ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 329

Max Theon

Max Théon var pseudonymet på en polsk jødisk kabbalist, okkultist og medlem av et hemmelig selskap. Hans navn var muligens Louis-Maximillian Bimstein. Han regnes som grunnleggeren av The Cosmic Movement og det hermetiske broderskap av Luxor.

Gnostisisme

Gnostisisme er en samlebetegnelse på en gruppe religiøse, synkretiske og filosofiske mysteriereligioner og sekter som hadde en betydelig utbredelse i hellenistisk-romersk tid, senantikken og i den tidlige kristne kirke som var særlig forent i lær ...

Abraxas

Abraxas er et kabalistisk ord som ofte finnes risset inn med greske bokstaver i lykkesteiner eller gemmer brukt som talisman eller amuletter. Slike omtales gjerne som Abraxassteiner eller Abraxasgemmer. Det finnes divergerende forklaringer på opp ...

Ebionittene

Ebionittene var en jødisk-kristen gruppe som vanligvis forbindes med benektelsen av Jesu guddommelighet i oppfatningen av hans vesen. Ebionittisme og doketisme kan betraktes som to motpoler i lærestriden om den såkalte tonaturlære, som er læren e ...

Ecclesia Gnostica

Ecclesia Gnostica er den eldste offentlige gnostiske kirken i USA. Den ble først opprettet som "the Pre-Nicene Gnostic Catholic Church", først i England og fra 1959 av i USA av den nå avdøde biskop Richard, Duc de Palatine. Etter Duc de Palatines ...

Église Gnostique

Den franske frimureren og arkivaren Jules Doinel etablerte i 1890 Église Gnostique som på norsk oversettes med Den gnostiske kirke. Dette skjedde etter at han hadde fått en åpenbaring.

Eksegesen om sjelen

Eksegesen om sjelen er en kristen tekst, trolig skrevet en gang mellom 100 og 400, som ble oppdaget blant Nag Hammadi-skriftene i 1945. Teksten er en fortolkning av bibeltekster, og temaet er en gnostisk forståelse av sjelen: den fremstilles som ...

Elkesaittene

Elkesaittene var en vestasiatisk gnostisk sekt som ser ut til å ha utgått fra jødekristne kretser på keiser Trajanus regjering i Romerriket. De anses som en undergruppe av ebionittene, og holdt til i det sassanidiske sørlige Mesopotamia. Navnet k ...

Filipsevangeliet

Filipsevangeliet eller Filipevangeliet er et apokryft gnostisk skrift fra år 250-300. Skriftet tilhører den valentianistiske retningen innen gnostisismen. Det inneholder ingen episk fremstilling av Jesu liv – slik man kan tro av navnet evangelium ...

Gnostiske skrifter

Gnostiske skrifter er en norsk bok med et utvalg tekster fra gnostisismen, redigert av Ingvild Sælid Gilhus og Einar Thomassen, utgitt i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter i 2002. Gnostisismen var en religiøs retning som oppstod tidlig i ...

Herskermaktenes natur

Herskermaktenes natur er et gnostisk skrift fra 200-tallet. Verket er en gnostisk tolkning av den jødisk-kristne skapelseshistorien fra første Mosebok kapittel 1-6, med vekt på å rette opp de kristne "misforståelsene". Selv om teksten har en anti ...

Johannes hemmelige bok

Johannes hemmelige bok eller Johannes-apokryfeen er et gnostisk skrift fra 100-tallet. Skriftet skildrer en dialog mellom Jesus og apostelen Johannes etter oppstandelsen. Johannes spør, og Jesus forklarer skapelsen, syndefallet, menneskets plass ...

Judasevangeliet

Judasevangeliet er tittelen på et koptisk papyrusmanuskript fra 200-tallet eller 300-tallet som ble funnet i 1978 i en hule ved Nilen, i nærheten av Minya i Egypt. Manuskriptet setter Judas Iskariot i et annet lys enn de synoptiske evangelier ved ...

Kainitter

Kainittene var en gnostisk og antinomisk sekt fra 100-tallet. De nevnes av bl.a. Ireneus av Lyon og Tertullianus. De var særlig kritiske til det gamle testamente, og var kjent for å snu opp ned på de tradisjonelle tolkingene av det gamle testamen ...

Nag Hammadi-skriftene

Nag Hammadi-skriftene eller Nag-Hammadi-biblioteket er en samling tekster fra gnostisismen, som ble funnet nær den egyptiske byen Nag Hammadi i 1945. Funnet omfatter 12 lærinnbundne kodekser av papyrus, hver av dem inneholder flere skrifter. Alle ...

Peter og de tolv apostlers gjerninger

Peter og de tolv apostlers gjerninger er et apokryfisk skrift fra oldkirken, sannsynligvis skrevet på gresk en gang mellom år 100-350, men bare kjent gjennom et koptisk-språklig håndskrift fra 300- eller 400-tallet som ble funnet blant Nag Hammad ...

Peters brev til Filip

Peters brev til Filip er en religiøs tekst fra gnostisismen, antagelig skrevet sist på 100-tallet eller tidlig på 200-tallet. Teksten er kjent fra Nag Hammadi-skriftene, som ble funnet i 1945, og finnes også i Codex Tchacos. Teksten, som altså an ...

Pseudo-Clemens

Pseudo-Clemens, Klementinerne eller Den klementinske litteraturen er to-tre tekster fra ca år 400 som med urette er tilskrevet Klemens I og skildrer Klemens liv, møter med apostelen Peter og deres felles reiser og drøftinger. De to tekstene, Homi ...

Salomos oder

Salomos oder er en kort kristen tekst på 42 sanger eller oder som muligens kan dateres til 300-tallet. Teksten har et gnostisk preg. De eldste delene av verket ble først kjent i nyere tid gjennom Pistis Sophia-manuskriptet, som ble funnet i 1773. ...

Sannhetens evangelium

Sannhetens evangelium er et gnostisk skrift fra ca 140-180. Skriftet er, til tross for navnet evangelium, en prekenaktig fremstilling av Frelsen, og om at det er nødvendig å lære Faderen å kjenne. "Til grunn ligger en tanke om at verden er blitt ...

Simon Magus

Simon Magus eller Simon Mager var en angivelig religiøs leder fra Samaria som er nevnt i Apostlenes gjerninger kapittel 8, vers 9-24 i Bibelen. Han skal ha latt seg døpe av Evangelisten Filip, men ble forbannet av apostelen Peter da han ville kjø ...

Tomas gjerninger

Tomas gjerninger eller Apostelen Thomas gjerninger er et apokryfisk skrift fra oldkirken, skrevet på gresk ca år 220-240, enten i Roma eller i Lilleasia. Det tilhører de apokryfe apostelgjerningene, en sjanger som skildrer de kristne apostlenes l ...

Tomasevangeliet

Tomasevangeliet, eller Thomasevangeliet, er en samling Jesussitater som hevdes å være skrevet ned av apostelen Tomas. Tomasevangeliet er ett av de apokryfe evangeliene som ikke inngår i Bibelens kanon.

Torden, fullkommen forstand

Torden, fullkommen forstand er en dikt med gnostisk innhold, skrevet senest i 350. Teksten ble funnet som en del av Nag Hammadi-skriftene i 1945. Det er opprinnelige skrevet på gresk, men den bevarte teksten er en koptisk oversettelse. Teksten er ...

Den tredelte traktat

Den tredelte traktat er et gnostisk skrift fra år 250-300. Skriftet tilhører den valentianistiske retningen innen gnostisismen. Det inneholder en fremstilling av "det valentinianske mytologiske systemet, som ønsker å forklare hvordan sjelen og ma ...

Asklepios (tekst)

Asklepios er en tekst som tilhørte den gresk-egyptiske kulten med tekster som skal være skrevet av gudeskikkelsen/magikeren Hermes Trismegistos. Teksten er "den lengste hermetiske teksten vi besitter, og har blitt kalt et kompendium over alle de ...

Corpus Hermeticum

Corpus Hermeticum er en samling av 17 filosofisk-religiøse tekster fra 200- og 300-tallet som forener gresk filosofi, særlig nyplatonisme, med egyptisk mytologi og magi til en åndsretning kjent som hermetisme. Tekstene ble samlet under navnet Cor ...

Diskursen om den åttende og den niende

Diskursen om den åttende og den niende er et kort tekstfragment som ble funnet blant Nag Hammadi-skriftene i 1945 som stammer fra den hermetiske tradisjonen omkring Hermes Trismegistos. Teksten sier selv at dens tittel er "Den åttende åpenbarer d ...

Hermes Trismegistos

Hermes Trismegistos er en synkretistisk sammensmeltning av den greske måneguden Hermes og den egyptiske guden Thot. Frem til inn i Nytiden trodde man i Europa at Hermes Trismegistos var en historisk person. Hermes og Thot er også blitt identifise ...

Hermetisme

Hermetisme kalles den synkretistiske åndsretning som finner sitt fremste litterære uttrykk i Corpus Hermeticum - en samling bestående av sytten antikke tekster, som stammer fra 200- og 300-tallet. Disse tekstene forfekter et hovedsakelig nyplaton ...

Jødisk mystisisme

Jødisk mystisisme, særlig siden Gershom Scholems avhandling Major Trends in Jewish Mysticism, skiller innenfor akademiske undersøkelser mellom ulike former av mystisisme på tvers over ulike områder av jødisk historie. Av disse er Kabbala, som opp ...

Poimandres

Poimandres er den første av i alt 18 tekster som angivelig skal være skrevet av gudeskikkelsen/magikeren Hermes Trismegistos, og som er kjent under det senere samlenavnet Corpus Hermeticum. Teksten er trolig skrevet omkring år 100, og er med det ...

Tot

Tot er i henhold til oldtidens egyptiske religion og mytologi en gud for visdom og skrivekunst samt skytsgud for byen Khmun. Han ble også betraktet som en månegud, og i kunsten ofte framstilt som en mann med hodet til ibis eller en bavian; begge ...

Verdens jomfru

Verdens jomfru er en tekst som tilhørte den gresk-egyptiske kulten med tekster som skal være skrevet av gudeskikkelsen/magikeren Hermes Trismegistos. Teksten er kjent fra 400-tallsantologien Stobaei Hermitica, redigert av Johannes av Stobi, og ka ...

Martinisme

Martinisme er en moderne betegnelse på en kristen mystisk opplysningstradisjon som fikk sin første etablerte form i Frankrike på midten av 1700-tallet som et høygradsystem innenfor frimureriet, grunnlagt av Martinez de Pasqually. Det ble senere v ...

Det rektifiserte system

Det rektifiserte system, også kalt det skotske rektifiserte system, er et høygradssystem innenfor frimureriet som ble etablert i Lyon, Frankrike i 1778.

Elus Coëns

Ordenen av de Mureriske Riddere Elus Coens av Universet, også kalt Élus Coen, var et av de første frimurersystemer som fikk flere enn tre grader. Ordenen ble grunnlagt i Bordeaux, Frankrike i 1761 av Martinez de Pasqually. Systemet kan vanskelig ...

FUDOSI

FUDOSI eller FUDOESI var en føderasjon av femten autonome martinistordener, rosenkorsordener og frimurerordener. FUDOSI ble etablert i Brussel, Belgia, den 14. august 1934, og ble oppløst den 14. august 1951.

Ordre Reaux Croix

Ordre Reaux Croix er en martinistorden som ble formelt stiftet i 2002, på 250års jubileet for Ordens grunnleggelse. O.R.C. er en internasjonal orden med sin Storlosje i Norge.

Ahnenerbe

Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe e.V., også kjent som Ahnenerbe Forschungs und Lehrgemeinschaft, Das Deutsche Ahnenerbe og annet, var en tysk, nasjonalsosialistisk forskningsstiftelse grunnlagt av Heinrich Himmler, Herman Wirth og Walte ...

Germanenorden

Se også Den germanske orden for informasjon om den militære utmerkelsen ved dette navn. Germanenorden var et völkisch-antisemittisk hemmelig selskap i Tyskland på begynnelsen av det 20. århundre. Det utgikk av Reichshammerbund, og ble grunnlagt a ...

Rudolf von Sebottendorf

Rudolf von Sebottendorf var en tysk okkultisk, skribent, spion og politisk aktivist, mest kjent for å ha stiftet Thuleselskapet. Han er kjent under flere navn: Rudolf Glandeck Sebottendorf, Adam Alfred Rudolf Glauer og Erwin Torre.

Thuleselskapet

Thuleselskapet, tysk: Thule-Gesellschaft, var et høyreradikalt hemmelig selskap som oppstod i den første verdenskrigs siste fase i München i Tyskland. Det var oppkalt etter den mytiske øy Thule, som grekerne anså som det nordligste land i verden. ...

New age

New age er en religiøs strømning som har utviklet seg i den vestlige verden fra 1970 og fremover. New age er en desentralisert struktur uten en samlende organisasjon, enhetlig ideologi eller faste doktriner; og i vid forstand omfatter New age "et ...

Alkymisten

Alkymisten er en roman av den brasilianske forfatteren Paulo Coelho. Den ble utgitt i 1988 og er i dag en av de mest solgte romanene i verden. Romanen handler om åndelig søken og om å følge sin drøm.

Auroville

Auroville er en eksperimentell by i Viluppuram-distriktet i delstaten Tamil Nadu, sør i India. Byen ble grunnlagt i 1968 av Mirra Alfassa Morriset. Auroville skal være en felles by for framtidsmennesket. Auroville omtales ofte som en multikulture ...

Eileen Caddy

Eileen Caddy var en åndelig lærer og new age-forfatter. Hun er mest kjent som en av grunnleggerne av Findhorn Foundation på Findhorn Ecovillage, nær landsbyen Findhorn, Moray Firth, i nordøstlige Skottland. Landsbyen som dette samfunnet ble etabl ...

Fritjof Capra

Fritjof Capra er en østerriksk-amerikansk fysiker og forfatter av esoterisk-filosofisk sakprosa, mest kjent for boka Fysikkens Tao, 1975. Han har grunnlagt Center for Ecoliteracy i Berkeley, California og er tilknyttet det holistiske Schumacher C ...

Carlos Castaneda

Carlos Castaneda var en forfatter som skrev en rekke bøker om sitt møte med den meksikanske sjamanen Don Juan og sin opplæring hos ham. Det er uavklart hvorvidt Don Juan er en faktisk person, eller om bøkene er fiksjon. Castaneda skrev de tre før ...

Deepak Chopra

Deepak Chopra er en indisk-amerikansk lege og forfatter av flere bøker om selvutvikling, new age, alternativ medisin og ayurveda. Han sier selv at han er påvirket av vedanta, og samarbeidet med Maharishi Mahesh Yogi innen Transcendental meditasjo ...