ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 327

Hindukalender

Hindukalenderen er en kalender som benyttes i hinduismen og har eksistert helt siden Vedaen ble skrevet, men med diverse tiltak og tilpasninger. Det er store forskjeller mellom ulike lokale indiske hinduistiske kalenderne. Hindukalenderen må ikke ...

Hinduistiske høytider

Tallet på hinduistiske høytider er stort og ukjent. Det finnes små høytider som blir feiret i en enkelt landsby og store høytider som blir markerte i hele den hinduiske verden. De gamle og sprikende tradisjonene bak hinduismen kan være en grunn; ...

ISKCON

ISKCON eller International Society for Krishna Consciousness er en hinduisk misjonsbevegelse, bedre kjent som Hare Krishna -bevegelsen. ISKCON ble etablert i 1966 av den indiske religiøse læreren A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bevegelsen ti ...

Kali Yuga

Kalī Yuga er – ifølge hinduistiske skrifter – én av de fire utviklingsfasene verden går gjennom som en del av Yugas-syklusen, De andre tidsaldrene kalles Dwapara Yuga, Treta Yuga og Satya Yuga. Ifølge Surya Siddhanta, en astronomisk avhandling so ...

Koshaer

Koshaene, vanligvis gjengitt som "kappe" eller "lag", er fellesbetegnelsen på de fem lagene av uvitenhet som dekker Atman, eller Sjelen, ifølge vedantisk filosofi. De blir ofte framstilt som lagene i en løk. De fem lagene pancha-kosas er antydet ...

Meru (mytologi)

Meru er et hellig fjell i hinduistisk, buddhistisk og Jainistisk mytologi og anses for å være sentrum for alle fysiske og spirituelle universer. Det anses for å være hjemsted for Brahma og andre guddommer. Mange hindutempler, inkludert det mest k ...

Mīmāṃsā

Mīmāṃsā er et sanskrit-ord som betyr "undersøkelse". Det er beslektet med det greske ordet ἱστορία. Mīmāṃsā er navnet på en av de seks filosofiske skolene i det gamle India, en ortodoks skole som dveler ved dharma basert på hermeneutikken i Vedae ...

Mleccha

Mleccha var en benevnelse som ble brukt om personer som ikke handlet i tråd med moralen og de religiøse normene i det vediske samfunnet i det gamle India. Gjennom sin struktur fremgår det at benevnelsen ikke er opprinnelig indoiransk, og det har ...

Moksha

Moksha er friheten innen hinduismen. Det betyr det samme som frelse innenfor kristendommen. Syndsbegrepet i hinduismen er forbundet med samsara og karma. Før en er frigjort fra forurensningene og forvirringen fortsetter en å gjøre ting som binder ...

Namaste

Begrepet Namaste kommer opprinnelig fra sanskrit, det gamle Indias språk for lærdom og litteratur, og betyr omtrent "Jeg bøyer meg for det gudommelige i deg". I India og i enkelte andre asiatiske land er namaste den alle steds nærværende hilsning ...

Navagraha

Graha er en kosmisk påvirker på de levende vesener av mor Bhumidevi. I hinduistisk astrologi, er Navagraha noen av disse store påvirkerene. Alle navagrahaene har relative bevegelser i forhold til bakgrunnen av fiksstjerner i Dyrekretsen. Dette in ...

Prambanan

Prambanan er det største hinduiske tempelanlegg i Indonesia. Det ligger i det sentrale Java, omkring 18 km øst for Yogyakarta. Det ble anlagt rundt år 850 e.Kr., enten av Rakai Pikatan, konge under det annet Mataram-dynastiet, eller av Balitung M ...

Pudsja

Pudsja, eller puja, er et hinduistisk ritual som hinduene og mange buddhister utfører i hjemmene sine. Det er en slags ofring som vanligvis gjennomføres tidlig om morgenen. Mange hus har et eget rom eller et hjørne i et rom som brukes spesielt un ...

Ramanavami

Ramavami er en hinduistisk høytid til minne om Ramas fødsel. Rama er en av Vishnus avatarer. Høytiden forekommer oftest i mars/april. Denne dagen markerer også slutten på den ni dager lange vårfestivalen Vasanthothsavam, som starter med Ugadi. No ...

Rudraksha

Rudraksha er frøkapsler av ulike arter Elaeocarpus trær som i tusenvis av år har vært brukt i religiøs sammenheng innen hinduismen og andre sørasiatiske religioner. Rudrakshaer har ulike antall furer i overflaten som deler dem opp. Rudrakshaer me ...

Sadhu

Sadhu er i hinduismen en asket som praktiserer yoga og/eller tantra. Sadhuen oppgir all materiell streben og avstår fra seksuell aktivitet. Tradisjonelt har dette vært et siste stadium i livet, etter at plikten til å føre slekten videre er fullfø ...

Samkhya

Sāṃkhya, eller sāṅkhya, er et sanskritord som betyr "oppregningen". Sāṃkhya er navnet på en av de seks filosofiske skolene, eller de ortodokse skolene āstika, i det gamle India. Den er regnet som en av de eldste filosofiske systemene i India, og ...

Samsara

Saṃsāra betyr å flyte eller strømme, men oversettes med gjenfødelse. Saṃsāra er innen hinduisme, buddhisme og jainisme den gjenfødelsessyklus som man gjennomgår. En som gjennomgår samsara kalles samsari. Uttrykket beskriver sjelens vandring gjenn ...

Shaivisme

Shaivisme er den eldste av de fire hovedretningene innenfor hinduismen; de andre tre er vaishnavisme, shaktisme og smartisme. Shaivismens tilhengere kalles shaivaer og også saivaer eller saivitter, og regner Shiva for å være den øverste guddommen ...

Shaktisme

Shaktisme eller shakta er en av de fire hovedretningene innenfor hinduismen; de andre tre er shaivisme, vaishnavisme og smartisme. shaktismen er også den minste hovedretningen i hinduismen. Shaktisme viser til en rekke hinduistiske retninger som ...

Adi Shankara

Ādi Śaṅkarā, også kjent som Ādi Śaṅkarācāri, Śaṅkara Bhagavatpādācārya og Ādi Śaṅkarācārya, var en indisk filosof fra Kalady i det som i dag er Ernakulam i Kerala som konsoliderte doktrinen om advaita vedānta. Hans arbeid på sanskrit etablerte do ...

Smartisme

Smartisme eller Smarta Sampradaya – smartatradisjonen, er en av de fire hovedretningene innenfor hinduismen; de andre tre er shaivisme, vaishnavisme og shaktisme. Smartisme er en liberal og ikkesekteristiske retning innenfor den vediske hinduisme ...

Soma (hinduisme)

Soma, eller haoma på avestisk, er en plante og en drikk laget av ham som er omtalt i de hellige indoiranske skriftene Rigveda og Avesta. Personifiseringen av soma er også regnet som en guddom.

Surya Siddhanta

Sūrya Siddhānta er en indisk tekst på sanskrit fra det 5. århundre. Teksten er en av de tidligste siddhanta, og beskriver astronomiske teorier, prinsipper og metoder. I hinduismen er den beskrevet som en kunnskap som solguden Surya ga til en Asur ...

Trimurti

Trimurti er et konsept i hinduismen om en guddommelig treenighet, hvor de kosmiske funksjonene skapelse, opprettholdelse og ødeleggelse blir personifisert i form av Brahma – skaperen, Vishnu – opprettholderen, eller bevareren og Shiva – ødelegger ...

Vaishnavisme

Vaishnavisme er en av de fire hovedretningene innenfor hinduismen; de andre tre er shaivisme, shaktisme og smartisme. Vaishnavisme skiller seg fra de andre retningene i tilbedelsen av Vishnu og hans avatarer, hovedsakelig Rama og Krishna, som den ...

Yoga

Yoga er en samling mentale og kroppslige teknikker med tilknytning til de indiske religionene buddhisme og hinduisme. I vår tid presenteres yoga i vesten som en ikke-religiøs disiplin for personlig utvikling. Ordet yoga kommer fra sanskrit og har ...

Jainisme

Jainismen, uttalt IPA) er en religion som blant sine doktriner har forbud mot all slags vold mot alle levende vesener. De fleste av dens omkring 4.2 millioner tilhengere, som kalles jaina eller jainer, bor i India. De fleste bor i Gujarat Kathiaw ...

Digambara

Digambar er en av de to hovedretningene innenfor den indiske religionen jainismen, den andre retningen er den noe større svetambararetningen. Svetambara kalles for hvitkledte og gjenkjennes på sine hvite klær; digambara kalles for luftkledte elle ...

Jain prakrit

Jain prākrit er en løselig benevnelse som brukes om språket i de kanoniske tekstene Jain Agamas i jainismen. Jainismens eldste bevarte bøker er overlevert til oss i de folkelige dialektene, i motsetning til sanskrit som var det klassiske standard ...

Jainismen (bok)

Jainismen er en bok i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter, redigert av Jens Wilhelm Borgland og utgitt i 2011. Boken inneholder tekster fra svetambararetningen innen jainismen. Jainismen er en religion som oppsto i India omkring 450 f.Kr., ...

Kalpasutra

Kalpasutra er en av de hellige tekstene innenfor jainismen, en gammel indisk religion. Tittelen kan oversettes med "boken om en tidsalder". Den inneholder biografier over janismens 24 hellige menn, vadestedsmakerne Tirthamkara, med vekt på de to ...

Karuṇā

Karuṇā er et teknisk begrep i buddhismen og jainismen, som vanligvis oversettes med medlidenhet. Innenfor jainismen er det en av de fire refleksjoner av universelt vennskap, sammen med vennskap sanskrit: maitri, sympati pramoda og sinnsro madhyas ...

Magadha

Magadha var et indisk oldtidsrike i den nordlige delen av India. Kjerneområdet var Bihar sør for Ganges. Det var et av seksten mahadjanapadaer og eksisterte som en enhet fra omkring 600 f.Kr. til 320 f.Kr. Dens første hovedstad var Rajagriha dage ...

Mahāvīra

Mahāvīra er det vanligste navnet på den indiske helgenen Vardhamana som grunnla det som idag er regnet som de sentrale læresetninger i den indiske religionen jainismen. I hellige tekster er han er også kjent under navnene Vira, Viraprabhu, Sanmat ...

Parshva

Parshva, Pārśva ; eller Paras var en religiøs lærer innenfor jainismen. Han er den 23. og nest siste av jainismens vadestedsmakerne. Jainismens opprinnelse knyttes til den omvandrende asketen Vardhamana Mahavira 599–527 f.Kr., som jainene regner ...

Rashtrakuta-dynastiet

Rashtrakuta-dynastiet var et indisk kongedynasti som styrte over store deler av det sørlige, sentrale og nordlige India mellom det sjette og det tiende århundre som en rekke separate men nært beslektede klaner. Den tidligste rashtrakutainskripsjo ...

Sutrakrtanga sutra

Sutrakrtanga sutra er en hellig tekst i jainismen, og inneholder en innledende undervisning i jainistiske ideer, begreper og etiske idealer. Teksten framstår som undervisning fra Sudharman, som regnes som hoveddisippelen til jainismens "grunnlegg ...

Svetambara

Svetambara eller Shvetambara er den største av de to hovedretningene innenfor den indiske religionen jainismen, den andre er digambara. Begge retningene er asketiske, da dette er en hovedsak i jainismen. Svetambara kalles for hvitkledte og gjenkj ...

Tirthankara

En tīrthaṅkara er i jainismen en "vadestedsmaker" som er en frelser og åndelig lærer som berger mennesker trygt over "verdenslidelsens hav" ved å forkynne dharma eller den rettferdige vei. Ordet tirthankara er en grunnlegger av en tirtha som opph ...

Uttaradhyayana sutra

Uttaradhyayana sutra er en hellig tekst i jainismen, og inneholder en innledende undervisning i jainistiske ideer, begreper og etiske idealer. Teksten framstår som undervisning i 36 leksjoner, med Sudharman som lærer og munken Jambu som elev, sel ...

Vyakhyaprajnapti

Vyākhyāprajñapti, også kjent som Bhagavati sūtra, er den femte av de 12 āgamas innenfor kanonen av hellige skrifter i svetambararetningen innen jainismen. Teksten er skrevet i ardhamagadhi. Vyākhyāprajñapti betyr "utstillingen av forklaringer" og ...

Sikhisme

Sikhisme, er et religionssamfunn som ble stiftet i Punjab i India på 1500-tallet av Guru Nának og konsolidert under hans ni etterfølgere som kalles guruer. Sikhene utgjør i dag flertallet av befolkningen i Punjab og rundt 2 % av Indias befolkning ...

Dastar

Dastar eller pagṛi er en obligatorisk hodebekledning for sikher. Dastar er meget klart forbundet med sikhisme, og er en viktig del av sikh-religion og -identitet. For en mann å iføre seg en sikh-turban er obligatorisk for alle amritdhari sikher. ...

Den andre anglo-sikh-krigen

Den andre anglo-sikh-krigen, også kjent som den andre sikhkrigen eller kampanjen i Punjab i 1848–49, fant sted i årene 1848–1849 og ble utkjempet mellom sikhriket og Det britiske ostindiske kompani. Den resulterte i undertrykkelse av sikhenes rik ...

Den første anglo-sikh-krigen

Den første anglo-sikh-krigen, også kjent som Satlujkrigen eller den første sikhkrigen, ble utkjempet mellom sikhriket og Det britiske ostindiske kompani i årene 1845–1846. Den resulterte i delvis undertrykkelse av sikhenes rike.

Det gyldne tempel

Det gyldne Tempel, eller Hari Mandir, Harmandir Sáhib eller Sri Darbár Sáhib, er sikhismens helligste sted og valfartsmål for sikher fra hele verden. Denne gurdwaraen ble bygget av den femte sikh-guruen, guru Ardjun, for å huse Guru Granth Sáhib, ...

De ti sikh-guruer

De ti sikh-guruer var de første ti religiøse ledere innen sikhismen, og de eneste som innehadde tittelen guru. De ti guruer virket i perioden 1469 til 1708.

Khanda

‎ Khanda er et av sikhismens viktigste symboler. Det er sammensatt av tre symboler: To eneggede, seremonielle sverd kalt kirpanultas i kryss ytterst. I midten et tveegget sverd, kalt khananda. Det sirkelformede kastevåpenet chakrampan. Khanda rep ...

Guru Nának

Hans ønske om å oppdage livsmysteriet var den drivende kraften fra tidlig av. Han fortsatte sin religiøse oppdagelsesferd også som gift mann. Hans svoger, mannen til hans søster Nánki, skaffet ham arbeid som forvalter av det offentlige kornlagere ...