ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 328

Sikhriket

Sikhriket var en stat i den nordvestlige delen av det indiske subkontinent, og omfattet deler av dagens India og Pakistan fra 1801 til 1849. Riket besto av tolv punjabiske misl er, uavhengige sikhistiske stater innenfor føderasjonen: Phulkian, Ah ...

Gobindh Singh

Gobind Singh dji var den tiende og siste av de ti sikh-guruene og ble guru den 11. november 1675 som etterfølger etter sin far, guru Tegh Bahādur. Før guru Gobindh Singh døde, utpekte han sikhenes hellige skrift sri Gurū Granth Sāhib dji som den ...

Snatam Kaur

Snatam Kaur Khalsa er en sanger og sangkomponist fra USA, som fremfører hengiven indisk musikk kalt kirtan og som turnerer verden rundt som en fredsaktivist. Navnet "Kaur" betyr "prinsesse" og deles av alle kvinnelige sikher.

Turban

Turban er en hodebekledning som består av et langt, smalt tøystykke som blir viklet omkring hodet, gjerne over en kalottliknende lue, og tradisjonelt særlig båret av menn i India, Iran og Tyrkia. Turbanliknende hodeplagg ble også båret i Europa p ...

Alkymi

Alkymi var en middelaldersk forløper for den moderne kjemien og gresk "chymeia" = kjemi), ofte blandet sammen med magiske forestillinger, jakten på de vises sten, som skulle kunne brukes til å omdanne metaller til gull, samt til å fremstille livs ...

Adept

En adept var en viderekommen person innen esoteriske fag som alkymi i middelalderen; for eksempel ville en påstått gullmaker kunne kalles en adeptus. Ordet kommer av latin adeptus nådd noe), gjerne adeptus secretus secretorum – hemmelighetens hem ...

Homunculus

Homunculus, også skrevet homonculus og homunkulus, i flertall homunculi, er et bilde på et ørlite menneskelig vesen. Betegnelsen ble tatt i bruk i alkymien, middelalderens forløper for moderne kjemi, på 1500- og 1600-tallet. Begrepet ble siden vi ...

Rosenkorsordenen

Rosenkorsordenen, eller rosenkreutzerne er et hemmelig esoterisk brorskap som trådte fram i Tyskland i det syttende århundre gjennom tre anonyme skrifter. Rosenkorsordenen har hatt stor betydning for europeisk esoterisme, og flere moderne mystisk ...

Smaragdtavlen

Smaragdtavlen er en kort, esoterisk tekst fra omkring år 800 som ble oversatt til latin på 1100-tallet, og som den europeiske middelalderens alkymister regnet som et av fundamentene for sine kunster, særlige innenfor den hermetiske tradisjonen. T ...

Antroposofi

Antroposofi kan dels forstås som en esoterisk filosofi grunnlagt av Rudolf Steiner, og dels som den bevegelse, gjerne kalt den antroposofiske bevegelse, som bygger på impulsen fra Steiner. Den antroposofiske bevegelsen har kommet til uttrykk på m ...

Antropos forlag og bokhandel

Antropos forlag og bokhandel er det sentrale stedet for utgivelse og formidling av antroposofisk litteratur i Norge. Bokhandelen og forlaget holder til i Josefines gate 12 i Homansbyen og holder åpent daglig. Bokhandelen kan skaffe til veie all t ...

Antroposofisk Selskap

Antroposofisk Selskap i Norge organiserer det antroposofiske arbeidet i Norge. Det norske selskapet er en avlegger av Anthroposophische Gesellschaft, som har sete i Dornach i Sveits og som har over 30 frittstående avleggere i hele verden. Antropo ...

Camphill

Camphill-bevegelsen ble startet i 1940 i Camphill, en liten landeiendom ved Aberdeen i Skottland. Det var en gruppe krigsflyktninger, med den østerrikske legen Karl König i spissen, som her grunnla en skole for barn med spesielle behov. Da disse ...

Cultura Sparebank

Cultura Bank, med det juridiske navnet Cultura Sparebank, en norsk etisk bank som ble etablert i 1997. Cultura Lånesamvirke, som ble startet 1986, dannet grunnlaget for etableringen. Cultura Bank har konsesjon som sparebank; det juridiske navnet ...

Den norske eurytmihøyskole

Den norske eurytmihøyskole var en høyskole i Oslo som tilbød en 4-årig utdanning med bachelorgrad i eurytmi. Skolen ble opprettet i Moss i 1983 og nedlagt august 2015. Eurytmi er en danse- og bevegelseskunst med endel likhetstrekk med klassisk ba ...

Dornach

Dornach er en kommune og administrasjonssenter for provinsen Dorneck i kantonen Solothurn i Sveits. Landsbyen kjennes siden 1223, og ble da nevnt som Tornacho. Navnet betyr "ved Turnus sitt gods".

Eurytmi

Eurytmi er innen antroposfi en form for dans som særlig er kjent for å benyttes pedagogisk i steinerskoler. Eurytmi anses av utøverne som først og fremst en bevegelseskunst, og kan i det ytre kan minne noe om klassisk ballett. Eurytmi ble skapt a ...

Fokhol Gård

Fokhol gård i Stange kommune er organisert som en allmennyttig stiftelse som driver allsidig biologisk-dynamisk jordbruk i stor skala, i tillegg til forsøks- og utviklingsarbeid. Gården er en av Norges største økologiske gårder. Stedet er tilrett ...

GLS Bank

GLS Bank, juridisk GLS Gemeinschaftsbank eG er en tysk etisk bank som ble etablert i 1974 som et antroposofisk initiativ; det er den første banken i Tyskland som arbeider med en sosial og økologisk målsetning. Banken har hovedkontor i Bochum og k ...

Goetheanisme

Goetheanisme er en vitenskapsteoretisk retning som bygger på Goethes naturvitenskapelige arbeid. Begrepet er mest brukt innen den antroposofiske bevegelsen og dens omkrets. Goetheanismen fikk et teoretisk fundament gjennom Rudolf Steiners utgivel ...

Goetheanum

Goetheanum er en monumental ekspresjonistisk bygning, oppkalt etter Goethe, i Dornach i kantonen Solothurn i nærheten av Basel i Sveits, som ble formgitt av Rudolf Steiner. Den er sete for Anthroposophische Gesellschaft og Den frie høyskolen for ...

Janus (tidsskrift)

Janus var et norsk politisk og kulturkonservativt tidsskrift, redigert av forfatteren Alf Larsen, med det formål å "snu tidens strøm" og gi antroposofien et ansikt. Det var sterkt preget av hans holdninger mot nazisme, marxisme og kommunisme. Av ...

Jøssåsen Landsby

Jøssåsen Landsby er et bo- og arbeidsfellesskap for psykisk utviklingshemmede voksne og medarbeidere med familier som ligger i Mostadmark i Malvik kommune. Jøssåsen Landsby er en del av Camphillbevegelsen.

Kristensamfunnet

Kristensamfunnet er et økumenisk orientert kristent kirkesamfunn som forstår seg som et humanistisk kristenfellesskap. Det er hovedsakelig et liturgisk fellesskap snarere enn et trosbasert fellesskap, har ingen dogmer, og er åpent for alle uavhen ...

Libra (tidsskrift)

Libra tidsskrift for antroposofi er et tidsskrift som omhandler antroposofien og Rudolf Steiners livsverk som en kulturimpuls i vår tid, med utgangspunkt i aktuelle temaer innenfor vitenskap, kunst, religion og samfunnsliv. Tidsskriftet ble start ...

Jørgen Smit

Jørgen Smit var en norsk lærer, foredragsholder og forfatter, hovedsakelig innenfor rammen av Antroposofisk selskap og Steinerskolebevegelsen. Han var generalsekretær for det norske antroposofiske selskap, medvirkende ved oppstarten av Rudolf Ste ...

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner var en østerriksk filosof, Goetheforsker, pedagog, kunstner, dramatiker, sosial tenker, anarkistisk orientert individualist og esoteriker. Steiner etablerte seg først som Goetheforsker og filosof. Ved begynnelsen av det 20. århundr ...

Steinerhøyskolen

Steinerhøyskolen er en norsk, privat høyskole som primært utdanner lærere og barnehagelærere. Den er lokalisert i tidligere Berle skole på Frogner i Oslo. Steinerhøyskolen tilbyr utdanning på bachelor- og masternivå i steinerpedagogikk. Bachelorp ...

Steinerskolen (tidsskrift)

Steinerskolen er et norsk/dansk pedagogisk og kulturelt tidsskrift for steinerskolebevegelsen i Norge og Danmark. Tidsskriftet har sine røtter i et pedagogisk tidsskrift utgitt av det antroposofiske miljøet i Bergen fra 1938, Mennesket, og et tid ...

Steinerskolen på Hedemarken

Steinerskolen på Hedemarken er en steinerskole med barnehage, beliggende på Ottestad i Stange kommune på Hedmarken. Vel 90 medarbeidere er i dag tilknyttet skolen. Den har om lag 260 elever fordelt på 13 klassetrinn, med elevene i "Helsepedagogis ...

Steinerskoler

Steinerskoler, eller Waldorf-skoler, som denne skolen kalles de fleste steder i verden, med unntak av Norge og Danmark, er skoler som bygger på steinerpedagogikk, en utdannelsesfilosofi grunnlagt av den østerrikske filosofen Rudolf Steiner. Stein ...

Tregrening

Sosial tregrening, på tysk kalt Dreigliederung des sozialen Organismus, er navn på et samfunnsyn som ble utviklet av den østerrikske filosofen Rudolf Steiner i perioden 1918–1920, og som betrakter samfunnet som en sosial organisme av tre deler me ...

Triodos Bank

Triodos Bank N.V. er en etisk bank med hovedkvarter i Zeist i Nederland og avdelinger i Belgia, Tyskland, Storbritannia og Spania. Det er en av de eldste og største aktørene innen etisk bankvirksomhet, med rundt 130 milliarder kroner i forvaltnin ...

Vallersund Gård

Vallersund Gård er en norsk Camphill-landsby, i Vallersund i Ørland kommune ytterst ved kysten av Sør-Trøndelag. Landsbyen ble etablert i 1981, og utgjør et bofellesskap hvor psykisk utviklingshemmede og andre lever sammen i familiegrupper. Valle ...

Vidaråsen

Vidaråsen Landsby er et bo- og arbeidsfellesskap for voksne psykisk utviklingshemmede. Stedet ligger i Sandefjord kommune i nærheten av Andebu i Vestfold og ble etablert i 1966 som den første Camphill-landsbyen i Norge. Camphillbevegelsen ble eta ...

Astrolog

En astrolog analyserer horoskop for å si noe om en persons karaktertrekk, og om hvordan vedkommende oppfattes og oppfatter og samhandler med andre mennesker ved hjelp av et kart over hvordan planetene sto på himmelen i fødselsøyeblikket. De flest ...

Astrologi

Astrologi, av og til omtalt som stjernetydning er tradisjoner og tro bygd på forestillingen om at menneskers skjebne og hendelser på jorda kan fortolkes eller påvirkes av himmellegemenes posisjon i forhold til hverandre. Ulike og motstridende ast ...

Astronomisk klokke

En astronomisk klokke er en klokke med spesielle mekanismer, visere og skiver som viser astronomisk informasjon, sllik som den relative posisjonen til solen, månen, stjernetegn i zodiaken og planetene.

Avhandling om astrologi fra Kaiyuanperioden

Den store avhandling fra Tang om astrologi under Kaiyuanperioden, også bare kalt Avhandling om astrologi under Kaiyuanperioden eller Kaiyuan stjerneobservasjoner, er et kinesisk astrologisk leksikon som ble samlet av redaktøren Gautama Siddha og ...

Betlehemsstjernen

Betlehemsstjernen eller Julestjernen knytter seg til en forestilling fremsatt i Matteusevangeliet, om at en spesiell stjerne skulle ha vist seg på himmelen ved Jesu fødsel, som symbol på den ekstraordinære hendelsen som fant sted. Motivet er ikke ...

Dyrekretsen

Dyrekretsen, stjernetegnene eller zodiaken er et begrep innen astrologi og refererer til et imaginært belte rundt jorden som heller 23.5 grader i forhold til ekvator. Dyrekretsen kalles også for ekliptikken. Den kan også ses på som en gradskive s ...

Forer-effekten

Forer-effekten er effekten som forklarer hvordan mennesker kan mene at høyst personlige beskrivelser basert på systemer som astrologi, spådom og enkelte typer personlighetstester har svært stor grad av nøyaktighet. Dette gjør den ved å påpeke at ...

Horoskop

Horoskop er innen astrologien en fullstendig beskrivelse av et menneskes liv på og personlighet på grunnlag av hvordan utseendet på stjernehimmelen ser ut på dette menneskets fødselsøyeblikk. Ordet horoskop er sammensatt av de greske ordene "hora ...

Konjunksjon (astronomi)

Konjunksjon eller samstilling kalles det når to himmellegemer synes nær hverandre eller fremfor den ene på himmelen, nærmere bestemt når begge har samme rektascensjon, De indre planetene, Merkur og Venus, kan befinne seg i nedre eller øvre konjun ...

Opposisjon (astronomi)

Opposisjon er innen astronomi og astrologi et uttrykk som betyr at et himmellegeme befinner seg på den motsatte siden av himmelen når den betraktes fra et gitt sted. I særdeleshet er to planeter i opposisjon til hverandre når deres ekliptiske len ...

Oslo astrologiske ur

Oslo astrologiske ur er en astronomisk klokke i Karl Johans gate 3 i Oslo. Uret er utformet slik at det aktuelle stjernetegnet vises ved at det på kveldstid lyser opp med en egen farve. Uret er utformet av kunstnerne Elena Engelsen og Per Ung.

Pentagram

Pentagram eller pentakel, på norsk også kalt marekors, maremerke, tussemerke, drudefot og annet, er et grafisk symbol formet som en femtakket stjerne tegnet i én, sammenhengende strek.

Supermåne

En "supermåne" er et sammentreff av en fullmåne med den minste avstanden mellom Jorden og månen i sistnevntes elliptiske bane. Denne avstanden er også kjent som apsis. Sammenhengen mellom månen og oseaniske tidevann og tidevann som følge av jords ...

Vannmannens tidsalder

Vannmannens tidsalder er et sentralt begrep innen New Age. Begrepet kommer fra astrologien og betegner der hvilket stjernetegn vårjevndøgn inntreffer i. Vårjevndøgn veksler stjernetegn med 2100 års intervaller. Siden antikken har jorden vært i Fi ...

Det hermetiske broderskap av Luxor

Det hermetiske broderskap av Luxor var en initiatorisk, okkult orden, som ble grunnlagt i London i 1884 av Max Theon. Ordenen gjorde seg til kjenne i juli 1884 i den månedlige utgivelsen "The Seer and Celestial Reformer", og senere i The Theosoph ...