konstantinopel, med oppdrag å ordne med avsettelsen av patriarken der etter den kanoniske rett. Etter at han var blitt valgt til ...

Bramin

Bramin eller braman er i hinduismen en prest og medlem av den høyeste av de fire sosiale klassene, varna, i det gamle indiske samfunn. Gjennom tidene er de blitt viktige bærere av indisk kultur, og braminer har utmerket seg både som politikere, d ...

Dalai Lama

Denne artikkelen beskriver tittelen Dalai Lama. Se Tenzin Gyatso for den nåværende Dalai Lama. I tibetansk buddhisme danner rekken av Dalai Lamaer en tulkulinjerekke av Gelug-lamaer som kan spores tilbake til 1391. Tibetanske buddhister mener at ...

Davi Kopenawa Yanomami

Davi Kopenawa Yanomami, også skrevet Davi Kobenawä Yanomamö er en brasiliansk sjaman og portugisiskspråklig talsperson for Yanomami-folket, et urfolk i Brasil. Han ble kjent for å være talsmann for stammesaker og bevaring av regnskogen i Amazonas ...

Hong Xiuquan

Hong Xiuquan var anfører for Taipingopprøret. Hong Xiuquan vant seg sine tilhengere i en svært urolig periode i kinesisk historie. Landet hadde vært gjennom en rekke naturkatastrofer, og hadde lidd bitre nederlag og lidd meget også økonomisk i si ...

Jim Jones

James Warren "Jim" Jones var grunnleggeren og lederen av Folkets tempel. Jones ble født i Indiana og startet Folkets Tempel i denne staten på 1950-tallet. Senere flyttet han tempelet til California. På midten av 1970-tallet ble tempelets hovedkva ...

Nirmal Singh Khalsa

I 1977-78 var han musikklærer ved Gurmat College i Rishikesh i det som nå er Uttarakhand, og senere underviste han ved Shaheed Sikh Missionary College i Sri Ganganagar i Rajasthan. Fra 1979 begynte han i tjenesten som en Hazoori Ragi ved Det gyln ...

Apollo Quiboloy

Apollo Carreon Quiboloy er grunnlegger og leder av The Kingdom of Jesus Christ, The Name Above Every Name, Inc. Han har fremsatt at han selv er "The Appointed Son of God".

Ypperstepresten i Israel

Ypperstepresten i Israel var øverste prest og leder for presteskapet i oldtidens Israel. Blant yppersteprestens oppgaver var særskilte rituelle handlinger på store festdager, deriblant soningsdagen. Han overtok etter hvert oppgaver som kongen had ...

Frans av Assisi

Frans av Assisi, den hellige Frans, egentlig Giovanni Francesco di Bernardone, italiensk ordensgrunnlegger, erklært helgen 1228. Han er kjent som grunnlegger av fransiskanerordenen Ordo Fratrum Minorum, O.F.M. Hans ettermæle er ut over dette tode ...

Gemma Galgani

Maria Gemma Umberta Pia Galgani er en italiensk helgen anerkjent av Den katolske kirke. Hun ble saligkåret 14. mai 1933 av pave Pius XI og helligkåret 2. mai 1940 av pave Pius XII. Hun var en kristen mystiker og stigmatiker. Hun døde bare 25 år g ...

Therese Neumann

Hun ble født på langfredag i 1898 i landsbyen Konnersreuth i Bayern, hvor hun levde hele sitt liv. Hun ble født inn i en stor og fattig familie. Den 10. mars 1918 ble Therese Neumann delvis lammet etter å ha falt av en stol etter en brann i sin o ...

Pio av Pietrelcina

Pio av Pietrelcina også kjent som Padre Pio var født Francesco Forgione 25. mai 1887 i Pietrelcina, Benevento, Italia, død 23. september 1968 i San Giovanni Rotondo i provinsen Foggia. Han var en italiensk kapusinermunk og prest, som ble helligkå ...

Zlatko Sudac

Zlatko Sudac er en romersk-katolsk prest i bispedømmet Krk i Kroatia som er kjent for sine stigmata. Etter avtjent verneplikt i Den jugoslaviske folkehæren, begynte han prestestudiene i 1993 og ble ordinert til prest 29. juni 1998. For tiden arbe ...

Bahai

Bahai er en monoteistisk religion etablert av Baháulláh i Persia i det 19. århundre, som fremhever den åndelige enheten av hele menneskeheten. Det er mellom fem og syv million bahaier i verden i mer enn 200 land og territorier. Bahai-troen ser på ...

`Abdul-Bahá

`Abdul-Bahá eller Abbás Effendi var eldste sønn av bahaitroens grunnlegger Baháulláh, og etterfulgte faren som bahai leder og profet fra farens død i 1892 til sin egen død i 1921. "På forskjellig vis ble `Abdul-Bahá den som mønstergyldig omsatte ...

Allah

Allah betyr Gud, eller "den ene sanne Gud" på arabisk. Ordet forbindes hovedsakelig med islam. Det er navnet på den sanne guden forkynt av Muhammed. Ordet anvendes også av arabisktalende jøder, kristne og bahaier. Ordet Allah er nært beslektet me ...

Allahs 99 vakreste navn

Allahs 99 vakreste navn er navnene muslimer bruker om Gud, og som er beskrevet i Koranen og Sunna. Hvert navn står for en av Guds egenskaper. Ifølge en ḥadīth av Abū Hurayra 603–681, skal en følgesvenn av profeten Muhammad ha sagt følgende: إن لل ...

Báb

Báb var en iransk martyrprofet, som grunnla babismen og ble en forløper for bahai. Báb vokste opp i en sjiamuslimsk kultur, og hans lære kan sees som en kommentar til denne. Han sto frem den 23. mai 1844 og fortalte om sine åpenbaringer. Han ment ...

Bahai-kalenderen

Bahai-kalenderen er en solkalender. Báb skapte med start i 1844 en ny æra og en ny religiøs solkalender på nitten måneder. Gjennom historien har årets måneder og ukens dager fått navn etter hedenske fester og romerske helligdager. Báb erstattet d ...

Baháulláh

Baháulláh, død 29. mai 1892 i Akko, dagens Israel), var grunnleggeren av bahaireligionen. Bahai er en av de yngste religionene, og regner sin opprinnelse til 21. april 1863, da Baháulláh kunngjorde sin misjon, bygget på visjoner som ham og forløp ...

Shoghi Effendi

Shoghi Effendi Rabbání var den øverste leder for religionen bahai fra 1921 til sin død. Han var dattersønn av sin forgjenger `Abdul-Bahá og oldebarn av bahais grunnlegger Baháulláh.

Huqúqulláh

Huqúqulláh er en sosio-økonomisk og åndelig lov i bahai-troen som ble nedtegnet av Baháulláh i Kitáb-i-Aqdas. I sin grunnleggende form stadfester at all bahaier bør gi en 19 prosent frivillig donasjon på all rikdom utover det som trengs for en be ...

Karmelberget

Karmelberget eller Karmelfjellet, Haifas "grønne lunge", er en fjellkjede i nordvestre del av Israel som strekker seg fra Middelhavet og sørøstover i landet. Karm betyr "vinmark", så Karmel kan bety "Guds vinmark". I Det gamle testamentet berette ...

Maitreya

Maitreya ; tradisjonell kinesisk: 彌勒菩薩, pinyin: mílè púsa ; hangul: 미륵보살, koreansk: mireuk bosal ; japansk: 弥勒菩薩, miroku bosatsu), eller Maitreya Buddha, er innenfor buddhistisk eskatologi navnet på den neste fremtidige Buddha. Han sk ...

Mithqal

Mithqál er en eldre tradisjonell enhet for vekt i Midtøsten. Det tilsvarer 3.5 gram. Det er brukt i Kitáb-i-Aqdas som referanse for en mengde gull eller sølv for ulike formål, vanligvis i mengder på 9, 95 eller 95 mithqáler. Ekvivalenter i det me ...

Det hellige land

Jødedom, kristendom, islam samt bahai betegner Israel og Palestina som Det hellige land. I tillegg regnes gjerne også deler av Jordan, Libanon, Syria og Sinai-halvøya som en del av Det hellige land.

Kustodiet for Det hellige land

Kustodiet for Det hellige land er fransiskanerordenens organisatoriske territorialenhet i Det hellige land i noe vid forstand. Området var til å begynne med bare en del av den fransiskanske misjonsprovins for Det hellige land, da forstått som å d ...

Islam

Islam er en monoteistisk religion, og den yngste blant de store verdensreligionene. Den som bekjenner seg til islam kalles en muslim. Islam baserer seg på troen på Allah, slik han har åpenbart seg gjennom teksten i Koranen, og på profeten Muhamme ...

Islamsk ordliste

al-hajar al-aswad – Den svarte steinen er en himmelstein innmurt i Kaba Ahlulbayt er et arabisk ord som direkteoversatt betyr "husets folk". Ahlulbayt er en betegnelse på Profeten Mohammed og hans nærmeste familie. Ahadith – flertall av hadith ad ...

Tawassol

Tawassol er en praksis som man søker nærheten til noen via. Det er nesten en full enighet blant muslimene at tawassol er tillatt. Tawassol lukker ikke Guds nådes dører, men den åpner dem mer. Man kan for all del be til Gud direkte, men det er en ...

Abaya

Abaya eller aba er ulike varianter av løse, gjerne kappeformede ytterplagg som også dekker håret og som tradisjonelt blir båret av muslimske kvinner på Den arabiske halvøya og i Nord-Afrika som hijab, det vil si anstendig tildekkende muslimsk dra ...

Abrahams standplass

Abrahams standplass er, ifølge Koranens Sura 2, 127/121 en stein ved Kaba-helligdommen i Mekka der Abraham etterlot seg sine fotspor, da han gjenoppbygde helligdommen sammen med Ismail. Ettersom murene nådde en viss høyde var det nødvendig for Ab ...

Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad

Mirza Basheer-ud-Din Mahmood Ahmad urdu: مرزا بشیر الدین محمود احمد ‬ ‎ 12. januar 1889 – 7. november 1965, var den andre kalifen arabisk: خليفة المسيح الثاني ‎, khalīfatul masīh al-thāni, lederen for verdensomspennende Ahmadiyya Muslimsk Trossam ...

Mirza Ghulam Ahmad

Mirzā Ghulām Ahmad var en indisk religiøs leder og grunnleggeren av Ahmadiyya-retningen i islam. Han hevdet å være guddommelig utnevnt som Den utlovede Messias og Mahdi - en metaforisk gjenkomst av Jesus, som oppfyllelsen av profetier i islam så ...

Mirza Masroor Ahmad

Mirza Masroor Ahmad er den nåværende og femte overhode for Ahmadiyya-retningen i islam. Hans offisielle tittel er Den femte kalifen til Messias. Han ble valgt som kalif den 22. april 2003, tre dager etter bortgangen av hans forgjenger Mirza Tahir ...